Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest I. ker civil szervezetek


Találatok száma: 706
6. oldal

I. Kerületi Készenléti Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,egyéb)

1014 Budapest, Mészáros utca 18.
képviselő: dr. Hegedűs György, Pintér István, Pintér László
Budapest I. kerület biztonsági koncepciójában foglaltak megvalósítása.
Közrend és közlekedésbiztonság érdekében a rendőri szervezetekkel együtt és önálló járőrözési feladatok ellátása, a bűncselekmények megelőzése érdekében a járőrözés mellett ismeretterjesztés, balesetmegelőzés.
A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti kapcsolattartás és kommunikáció megvalósítása. A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, megelőző vagyonvédelmi tevékenység. A Szomszédok Egymásért Mozgalomban (továbbiakban SZEM) való aktív részvétel. A rendőrség közvetlen kommunikációjának megvalósítása a magyar nyelvet nem értő és beszélő idegen nyelvű turisták esetében. ... >>

I. kerületi Központi Sportegyesület

(sport)

1011 Budapest, Fő 52.
képviselő: Tóth Erika ... >>

IATA Repülőjegy- Értékesítő Irodák Magyarországi Egyesülete

()

1016 Budapest, Mészáros utca 58/B.
képviselő: Kárpáti Ferencné
Repülőjegy-értékesítést végzők szakmai és gazdaági érdekképviselete. ... >>

ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága

(kulturális)

1014 Budapest, Szent György tér 2.
képviselő: Renner Zsuzsanna
a magyar múzeológia hazai fejlődésének támogatása. ... >>

ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület

(kulturális)

1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 1.
képviselő: dr. Nagy Gergely
Országos és nemzetközi szinten előmozdítja a műemlékek megőrzését, védelmét, hasznosítását, értékeik érvényre juttatását. ... >>

Ikaros Natura Környezetvédelmi és Repülő Egyesület

()

1013 Budapest, Váralja utca 9/b.
képviselő: Angyal László önállóan, Farkas Bertalan elnök /önállóan, Somogyi Gábor elnökhely./önállóan, Strack Mária elnökhely./önállóan
A repülő és környezetvédő közösség összefogása és aktivizálása, kivéve a menetrendszerű légiforgalmat.
szellemi környezetvédelem: a társadalom szellemi fejlődésének elősegítése, az értéket közvetítő társadalmi kommunikáció támogatása, a békés társadalmi együttélés elősegítése, a demokrácia és a jogállamiság értékeinek mind szélesebb körben történő tudatosítása, azok érvényesítésének előmozdítása. ... >>

Illés Krónikái Vizuális Média Alapítvány

()

1015 Budapest, Batthyány 61.II.em.23.
képviselő: Somogyi Károly ... >>

Improvizatív Zenéért Alapítvány

()

1015 Budapest, Hattyú u. 7.IV.2.
képviselő: Bicskei Zoltán ... >>

"INDRA" Biztosítottak és Pénzintézeti Ügyfelek Országos Érdekvédő Egyesülete

(érdekképviselet)

1012 Budapest, Logodi utca 22-24.
képviselő: Pintér György dr.
A biztosítottak és pénzintézeti ügyfelek érdekeinek érvényre juttatása a pénzpiaci jogalkotásban, továbbá képviselete a peres és peren kívüi jogvitákban. ... >>

Informatikai Vállalkozások Szövetsége

(érdekképviselet)

1012 Budapest, Vérmező út 4.
képviselő: Laufer Tamás
Az információs és kommunikációs technológia (továbbiakban IKT) szakterület fejlődésének, megismertetésének elősegítése, a tagszervezetek szakmai, iparági érdekeinek hatékony képviselete, továbbá az IKT és IKT-elektronikai iparág hazai és nemzetközi elismertségének növelése, valamint IKT kutatás fejlesztés és innováció elősegítése, támogatása és végzése. ... >>

Ingatlanfejlesztők és Vagyonértékelők Társasága

(érdekképviselet)

1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
képviselő: Dr. Csák Máté ... >>

INNO-AGRÁRIA Közhasznú Egyesület

(érdekképviselet)

