Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest IX. ker civil szervezetek


Találatok száma: 877
6. oldal

Féner Oszkár Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1095 Budapest, Mester 60-62.
képviselő: Pletser József
A Fáy András Közlekedésgépészeti Szakközépiskola kiemelkedő diákközösségi munkát tanusító és kitűnő eredményt elért diákjainak jutalmazása Féner Oszkár emlékére. ... >>

Ferenc-Városi Biciklisták Egyesülete

(sport)

1093 Budapest, Lónyai u. 45.
képviselő: Onofer Miklós ... >>

Ferencváros a Gyermekekért Alapítvány

(szociális)

1092 Budapest, Kinizsi 22.
képviselő: Takács István
A gyermekek fejlődésének segítése. ... >>

Ferencváros Labdarúgó Utánpótlásért Alapítvány

(sport,kulturális)

1091 Budapest, Üllői út 129.
képviselő: Rakonczay András
Az alapítvány elsődleges célja a Ferencvárosi Torna Club, mint az ország egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező sportszervezete labdarúgó szakosztályának keretében zajló labdarúgó utánpótlás-nevelés anyagi feltételeinek megteremtése és biztosítása. ... >>

Ferencváros Szabadidős SE.

()

1096 Budapest, Vendel u. 10-16.
képviselő: Takács Gyula, Tóthné Keszler Katalin ... >>

Ferencváros Tűzvédelméért Alapítvány

(tűzoltó,környezetvédelmi)

1097 Budapest, Vágóhíd u.11-13.
képviselő: Mezei József
A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság IX.kerületi Parancsnokságának illetékességi területén végzett alaptevékenység (tűzoltás, kárelhárítás, tűzmegelőzés, tűzvizsgálat) szinvonalának emelése. ... >>

Ferencvárosi Családsegítő Szakszervezete

(érdekképviselet)

1094 Budapest, Thaly Kálmán u. 32.
képviselő: Németh Mária, Újvári Róbert, Vég Edina ... >>

Ferencvárosi Cseperedők Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1092 Budapest, Ráday utca 46.
képviselő: Tóth Gabriella
Óvodáskorúnál fiatalabb gyermekek tevékenységének és képességeinek kibontakoztatása, valamint egészségének megóvása érdekében oktatási, képességfejlesztési illetve betegségmegelőző tevékenység végzése. Az alapítvány célja továbbá, hogy a bölcsőde minél rugalmasabban tudjon igazodni a változó szükségletekhez, célokat szolgáljon; más nevelési igényű hátrányos helyzetű gyermekek fejlődését elősegítő felszerelések pótlása, eszközfejlesztés; szülői igényekhez igazodó szolgáltatások segítése és e körben közhasznú tevékenység folytatása. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Ferencvárosi Diáksport Egyesület

(sport)

1093 Budapest, Vámház krt. 7. I/10.
képviselő: Rudas Nándor ... >>

Ferencvárosi Európai Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Egyesület

(kulturális)

1094 Budapest, Viola utca 7. 1./6.
képviselő: Bánsághi Tamás
Hagyományőrzés, ismeretterjesztés, támogatás, nemzetközi és cserekapcsolatok, szakmai érdekképviselet. ... >>

Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1092 Budapest, Ráday utca 18.
képviselő: Lukács Emilia
Kezdeményező szerepvállalás a dinamikusan fejlődő Budapest IX. kerülete- Ferencváros- múltjába és jelenébe kalauzoló szolgáltatásokban, Ferencváros helytörténeti emlékeinek széles körben való megismertetésében. Ferencváros múltjának jelenének bemutatásában a kerület, Budapest, valamint az ország lakossága, illetve a külföld előtt. A helytörténeti-helyismereti tevékenységek összehangolásával hozzájárulni Ferencváros jó hírének növeléséhez, szellemi vonzerejének erősítéséhez, további szépüléséhez és élhetőbbé tételéhez. Különleges figyelemmel fordulni a helyi közösségek- ezen belül kiemelten az iskolák és közösségi létesítmények-felé, partneri együttműködés megvalósítása az állam és a magán szektor, valamint a civil, illetve önkéntes szervezetek bevonásával. ... >>

Ferencvárosi HERZ Férfikar

()

1096 Budapest, Haller u. 27.
képviselő: Mezey Róbert ... >>

Ferencvárosi Ifjúsági és Polgári Egyesület

(kulturális)

