Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest IX. ker civil szervezetek


Találatok száma: 877
5. oldal

Élet Alapítvány

()

1096 Budapest, Haller u. 15.
képviselő: Lorka György kuratórium elnöke, képviselő
A magyar ifjúság egészséges életmódjának elősegítése, támogatása. ... >>

Életpálya Alapítvány

(szociális)

1094 Budapest, Balázs Béla utca 18.
képviselő: Dr. Szirmai Péter
A hátrányos helyzetű pályakezdő fiatalok elhelyezkedési és vállalkozása esélyeinek javítása, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; olyan magyar állampolgárságú fiatalok támogatása mind pénzügyileg, mind pedig szaktanácsadással, akik önálló vállalkozást akarnak beindítani, illetve továbbfejleszteni. ... >>

Élhetőbb Lakótelepért Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

1094 Budapest, Nagykőrösi út 156.
képviselő: Grosz Elemér elnök, Husser Gábor alelnök
A közösségi élet és szemlélet erősítése; a lakótelepi közterületek szépítése, védelme; a környezet szebbé egészségesebbé tételének biztosítása; a lakosság művelődési, kulturális és sportolási igényei kielégítésének előmozdítása; önkormányzati demokratikus választásokon való részvétel, az alkotmányosság és a törvényesség tiszteletben tartásával; a helyi hagyományok és a múlt emlékeinek felkutatása, megőrzése. ... >>

Élő Tűzfalak Erzsébetváros Alapítvány

(kulturális)

1097 Budapest, Vaskapu utca 10-14. C. 110.
képviselő: Ocztos István
Erzsébetváros és Budapest városképének javítása, szépítése képzőművészek segítségével. Ezen célját a városban található tűzfalak helyreállításával, állagmegóvásával, hőszigetelésével olyan formán kívánja elérni, hogy a tűzfalakra képzőművészeti alkotások kerülnek. Ezzel egyszerre ad új lehetőséget és felületet a képzőművészek számára és teszi a város tűzfalait a lakók és a környezetében élők számára lakhatóbbá, komfortosabbá és esztétikusabbá. ... >>

ELSA-BUDAPEST Egyesület

()

1094 Budapest, Berzenczey utca 39-41. I/1.
képviselő: Noszlopy Levente Péter ... >>

Első Közép és Kelet-európai Együttműködés Alapítvány

(kulturális)

1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 33/A. 1./3.
képviselő: Gulyás Balázs, Inotai András, Kodolányi Gyula
Új, nagyhatású kulturális értékek és gazdasági-politikai reálfolyamatok kölcsönös közvetítésére képes kommunikációs csatornák kiépítésének szellemi előkészítése és támogatása. ... >>

Első Lady Victoria Lions Egyesület

(szociális)

1092 Budapest, Ráday utca 24.
képviselő: dr. Lindner Andre
Hátrányos helyzetű személyek számára anyagi és egyéb segítség nyújtása. ... >>

Első Pesti Szőnyeg Társaság

(kulturális)

1095 Budapest, Mester utca 8. VII.em./1/a.
képviselő: Dénes Sándor
A magyar szőnyegkultúra újraélesztése. ... >>

Elvált Apák Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

1096 Budapest, Haller u. 27.
képviselő: Hegedűs István dr. ... >>

Elviselhetőbb Életért Alapítvány

(egészségügyi)

1092 Budapest, Erkel u. 11.fszt.2.
képviselő: Lázár Ferencné sz. Mészáros Mária
A genetikai rendellenességgel születettek - korra és nemre való tekintet nélkül - támogatása, életkörülményeiknek, gyógyításuknak segítése anyagi és tárgyi eszközökkel, házi beteggondozás, hospice szolgáltatás. ... >>

