Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XI. ker civil szervezetek


Találatok száma: 1721
24. oldal

Márciusi Charta Alapítvány

(kulturális)

1110 Budapest, Brassó utca 169. 1./4.
képviselő: Csoóri Sándor elnök
A rendszerváltás óta eltelt idő alatt válságba jutott Magyarország jövőjéért felelősséget vállalók összefogásának, együttgondolkodásának, útkeresésének elősegítése. Kiemelten fontos célja a nemzet, az ország valós helyzetének feltárása, leírása, nyilvánosság elé tárása, a válság megoldására irányuló javaslatok kidolgozása és közzététele. ... >>

Marconi Katonák Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

1112 Budapest, Kőérberki 37.
képviselő: Lendvay Mihály ... >>

Marketing Oktatási és Tanácsadási Alapítvány

(oktatási)

1118 Budapest, Villányi út 35-43.
képviselő: Kollár Lajos
Az élelmiszer ipari feldolgozásban- illetve a fogyasztási cikkek előállításában- tevékenykedő kereskedelmi és marketing és egyéb területen működő szakemberek képzése és továbbképzése. Tanácsadás a szóbanforgó területek management és marketing tevékenységhez, stratégiai és üzleti tervezéshez. ... >>

Mártírok Hangja Alapítvány

()

1113 Budapest, Bartók Béla 92-94. B.lház. II/
képviselő: Török Csaba
A vallásos, keresztény irodalom terjesztésének megszervezése belföldön és külföldön. ... >>

Márton Áron Társaság

(kulturális)

1115 Budapest, Tétényi út 6. a.
képviselő: Soós Károly
Márton Áron ? aki maradéktalanul eleget tett egyháza és népe iránti kötelezettségének -életét és munkáját eszményképnek tekintve a társadalomban és a közéletben a magyar népet a névadó szellemében kívánják szolgálni kulturális tevékenységgel. ... >>

Maszat Gyermekalapítvány

(intézményi,oktatási)

1114 Budapest, Kanizsai 17-25.
képviselő: Csatlósi Rita, Leányvári János
A Bp. XI.ker. Kanizsai u. 17-25. sz. alatti napköziotthonos óvoda feltételrendszerének támogatása. ... >>

MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.
képviselő: Oláh Vera
A Középiskolai Matematika és Fizikai lapok (KÖMAL) megjelentetésének és országos levelező pontversenyének támogatása, valamint széleskörű nemzetközi elterjesztése az elektronika legmodernebb eszközeinek felhasználásával. ... >>

MATILD Közhasznú Egyesület

()

1119 Budapest, Fehérvári út 143.
képviselő: Szabó Mihály ... >>

Matlák-Richard Young Yacht Sportegyesület

(sport,érdekképviselet)

1116 Budapest, Kondorfa utca 10.
képviselő: Süli András
A vitorlás sportág támogatása, népszerűsítése, a sportág tradícióinak ápolása, versenyzői támogatása révén; közös túrák, szabadidő-tevékenységek támogatása és szervezése. Segítséget nyújt tagjai számára a Magyar Vitorlás Szövetséggel való kapcsolat fenntartására és elmélyítésére. ... >>

Matura Mihály Alapítvány

(sport)

1118 Budapest, Torbágy u. 10.
képviselő: Bíró Mihály
A magyar bírkózó sportban kiemelkedő eredményt elért versenyzők támogatása. ... >>

MAVERICK Első Budapest Póker Klub Egyesület

(sport)

1113 Budapest, Rőf utca 14.
képviselő: Gortvai Gábor, Tatár Gergely
A MAVERICK első Budapesti Póker CLUB egyesület célja, a póker kártyajáték, mint sport és mint hobby tevékenység terjesztése, megismertetése és elfogadtatása. A kártyajáték erősíti a közösségi összetartozást, az emberi kapcsolatokat, kultúrált kikapcsolódást nyújt, miközben kielégíti a játékban résztvevők versengési szándékát. ... >>

MBA-Klub Egyesület

(egyéb)

1116 Budapest, Junyadi Mátyás út 82.
képviselő: Dervalics Ákos
Magyarországon végzett MBA diplomások szakmai és üzleti életének szervezése, fejlesztése. ... >>

Mechatronika Alapítvány

(oktatási)

1118 Budapest, Rétköz u. 39.
képviselő: Kovács Józsefné
A mechatronikai alap-, át- és továbbképzés támogatása. ... >>

Mechwarth Alapítvány

(kulturális)

