Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Böhönye egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 7
1. oldal

"BÖHÖNYÉÉRT-SOMOGYÉRT" EGYESÜLET

(sport,kulturális,egyéb)

8719 Böhönye, Fő utca 47
képviselő: Tóth Mihályné
Az egyesület kiemelt működési céljai Böhönye település értékeinek óvása, fejlődésének elősegítése, a lakosság széles tömegeinek bevonásával a környezeti-közterületi fejlesztés, az önkéntes munka visszaállításával új értékek létrehozása, a magántulajdonú kertek szépítésének elősegítése, az ifjúsági, a kulturális tevékenység, a tömegsport számára széles csoportok megnyerése, a segítségnyújtás nemes emberi érzésekre helyezése. Más egyesületekkel kapcsolatteremtés, közös célok megvalósítása érdekében együttműködés. ... >>

Böhönyei Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság

(tűzoltó,egyéb)

8719 Böhönye, Fő utca 45.
képviselő: elnök Dr.Szijártó Henrik Gyula, parancsnok Mencseli Imre
Működési területén az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tűzesetek megelőzése, a tűzeseteknél a műszaki mentésnél való segítségnyújtás, a tűzoltás és műszaki mentés hatékony biztosítása. A 37/1997. (VI. 11.) BM. rendeletben meghatározott térítés ellenében végezhető szolgáltatások végzése. ... >>

Böhönyei Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,oktatási,egyéb)

8719 Böhönye, Diófa utca 12.
képviselő: elnök Máté Róbert
A Böhönyei Polgárőr Egyesület, mint közhasznú szervezet működik Böhönye község közrendjének és közlekedésbiztonságának védelme érdekében. A tevékenység végzése és elősegítése közben tagjain kívül egyéb jogi személyiségű társaság és egyéni személyek támogatását kéri, illetve támogatását végzi a cél megvalósítása érdekében. A bűncselekmények megelőzése, a különböző tulajdoni formák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok összefogása, munkájuk összehangolása. Szükség esetén önkéntes tűzoltásban, mentésben és katasztrófa elhárításban való részvétel. A bűnmegelőzés társadalmi keretének szélesítése, a lakosok és különböző szervek közötti bizalom és együttműködés megerősítése. Az egyesület jelzéseket ad az önkormányzati szerveknek a község területén a bűnelkövetéseket elősegítő körülményekről, tájékoztatást nyújt az intézkedésre jogosult szerveknek. A tetten ért bűnelkövetőt, bűnelkövetőket átadja a legközelebbi rendőri szervnek. A bűnmegelőzés és vagyonvédelem érdekében propaganda tevékenységet folytat. A rendőri szervek felkérésére közreműködik a rendőrség által végzett bűnmegelőzés jellegű oktatás és felvilágosító munkában. Rendszeresen kapcsolatot tart a bűnüldöző szervekkel és a lakossággal. ... >>

"Csillagösvény" Böhönye a Határon Túli Magyarokért Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

8719 Böhönye, Tájház
képviselő: Dr.Schwartz Viktor Gáspár
Valós történelem tudat, önismeret kialakítása. A Kárpát-medencei magyarság múltjának és jelenének, kultúrájának, szokásainak, hagyományaink megismerése. Kapcsolatteremtés a határon túli magyarsággal, családi barátságok megteremtésének elősegítése. Közös történelmi ünnepeinkről (örömeink és gyászaink) való megemlékezés. Határon túli testvér települési kapcsolatok kialakításának szorgalmazása és segítése. Kapcsolat felvétel a környékünkön működő hasonló egyesületekkel, szerveződésekkel. Kulturális és sportkapcsolatok kialakítása a helyi és testvér települések tagjai között. ... >>

KURÁTOR, a Böhönyei Református Templomért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

8719 Böhönye, Bethlen G. utca 3.
képviselő: Kalocsai Bálint
A böhönyei református templom, imaház és lelkészlakás felújítása, későbbiekben karbantartása. Templomi felszerelések, tartozékok, berendezések karbantartása, javítása. A gyülekezeti ifjúság képzésének, továbbtanulásának anyagi támogatása szociális helyzet figyelembevételével. Nehéz körülmények között élő, idős gyülekezeti tagok segélyezése. ... >>

Önkéntes Tűzoltóegyesület

(tűzoltó,kulturális,egyéb)

8719 Böhönye, Bethlen G. utca 39.
képviselő: Molnár József
Tűzmegelőzés, önkéntes tűzoltás, műszaki mentés, kulturális feladatok ellátása. ... >>

Pósai Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

8719 Böhönye, Dr.Forbáth Imre utca 9.
képviselő: elnök Tóthné Garai Márta
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. Tagjainak a természet szeretetére és védelmére nevelése. ... >>
1. oldal