Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest IX. ker civil szervezetek


Találatok száma: 877
3. oldal

Barátság HE.

()

1096 Budapest, Haller út 27.
képviselő: Lits György ... >>

Bárdy György Tenisz Alapítvány

(sport)

1096 Budapest, Ernő utca 30-34. II.emelet/204.
képviselő: Forgács István/ elnök
Az ifjúság egészséges testi, lelki, szellemi fejlődését előmozdító sport - elsősorban a teniszsport-szeretetére nevelés; a sportélet támogatása a társadalom magasabb színtű testi és lelki egészségéhez való hozzájárulás érdekében. ... >>

Baromfi Termék Tanács a Baromfi- és Tojástermelők Szövetsége

(érdekképviselet)

1094 Budapest, Páva utca 8.
képviselő: dr. Csorbai Attila
A baromfi- és tojástermelés, termékértékesítés szervezettebbé tétele, az alávetésen alapuló önszabályozás, belső érdekegyeztetés és külső érdekképviselet. ... >>

"Bartolák Mihály" Fiatalokkal a Jövőért Alapítvány

(oktatási)

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11.
képviselő: dr. Rédei István
Tehetséges fiatalok oktatásának, tanulmányainak, képzésének, továbbképzésének elősegítése, ennek érdekében ösztöndíjak adományozása, pályázatok kiírása. A fiatalok számára bel- és külföldi szakmai tanulmányutak költségeihez való hozzájárulás. ... >>

Barton Foundation Alapítvány

(egyéb)

1095 Budapest, Soroksári u.38-40.
képviselő: Dr. Jászberényi Csaba József
A szerves kémiai kutatás területén alapvetően újat alkotó kutatók, oktatók, diákok vagy kollektívák támogatása, inspirálása, illetve jutalmazása. ... >>

Belső Értékeinket Kibontakoztató Egyesület

(oktatási)

1098 Budapest, Napfény u. 6. III.lh. II.9.
képviselő: Bulkai Tamás, Fried Zsófia
Az egyének oktatása, hogy felismerjék, tudatosítsák és megéljék az alapvető, belülről fakadó univerzális értékeket. ... >>

Bethánia C. E. Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

1094 Budapest, Angyal u. 30.
képviselő: Bacskai Bálint, Miklóssy József
Elsőrendű feladatának a lélekmentést tekinti, ezért a teljes és tiszta evangélium hirdetésével, szóban és írásban való bizonyosságtétellel, igehirdetéssel és más lehetséges tiszta eszközzel igyekszik minél több embert a Jézus Krisztusba vetett hitre juttatni. Egyházakhoz kapcsolódó felekezetközi szervezetként hitéleti tevékenység szervezése és végzése. ... >>

Bio-orvostudományi és Technológiai Világakadémia Közép- és Kelet-európai Közhasznú Egyesület

(egészségügyi)

1092 Budapest, Ráday utca 32.
képviselő: dr. Erdei Edit elnök
A bio-orvostudomány (biomedicine) fejlődésének elősegítése, e területen a lehetőségek kiaknázása és folyamatosan a megvalósítás feltételeinek javítása. ... >>

Biztosítási Oktatási Intézet fejlesztési Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1096 Budapest, Balázs Béla u. 18.
képviselő: Heit Gábor, Katona Béla
Az alapítvány célul tűzi ki, hogy hosszútávon a Biztosítási Oktatási Intézet Szakképző Iskola fejlesztéséhez szükséges forrásokat összegyűjti, folyamatosan ellenőrzi az iskola működését. Az iskola az Országos Képzési Jegyzékben szereplő biztosítási képesítések, ezen belül közép és felsőfokú biztosítási szakmai képesítést nyújtó egy illetve két évfolyamos képzési programok, szakmai tanfolyamok és tréningek szervezésével foglalkozik, távoktatásos levelező hallgatók részére. A programok a pénzügyminiszter által jóváhagyott követelmény rendszerre épülnek. _ a felnőtt korosztály szakmai orientálásában, a biztosítási szakember utánpótlás megteremtésében, a biztosítási szakmai presztizsének megőrzésében, a biztosítási kultúra terjesztésében. - A magyar és a külföldi biztosítási piac követelményeinek össze- hangolásában. ... >>