1014 Budapest, Úri utca 31.
képviselő: Dr. Bencze István alelnök, Major Gergely titkár, Osváth László elnök
a mezőgazdaság szerkezet váltásához szükséges szemléletváltás megismertetése, népszerűsítése a civil társadalom körében. ... >>

Innohightech Feltalálók, Fejlesztők és Befektetők Egyesülete

(egyéb)

1015 Budapest, Hattyú utca 1.
képviselő: Suta Andrásné
Az egyesület feltalálóinak és fejlesztőinek segítése és támogatása szabadalmaik létrejöttében és megvalósulásában. ... >>

Innovabis Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

1011 Budapest, Fő u. 32.
képviselő: Simon István
A Kárpát-medencében élő népcsoportok közötti kapcsolatteremtés segítése a hagyományos keresztény világnézeti értékek alapján. A Kárpát-medencei fiatalok számára szakkolégiumi elhelyezés, ösztöndíj biztosítása, tudományos előadássorozatok szervezése, a határon túli ifjúsági szervezetek anyagi- és eszközjuttatással való támogatása. Az egyházi műemlékek állagmegóvásának, felújításának támogatása. ... >>

Integratív Pszichoterápiás Egyesület

()

1016 Budapest, Zsolt utca 8. A fszt./1.
képviselő: Dr. Daubner Béla/ elnök, Kőtörő Emese/ alelnök, Pap Dávid/ titkár ... >>

Interjustice Emberi Jogi Alapítvány

()

1012 Budapest, Pálya u.9.
képviselő: Trócsányi László dr. ... >>

Intranszmas Munkástanács

()

1012 Budapest, Márvány 17.
képviselő: Burján Pál ... >>

ISKOLATÁSKA Kisdiákokat Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1011 Budapest, Fő u. 30.
képviselő: Puskás Balázs
A Szent Benedek Bencés Általános Iskola és Gimnázium /1011.Budapest Fő u. 30./ magasabb színvonalú oktatási tevékenységének elősegitése, a diákok nevelési, oktatási, kulturális és művelődési lehetőségeinek javítása, a rászoruló diákok részére támogatás biztosítása.
Szociális- karitatív célok ellátása, az elesettek, a magányosak és reményvesztettek, a hátrányos helyzetűek, a fogyatékkal élők, a szegénységben élők, romák lelki támogatása és felemelése, segélyezése, valamint a tört családok, árvák, hajléktalanok, munkanélküliek és nyugdíjasok segítése, a börtönviseltek és szenvedélyfüggők társadalomba történő visszavezetése ... >>

ISV Pannonhibrid Egyesülete

(érdekképviselet)

1010 Budapest, Alkotás 39.
képviselő: Bodzás Árpád, Csóka Lajos, Fábián Miklós dr., Gyömbér István, Hamza László dr., Jakab István, Lévai András, Nagy László, Szilágyi Sándor, Tácsy László dr., Wekerle László dr. ... >>

Játszó Ember Alapítvány

()

1011 Budapest, Jégverem 8.
képviselő: Merksz Istvánné Juhász Emőke
A személyiségközpontú humán értékek fejlesztésének elősegítése, különösen az ifjúság széles rétegei számára, mindenekelőtt a reálértelmiségi fiatalok számára. ... >>

Jobb Klikk Egyesület

(kulturális)

1011 Budapest, Székely utca 2-4.
képviselő: Lánczi Tamás
Az egyesület alapvető célja egy olyan szellemi műhely létrehozása, amely elősegíti és támogatja a korszerű és legszélesebb értelemben vett társadalomtudományok népszerűsítését, terjesztését. További cél, egyes közéleti kérdések széleskörű megvitatásához szükséges nyilvánosság biztosítása, valamint egy olyan nyílt vitafórum létrehozása, amely lehetőséget kínál a tapasztalat-, eszmecsere és az aktív párbeszéd megteremtéséhez. Cél, a konzervatív értékrend megőrzése, a hasonló szemléletű társadalmi csoportok és szervezetek közötti kapcsolatok kiépítése és aktivizálása. ... >>

Jogállam Kutatási Alapítvány

(egyéb)