Endoped Alapítvány az Endokrin Beteg Gyermekekért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.
képviselő: Simándi Magdolna
Az endokrin, ezen belül a CAH (congenitalis adrenalis hiperplasia) betegségben szenvedő gyerekek gyógyításának, betegségeik megismerésének támogatása. A gyermekek ellátása érdekében segítségnyújtás abban, hogy az erre a betegségre szakosodott orvosok (endrokrinológusok, sebészek) a lehető legkorszerűbb irodatechnikai, számítástechnikai, telekommunikációs, informatikai, szállító, laboratóriumi és orvosi eszközöket, laboratóriumi vegyszereket, gyógyszereket, bútorokat, gépeket és segédanyagokat megvásárolhassák (anyagi háttér biztosítása). Tekintettel arra, hogy a betegség igen ritka, így a specialistákon kívül az orvosok felkészültsége nem megfelelő, az ismeretek hiánya pedig a gyermekek életébe kerülhet, ezért az alapítvány feladata a magyarországi kórházakban és körzetekben dolgozó gyermekorvosok képzésének megszervezése (szakértői díj megfizetéssel). A tárgyban kiemelkedő eredményeket elért orvosok és a témával foglalkozni kívánók munkájának segítése (anyagi támogatás, ösztöndíj, költségtérítés biztosításával). A témakörhöz kötődő konferenciákra való bel- és külföldi utazás, szállás, étkezés költségeinek előteremtése. A hazai és külföldi szaksajtó, szakkönyvek, folyóiratok, filmek, tanulmányok stb. elérhetőségének, a megszervezett ismeretek publikációs lehetőségek, valamint a képzéshez szükséges segédeszközök, tájékoztató anyagok legyártásának, megvásárlásának biztosítása. ... >>

Eötvös József Szabadelvű Pedagógiai Társaság

(oktatási)

1091 Budapest, Vendel u. 3.
képviselő: Szunyogh Szabolcs
Szabadságközpontú pedagógiai gondolkodást magáénak valló közösség megteremtésének elősegítése. ... >>

Építők Atlétikai Klub

(sport)

1094 Budapest, Ferenc körút 5. III/20
képviselő: Bodri Zoltán
a tagok részére az atlétika területén a rendszeres testedzés és sportolási lehetőség biztosítása, a minőségi sporteredmények elérése, feltételeinek megteremtése és fejlesztése, az atlétika sportág iránti igények felkeltése, hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel, valamint közösségi sportrendezvények szervezése és lebonyolítása. ... >>

Epres Alapítvány az Óvodás Gyermekek Neveléséért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1098 Budapest, Epreserdő u. 10.
képviselő: Szundyné Ihász Erzsébet
Az óvodás gyermekek óvodai nevelésének a támogatása. ... >>

Erdei Ferenc Szövetkezeti Alapítvány

(oktatási)

1093 Budapest, Fövám tér 8. (Bp Közgazd.Egy.)
képviselő: Sebes Márton
A magyarországi szövetkezetek céljait elősegítő közgazdászképzés, a szövetkezetelméleti kutatómunka támogatása. + a 6. végzéssel kiegészül (92.11.28.): A szövetkezeti tagok és azok gyermekeinek szociális támogatása. ... >>

ERŐTERV Sportkör

(sport)

1094 Budapest, Angyal u. 1-3.
képviselő: Kayser Péter ... >>

"ÉRTED IS!" Szülői Egyesület a Daganatos Gyermekekért

(egészségügyi)

1094 Budapest, Tűzoltó utca 7-9.
képviselő: Bajusz Csaba, Molnár Katalin, Szécsényiné Ötvös Erzsébet
A daganatos gyermekek és hozzátartozóik társadalomba való beilleszkedésének elősegítése. ... >>

Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

(érdekképviselet)

