Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Ballószög oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 5
1. oldal

Ballószögi Mosolygó Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6034 Ballószög, Zrínyi u. 2.
képviselő: Horváthné Illés Gabriella kuratóriumi elnök
Az eltérő fejlődésű gyermekek képességfejlesztését szolgáló eszközök, eljárások támogatása, a gyermekek egészséges életmódját és az egészséges életre való nevelését segítő speciális feltételek megteremtése, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása az óvodai nevelést, programokat illetően. Az anyanyelvi nevelés hatékonyságának további növelése, speciális képességfejlesztő eszközök beszerzése, kiemelten tehetséges gyemekek támogatása, óvodapedagógiai események, értékek dokumentálását, publikálását segítő eszközök beszerzése, informatikai eszközök beszerzése, a meglévők bővítése, a szakdolgozók államilag és önkormányzatilag nem támogatott továbbképzésének segítése. A célokhoz kapcsolódó kulturális és hagyományőrző programok támogatása. Környezetvédelmi, természetvédelmi és állatvédelmi témák megismerésének, bemutatásának támogatása. Sportos programok szervezésének támogatása. A hagyománymegőrző tevékenységek megismerésének támogatása. ... >>

Ballószögi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6035 Ballószög, Zrínyi u.2.
képviselő: Vígh Mátyásné elnök
A sikeres nevelőtevékenység támogatása a tárgyi feltételek javításával, az óvoda környezetének rendezése, a gyermekek ellátási feltételeinek javítása, a nyelvoktatás, úszásoktatás, az egészséges életmódra nevelés feltételeinek megteremtése, tanulmányi kirándulások szervezése, a játékállomány bővítése, számítógép és programok beszerzése, az óvoda beruházási, felújítási és eszközbeszerzési feladatainak támogatása. ... >>

Ballószögi Tehetséges Gyermekekért Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

6035 Ballószög, Mikszáth K. utca 4.
képviselő: Domokos István elnök, Kovácsné Király Erika elnökhelyettes
Az Egyesületet tagjai célul tűzik ki, hogy az Egyesületben végzett tevékenységükkel elősegítik elsősorban a ballószögi ifjúság szabadidejének értelmes és hasznos eltöltése, illetve a tehetséges gyermekek felkarolása érdekében labdajáték - foglalkozások és a tömegsport-rendezvények megszervezését, valamint színjátszó, vers és prózamondó, ének, rajz szakkörök működtetését. Céljuk továbbá a diáksport és diákszínjátszó hagyományok fejlesztése, az ezzel kapcsolatos oktatás, ismeretterjesztés folytatása. ... >>

Dínó Környezet- és Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

6035 Ballószög, 150/50.hrsz. Belló tanya
képviselő: Csincsáné Papp Zsuzsanna elnök
Természetközeli, egészséges életmód bemutatása, a városi lakosság biotermékekkel, gyógynövényekkel történő megismertetése., Rászoruló családok biotermesztéssel, alternatív energiák alkalmazásával kapcsolatos tanácsadás, segítségnyújtás., Városi belföldi/külföldi gyerekek tanyasi környezetben történő vakációztatása., Segítségnyújtás azon szervezeteknek, akik ilyen kérelemmel fordulnak az Egyesülethez, szakmai érdeklődési területe körében rendezvények szervezése, eseti és folyamatos oktatási, publikálási tevékenység folytatása, mindezek érdekében nemzetközi kapcsolatok kialakítása., A környezet és természet védelme érdekében a tevékenység eredményességének és hatékonyságának növelése érdekében, más környezetvédelmi és társadalmi szervezetekkel együttműködve tudományos, oktatási és ismeretterjesztési feladatok ellátása, valamint a fenti területeken az általános szakmai ismeretek elmélyítése, képviselete és terjesztése., Az Egyesület céljai megvalósítása során annak érdekében tevékenykedik, hogy a környezet és a társadalmi-gazdasági fejlődés érdekei ne kerüljenek ellentmondásba.,A tanyasi élet, mint nemzeti érték, az ehhez kapcsolódó kultúra sajátosságainak feltárása, megismertetése a városi lakossággal. Népdal, mese, szólások, szokások, kézműves mesterségek bemutatását célzó rendezvények szervezése., Természetvédelemmel, környezetvédelemmel, állatvédelemmel kapcsolatos EU és hazai szabályozásnak a lakossággal történő megismertetése. Környezetszennyezőkkel szembeni aktív fellépés., Települési önkéntes környezet-és természetőr szolgálat szervezése és működtetése a területileg illetékes Nemzeti Park szakmai irányítása mellett., Kisebbségi társadalmi csoportok jogérvényesítésének elősegítése., Erdei és mezei tornapályák létesítése természeti és környezeti információs állomások beépítésével. Gyermek és családi ügyességi és gyorsasági versenyek szervezése., Az európai integráció elősegítése a ?fejekben?. A falusi lakosság megismertetése idegen kultúrákkal, szokásokkal, saját kultúránk értékeinek megvilágítása és átadása. ... >>

Újjászületés Egyesület

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

6035 Ballószög, V tanya 4/A.
képviselő: Győri Zsolt alelnök, Molnár Zoltán elnök
Egészségmegőrzés óvodától idős korig, az egészséges életmód, étrend terjesztése. Alternatív gyógymódok, természetgyógyászati eljárások népszerűsítése. ... >>
1. oldal