BKV ZRt. Nyugdíjasok Szakszervezete

(érdekképviselet)

1091 Budapest, Üllői út 197.
képviselő: Magyar József, Nyíri Antal
a BKV Zrt. és jogutód szervezeteinek, nyugdíjasainak érdekképviselete, érdekvédelme. ... >>

Blue Skies Légisport Egyesület

(sport)

1092 Budapest, Ferenc krt.28.
képviselő: Géczi János, Ráczki Marianna, Szabadi László ... >>

Bojzafa Önképző Diákegylet Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási)

1092 Budapest, Kinizsi u. 16.
képviselő: Dudás Rita, Vígh Péter
A középiskolás korosztály (14 évestől 19 éves korig) részére tar- talmas szünidei programok szervezése. ... >>

Bókkon Gábor Alapítvány

()

1094 Budapest, Liliom u. 39.
képviselő: Gulyás Tibor
néhai Bókkon Gábor költő műveinek összegyűjtése, összegyűjtött műveinek kiadása és irodalmi emlékének ápolása. ... >>

BOLYAI Klub Egyesület

(kulturális)

1091 Budapest, Üllői út 133-135.
képviselő: Varga Tamás ... >>

Bona Officia Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1092 Budapest, Köztelek utca 4/ B. fsz./1.
képviselő: Madarász Mária Natália
A szociális, egészségügyi, társadalmi és gazdasági folyamatok hiátusaiból adódó problémák feltárása, azokra adekvát megoldási stratégiák kidolgozása és azok megvalósításában és megoldásában való aktív részvétel. ... >>

Boncmesterek Országos Egyesülete

()

1091 Budapest, Üllői út 93. Sem.Egy.ÁOK I.O.I
képviselő: Kiss János ... >>

Borzsák Református Iskola Alap Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1092 Budapest, Ráday 28.
képviselő: Borzsák István ifj., Gulyás László, Madarász Imréné Dr., Ritoók Zsigmond dr., Takaró Tamás
A budapesti Lónyay utcai Református Gimnázium tehetséges, rászoruló és arra érdemes tanulóinak támogatása. A monori iskolák tehetséges, rászoruló és arra érdemes tanulói részére a tanulmányuk elvégzéséhez nyújtandó támogatás. ... >>

Bölöni Farkas Sándor Közgazdasági Alapítvány

()

1093 Budapest, Fővám tér 6-8.
képviselő: Czakó Erzsébet, Köllő János, Lantos Csaba
A határainkon túl élő magyarság közgazdasági kultúrájának gazdagításához való hozzájárulás. ... >>

Budai Ősforrás Sport Club

(sport)

1093 Budapest, Lónyai 15..
képviselő: Bugár József ... >>

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának "deák" Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványa

(oktatási)

1092 Budapest, Bakáts tér 14.
képviselő: dr. Pogány Gábor
A Ferencvárosban lakó tehetséges, de anyagi okokból tanulmányait folytatni nem tudó gyermekek és fiatalok tanulmányainak támogatása, életfeltételeinek javítása, jövőjük megalapozása, társadalmi helyzetük jobbítása. ... >>

Budapest Hallássérültek Sporthorgász Egyesülete

(sport)

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 28.
képviselő: Mágocsi Tamás ... >>

Budapest IX. kerületi Ejtőernyős Klub Sportegyesület

(sport)

1090 Budapest, Ferenc krt. 28.
képviselő: Géczi János, Moskál Péter ... >>

Budapest Világörökségéért Alapítvány

(kulturális)

1093 Budapest, Közraktár u. 12/a. II/4.
képviselő: Bouquet László
Az alapítvány célja Budapest világörökséggé nyilvánított épületei és területei, valamint általában a főváros építészeti öröksége méltó helyreállításának és érvényesülésének az elősegítése. ... >>