1092 Budapest, Haller u. 20.
képviselő: Hörcsik Mihály, Klézli Cintia, Papp Lászlóné ... >>

Ferencvárosi Ifjúsági Szervezet

()

1092 Budapest, Köztelek 8.
képviselő: Ferenczi Árpád ... >>

FERENCVÁROSI JUBILEUM ALAPÍTVÁNY

(sport)

1091 Budapest, Üllői út 129.
képviselő: Vitézy András
A Ferencvárosi Torna Club Labdarúgó Szakosztálya utánpótlás nevelésének elősegítése és támogatása. ... >>

Ferencvárosi Kolping Család Egyesület

(kulturális)

1092 Budapest, Bakáts tér 13.
képviselő: Tanács Gyula
Kolping Adolf szellemének átadása, a közjó szolgálata, az egyház és társadalom folyamatos megújulásában való közreműködés, a hit és vallásos élet fejlesztése. ... >>

Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány

()

1092 Budapest, Bakáts tér 14.
képviselő: Olajos György, Sebőkné Orosz Katalin
A IX. kerület környezetvédelmének, az állampolgárok egészségének, jobb közérzetének biztosítása. ... >>

Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány

()

1092 Budapest, Bakáts tér 14.
képviselő: Markovics József
A közalapítvány célja, hogy a Ferencváros területén működő intézményekkel, hatóságokkal, civil szervezetekkel, magánszemélyekkel együttműködve saját eszköeivel tegye hatékonyabbá és eredményesebbé a bűnmegelőző tevékenységet, segítse elő a közbiztonság fenntartását, javítását. ... >>

Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete

(intézményi,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1092 Budapest, Knézits u. 4.
képviselő: Dr. Horváth Dávid, Dr. Szíjártó Csaba László
A ferencvárosi kutyatartók és a kutyát nem tartók közötti távolság csökkentése; A kutyatartás könnyítése a IX. kerületben ( olyan parkok kialakítása, melyek alkalmasak arra, hogy ott a kutyák póráz nélkül szabadon engedhetők legyenek, a kutyatartásra vonatkozó önkormányzati rendeletben megfogalmazott feltételek javítása, az indokolt szigorítások támogatása és a kutyatartókkal történő megismertetése, önkéntes betartásuk elősegítése, az indokolatlan szigorítások módosításának kezdeményezése az önkormányzatnál); A köztisztaság biztosításának elősegítése (frekventált helyeken kutyabélsár gyűjtő zacskók elhelyezése és ingyenes igénybevételi lehetőségük biztosítása a kutyatartók részére, pozitív kampány folytatása példamutatással, hirdetőtáblák elhelyezésével, újságcikkekkel a zacskók használatának érdekében); A kutyatartók tájékoztatása a kutyatartás közegészségügyi és környezeti kívánalmairól (újságcikkek megjelentetése, előadások szervezése).
- kutyakiképzés a Ferencvárosi Kutyakiképző Iskolában,
- kerületi állatvédelmi célok erősítése,
- szegényebb kutyatartók eltartási költségeinek átvállalása. ... >>

Ferencvárosi Lakóhelyi SC.

(sport)

1093 Budapest, Bakáts 8.
képviselő: Kovács György, Varga Miklós
A fitnesz- és testépítő sportág népszerűsítése, élversenyzők nevelése nemre és korra való tekintet nélkül. Versenysport, di- áksport és szabadidősport jelleggel a város és vonzáskörzete lakosságának a sportolási lehetőség biztosítása oktató-nevelő intézetekkel folyamatos kapcsolattartás az egészséges életmódra nevelés érdekében. A város rendezvényein folyamatos részvételt, testvérvárosi kapcsolatokon belül az egyesület képviselete. Az egészséges táplálkozáshoz szükséges ismeretek elsajátítása or- szágos és nemzetközi szinten elismert szakemberek segítségével. ... >>

Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület

(kulturális)

1098 Budapest, Dési Huber utca 2. fszt./1.
képviselő: Paál Kálmán
a Ferencvárosban élő polgárok részére kulturális programok szervezése, a lokálpatriotizmus népszerűsítése, ennek keretében időszaki lap, vagy más kiadványok kiadása, rendezvények, előadások és konferenciák szervezése, illetve véleményének egyéb módon történő kifejtése az aktuális társadalmi kérdésekben. ... >>

Ferencvárosi Munkás Szabadidős Egylet

()

1096 Budapest, Haller u. 26.
képviselő: Kósáné Kovács Magda, Szász Gábor ... >>

Ferencvárosi Németszármazásúak Baráti Egylete

(kulturális)

