Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest IX. ker civil szervezetek


Találatok száma: 877
4. oldal

COMEX Munkavállalók Fuggetlen Szakszervezete

(érdekképviselet)

1097 Budapest, Bárd 2.
képviselő: Nagy Károly, Péter Gábor, Zsiga György ... >>

"COOP SEGÉLY" a bajba jutottak megsegítéséért alapítvány

(természetvédelem,szociális)

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11/c.
képviselő: dr. Kemény Dénes, dr. Üveges László, Pálné Soltész Vera, Pap Lajos, Umheiser István
az árvizek és egyéb természeti csapások miatt károsultak, vagy egyéb - önhibájukon kívül - bajba jutott, szociálisan rászoruló személyek érdekében folytatott szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása;
- az árvizek, belvizek és egyéb természeti csapások által megrongálódott épületek, építmények, műemlékek helyreállítása;
- a hátrányos helyzetű csoportok, személyek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, az a-c. pontban megjelölt célokhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. ... >>

CORBIS SC.

(sport)

1097 Budapest, Vágóhíd 31-33.
képviselő: Csanádiné Hikkel Magdolna, Dr. G. Hideg Edit
Az egyesület tagjai számára rendszeres sportolási lehetőség biztosítása, különösen a kosárlabda és a lovassport területén. ... >>

Corvin közi Bajtársi Közösség

(érdekképviselet,egyéb)

1097 Budapest, Koppányi u. 5-11.
képviselő: Trencsényi László, Wittner Mária
A Corvin-köznek, mint történelmi emlékhelynek a védelme, a Bajtársak, az elesetteknek, a megtorlás áldozatainak, az elhunyt bajtársak rokonainak érdekvédelme, archívum létrehozása, múzeum üzemeltetése. ... >>

Corvinus Kultúráért Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

1093 Budapest, Fővám tér 8.
képviselő: Hegedűs Attila/ elnök
A Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói kulturális, szakmapolitikai és ifjúsági életének szervezése, támogatása. Segítségnyújtás a hallgatók szakmai tudásának fejlesztéséhez, kiteljesítéséhez. ... >>

CROMO Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

1097 Budapest, Vágóhíd utca 40.
képviselő: Simon Ildikó
A pályakezdő fiatalok, első munkába lépők, mint hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó személyek támogatása. ... >>

Csepel Karate Sport Egyesület

(sport)

1094 Budapest, Liliom u. 33.fszt. 4.
képviselő: Sraga Zoltán
Összefogni és szervezni tagjainak a JKF Goju-Kai Karate stílussal kapcsolatos tevékenységet; felkelteni az érdeklődést az e stílusú karate iránt és bővíteni a tömegbázisát, fejleszteni tagjai erköl- csi, közösségi és sportbeli tartását; biztosítani a rendszeres sportolást, versenyzést, a lakóhelyi környezetben a rendszeres sportolási lehetőséget, a szabadidő és a tömegsport iránti igények kielégítését. ... >>

Csia Lajos Bibliai Múzeum Alapítvány

()

1096 Budapest, Haller u. 76. II.em. 11.
képviselő: Sándor Gábor
A Bibliai Múzeum restaurálásának, müködésének a támogatása. ... >>

Csizmaország Magyar-Olasz Kulturális Egyesület

(kulturális)

1094 Budapest, Liliom utca 2-4.
képviselő: Faragó Judit Rita
Az Egyesület elsősorban a magyar-olasz kulturális kapcsolatok ápolása, bővítése céljából jött létre. Erősíteni kívánja a két ország kulturális értékeinek cseréjét az alábbiak szerint: Az Egyesület kiemelten szeretne foglalkozni az olasz kulturális örökségek hazai népszerűsítésével, különös tekintettel az olaszországi jelenlétre. ... >>

Csudiföld Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,környezetvédelmi)

1092 Budapest, Ráday utak 31/B. 5./6.
képviselő: Sándor Judit Anita
A Csudiföld Alapítvány elsődleges célja a tudatos környezet- és egészségvédelemre nevelés, a környezet- és egészségvédelem módszereinek megismertetése és megszerettetése, fontosságának elmélyítése az emberekben, széleskörű információszolgáltatás. Rávezetés az egészség felé vezető útra, a népbetegségek megelőzése és visszaszorítása, valamint a testi és lelki harmónia megteremtése. A környezetvédelem területén területén cél a környezettudatos gondolkodás kialakítása, a környezetvédelem feladatainak, illetve a környezetszennyezés hatásainak bemutatása, továbbá az ehhez sorosan kapcsolódó fogalmak (globális felmelegedés, fenntartható fejlődés, örökségvédelem, világörökség) széleskörű megismertetése. Részvétel természeti értékeink, világörökségeink, környezetkímélő gyakorlati példák népszerűsítésében, a környezetvédelem hazai helyzetének feltérképezésében, a környezetvédelmi jogi szabályozás megismertetésében. ... >>

