Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest IX. ker civil szervezetek


Találatok száma: 877
2. oldal

Alapítvány a modern fül-orr-gégészetért és fej-nyaksebészetért

()

1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.
képviselő: Dr. Bodó Gabriella / együttesen, Dr.Balázs Györgyike / együttesen, Dr.Huszka János/ önállóan
A fül-orr-gége és fej-nyaksebészeti osztály működési feltételeinek javítása. ... >>

Alapítvány a Molnár Ferenc Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási,szociális)

1095 Budapest, Mester u. 19.
képviselő: Török Alfréd
A Molnár Ferenc Általános Iskola nevelő - oktató munkájának támogatása, a magas szintű oktatási és pedagógiai tevékenység elősegítése, a kiemelkedő tanulmányi eredmények támogatása, a hátrányos helyzetű diákok esélyegyenlőségének megteremtése, az egészséges életmódra nevelés, a nyelvtanulás ösztönzése, a kiemelkedő pedagógusi tevékenység ösztönzése és elismerése. ... >>

Alapítvány a Művészetek Oktatásáért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1095 Budapest, Boráros tér 7.
képviselő: Rosta Árpád
Művészeti oktatás végző intézményekben az iskola működését segítő kiadások, a diákok számára ösztöndíj, kirándulások, kultúrális kiadványainak és a tanárok szakmai képzésének támogatása. Cél kibővült: Tandijmentes és ingyenes oktatás szervezése, résztvevők számára ösztöndíj biztosítása. Művészeti események,rendezvények szervezése. A művészetoktatás fejlesztése céljából kutatások támogatása. Fiatalok egész- ségének megóvása, pályaalkalmasság fenntartása. Alap-és középfokú művészeti iskola lét- rehozásával és működtetésével, illetve a művészeti oktatást végző intézmények- ben az oktatás fedezésével, illetve tá- mogatásával. ... >>

Alapítvány a Napallergiás Betegekért

(egészségügyi)

1098 Budapest, Toronyház utca 8. II. I./6.
képviselő: Csécsi Anikó
A napallergiával kapcsolatosan rendelkezésre álló eddigi orvosi információk, valamint a betegek egyéni tapasztalatainak összegyűjtése, rendszerezése, továbbadása,
a betegség jobb megismertetése mind a betegek, mind a lakosság számára, valamint az új kutatási eredmények folyamatos nyomonkövetése, támogatása,
Az alapítvány folyamatos információnyújtással, tanácsadással segíti a napallergiában szenvedők mindennapi életét, valamint nagy hangsúlyt fektet a megelőzési módok ismertetésére, megelőzve ezzel a betegségben szenvedők számának további növekedését. ... >>

Alapítvány a Pseudocrouppos Gyermekekért

(intézményi,egészségügyi)

1097 Budapest, Gyáli út 5-7.
képviselő: Benczédi Balázs, Dr. Faggyas Attila elnök, Dr. Szűcs Andrea Kinga, Molnár Tivadar, Palik Lászlóné Marsi Anikó
A Fővárosi Szent László Kórházban ápolt Pseudeoroupps gyermekekért a legmodernebb kezelési elvek bevezetése a gyermekek ellátásának támogatása. ... >>

Alapítvány a szegény gyermekek gazdagításáért

()

1095 Budapest, Mester u. 36. III. 4.
képviselő: Mohai Zoltán
Tartós vagy átmeneti anyagi nehézségekkel küzdő, gyermekes ma- gyarországi családokat támogassa annak érdekében, hogy e családok gyermekei is részesülhessenek a méltó emberi életet biztosító anyagi és szellemi javakból. ... >>

Alapítvány a Társadalomelméleti Kollégiumért

(intézményi,egyéb)

1092 Budapest, Ráday 43-45.
képviselő: Magi István
A Társadalomelméleti Kollégium szakmai - tudományos munkájának támogatása. ... >>

Alapítvány az Agrárközgazdász Képzésért

(oktatási)

1093 Budapest, Fővám tér 8.
képviselő: Ferenczi Tibor dr.
Az agrárközgazdász-képzés támogatása. ... >>

Albert Flórián Labdarúgó Utánpótlás Gólkirály Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1091 Budapest, Üllői út 129.
képviselő: id. Albert Flórián
Albert Flórián hírnevének megőrzése, ezen keresztül is a magyar labdarúgó kultúra, valamint történet emlékeinek az ápolása. Magyarország sportolni vágyó fiataljainak egészséges életmódra nevelése; a magyar labdarúgó sport hagyományainak megőrzése, a sportág felvirágoztatása, népszerűsítése. A labdarúgó sport számára utánpótlás nevelés támogatása országos szinten. A tehetséges fiatal labdarúgó játékosok kiválasztása, tehetséggondozása, támogatása. ... >>