1094 Budapest, Tűzoltó u. 23.
képviselő: Wittmann Endre ... >>

Ferencvárosi Önsegélyező Egyesület

(szociális)

1090 Budapest, Ráday 37.
képviselő: Bus Károlyné ... >>

Ferencvárosi Öregfiúk Torna Club

(sport)

1091 Budapest, Üllői út 129.
képviselő: Martos Győző ... >>

Ferencvárosi Pedagógusok Szakmai és Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.
képviselő: Bánhegyi Zoltán, Flautnere István ... >>

Ferencvárosi Polgári Szövetség

(érdekképviselet)

1096 Budapest, Sobieski János utca 34.
képviselő: Krepsz János ... >>

Ferencvárosi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság)

1094 Budapest, Tűzoltó 8.
képviselő: Markovics József elnökh. együttesen, Palcsek Zoltán alelnök együttesen, Papp Krisztián elnök önálló ... >>

Ferencvárosi Sportszövetség

(sport,érdekképviselet)

1096 Budapest, Vendel 10-16.
képviselő: Tóthné Keszler Katalin ... >>

Ferencvárosi Szabadidő és Horgász Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

1092 Budapest, Bakáts tér 14.
képviselő: dr. Oszvári István
Az egyesület célja az, hogy tagjaival megismertesse a hazai és országhatáron kívüli tájakat, természeti értékeket, a hazai, az országhatáron kívüli horgászvizeket, a különböző horgásztechnikákat, a tágabb és szűkebb környezetünkben élő halfajokat. Tagjai számára biztosítsa az aktív pihenés élményét. ... >>

Ferencvárosi Tanoda (Dzsumbuj) Egyesület

(szociális)

1094 Budapest, Tűzoltó utca 33. a
képviselő: Kozma Orsolya
A Ferencvárosban élő, halmozottan hátrányos helyzetű emberek életminőségének javítása, különös tekintettel a szegénytelepi, gettószerű városrészekben élőkre: Dzsumbuj, Kén utca, Külső- és Középső-Ferencváros egyéb ide sorolható részei. A Ferencvárosi Tanoda, mint önálló intézmény működtetése. Helyi lakossági összefogások támogatása, közösségfejlesztő programok kezdeményezése. ... >>

Ferencvárosi Technikai Tömegsport Egyesület

(sport)

1093 Budapest, Pipa utca 6.
képviselő: Gede Csaba, Török Lajos, Wagnerné Tóth Erzsébet
A rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, tömeg és szabadidő rendezvények szervezése és bonyolítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Ferencvárosi Torna Club

(intézményi,sport,oktatási)

1091 Budapest, Üllői 129.
képviselő: Dr. Kocsis Máté, Kubatov Gábor
A magyar testnevelési és sportmozgalom segítése, az általános testkultúra javítása és az iskolai, az amatőr és a tömegsport sporttevékenységén keresztüli segítése, minőségi sporteredmények elérése, a hazai és nemzetközi élmezőnyhöz tartozó sportolók kiválasztása és versenyeztetése, tagjai részére a felkészüléshez és versenyzéshez, illetőleg a minőségi sporteredmények eléréséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése és folyamatos fejlesztése, az általa választott sportágakban az utánpótlás folyamatos kiválasztása és nevelése. ... >>

Ferencvárosi Tornaclub Baráti Kör

(sport)

1091 Budapest, Üllői 129.
képviselő: Rudas Ferenc ... >>

Ferencvárosi Vasutas SK.

(sport)

1097 Budapest, Péceli 2.
képviselő: Bajnóczi János, Neue Vilmos ... >>

FÉSZEKLAKÓK Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1097 Budapest IX., Vágóhíd u. 35.
képviselő: Kékesi Istvánné, Patakiné Bellincs Erzsébet, Szőke Kinga Anikó
Segítséget nyújtson az óvodáskorú gyermekek harmonikus személyiség fejlesztéséhez szükséges lehetőségek megteremtésében, különös fi- gyelemmel kísérve a nehéz körülmények között élő, illetve az átla- gostól eltérően fejlődő gyermekekre. Támogassa az egészséges életmód kialakulásának lehetőségét és az arra való nevelést, a gyermekek testkultúrájának fejlődését. Biztosítsa az eredményes oktató, fejlesztő, nevelő munkához szüksé- ges korszerű tárgyi eszközöket és személyi feltételeket. Támogassa a gyermekek esztétikai érzékének fejlesztését változatos programok, különfoglalkozások (ahhoz szükséges eszközök) biztosítá- sával; az óvoda és környezete esztétikus berendezéseihez biztosí- tott eszközökkel. Támogassa az óvodákban a nyelvoktatás feltételeinek megteremtését. Támogassa e szakterületen dolgozók képzését, továbbképzését. ... >>