Cursillo Alapítvány

()

1091 Budapest, Üllői út 145.
képviselő: Pallos Andrásné
A Cursillo lelkiségi mozgalom támogatása. ... >>

Daganatkutatás és -Diagnosztika Alapítvány

(oktatási)

1091 Budapest, Üllői út 93.
képviselő: dr. Sobel Mátyásné dr. Schaff Zsuzsa
A daganatkutatás fejlesztése, a kutatás-fejlesztés és a kutatók támogatása, a diagnosztika fejlesztése. A daganatkutatással kapcsolatos eredmények közzétételének elősegítése, a daganatkutatással kapcsolatos posztgraduális- és felnőttoktatás támogatása; szűrővizsgálatok és prognosztikai vizsgálatok fejlesztésének támogatása; nemzetközi együttműködések fejlesztése, elősegítése. ... >>

DASE Duna Asztalitenisz Sportegyesület

(sport)

1090 Budapest, Tinódi 2.
képviselő: Dobrotka Gábor ... >>

Dél Sport Club

(sport)

1096 Budapest, Haller u. 3-5.
képviselő: Szántó Béla ... >>

Dél-Pesti Vesebetegek Egyesülete

(egészségügyi)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.c ép. II.em.
képviselő: Tormási Mária ... >>

"DELTA" Magyar Parkinson Egyesület

(egészségügyi,szociális)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.
képviselő: Komlódi Lászlóné
A parkinson betegek csoportjának társadalmi egyenlőségét segítő, emberi és állampolgári jogait érvényre juttató és védő komplex rehabilitáció támogatása. ... >>

DélUtán az Idős Emberek Segélyvonala Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1093 Budapest, Közraktár u. 22.
képviselő: Székely Edith
Szociális és mentálhigiénés segítségnyújtás időskorú és 45 év feletti emberek számára életminőségük javítása érdekében. Ezen belül lelkisegély telefonszolgálat, orvosi tanácsadás, jogsegélyszolgálat, betegjogi tanácsadás, mediációs iroda működtetése, valamint minden további - az alapítványi célok szellemével nem ellentétes - gazdasági, illetve szellemi tevékenység: újság- és könyvkiadás, video- és filmfelvételek készítése, felnőttképzés, oktatás, tréning, szupervízió stb. ... >>

Demokratikus Magyarországért Mozgalom

(egyéb)

1093 Budapest, Dimitrov tér 8.
képviselő: Gazsó Ferenc dr. ... >>

Dhammapada Alapítvány

()

1098 Budapest, Börzsöny u. 11.
képviselő: Farkas Pál, Jelen János, Tóth Zsuzsanna
A buddhizmus szellemiségének ápolása, végső célja buddhista kolostor létrehozása és működtetése. ... >>

DIABETESZ JUNIOR Magyar Cukorbeteg Gyermekekért és Fiatalokért Országos Szövetség

(egészségügyi,érdekképviselet,egyéb)

1092 Budapest, Hőgyes Endre utca 15.
képviselő: Keller Richárd
A cukorbeteg kiskorú gyermekek és felnőtt korú fiatalok érdekeinek védelme, segítése és támogatása, megtanítása betegségével való együttélésre, a társadalom teljes értékű tagjává történő felkészítése. ... >>

Diákok a Nemzetközi Mobilitásért Alapítvány

()

1093 Budapest, Fővám tér 8. /Budapesti Közgaz
képviselő: Szabó Csaba, Szücs Tamás ... >>

"Digitális Alkotóművészetért Civil Centrum" Oktatási, Kulturális és Tudományos Egyesület

(oktatási,kulturális)

1092 Budapest, Ráday utca 31/B.
képviselő: Orgoványi Gábor, Pokorádi Árpád elnök, Pokorádiné dr. Czompó Zsuzsanna
digitális alkotóművészet és az alkotóművészek megismertetése, népszerűsítése;
- a digitálisan alkotó művészek, és különösen a digitálisan alkotó festőművészek összefogása, közös kiállítások szervezése;
- a digitálisan alkotó művészek együttműködésének elősegítése, bemutatókon, pályázatokon való közös részvétel megszervezése;
- a digitális képalkotási és realizálási technikák fejlesztése és új verzióinak bemutatása az alkotók körében;
- önképzés révén a digitális alkotók technikáinak fejlesztése. ... >>