Állami Számvevőszék Nyugdíjasainak Egyesülete

(egyéb)

1097 Budapest, Lónyay utca 44.
képviselő: Divinyi Péter, dr. Hellner Károly, Sándor István
Az Állami Számvevőszék Nyugállományba vonult munkatársak összefogása nyugdíjas életük tartalmassabbá tétele érdekében. ... >>

Alma Mater Lónyay Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1097 Budapest, Lónyay u. 33-35.
képviselő: Madarász Imréné dr.
Elsődlegesen - de nem kizárólagosan - a magyar református lakosság körében nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység kulturális örökség megóvása, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

Álomvilág az autista gyermekekért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1094 Budapest, Tompa utca 14. fszt./1.
képviselő: Szabadi Imre
Az autista gyermekek szellemi, erkölcsi és testi fejlődésének elő- segítése. A rendelkezésre álló pénzeszközöktől függően az alapítvány támogat- ni kívánja az iskolai képzésből kikerülő, már nem tanköteles autis- ta fiatalok szellemi, erkölcsi és testi fejlődésének elősegítését is. ... >>

Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11.
képviselő: Dr.Zs.Szőke Zoltán
A szövetség tagszervezetei és azok tagjai, tulajdonosai érdekeinek védelme; gazdasági tevékenységük közös anyagi eszközökkel történő előmozdítása, továbbá nemzetközi kapcsolatok ápolása. ... >>

ANANKÉ Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
képviselő: dr. Bujdosó László
A járványügyi biztonság megteremtése érdekében a kutatás-fejlesztés, a frissen keletkezett tudományos kutatási eredmények közvetlen hasznosítása. A fertőző és nem fertőző betegségek prevenciójában és kezelésében felhasználható új és hagyományos rendszerek fejlesztése, különös tekintettel a gyerek populációt érintő népegészségügyi problémákra. A járványügyi biztonság érdekében figyelembe vett, kiemelt fontosságú és kiemelt biztonsági rendszereket igénylő oltóanyagok fejlesztése, különös tekintettel a tűmentes bejuttatási módszerekre. Az alapítvány elősegíti (különösen az alapellátásban dolgozó orvosok szakmai továbbképzésének támogatásával, szakmai konferenciák szervezésével, szakmai pályázatok és ösztöndíjak meghirdetésével), hogy az általa támogatott kutatások során kifejlesztett tűmentes oltási eljárások az egészségügyi alapellátásban és a gyermek gyógyintézetekben széles körben elterjedhessenek. ... >>

Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság

()

1093 Budapest, Fővám tér 8.
képviselő: Cseh-Szombathy László, Elekes Zsuzsa, Spéder Zsolt ... >>

Androgyn - Alkotó Fiatalok Egyesülete

(szociális,kulturális)

1095 Budapest, Ipar utca 15-21. IV//6.
képviselő: Pap Márton, Pécsi Bertalan
Művészi tevékenységet végző fiatalok összefogása. ... >>

Angyal 7 Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1094 Budapest, Angyal utca 7. alagsor.
képviselő: dr. Benkő Attila
A Budapest, Ferencváros sportéletének támogatása, különösen a harcművészetek környékbeliekkel történő megismertetése, erre történő oktatása, s ezáltal az emberek egészséges életmódra nevelése. ... >>

ANILIN Kereskedelmi Rt. MRP Szervezete

()

1097 Budapest, Gubacsi 10/a.
képviselő: Horváth Lászlóné ... >>

ANILIN Munkavállalók Érdekképviselete

(érdekképviselet)

1097 Budapest, Gubacsi út 10/a.
képviselő: Berecz Ednréné ... >>

Anyakönyvvezetők, Népesség-nyilvántartók és Okmányügyintézők Országos Közhasznú Egyesülete

(oktatási,kulturális,egyéb)