1118 Budapest, Rimaszombati 2-8.
képviselő: Mosonyi József, Szőke László, Ugróczky Árpádné ... >>

MÉCS Egyesület

(szociális)

1113 Budapest, Elek utca 14.
képviselő: Dabóczi Ferenc elnökhelyettes, Dr. Dabóczi Kálmán elnökségi tag, Dr. Ménesi Balázs elnök
a keresztény család értékeinek felmutatása ... >>

Mécses Alapítvány

(szociális)

1114 Budapest, Orlay utca 9.
képviselő: Andrásfalvy Pál
A mécses szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság tevékenységének erkölcsi és anyagi támogatása. ... >>

Média a Családért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1114 Budapest, Villányi út 5-7.
képviselő: Lakatosné Szám Katalin
A fontos társadalmi-közéleti kérdésekkel foglalkozó, írásaikban a keresztény-konzervatív értékeket szem előtt tartó, vagy általában a szociális problémákat elemző írók, újságírók, fotósok és médiatermékek támogatása. Szociálisan vagy bármilyen egyéb szempontból rászoruló, illetve nehéz körülmények között élő családok vagy egyedülálló személyek bármilyen más karitatív tevékenység elősegítése és támogatása. A család értékeit képviselő oktatás és nevelés támogatása. ... >>

Media Literacy Magyarország Közhasznú Egyesület

(oktatási)

1113 Budapest, Edömér utca 6. 2./2.
képviselő: Almási Gizella
A médiaértés, a médiaműveltség (az ún. media literacy) fejlesztése, az állampolgárok felkészítése a tudatos, kritikus médiafogyasztásra, valamint az ezzel kapcsolatos esélyegyenlőség elősegítése. ... >>

MediCenter Közhasznú Alapítvány az Egészséges Jövőnkért

(természetvédelem,egészségügyi)

1116 Budapest, Rátz Lászó utca 75. 5./52.
képviselő: Hajdú Gábor, Kató Henriett elnök, Nagy András Gergely
A holisztikus ember- és világkép kialakulását szolgáló tevékenységek segítése, a természetes és egészséges életmód népszerűsítése. ... >>

Medicopter Alapítvány

(egészségügyi)

1113 Budapest, Karolina út 65.
képviselő: Rédei Lászlóné
Az egész országra kiterjedően végezni a légi mentési tevékenységet, biztosítani kívánja e tevékenység ellátásához szükséges anyagi, tárgyi és személyi feltételeket. Szervezné, irányítaná és ténylegesen is végezné a súlyos, életveszélyes állapotban lévő betegek helikopterrel történő szállítását, kiemelten foglalkoznának az égési sérültek mentésével, vállalva ennek speciális feltételeit is megteremteni. Szükség és igény szerint végeznék az egészségügyi intézmények közötti betegszállítást is, amennyiben ezt a beteg állapota megkívánja és lehetővé teszi. A betegszállításon túlmenően egészségügyi szakemberei útján az egészségügyi intézmények részére történő átadásig szükség szerint ellátja a közúti balesetek sérültjeit, illetve a légi mentéssel érintett betegeit. Céljai között kiemelt helyet foglal el a gyermek intenzív osztályok támogatása úgy technikai eszközökkel, mint pénzzel, illetve egyéb eszközökkel és módon. Részt kíván venni a magyarországi rákkutatás fejlesztésében. ... >>

Mediterrán Jacht Klub Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1113 Budapest, Karolina út 65.
képviselő: Balogh Csaba együtt, Bossányi Zsolt önálló, Zboray Mercedes együtt
Az egyesület az egészséges életmód elősegítése érdekében a vizi sportok és a vízen történő különböző mozgások támogatását tekinti céljának, így alapvetően sport és kulturális céllal alakult meg. E cél érdekében vállalja hogy segít a szabadidő és különböző sport- tevékenységek megszervezésében, kulturális és sport programok megrendezésében, valamint az arra rászorulók részére tanácsadást nyújt, vállalja továbbá az egyesület céljaival öasszefüggő témákat tárgyaló, bemutató képzés és előadások szervezését, kiadványok megjelentetését és terjesztését. ... >>