1093 Budapest, Lónyay utca 17. I./1.
képviselő: Gyene Piroska
A Magyar Köztársaság területén élő értelmi fogyatékos emberek és családtagjaik társadalmi hátrányainak kiegyenlítése, érdekeik érvényesítése, védelme, képviselete, emberi és állampolgári jogaik, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk, rehabilitációjuk biztosítása, esélyegyenlőségük megvalósítása. Az ENSZ értelmi fogyatékos személyek jogairól szóló deklarációjában foglaltak megvalósítása, a Madridi Nyilatkozatban foglaltak megvalósítása. Elősegíteni az értelmi fogyatékos emberek öntevékenységének, önrendelkezésének lehetőségeit, az önmagukért érzett felelősség egyidejű kialakításával. Összefogni az értelmileg sérült emberek hazai szervezeteit, tevékenységüket összehangolni, érdekeiket védeni, és szükség szerint képviselni. Munkája alapján partnerként, kompetens, tárgyaló félként elismerteti a Szövetséget kormányzati erőkkel, parlamenti bizottságokkal, önkormányzati testületekkel, társadalmi szervezetek vezető szerveivel. ... >>

Eséllyel-Segéllyel a Holnapért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1094 Budapest, Angyal utca 35. 2./2.
képviselő: Kiss Ákos
Az alapítványnak célja egyrészt az, hogy az Európai Unió értékeit és előnyeit közvetítse a hátrányos helyzetű rétegek felé, kiemelten a nők és roma származásúak, és fogyatékos emberek részére felvilágosítással, ismeretátadással, képzéssel. ... >>

Esély Labor Foglalkoztatási Célú Egyesület

(szociális)

1091 Budapest, Üllői út 45.
képviselő: Csapó Gábor, Koltai Luca
szociális tevékenység ... >>

Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány

(szociális)

1093 Budapest, Lónyai utca 34. 3./21.
képviselő: Mohácsi Erzsébet, Ujlaky András
A magyar, és más országokban nehéz sorban élő, főként, de nem kizárólagosan roma fiatalok segítése, elérhetővé téve számukra a jóléti társadalom viszonyait. ... >>

Eskimo Sportclub

(sport)

1094 Budapest, Tompa u. 15/a.
képviselő: Takács Attila
Tagjai, családtagjaik és környezetük részére rendszeres testedzésének, tömegsportolási - ezen belül a kajak-kenu feltételek - lehetőségének biztosítása. ... >>

Essca Magyarország Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1093 Budapest, Czuczor utca 6.
képviselő: Catherine Leblanc, dr. Michael Andrew GRAY
Európai tipusu közgazdasági vállalatirányítási szakemberképzés biztosítására iskola létrehozása,támogatása felnőtt (folyamatos) képzés nyújtásával. ... >>

Esterházy János Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1092 Budapest, Ráday 28.
képviselő: Entz Géza
A határon túli magyarság kultúrális és oktatási segítése. ... >>

ESZTERHÁZA Alapítvány

(kulturális)

1097 Budapest, Vaskapu út 1/e. I./3.
képviselő: dr. Kővári Anna, Horváth András, Páska Csaba
Az okirat bevezető mondataiban rögzített elvek alapján a Védnökök, Alapítók, továbbá Kubinszky Mihály, Örsi Károly és mások e helyszínhez kötődő és felvirágoztatását szolgáló munkásságuk hasznosítása, eredményeik széleskörű ismertetése és népszerűsítése, s ehhez kapcsolódóan művészeti, tudomámyos és egyéb szakterületekre kiterjedő-elméleti és gyakorlati- kutatások folytatása, többek között ösztöndíjak alapításával is. ... >>

Euro-atlanti Klub

(egyéb)

1093 Budapest, Fővám tér 8. I.em. 120.
képviselő: Csáki István, Dr. Nógrádi György / elnök
elősegíteni tagjai és az érintettek részére hazánk NATO és EU tagságból fakadó feladatainak a megismertetését. ... >>