Budapest-Budavár Rotaract Club

()

1096 Budapest, Vendel utca 7-9/A. 1./15.
képviselő: Németh Tamás ... >>

Budapesti Domonkos Templom Orgonabarátai Alapítvány

()

1096 Budapest, Sobieski János u. 40. III/9.
képviselő: Baróti István / kettő együtt, Csabay Zoltán / kettő együtt, Fűri Gábor / önállóan, Ottó Gábor / kettő együtt, Szakács István Raymond O.P./k.együt
A Budapesti Domonkos Templom 1997. július 1-ei tűzben elégett orgonája újjáépítésének támogatása és a Budapesti Domonkos Tepmlom zenei életének támogatása. ... >>

Budapesti Egyesült Segítségnyújtók Támogató Egyesülete

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,egyéb)

1091 Budapest, Hurok u. 7. II.1.
képviselő: Kovács Krisztián
* Egyéni és tömeges katasztrófák, elemi és természeti károk körülményei között keletkező sérültek mentése; * katasztrófákban való vagy rendkívüli körülményekben speciális, kutyása, barlangi, vizi, hegyi, búvár, műszaki, árvízi, földrengés, rom, állat és életmentés ellátása; olletve életvédelem és vagyonvédelem tárgyi feltételeinek biztosítása, * tűzoltás, baleseti műszaki mentés, vízből és tűzből való mentés, elsősegélynyújtás, * rendkívüli és katasztrófa körülmények között alkalmazható modern eljárások és eszközök népszerűsítése, támogatása * kutya és kutyavetető oktatás * eltünt személyek keresésében való közreműködők támogatása * beteg gyermekek és felnőtt életmentő orvosi műszeres hátterének fejlesztése E cél érdekében felválalja a katasztrófa elhárítás, életmentés, gyógyító,- egészségügyi és rehabilitációs tevékenység EU követelményrendszerhez igazodva történő segítését, és ezen célok megvalósítását segítő eszközök felkutatását, továbbá az e kérdéskört tárgyaló, bemutató képzés, előadás szervezését. ... >>

Budapesti Egyesült Segítségnyújtók Társasága Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1091 Budapest, Hurok u. 7.II/1.
képviselő: Somodi Attila
Egyéni és tömeges katasztrófák, elemi és természeti károk körülményei között keletkező sérültek, illetve a mentésükben résztvevők támogatása. Katasztrófában való, vagy rendkívüli körülményekben speciális, kutyás, barlangi, vízi, hegyi, búvár, műszaki, árvízi, rom, állat és életmentés - ellátás -, illetve életvédelem és vagyonvédelem tárgyi feltételeinek biztosítása. Tűzoltás, baleseti műszaki mentés, vízból és tűzből való mentés, elsősegélynyújtás biztosításának anyagi támogatása. Rendkívüli és katasztrófa körülmények között alkalmazható modern eljárások és eszközök népszerűsítése, támogatása. Kutya és kutyavezető oktatás támogatása. Eltűnt személyek keresésében való közreműködők támogatása. Beteg gyerekek és felnőttek életmentő orvosi műszeres hátterének fejlesztése. Különböző jellegű felajánlások esetén a rászorultabbak támogatása (természetes személyek, szociális intézmények, állami nevelőintézetek, tanintézmények, idősek otthon stb.). Katasztrófa elhárítás, életmentés, gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység EU követelményrendszerhez igazodva történő segítése, és ezen célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara

(érdekképviselet)

1094 Budapest, Angyal u.1-3.
képviselő: Kassai Ferenc
a mérnöki tevékenység jogszerűségének biztosítása és szakmai színvonalának javítása érdekében az 1996. LVIII. törvény 3.§(1) bekezdésében írt közfeladatok ellátása. ... >>

Budapesti Korfball Klub

(sport)