1014 Budapest, Országház 30.
képviselő: Kilényi Géza dr. ... >>

Jogász Szalon Közhasznú Egyesület

(egyéb)

1011 Budapest, Fő u. 11.
képviselő: Nagy László ... >>

Jogtudományi Közlöny Alapítvány

()

1015 Budapest, Donáti u. 35-45.
képviselő: Vörös Imre dr.
A Jogtudományi Közlöny c. folyóirat kiadásának támogatása. ... >>

Johann Béla Alapítvány

(kulturális)

1013 Budapest, Apród 1-3.
képviselő: dr. Molnár László, dr. Schulteisz Emil ... >>

Joint Venture Szövetség

(érdekképviselet)

1012 Budapest, Kuny Domokos 13-15.
képviselő: Fekete István, Szendrey Silvia
A Szövetség célja, hogy a tagság egészét, vagy egy-egy csoportját érintő általános - a gazdálkodás feltételeit befolyásoló kérdésekben - a tagok véleményét összefoglalja és azt a hatáskörrel rendelkező szervek, intézmények előtt képviselje annak érdekében, hogy elősegítse olyan gazdasági környezet kialakítását, amely biztosítja az ország nemzetközi gazdaságba való integrálódását, a külföldi működő tőke további beáramlását és a Magyarországon hasznosítható külföldi tapasztalatok átvételét. ... >>

Kairos Oktatási és Szociális Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1012 Budapest, Mikó út 3. II//9.
képviselő: Dr. Varga Irma
Hozzájárulni idős és beteg emberek, otthonukban vagy szociális intézményekben való magas színvonalú ellátásához, az ehhez szükséges innovatív módszerek kidolgozásával, szakemberek, laikus segítők, önkéntesek képzésével, ill. továbbképzésével. ... >>

Kárpát - Haza Nemzetőrség

(kulturális,egyéb)

1016 Budapest, Aladár utca 4/a. 2./1.
képviselő: dr. Hardy F. Gábor, dr. Papp Lajos, dr. Zétényi Zsolt, Kovács Gábor, Sipos Péterné
Az emberi életnek és egészségnek, a Kárpát-haza földjének, hagyományainak, kultúrájának őshonos élővilágának, teremtett, épített értékeinek védelme. ... >>

Kárpát-Medenca Japán Kultúrális Alapítvány

(kulturális)

1013 Budapest, Groza Péter rakpart 16.
képviselő: Sebestyén Pál István
A japán-uráli-altaji területek kultúrális összefüggésének kutatása. ... >>

Kelemen Imre Jognépszerűsítő Egyesület

()

1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 30.
képviselő: Balázs Tamás dr. ... >>

Kelet-Közép Európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány

(kulturális,egyéb)

1014 Budapest, Úri u. 49.
képviselő: dr. Zellerné dr.Pavluska Valéria
éKulturális és kutatási központ létrehozásának a támogatása. ... >>

Kéményjobbítók Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1016 Budapest, Naphegy 33.
képviselő: Netoleczky Károly
A kéménnyel összefüggő szakterületeken tevékenykedők érdekeinek védelme. ... >>

Képzett Fiatalokkal a Jövőért! - MICE Program Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1012 Budapest, Kuny Domonkos utca 4/D. 5./1.
képviselő: Kulcsár Viktória Annamária, Mészáros László
az alapítvány tevékenysége legfőképpen a középiskolai, és felsőfokú oktatásban résztvevő magyar anyanyelvű fiatalok oktatására, továbbképzésére, tanulmányaik elősegítésére és támogatására irányul, különös tekintettel az alábbiakra:
Kiemelkedő tehetségű diákok kiválasztása, oktatása, ösztöndíjjal támogatása
Tehetséges, de hátrányos helyzetű diákok támogatása
A magas szakmai tudású, de etikus gazdasági kultúra meghonosítása
Kapcsolatteremtés hat földrész magyar nemzetiségű polgáraival
Szakmai tanulmányutak szervezése és támogatása, szakemberek képzése
Olyan magas felkészültségű fiatal szakembergárda felkutatása, képzése és továbbképzése, akik megállják a helyüket ma, és a jövőben bármikor a világ minden gazdasági szférájában.
- az oktatási, képzési tevékenység során kiemelt figyelmet kell fordítani a tudományos tevékenység, kutatás támogatására, a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységre, valamint a környezetvédelemre és környezettudatos magatartásra való nevelésre. ... >>