Fiatal Külkereskedők Egyesülete

(kulturális)

1097 Budapest, Ecseri út 3.
képviselő: Kovács Tamás ... >>

FILMJUS Alapítvány

(szociális)

1092 Budapest, Ráday utca 31/ K.
képviselő: Csukás Sándor
Magyar állampolgárságú filmszerzők és jogutódaik támogatását és segélyezését szolgáló rendszer létrehozásában való közreműködés. ... >>

Filozófia Gyakorlati Iskolája Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1095 Budapest, Boráros tér 6. I./2.
képviselő: Váradi-Beöthy Miklós Pongrác
Lehetőséget kíván adni a magyar társadalom tagjai számára, egyebek mellett kiállítások, rendezvények, tanfolyamok, workshopok, média-megjelenések támogatásával a filozófia tanulására és gyakorlására. ... >>

Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet

(egyéb)

1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 33/C. I//8.
képviselő: Németh Zoltán
A fogyasztói jogok érvényre juttatása, védelme, a fogyasztót ért jogsértések feltárása, kiküszöbölése. ... >>

Folyamatos Teremtés Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1094 Budapest, Viola u. 32.
képviselő: Kovács Piroska
A keresztény szellemben gondolkodó, közéleti szereplésre alkalmas értelmiségi réteg kialakításának segítése, ennek keretében tehetséggondozás, nyelvtanulás támogatása, kulturális és sporttevékenység segítése, külföldi kapcsolatok támogatása. ... >>

Forgalmi és Műszaki Tömegközlekedési Dolgozók Szabad Szakszervezete

(érdekképviselet)

1098 Budapest, Üllői út 197-199.
képviselő: Ferencsik József
A munkavállalók érdekeinek képviselete, a munkaviszonyukkal kapcsolatos szabályok figyelemmel kísérése és részvétel az ilyen típusú változatok előkészítésében, véleményezésében, az érdekegyeztetésben, szükség esetén választási lehetőségek, döntési alternatívák kidolgozása. ... >>

Forgatókönyvírók és Dramaturgok Céhe

(érdekképviselet)

1092 Budapest, Ráday utca 31. K
képviselő: Kórody Ildikó, Németh Gábor
az aktív, a szakmát rendszeresen gyakorló magyar filmek és tévéfilmek íróinak, dramaturgjainak tömörítése, szakmai érdekeinek képviselete. ... >>

Főnix MMI Színházi és Művészeti Műhely Közhasznú Egyesület

(intézményi,kulturális)

1092 Budapest, Ráday utca 53. I./1.
képviselő: Bicskei Kiss László
Színházművészeti Műhely működtetése és folyamatos fenntartása. ... >>

FŐNIX Speciális Mentők Alapítványa

(természetvédelem,oktatási)

1098 Budapest, Dési Hubert u. 5. 1.lhp. II.6.
képviselő: Bessenyei Péter
Elsősorban a Magyar Köztársaság területén bejövetkezett szükséghelyzet vagy természeti katasztrófa, baleset vízi, légi barlangi mentésben való részvétel. Megfelelő anyagi alapot biztosítani az aktív mentők részére rendszeres tréningeken, gyakorlatokon, továbbképzéseken való részvétel céljából. ... >>

Fővárosi István Kórház SE.

(intézményi,egészségügyi)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.
képviselő: Kocsis Éva, Martz József dr. ... >>

Fővárosi Önkormányzat Szent István Kórház Ápolói Alapítványa

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 1. Sz. Istv. Kh.
képviselő: Bozóki Mária titkár, Dr. Regöly-Mérei János elnök, Juhász Csilla tag, Megallai Sándorné tag, Tóth Mihályné tag
A betegellátás tárgyi és személyi feltételeinek javítása, az ápolás szakmai szinvonalának emelése. Az ápolás gyakorlati és elméleti oktatása, szakmai továbbképzések, oktatás szinvonalának emelése. Az ápolás oktatás fejlesztésében tevékenyen résztvevő dolgozók munkaképességének megőrzése és javítása. Az alapívány tevékenységéhez kapcsolódó szellemi alkotások létrehozásának támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41