még töbB MEsét-Műegyetemi Dolgozók és Hallgatók Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1113 Budapest, Diószegi utca 51.
képviselő: Charaf Hassan
Az állami és önkormányzati támogatások elégtelen voltára tekintettel a Budapest, XI. Kerület Diószegi úti óvodába és bölcsődébe járó gyermekek nevelésével, oktatásával és ellátásával kapcsolatban felmerülő feladatok és tevékenységek anyagi fedezetének kiegészítése, illetve megteremtése annak érdekében, hogy a meglevőhöz képest a feltételek fennmaradjanak, lehetőség szerint minőségileg javulhassanak. Az alapítványi cél keretében az alapítvány nemcsak a Budapest, XI. Kerület Diószegi úti óvoda és bölcsőde, hanem jogutódaik és jogutódnak nem minősülő, de a feladataikat átvevő utódaik vonatkozásában fejti ki tevékenységét. Az alapítványi cél ellátása érdekében az alapítvány az óvoda és a bölcsőde, valamint utódaik vonatkozásában fenntartói feladatot is elvállalhat.
Az alapítvány kiemelt célja, hogy felhívja a figyelmet a környezet- és természetvédelemre, amellyel kapcsolatban a környezettudatos viselkedés és magatartás szabályait már gyermekkori neveléssel együtt szükséges a jövő nemzedékének átadni, ideértve a természet védelmére és szeretetére történő nevelést is. Ennek érdekében az Alapítvány a tevékenysége során külön figyelmet szentel a környezettudatos magatartás, a környezetet védő magatartások megtanítására, elősegítésére.
Az alapítvány célja továbbá az egészségvédelem elősegítése, az egészségfejlesztő gondolkodás kialakítása és egészségmegőrzés (prevenció) módszereinek átadása. Az Alapítvány rendkívül fontosnak tartja a betegségek kialakulásának megelőzését, az egészség élethosszig tartó megőrzését, amelynek szemléletét már gyermekkorban kell kialakítani, az egészségmegőrzés módszereit életvitelszerűen megtanítani, a gyermekek gondolkodásába beépíteni. Ezzel összefüggésben elengedhetetlen a gyermekek egészséges életmódra történő nevelése.
Az egészséges életmóddal összefüggésben az Alapítvány célja, hogy a gyermekeket a sport szeretetével, mint az egészségmegőrzés egyik fő módjával megismertesse. Lényeges célként tűzi ki az Alapítvány a sportos életvitelre történő nevelést és ösztönzést, a mozgás gazdag életvitelre történő nevelést. ... >>

Meggyógyulok Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi)

1112 Budapest, Ördögorom út 22.
képviselő: Gerő Péterné
Egészséges életmódra nevelés. A természetes gyógymódokkal kapcsolatos tanulmányok támogatása. HIV-fertőzöttek, HCV, daganatos betegek, cukorbetegek, Sclerosys Multiplex-ben, ízületi gyulladással, emésztési zavarokban szenvedő betegek részére a Gerson-terápia nyújtotta gyógyulási lehetőségek megismertetése. Alternatív és komplementer gyógymódok igénybevételének támogatása az arra rászoruló betegek részére. ... >>

Mélyépítő /BME/ Alapítvány

(oktatási)

1111 Budapest, Müegyetem rkp. 3.
képviselő: Dr. Farkas György
A Budapesti Műszaki Egyeetemen a mélyépítéssel kapcsolatos képzés színvonalának emelése. ... >>

"MENEDÉKHÁZ" Alapítvány

(szociális)

1112 Budapest, Muskétás utca 1.
képviselő: Csirke Tibor, Somogyi Tiborné sz. Csiszár Ildikó
Krízisközpont létrehozása, amely napi 24 órában fogadja mindazon személyeket, akik családon belüli erőszak vagy bármely más okból otthontalanná váltak, azonnali és gyakorlati segítséget nyújt minden rászoruló részére. ... >>

Mercedes Horgászegyesület

(sport)

1117 Budapest, Hunyadi János u. 10.
képviselő: Gere Sándor ... >>

Mérnök Utcai Általános Iskola Gyermekeiért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1119 Budapest, Mérnök 39.
képviselő: Merza Jenö
A Mérnök utcai Általános Iskola tanulóinak szellemi, erkölcsi és testi nevelésének elősegítése. ... >>

Mérnökhallgatók a Közgazdaságtudományért, Tudományos Diákköri Alapítvány

()

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.K.ép.II.em.65
képviselő: Dr.Petruska Ildikó
A mérnökhallgatók közgazdasági műveltéségének elmélyülését és ezirányú oktató-kutató munkát kívánja segíteni és anyagilag támogatni. ... >>