Képző- és Iparművészeti Alkotócsoportok Nemzetközi Szövetsége

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Fekete Márta
A KIANSZE szervezett keretek között egyesíti és támogatja elsősorban a hazai, illetve az Európai Unióban és az Európai Unióhoz való csatlakozásra váró országokban működő képző- és iparművészeti alkotócsoportokat, a különböző nemzetiségű alkotókat tömörítő alkotóközösségek értékteremtő munkáját. Képviseli a tagegyesületek, alkotócsoportok és azok tagjainak érdekeit a nemzetközi képző- és iparművészeti közéletben, a szerzői jogvédelemben, a művészeti és kulturális információs világban. A KIANSZE célja továbbá a vizuális kultúra népszerűsítése, az autodidakta alkotók körében képzőművészeti ismeretek oktatása, értékeinek megőrzése, a vizuális kultúra gyarapítása érdekében sokat tett alkotók, szakírók, alkotókör vezetők, művészetpedagógusok munkásságának megőrzése, emlékük ápolása. ... >>

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1016 Budapest, Aladár utca 17. fszt./4.
képviselő: Dr. Osztie Zoltán
A keresztény, keresztyén evangelizációs küldetés tudatos elkötelezettségű vállalása az ökumené szellemében és annak teljesítésére való folyamatos törekvés az élet minden területén. ... >>

Keresztény Művészeti Alapítvány

(kulturális)

1016 Budapest, Berényi utca 9/B. III.ép.7.
képviselő: Hoffmann László
A keresztény művészet terjesztése, támogatása, a keresztény művészek támogatása elsősorban művészeti pályájuk elején, keresztény művészeti alkotások (elsősorban filmek és zenei alkotások) megvalósulásának elősegítése, megjelenítése az interneten, keresztény művészek közös fellépésének, alkotásának támogatása elősegítése. ... >>

Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság

(egyéb)

1015 Budapest, Donáti utca 61. 3./9.
képviselő: Boronkai Ivánné Salacz Ágnes, Duka Erika
A társadalmi és tudományos kérdések ökumenikus keresztény szempontból történő tanulmányozása, a nézetek, népek, nemzetek sokszínűségéből eredő öröm fenntartása és erősítése. ... >>

Kézfogás Testvérvárosi Egyesület

(egyéb)

1015 Budapest, Batthyány utca 67.
képviselő: Csorba Zoltánné
Civil kapcsolatok koordinációja az I. testvérvárosaival. ... >>

"Kincs - Ő" a Csecsemők és az Eltérő Fejlődésű Gyermekek Gyógyítását és Fejlesztését Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1012 Budapest, Kuny Domokos utca 4/D. fszt./4.
képviselő: Bedők Andrea
Az eltérő fejlődésű gyermekek terápiájának, az ilyen gyermekeket nevelő családoknak, a velük foglalkozó védőnők, óvodák, bölcsődék, illetve gyógykezelésüket végző gyógyintézményeknek a támogatása.
A csecsemők korai fejlesztésének elősegítése. ... >>

Kis Herceg Gyermekegyesület

(kulturális)

1016 Budapest, Dezső 12/a.
képviselő: Molnár Edit ... >>

Kisgazda Jövő Alapítvány

(oktatási,szociális)

1010 Budapest, Mária tér 1.
képviselő: Hittig Gusztáv
A magyar fiatalok taníttatásának, továbbképzésüknek, ill. a magyar hazafiak hátrányos helyzetű özvegyeinek a támogatása. ... >>

Kohó- és Gépipari Tervező Vállalat VASAS Sportkör

(sport)

1013 Budapest, Krisztina krt 55.
képviselő: Pongrácz Imre ... >>

Komlósi Oktatási Stúdió Sport Egyesület

(sport,oktatási)

1013 Budapest, Pauler u. 2. V/56.
képviselő: Komlósi Gábor ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41