Európa és Kultúra Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1092 Budapest, Bakáts tér 2.
képviselő: Horváth Tiborné sz:Kovácsy Lenke
Az alapítvány célul tűzi ki kultúránk terjesztését, a kultúráltság fejlesztését, mint Európához tartozásunk legfőbb zálogát. Az alapítvány fenti célját elsődlegesen úgy kívánja megvalósítani, hogy támogatja azokat a képzési formákat, amelyek hozzájárulnak a kulturális ismeretek terjesztéséhez, a színházról, a képzőművészetről, a filmről, a zenéről és az építészetről. Az önkifejezésnek, a személyiség kibontakozásának egyik leghatékonyabb módja a beszéd. A beszédkészség fejlesztése önálló oktatásban vagy más oktatási forma keretében szintén a támogatás célzott területe. A képzési formák lehetnek végzettséget adók vagy népszerűsítő előadássorozatok. Az alapítvány lehetőségei szerint segíteni kívánja a kulturális értékeket bemutató filmek gyártását, készítését. ... >>

Európai Beruházási és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1098 Budapest, Epreserdő utca 16. IV. II./10.
képviselő: Keleti József, Kis Gergely
A kis- és közepes vállalatok magyar és európai uniós gazdasági szegmensének vizsgálata révén a gazdasági oktatásban résztvevő hallgatók és oktatók, valamint a gazdasági szereplők partnerei kapcsolata továbbfejlesztésének támogatása. ... >>

Európai Élelmiszerlánc Parlament

(oktatási,egyéb)

1095 Budapest, Mester utca 81.
képviselő: Dr. Búza László
Az európai élelmiszerlánc szereplőinek összefogása, az európai országok fogyasztóit és élelmiszervállalkozóit, valamint ezen szereplők érdekképviseleteit, az élelmiszerlánc felügyeleti hatóságok képviselőit, valamint az élelmiszer-, takarmány-előállítás, - forgalmazás és - ellenőrzés, illetve az ezekhez kapcsolódó tudományok, továbbá az oktatás terén dolgozókat egy szervezetbe hívja. ... >>

Európai Értékek Magyar hagyományok Ifjúsági Egyesület

(kulturális)

1091 Budapest, Üllői út 151. II/24.
képviselő: Borsányi Attila
Az ifjúság közéleti mozgásterének és aktivitásának növelése. ... >>

Európai Hallgatók Hálózatának Egyesülete

(egyéb)

1093 Budapest, Fővám tér 8.
képviselő: Németh Annamária
Az európai fiatalok együttműködésének támogatása, a magyar hallgatók nemzetközi aktívitásának fokozása, a közvélemény befolyásolása a "közös Európai Ház" gondolatának irányába. ... >>

Európai Ifjúságért 2002 Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1091 Budapest, Üllői út 89/a.
képviselő: Ruzsics Milán
A közép- és felsőfokú oktatási intézmények hallgatói részére rendszeres továbbképzés szervezése az Európai Unió alappilléreinek megismertetésére. A magyar hagyományok és a modern oktatás, nevelési megoldásai ötvözésével a személyiségfejlesztés, vállalkozásképesség, a civil érdekképviselet fejlesztése, a kommunikációs készség javítása, konferenciák szervezése, elektronikus újság létrehozása, a hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. ... >>

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

(egyéb)

1093 Budapest, Lónyay u. 24. félemelet 1.
képviselő: Dr.Törzsök Erika
A Magyar Köztársaság kisebbségpolitikájának tudományos megalapozása, a magyar kisebbségi politika szakmai képviselete nemzetközi emberi jogi és kisebbségvédelmi fórumokon, a kisebbségpolitika stratégiai céljainak megvalósítása érdekében projekteket dolgoz ki és javaslatokat fogalmaz meg. Az Európai Unió tagállamai emberi jogi és kisebbségi jogi elveinek és joggyakorlatának, kisebbségi politikájának figyelemmel kísérése, tanulmányozása. A nemzeti és etnikai, nyelvi, valamint vallási kisebbségek (a továbbiakban: kisebbségek) helyzetének, az emberi és állampolgári jogok -különös tekintettel a kisebbséghez tartozó személyek és csoportjainak jogára- érvényesülésének elemző és összehasonlító vizsgálata. A roma kisebbségre vonatkozó jogok és kisebbségi gyakorlat összehasonlító elemzése, az Európa Tanáccsal, valamint más kisebbségvédelmi intézményekkel, szervezetekkel történő kapcsolattartás, azok joggyakorlatának feldolgozása és hasznosítása. ... >>