1094 Budapest, Balázs Béla utca 35.
képviselő: dr. Ugróczky Mária
Az anyakönyvezéssel, népesség-nyilvántartással, okmányügyintézéssel és állampolgársági ügyekkel kapcsolatos ismeretek előmozdítása, terjesztése. Tudományos kutatás és tevékenység végzése az előbbi pontban felsorolt jogterületeken. Előadások, tanfolyamok, képzések, továbbképzések, gyakorlatok szerzése, konferenciák, előadások tartása. Publikációk, szakfolyóiratok, szakkönyvek, szakmai segédletek kiadása, együttműködés ezeknek a kiadásában más azonos célú szervezetekkel. Állásfoglalások, szakvélemények készítése, az anyakönyvi igazgatás, népességnyilvántartás, okmányügyintézés és az állampolgárság területén felmerülő ügyekben. Kulturális tájékoztatók, szakanyagok megjelentetése az anyakönyvi események színvonalas lebonyolítása érdekében. Az európai közösség jog és tagállamok jogainak és jogalkalmazásának tanulmányozása és megismerése. Együttműködés más országok azonos célú társadalmi szervezeteivel. ... >>

Apáthy István Alapítvány

(oktatási)

1094 Budapest, Tüzoltó u. 58.
képviselő: Dr. Nemeskéri Ágnes
A gyakorlati anatonómia, szövettan és fejlődésbiológia oktatásának fejlesztésével Apáthy István tudós emlékének ápolása, szellemi hagyatékának gondozása. ... >>

AQUAZONA Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

1091 Budapest, Üllői út 129.
képviselő: Fodor Szabolcs
a fiatalok egészséges, harmonikus testi és szellemi fejlődésének elősegítése, a természetes mozgás népszerűsítése, a gyermek, ifjúsági és felnőtt sport feltételeinek javítása, a versenysport hazai és nemzetközi sikereinek előmozdítása érdekében az alapítvány támogatja:
a.) az úszás és az úszósport népszerűsítését,
b.) hazai úszóversenyek szervezését, lebonyolítását,
c.) gyermek és felnőtt úszótanfolyamok szervezését,
d.) az úszótanfolyamokat szervező szakemberek díjazását,
e.) az óvodai-, diák-és tömegsportot,
f.) nyári úszótáborok szervezését,
g.) a fogyatékkal élők rehabilitációját és versenyeztetését,
h.) a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek úszóoktatását és versenyeztetését,
i.) az utánpótláskorú és felnőtt úszóversenyzők sportolásához szükséges tárgyi feltételeinek biztosítását,
j.) a Ferencvárosi Torna Club úszó szakosztály kiemelkedő eredményeket elért utánpótláskorú és felnőtt versenyzőinek jutalmazását, illetve felkészülési juttatásban való részesítését,
k.) a Ferencvárosi Torna Club úszócsapatainak hazai és nemzetközi edzőtáborozását és versenyeztetését,
l.) a Ferencvárosi Torna Club úszó szakosztálya versenyzőinek menedzselését,
m.) az eredményesebb sportolás miatt iskolai tanulmányaikat magántanulóként folytató versenyzők korrepetálását,
n.) az egyetemi éveiket külföldön töltő versenyzőket,
o.) a Ferencvárosi Torna Club úszó szakosztálya szakembereinek munkájához szükséges tárgyi feltételek biztosítását, illetve a szakemberek hazai és külföldi továbbképzését,
p.) a Ferencvárosi Torna Club úszó szakosztálya kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakembereinek jutalmazását,
q.) a Ferencvárosi Torna Club úszó szakosztálya versenyzőinek és szakembereinek esetenkénti rendkívüli sportsegélyben való részesítését,
r.) a Ferencvárosi Torna Club úszó szakosztálya hazai és külföldi kapcsolatainak ápolását, fejlesztését,
s.) az alapítvány célját elősegítő szervező tevékenység anyagi elismerését. ... >>

Aranyfüst Budapesti Pipázók Klubja

()

1096 Budapest, Haller u. 27.
képviselő: Thomka István ... >>

Aranyszamár Színház Közművelődési Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1098 Budapest, Epreserdő utca 12/4. 3/13
képviselő: elnök Érsek-Csanádi Gyöngyi
Az ifjúság irodalomra, művészetekre, kézművességre való oktatása;
- a tagok kulturális, művészeti tevékenységének segítése maradandó értékek létrehozásához, ezek hanghordozón való terjesztése;
- kézművesség támogatása és népszerűsítése;
- hagyományőrző és művészeti profilú ifjúsági és felnőtt táborok szervezése;
- az egészség, az épített és természeti környezet védelme országos és helyi szinten;
- tömegsport jellegű tevékenységek szervezése és irányítása (túrázás, kerékpározás, triatlon, sakk, asztalitenisz, teke, stb.);
- kiadói tevékenység. ... >>

Aratás Nemzedéke Alapítvány

(szociális,egyéb)

1098 Budapest, Távíró u. 21. IV. em.16.
képviselő: Lucza Kinga Adél, Varga Sándor
A biblián Alapuló keresztény hit terjesztése, rászoruló gyermekek segítése; karitatív tevékenység. ... >>