1093 Budapest, Angyal u. 21. IV/12.
képviselő: Horváth Ádám
sporttevékenység végzése ... >>

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Alapítvány

(oktatási)

1093 Budapest, Fővám-tér 8.
képviselő: Dr. Szabó Ferenc
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem fejlesztésének, a nyelvoktatásnak, a hallgatók szakmai gyakorlatának, tudományos munkáinak, az egyetemi tankönyvkiadásnak, kutatási tevékenységeinek támogatása. ... >>

Budapesti Méhész Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

1094 Budapest, Viola utca 50.
képviselő: Simon Péter elnök, Szabó György elnökségi tag
A szervezet célja: a budapesti és környéki méhészek összefogása, érdekeik védelme, képviselete. Méhészettel kapcsolatos információk nyújtása. Folyamatos képzés a méhészeti tevékenység hatékonysága érdekében. Fórumok tartása, az aktuális kérdések megvitatásával, új szakmai módszerek kidolgozása, a gyakorlati alkalmazás támogatása. ... >>

Budapesti Politechnikum Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1096 Budapest, Vendel utca 3.
képviselő: dr. Marosvári Péter, Orosz Hajnalka, Pál Tamás
A Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola (1096 Budapest Vendel u. 3. ) támogatása és fenntartása. ... >>

Budapesti Rendészeti Sportegyesület

(sport)

1097 Budapest, Vágóhíd utca 11-13.
képviselő: dr. Kontrát Károly, Simon Géza
Szervezett lehetőséget biztosítani, a Belügyminisztérium és az által irányított szervezetek személyi állománya, a rendőrség, a határőrség, a katasztrófavédelem, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok (a továbbiakban: a bázis szervek) aktív és nyugdíjas személyi állománya, valamint azok hozzátartozóinak a szabadidőben való sportolásához és testedzéséhez. ... >>

Budapesti Siketek Sport Clubja

(sport)

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 28.
képviselő: Tariczky István ... >>

Budapesti Sporttanács

(sport)

1091 Budapest, Üllői út 103.
képviselő: Baranyai Péter
a szervezet a tagszervezetek egyeztető fóruma és közös érdekképviseleti szerve. ... >>

Budapesti Szív Egyesület

(egészségügyi,egyéb)

1096 Budapest, Haller utca 27.
képviselő: dr. Pártos Oszkár, Endre Róbert
A szívbetegek és az állami egészségügyi szolgálat közötti kapcsolat kialakítása, a korszerű életvitelre vonatkozó ismeretek terjesztése. ... >>

Budapesti Sztárok Sportegyesület

(sport)

1098 Budapest, Toronyház út 21.
képviselő: Ritter János
sporttevékenység ... >>

Budapesti Tudomány és Gyakorlat Beszédkör

(intézményi,oktatási)

1093 Budapest, Fővám tér 8.
képviselő: Krug Armin
Német minták közvetítésével elősegíteni az egyetemek és főiskolák valamennyi fakultásán és létesítményében a magasszintű kutatást és oktatást. ... >>

Budapesti Vegyiművek Vegyész Szakszervezete

(érdekképviselet)

1097 Budapest, Illatos út 19-23.
képviselő: Németh István ... >>

Budapesti Vezetőség Honvédelmi Klub

(sport)

1093 Budapest, Szamuely 44.
képviselő: Kollár Ernö ... >>

Buddhapada Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1098 Budapest, Börzsöny u. 11.
képviselő: Farkas Pál /kettő együtt, Jelen János / önállóan, Porosz Tibor /kettő együtt
A buddhizmus eszméjének és tanainak magyarországi meghonosítása, a magyarországi buddhista közösségek és intézmények, a buddhizmust gyakorló vagy azzal szimpatizálló magánszemélyek támogatása; buddhista szertartások, közös meditációk, rendezvények szervezése, támogatása; buddhista nevelés oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés e téren ösztöndíjak alapítása, ösztöndíjasok cseréje más buddhista közösségekkel; a buddhizmussal kapcsolatos kutatások és tanulmányok támogatása; buddhista kiadványok megjelentetése, könyvtár folyóirattár, információs bázis kialakítása. ... >>