Diverziti Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

1091 Budapest, Üllői út 53/b. 1./16.
képviselő: Zmeskál Zoltán Gábor
kulturális, tudományos, természetvédelmi és környezetvédelmi ismeretek terjesztése minden körben (elsősorban az ifjúság körében) különböző előadások, kiadványok,programok,rendezvények,összejövetelek,kirándulások létrehozásával és szervezésével.
Tudományos kutatásokban való részvétel, együttműködés, illetve önálló kutatások lebonyolítása elsősorban környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos témakörben.
Hazai, külföldi és nemzetközi kulturális, ifjúsági és környezetvédelmi szervezetekkel, tudományos intézményekkel való együttműködés és kapcsolattartás.
A kulturális és biológiai sokszínűséggel kapcsolatos kiadványok, könyvek, filmek, zenék, programok, fesztiválok, információk bemutatása, ezek támogatása, népszerűsítése.
Globális környezetvédelmi, társadalmi problémák bemutatása, ismertetése, megoldásainak tanulmányozása és az erre irányuló kísérletek bemutatása, kipróbálása, valamint lehetséges átültetése a gyakorlatba.
Magyarország és annak régióinak, természeti és kulturális értékeinek megismertetése, népszerűsítése a külföldiek és itthoniak körében egyaránt.
Ökoturizmus népszerűsítése, lehetőségeinek bemutatása, illetve az ebben tevékenykedő szervezetekkel való együttműködés.
Tevékenységünk során szerzett tapasztalatok megjelenítése általunk készített kiadványokban, előadásokban, fényképeken, illetve ezek nyilvános bemutatása, terjesztése.
Ifjúsági képzések és oktatási programok létrehozása elsősorban fiatalok részére környezetvédelmi problémákkal és a kulturális sokszínűséggel kapcsolatban.
Az egyesület tagjainak felkészítése programokon, belföldi és külföldi konferenciákon, rendezvényeken.
Hagyományőrző, tradicionális programok szervezése.
Környezetvédelmi tanácsadás.
Elsősorban fiatalok által indított, a tevékenységi körünkhöz kapcsolódó kezdeményezések támogatása, népszerűsítése.
Pályázatírás tevékenységünkhöz kapcsolódó témakörökben.
Kiadványaink és hozzá kapcsolódó anyagok fordítása.
Tanácsadás a civil szektornak a hatékony internetes kommunikációról, szervezeten belül és szervezetek között, valamint szabad szoftverek használatával kapcsolatban. ... >>

Dohányipari Nyugdíjasokért Alapítvány

()

1097 Budapest, Gyáli út 33.
képviselő: Danóczy Gyuláné
A vállalati nyugdíjasok megsegítése és támogatása. ... >>

Dr. Adorján Ferenc-Díj és Emlékérem Alapítvány

(egyéb)

1090 Budapest, Haller 29. /Országos Kardioló
képviselő: Árvay Attila dr. ... >>

Dr. Gábor György Alapítvány az Infarktus Ellen

(egészségügyi)

1096 Budapest, Haller 29.
képviselő: dr. Gyárfás Iván
Az alapítvány közérdekű céljai az ischaemiás szívbetegség klinikai, laboratóriumi és epidemiológiai vizsgálatának, kezelésének és megelőzésének támogatása. A magyar kardiológusok kapcsolatainak elősegítése, korszerű, új módszerek tanulmányozása, bevezetése, elterjesztése, tudományos konferenciákon, kongresszusokon való részvétel támogatása. ... >>

Dr. KOVÁTS J. ISTVÁN Alapítvány

(egyéb)

1092 Budapest, Ráday utca 28.
képviselő: dr. Békési Sándor
Az alapítvány képviselője által a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara 1-V.- évfolyamos teológia-lelkész hallgatóknak meghirdetett pályázat alapján - az igazoltan szociálisan rászoruló, továbbá - olyan hallgatók díjazása, akik kiemelkedő tanulmányi eredményeket értek el. ... >>

Dr. Kuntz Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1092 Budapest, Kinizsi u. 22. III.7.
képviselő: Dr.Lonovics János
Elsődlegesen a gasztroenterológia - mint az emésztőszervi megbete- gedésekkel foglalkozó tudomány - magyarországi szinvonalának emelé- se, fiatal kutatók és klinikusok szakmai továbbképzésének és tudo- mányos munkájának támogatása. ... >>