Arcadom Sportegyesület

(sport)

1095 Budapest, Soroksári út 48.
képviselő: Bálint Péter, Duday Attila, Marosi Zsolt ... >>

ARCHEOCOMP Multidiszciplináris Régészettudományi Egyesület

(egyéb)

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.
képviselő: Dr. Költő László
Az archeológia interdiszciplináris tudományainak kutatása és támogatása. ... >>

Aries Sportegyesület

(sport)

1092 Budapest, Ráday utca 31. /B. II./1.
képviselő: Németh József
Kirándulás és kirándulások szervezése, vitorlázás, síelés, kerékpározás, búvárkodás, sportversenyeken való részvétel, sporttalálkozók szervezése. ... >>

Ars Aeterna Alapítvány

(kulturális)

1092 Budapest, Kinizsi u. 31. I.em. 6.
képviselő: Dinyés Soma
A komolyzenei élet színesítése kevéssé ismert művek világi- és egyházzenei koncerteken történő előadásával, mesterkurzusok szervezésével, hanghordozók készítésével. A zeneműveket kutatók ösztöndíjjal támogatása. ... >>

Ars Európa Művészetoktatási Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1093 Budapest, Bakáts utca 5. 3./6.
képviselő: Sajgál Judit
A hátrányos helyzetű fiatalok művészeti képzésének, oktatásának elősegítése. ... >>

Ars Polytechnicum Alapítvány

()

1093 Budapest, Török Pál 1.
képviselő: Szabó Béla ... >>

Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete

(kulturális)

1093 Budapest, Lónyay u. 34. II. 15.
képviselő: Kiss Zoltán
A kiemelkedő művészi tevékenységet folytató képzőművészek szakmai munkájának segítése közös és egyéni kiállítások szervezésével , alkotási lehetőségek megteremtésével. ... >>

Artériás és Vénás Betegekért Alapítvány

(egészségügyi)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.
képviselő: Dr.Botos Aranka
Az alapítvány létrehozásának célja mind a vénás, mind az artériás keringés-zavarban szenvedő érbetegek jobb kivizsgálása és klinikai tovakövetése, megfigyelése. Ennek segítségével lehetne pontosabb, könnyebben hozzáférhetőbb ezen betegek ellátása. ... >>

Artmentor Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1092 Budapest, Ráday utca 31. K FilmesHáz
képviselő: Kabdebó György
Közcélú, nem profit-orientált célú ismeretterjesztő, oktató, dokumentum, animációs és kísérleti filmek és egyéb analóg és digitális hordozón készülő médiumok (továbbiakban: non-fiction médiumok) létrejöttének és terjesztésének támogatása. Bármely hazai vagy külföldi alkotóműhelyben készült non-fiction médiumok népszerűsítése egy évente megrendezendő non-fiction fesztivál (továbbiakban: Fesztivál) keretében, annak színvonalas megrendezése, a szakmai és közönség-értékelés, a megméretés lehetőségének megteremtése, valamint a forgalmazás elősegítése érdekében. Továbbá célunk a Fesztivál nemzetközivé fejlesztése, hogy betekintést adjunk az alkotók világában végbemenő szakmai folyamatokba, hogy saját eredményeinket nemzetközi összehasonlításban is értékelhessük. ... >>

Asimov Alapítvány

(kulturális)

1096 Budapest, Vendel utca 15-17. /B. lph. 2./6.
képviselő: Szalai Ferenc Attila
Új megközelítések megismerésén keresztül szélesítse az informatikai szakmai látókört, ihletet adjon és összehozza a közösség tagjait egymással. Rendezvényei révén elősegítse a technológusok közötti hiteles párbeszédet, az információ-és tudásmegosztást. ösztönözze az innovatív, fejlesztő tevékenységeket és az informatikai fejlesztő csapatok közötti hatékony, szakmai együttműködést. ... >>

Asztmasuli.hu Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1091 Budapest, Üllői út 121.
képviselő: dr. Stéger Gabriella
Az asztmás gyermekek és szüleik részére a betegséggel kapcsolatos tudnivalók átadása, ennek érdekében minden korosztálynak szóló weblap működtetése. ... >>

ATEV Rt. - MRP Szervezet

()

1097 Budapest, Illatos u. 23.
képviselő: dr. Weiszenberger István, Szabó Gábor ... >>

Átrium Városkép Alapítvány

(kulturális)