Európai Prevenciós Hálózat Alapítvány (EUPCN)

(egészségügyi,oktatási)

1092 Budapest, Ráday utca 8. 2./12.
képviselő: Peternel Oszkár László, Takátsné dr. Pfeifenróth Anna
Egészségvédelemmel - egészségmegőrzéssel kapcsolatos prevenciós tevékenységek és a prevenciós tevékenységet segítő különféle kutatások folytatása, ezzel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala, ezzel kapcsolatos tevékenységek támogatása.
A célokkal, cél szerinti tevékenységekkel kapcsolatos, vagy azok megvalósulását elősegítő nevelési, oktatási, szociális tevékenység folytatása. ... >>

Európai Tudományos- és Interkulturális Kapcsolatok Alapítvány (ETIKA)

(oktatási,kulturális,egyéb)

1094 Budapest, Páva utca 37.
képviselő: Hajdinák Zoltán, Hegyi Nóra, Ignácz Roland
Az alapítvány támogatja a szervezeti kultúrák fejlesztésére irányuló programokat, projekteket elsősorban, de nem kizárólag a következő területeken: társadalmi felelősségvállalás; minőségtudatosság; szervezeti kommunikációs és információs rendszerek fejlesztése; környezettudatosság. Az alapítvány támogatja a nemzetközi és tudományos technológiai együttműködést, az ez irányú nemzetközi pályázatokban és azok megvalósítására irányuló projektekben tanácsadói szolgáltatásokat nyújt. Az alapítvány támogatja a tudás menedzselésére irányuló, valamint a kutatás-fejlesztés és innovációs projekteket. Az alapítvány a társadalmi rendszereken belül és az azok közötti tudástranszfert lehetővé tevő és segítő hálózatépítő szolgáltatásokat nyújt. Az alapítvány támogatja a társadalmi folyamatok modellezését és kutatását célzó, társadalmi problémák megoldására irányuló projekteket. Az alapítvány támogatja a fiatal, pályakezdő, tudományos kutatást végző szakembereket, valamint a fiatal művészeket. Az alapítvány a fenti cél elérése érdekében programokat szervez, pályázatokat hirdet, felnőttképzési tevékenységet folytat, tetszőleges helyen folytatott tanulmányi és kutatási ösztöndíjakat ad és e kutatásokhoz, tanulmányokhoz kapcsolódó költségeket térít meg. ... >>

Európai Unió Munkacsoport Közhasznú Egyesület

(oktatási)

1093 Budapest, Fővám tér. 8.
képviselő: dr. Flamm Benedek László, Dr.Puskás Zoltán
Magyarországon széleskörűen megismertetni és közkedveltté tenni az érdeklődők körében az Európai Unió felépítését és működését, elősegíteni kérdéseinek ismeretterjesztés keretében történő bemutatását, tudományos kutatását, oktatását és tárgyalását. Kiemelt céljának tekinti az euroatlanti integráció elősegítését. ... >>

EVK Szakkollégium

(intézményi,oktatási)

1092 Budapest, Kinizsi u. 2-6.
képviselő: Kujbus Gergő, Papp Zsolt, Pozsgai Tamás
A korszerű gazdasági ismeretek terjesztése a tagok és az egyetemi hallgatóság felé az egyetemi évek alatt. A tagok egyetemen elsajátított elméleti tudásának kiegészítése a gyakorlati tevékenységekhez szükséges ismeretekkel.
Ösztönzés és lehetőség biztosítása a tagok számára, hogy a szervezet profilját meghatározó tudományos igényű kutatásokat végezzenek a tudásalapú társadalom megteremtése céljából az egyetemi oktatással összhangban. A tagok számára annak biztosítása, hogy a gazdasági szereplőknél a gyakorlati életben sajátítsák el a szükséges ismereteket. A szakkollégium közösségi életének fejlesztése és védelme. ... >>

Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület

(kulturális)

1092 Budapest, Ráday utca 17. 1./14.
képviselő: Bogáti Ildikó
Az esélyegyenlőség javítása. A faji, etnikai, társadalmi és egyéb megkülönböztetések megszüntetése a különféle kultúrák találkozásának elősegítésével.
Az élővilág megóvására a közvetlen, illetve tágabb értelemben vett környezetünk védelmére való nevelés.
Az egészséges életmódra való ösztönzés, egészségmegőrzés.
A fiatalok különféle művészeti ágak iránti érdeklődésének felkeltése, kulturális örökségünk megóvására nevelés. ... >>

Ezüst Út Kulturális Egyesület

(kulturális)

1095 Budapest, Tinódi utca 2.
képviselő: Székely György
Meg kívánja őrizni és gyakorolni a magyarság népi és művi kultúráját, szellemiségét. Kutatja és tudatosítja (ős) történelmünket. Kiállítások művészi alkotások, tanulmányok, létrejöttéhez és bemutatásához, publikálásához segítséget nyújt. Koordinálja szervezetének kereti között működő szekciók munkáját. Segíti műhelyek létrejöttét, támogatja munkájukat. ... >>

FABLA Alapítvány Hankiss Attila gyermekei tanulmányainak és életbe való beilleszkedésének támogatásáért

(szociális)

1095 Budapest, Soroksári út 5. 5. 8./46.
képviselő: Dobos Attila, Hankiss László Balázs
Hankiss Attila gyermekei tanulmányainak támogatása, életminőségük javítása, az életbe való beilleszkedésének támogatása. ... >>

Favorit Édesipari Dolgozók Egyesülete

()

1097 Budapest, Vágóhíd utca 20.
képviselő: Pásztorné Tóth Márta ... >>

Favorit SE.

(sport)

1090 Budapest, Árpád 114.
képviselő: Schmáler Lajos ... >>

Fáy András Szakközépiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1095 Budapest, Mester 60-62.
képviselő: Pletser József
Az iskola szakmai színvonalának javítása, az ezzel kapcsolatos tárgyi és személyi feltételek biztosításának támogatása. ... >>

Fáy-ista Országjáró Diákok Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

1096 Budapest, Mester 60-62.
képviselő: Dózsa Györgyné, Vonnák László
A természetjárás különböző iskolai szakágainak anyagi támogatása. ... >>

Fegyver- és Gázkészülék SK.

(sport)

1095 Budapest, Soroksári 158.
képviselő: Kazai Károly ... >>

Fehér Sas Páholy Alapítvány

(oktatási)

1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 25/3.
képviselő: Balogh Béla
Az egészséges életmóddal kapcsolatos oktatás, az egészség megőrzésének gyakorlati megvalósítása a magyarországi felnőtt lakosság körében. Egészséges élettér kialakítása, oktatása, környezetvédelem és ezzel kapcsolatos tudományos kutatás, oktatás. ... >>

Fehérjeipari Dolgozók Szakszervezete

(érdekképviselet)

1097 Budapest, Illatos út 23.
képviselő: Szentiványi István elnök, Tisztaval Ferenc alelnök, Zelenkáné Török Orsolya alelnök
Szakmai, gazdasági érdek-képviseleti tevékenység (munkavállalói érdekképviselet). ... >>

Fejlődési rendellenességgel születettekért Alapítvány

(szociális)

1093 Budapest, Lónyay u. 18/a. fszt. 4.
képviselő: Sinka Andrásné sz.Tibai Ilona
A Magyarország területén élő, maradandó szellemi, vagy fizikai károsodással született rászorultak támogatása. ... >>

Feminista Hálózat

()

1093 Budapest, Vámház krt. 7.
képviselő: Takács Karola ... >>

Fémmunkás Vállalat Ferencvárosi Gyára Munkástanácsa

()

1090 Budapest, Timót 4/a.
képviselő: Kulcsár Sándor ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41