Burg-Bau Motorsport Sportegyesület

(sport)

1097 Budapest, Kén 3. fsz.3.
képviselő: Burghardt Károly ... >>

Carving Sí és Szabadidősport Egyesület

(sport)

1094 Budapest, Berzenczey u. 4-6.
képviselő: Monda Zoltán
A férfias kihívást jelentő extrém sportágak népszerűsítése. Fórum és lehetőség biztosítása az extrém sportok iránt érdeklődőknek a sportágak megismerésére, biztonságos, szakszerü környezetben való kipróbálűsűra, e sportágban jártasabbak számára pedig a versenyzés és a szakmi ismeretek fejlesztésére. Cél továbbá valamennyi korosztály egészséges életmódra nevelése, az emberi kapcsolatok sport által való teljesebbé tétele, kapcsolattartás más hasonló egyesületekkel. ... >>

CEMS Budapest Közhasznú Egyesület

(egyéb)

1093 Budapest, Fővám tér 8. 1./154.1.
képviselő: Horváth Balázs
Az európai üzleti kultúra meghonosítása Magyarországon. ... >>

Central Kártya Club Sportegyesület

(sport,egyéb)

1095 Budapest, Soroksári út 3/A.
képviselő: Soproni-Somlai Attila
Országos társadalmi szervezetként működve rendszeres szellemi sporttevékenység lehetőségének biztosítása, amely a szellemi teljesítőképesség fejlesztését, gyakorlását szolgálja. ... >>

Chin-Han kori Történelem és Kultúra Magyarországi Kutató Társasága

(kulturális,egyéb)

1096 Budapest, Ernő utca 30-34.
képviselő: Duan Huan Cheng, Zhang Guo Zhi
A kínai Chin-Han kori történelem és kulturális értékek kutatása; hozzájárulás a kapcsolódó, már elért tudományos és újonnan napvilágot látott kutatási eredmények, valamint kiemelkedő jelentőséggel bíró kulturális és művészeti értékek tudományos igényű, széles körű megismertetéséhez, bemutatásához. ... >>

CINEGLOB Alapítvány

()

1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1.
képviselő: Ditzendy Arisztid
Mozgóképi eszközökkel hozzájárulni az "ember és környezete" viszonyának újragondolásához, a környezetvédő gondolkodás és látásmód kialakításához, népszerűsítéséhez. ... >>

Civil Érdekvédelmi Hálózat a Fogyatékos Embereknek Szolgáltatást Nyújtó Civil Szervezetekért Egyesület

(szociális,érdekképviselet)

1093 Budapest, Lónyai utca 19.
képviselő: Vizvári Csilla
A CÉHálózat Egyesület fő célja tagjainak szervezett, szakszerű érdekvédelme és érdekképviselete. Célja a Magyarországon működő, fogyatékos emberek számára szociális szolgáltatást nyújtó és/vagy a fogyatékos embereket foglalkoztató, foglalkoztatást elősegítő civil, illetve non-profit szervezetek számára olyan hálózat működtetése, amely a szolgáltatás nyújtás terén a szektorsemlegesség elvének hatékonyabb érvényre juttatását, a szolgáltatók hírnevének védelmét, szakmai és működési hátterük megerősítését biztosítja. ... >>

Civil Művek Közművelődési Egyesület

(intézményi,kulturális)

1091 Budapest, Üllői út 69. III./1.
képviselő: Takács Mária
maradandó kulturális és művészeti értékek létrehozása, melynek érdekében az Egyesület létrehozza és működteti a Civil Film nevű stúdiót, létrehozza és működteti a Civil Színházi Műhelyt;
- segíti és támogatja kortárs irodalmi és képzőművészeti alkotások létrejöttét, azoknak minél szélesebb körben történő megismertetését, melynek érdekében létrehozza és működteti a Civil Galériát. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41