1093 Budapest, Ráday u. 51.
képviselő: Georg Heczey
Az alapítvány célja, hogy támogassa mindazon építészeti és városrendezési elképzeléseket és törekvéseket, amelyek segítik Budapest városképébe illő, a főváros kulturális örökségének részét képező épületek megőrzését, felújítását, valamint a főváros környezetvédelmi érdekeivel összhangban a városi parkok és zöldterületek fejlesztését, kiépítését, bővítését szorgalmazzák. ... >>

AUTO-MATA Autó- és Motorsport Egyesület

(sport)

1095 Budapest, Soroksári u.108
képviselő: Márkus Attila elnök ... >>

Az Egységes Környezetvédelemért Országos Egyesület

(természetvédelem)

1095 Budapest, Soroksári út 20/B. V.1.
képviselő: Budizsa Péterné Göblyös Györgyi
A környezet és a természet, az élővilág - benne az ember életének, egészségének védelme -, az épített környezet állapotának javítása, megóvása, az egészséges emberi környezet biztosítása, megóvása, településfejlesztés. ... >>

Az ifjúságért, a jövőért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1092 Budapest, Ferenc krt. 36. III.em. 23.
képviselő: Németh Tamás
Azoknak a gyermekeknek,fiataloknak a segítése, akiknek a tanulása félresiklott és családi körülményeik miatt a felzárkózáshoz szükséges anyagi feltételek biztosítani nem tudják; azoknak a fiataloknak a segítése, akik egyedül nem tudnak felkészülni a felvételi vizsgákra, illetve már bekerültek valamilyen felsőoktatási intézménybe, de tanulási nehézségekkel küzdenek; azoknak a gyerekeknek, fiataloknak, köztük pályakezdő fiataloknak is a segítse, akiknek személyiségi, beilleszkedési, tanulási problémáik vannak; egy olyan pedagógus csapatot létrehozni, ahol fő szempont a gyerek és nyitottak, fogékonyak az újra, hajlandóak maguk is fejlődni, pozitívan gondolkodnak, pedagógiai kutatómunkát végeznek; olyan nyári pótvizsgás táborok szervezése, ahol a gyerekek jó levegőn tiszta környezetben, nyaralva tanulhatnak; olyan iskola létrehozása, ahol pedagógusok tanítanak, a gyerek a legfontosabb, a tantárgyi koncentráció a gyakorlatban is megvalósul, a gyerekeket az életre és továbbtanulásra egyaránt felkészítik és ahol mindenki jól érzi magát. ... >>

Az Igazságügyi Orvostanért Alapítvány

()

1091 Budapest, Üllői út 93.
képviselő: Keller Éva Dr.
Az igazságügyi orvostan technikai színvonalának emelése. ... >>

Babamentő Szolgálat Alapítvány

()

1092 Budapest, Bakáts tér 10.
képviselő: Dr. Ferenczy Miklós, dr. Schleffer Ödön, Pártai Lucia
Az újszülött gyilkosságok megelőzése, megakadályozása, a terhes nők ellátá- sának teljesebbé, tökéletesebbé téte- le, csecsemőmentés. ... >>

Bakáts Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1092 Budapest, Bakáts tér 12.
képviselő: Szász Balázsné
A Fővárosi Bakáts téri Általános Iskola diákjainak támogatása. ... >>

Bakáts Diáksport Egyesület

(sport)

1092 Budapest, Bakáts tér 12.
képviselő: Kiss Diana ... >>

Bakáts Tériek Football és Kulturális Egyesülete

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1097 Budapest, Drégely u. 7. fszt. 7.
képviselő: Babics Krisztián
A Bakáts tér környékén élő, valamint a Bakáts téri Általános Iskolában tanult fiatalok összefogása a sport- kulturális, valamint a természet- és környezetvédelmi célok megvalósítására. Ezen célokat közösen megvalósított öntevékeny programokkal, önműveléssel és sportrendezvényeken való részvétellel kívánják megvalósítani. ... >>

Bakelit Multi Art Center Alapítvány

(kulturális)

1095 Budapest, Soroksári út 164. 18.ép. I.e.
képviselő: Varga Lajos Ernő
kombinált kifejezési formák kutatása és gyakorlása az összművészetiségen keresztül, amely magában foglalja a különböző kortárs művészeti ágak együttes gyakorlásának támogatását, fejlesztését. ... >>

BALANCE Testformáló és Szabadidő SE.

()

1092 Budapest, Ferenc krt. 28.
képviselő: Molnár Gyula ... >>

Balatoni Yacht Club

(sport)

1095 Budapest, Mester u. 13. 4/7.
képviselő: Dr.Dulin Jenő elnök ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41