DROG-FREE Gyógyult Szenvedélybetegek Alapítványa

(egészségügyi,szociális)

1090 Budapest, Kinizsi u.11.II.em.16.
képviselő: Kály-Kullai Károly, Rigó Péter Dr.
A Magyarországon élő szenvedélybetegek gyógyításának, kezelésének, rehabilitációjának elősegítése. ... >>

Drogfree Drog ellen a drogosokért Egyesület

(egészségügyi,szociális)

1092 Budapest, Kinizsi 11.II.em.
képviselő: Pelle Andrea dr. ... >>

DZSUMBUJÉRT Érdekvédelmi Civil Szervezet

(szociális,érdekképviselet)

1097 Budapest, Illatos út 5, C. 2,/41/42.
képviselő: Valla Éva, Vidák Sándor
A ferencvárosi Dzsumbuj-nak nevezett területén (Bp. Illatos út 5.A.B,C épületek ) élő, a társadalom perifériájára szorult, több- szörösen hátrányos helyzetű emberek létfeltételeinek - életé és lakáskörülményeinek - javítása, érdekeinek érvényesítése a helyi önkormányzati döntések során, érdekeinek képviselete és védelme. ... >>

E-Szakképzésért Alapítvány

(oktatási)

1098 Budapest, Csengettyű utca 21. 3./14.
képviselő: elnök Kövér Ágnes
Európai színvonalú, korszerű elektronikus (e) oktatási technológiákat is alkalmazó közoktratási szakképző intézmények működtetése, szakképzést és szakmai képzést folytató intézmények fenntartása, támogatása, roma származásúak és fogyatékosok esélyegyenlőségének érdekében képzések, rehabilitációs programok folytatása. ... >>

EEG-Diagnosztika, Modern EEG és más Elektrofiziológiai Vizsgálatok Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 1./Föv. István k
képviselő: Balogh Attila dr.
Speciális neurofiziológiai labor létrehozása, berendezése, tudományos kutatómunka és szakmai továbbképzés támogatása. ... >>

EFFEMINE Egyesület a Fiatal Nőkért

(szociális)

1093 Budapest, Fővám tér 8.
képviselő: Karády Eszter alelnök, Kis Brigitta elnök
Segíteni a karrierjüket építő, de még elsősorban egyetemista éveiben lévő nőknek, hogy megismerjék önmagukat, képességeiket, erősségeiket. ... >>

ÉFOÉSZ Közép-Magyarországi Regionális Közhasznú Egyesület

(szociális)

1093 Budapest, Lónyay u. 17. 1/1.
képviselő: Gyene Piroska
A Pest Megyei területen élő fogyatékos emberek esélyegyenlőségének javítása. Értelmi fogyatékos emberek öntevékenységének, önrendelkezésének feltételei javítása. A munkahelyteremtés feltételeinek javítása. ... >>

Egészséges és Harmónikus Családokért Alapítvány

(szociális)

1092 Budapest, Ráday utca 33. B.
képviselő: dr. Fabricius Ildikó, Gyűrű Mária, Jarovinszkij Vera
a család megtartó erejének növelése ... >>

Egészséges Közgazdászokért Alapítvány

(sport)

1093 Budapest, Fővám tér 8.
képviselő: Hegedűs Attila, Kelemen Endréné, Kovács Géza, Kováts László, Száz János
A közgazdászok szabadidős és sporttevékenységének támogatása. ... >>

Egészséges Magyarországért Egyesület

(egészségügyi,érdekképviselet)

1096 Budapest, Thaly K. u. 39.
képviselő: Dr. Harsányi László
Az egészség, mint alapérték kibontakoztatásának mindenoldalú segítése, az egészséges életmód és a betegségmegelőzés ösztönzése, feltételeinek feltárása és kialakítása, az ezzel kapcsolatos korszerű ismeretek, készségek elterjesztése és fejlesztése Magyarországon. Az egészséges Magyarország megteremtésében érdekelt magánszemélyek, intézmények, vállalkozások szövetségének létrehozása. ... >>

Egészséges Szívért Alapítvány

(egészségügyi)

1090 Budapest, Haller 27. /Ferencvárosi Művel
képviselő: dr. Keltai Mátyás, Horváth Zsolt, Óvári Antalné
A szívbetegségek hazai felismerésének, a gyógyító tevékenység hatékonysága növelésének és a rehabilitációs tevékenység kiterjesztésének támogatása. ... >>

Egészségforrás Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1092 Budapest, Ráday u. 37. III.em 1.
képviselő: Dr. Réger Mihály
Egy nem kórház jellegű rehabilitációs intézet létrehozása rákbetegek számára. ... >>

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete

(egészségügyi,szociális)

1094 Budapest, Liliom utca 8.
képviselő: Sógorka Ildikó elnök
Az egészségügyi szociális munkával kapcsolatos érdekképviselet. Az egészségügyben dolgozó szociális szakemberek általános és speciális érdekeinek védelme, valamint az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő, szociális hátránnyal rendelkező vagy szociálisan veszélyeztetett személyek védelme és érdekképviselete. ... >>

Egészségügyi Alapellátási Rendszerfejlesztők Országos Egyesülete

(egészségügyi,érdekképviselet)

1092 Budapest, Kinizsi utca 21-25. II/A/1.
képviselő: Szerényi László
Az egyesületi tagok egymás közötti kommunikációjának koordinálása a hazai alapellátási egészségügyi informatika fejlődésének szolgálata. ... >>

Ego Alapítvány

(egészségügyi)

1093 Budapest, Lónyai u. 24.
képviselő: Bori Erika, Sebes Gábor
Súlyos lelki sérülésben szenvedő gyermekek és fiatalok ambulanter pszichoanalitikus terápiás kezelése, szakember utánpótlás biztosítása, kutatások folytatása. ... >>

Egy Emberibb Világért Közhasznú Alapítvány

(oktatási)

1095 Budapest, Ipar utca 2. A. B. V./5.
képviselő: Frenkl Thurzó Tibor, József-Polonyi Gábor, Koroncz Ágnes, Ormos Mária
emberibb világ formálásának szolgálata, európai integráció elősegítése, a magyarság érdekeinek érvényesítése, a társadalmi párbeszéd szolgálata, az eltérő nézeteket valló személyiségek vitáinak szervezése. ... >>

Egyesület a szabad és biztonságos autózásért

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

1094 Budapest, Páva utca 8.
képviselő: Árpa Attila
A tagok számára megteremti a társasági élet azon színterét, ahol kulturált körülmények között cserélhetnek eszmét a szabad és biztonságos autózás feltételeiről, szabályairól, formájáról és továbbfejlesztésének lehetőségéről; autó-motor sport népszerűsítése; elősegíteni a kulturált közlekedés szabályainak megismertetését; előadás, sorozatok, vitaestek, beszámolók, oktatás szervezése; folyóirat beindítása; ifjúsági, sport, kulturális és egyéb rendezvények támogatása. ... >>

EGYÜTT A JELENÉRT Közösségi és Szociális Fejlesztés az Őrségben Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1091 Budapest, Üllői út 163.fszt.7.
képviselő: Tánczos Zsuzsa
Kistérségi közösségi és szociális fejlesztés az Őrségben. Ennek érdekében az Őrségben szociális segélyezés, illetve szociális- és közösségi szolgáltatások szervezése. Az alapítvány kiemelt figyelmet fordít a térségben a munkahely teremtésre, a foglalkoztatási esélyek növelésére és a területfejlesztésre. Az alapítvány célja a falusi infrastruktúra és a falusi művelődés és turizmus fejlesztése. Az alapítvány pályázatokkal segíti a faluszépítést, a helyi hagyományok ápolását, újjáélesztését, a környezetvédelmi tudatosság fejlesztését. Az alapítvány sajátos eszközeivel segíti és támogatja a biogazdálkodási ismeretek terjesztését, a testvér települési kapcsolatok fejlesztését. Az alapítvány oktatási feladatot lát el, és fejleszteni kívánja a helyi nyílvánosságot. ... >>

Együtt a Sikerért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1095 Budapest, Mester 23.
képviselő: Daróczi Lajos dr., Sajtiné Bácskai Erzsébet, Szabóné Pálfi Ágnes
A Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola oktatási feltételeinek javítása, nyelvtanulás, külföldi tanulmányutak és egyéb iskolai kezdeményezések, programok támogatása. ... >>

Együtt Lakóhelyünk Biztonságáért Alapítvány

()

1095 Budapest IX., Soroksári u. 5. VI. 17.
képviselő: Káprai Judit Diána
A budapesti közbiztonság, közrend vé- delmének javítása, vagyoni és humán ér- tékek megóvása, bűnmegelőzés, idősek és gyermekek védelme, parkolóőrzés meg- szervezése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41