Mérnöktovábbképzés Fejlesztése Alapítvány

(oktatási)

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. T.ép.I.em.
képviselő: Horváth Attila
A magyar műszaki értelmiség szellemi színvonalának az emelése. ... >>

Mesekert Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1119 Budapest, Mérnök u. 42.
képviselő: Dinnyésfalviné Ott Éva
Sokoldalúan fejleszteni a "Palánták" összevont óvodába járó gyermekek készségeit. ... >>

Mészöly Miklós Egyesület

(kulturális)

1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
képviselő: Fogarassy Miklós, Jankovics József, Krasznahorkai László, Szörényi László, Thomka Beáta
Mészöly Miklós hagyatékának gondozása. ... >>

Metszéspont 02 Kiállítás-elméleti, -gyakorlati és Múzeológiai Fórum Egyesület

(oktatási,kulturális)

1117 Budapest, Baranyai u. 21.
képviselő: Aczél Eszter Krisztina
A kiállítás, mint oktatási, kulturális és múzeológiai médium gyakorlatának, hatékonyságának vizsgálata és kutatása. ... >>

Mezőgépgyártók Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1116 Budapest, Temesvár u. 19-21.
képviselő: Dr. Fekete Gyula
A mezőgazdasági és erdészeti gépek, eszközöket, szárító-tároló létesítményeket és erőgépeket fejlesztő, gyártó és forgalmazó jogi személyek együttes fellépésük elősegítése érdekében a mezőgazdasági gépészeti ágazat teljes vertikumában a kutatás, fejlesztés, gyártás és forgalmazás társadalmi megítélésének növelése. Ennek keretében és ezeken túl a tagok érdekeinek megfelelő megjelenítése. Tevékenységükkel összefüggő különböző érdekek összeegyeztetése, társadalmi, gazdasági céljaik megvalósításának előmozdítása. ... >>

Millecentenáriumi Kulturális Koordináció

(kulturális)

1113 Budapest, Bocskai út 39/41.
képviselő: Barcza Egon, Dr. Gáborjáni Péter, Dr. Retkesné Szilvássy Ildikó, Érdi Krausz György ... >>

Millenniumi Polgári Casino Egyesület

()

1111 Budapest, Egry József u. 24. I. em. 4.
képviselő: dr. Hoffman Tamás elnök, Heffele Konrádné, Pásztor Istvánné, Rádfai Tibor ... >>

Mindszentek Kármelért Alapítvány

()

1119 Budapest, Major út 40. I./4.
képviselő: dr. Szabó Tamás
Alsótoldon karmelita kolostor felépítésének támogatása. ... >>

MINOREX Sportegyesület

(sport)

1119 Budapest, Ormay Norbert utca 13/A.
képviselő: Paripás István elnök
Az egészséges életmód népszerűsítése, a tagok sportolási lehetőségeinek megteremtése. ... >>

Mint Alapítvány

(kulturális)

1118 Budapest, Kelenhegyi 12-14.
képviselő: Budai Tiborné
A művészet, a művészeti alkotó- és kutatómunka működéstereinek kialakítása, erősítése, a nemzetközi művészeti életben való részvétel támogatása. ... >>

MISOGI Aikido és Budo Egyesület

(kulturális)

1117 Budapest, Baranyai tér 14.
képviselő: Kárpáti Gábor Csaba
AIKIDO, KI-AIKIDO,IAIDO, JUDO, JU-JUTSU, KARATE és LOVASÍJÁSZ szakosztályok létrehozásával és működtetésével, az ehhez kapcsolódó edzőtermek és egy állandó harcművészeti és életmód tábor és oktatóközpont létrehozásával és üzemeltetésével, belföldi, nemzetközi edzőtáborok megszervezésével, külföldi edzőtáborok látogatásával, külföldi tanulmányutakkal, előadások tartásával, könyvek, időszaki kiadványok és videofelvételek kiadásával kívánja megvalósítani. ... >>

Missio Christi Alapítvány

(szociális)

1116 Budapest, Fehérvári út 168-178.
képviselő: John Simoneau L.C., Martini Tamásné
Az általános célkitűzés, hogy az alapítvány az örömhír terjesztése és az élő Isten akaratának teljesítése jegyében szolgálja az emberi életet.
A római katolikus hit és erkölcs minél szélesebb körben történő megismertetése, terjesztése, megerősítése és mind teljesebbé tétele - elsősorban a fiatalok körében. Az élet kultúrájának terjesztése. A katolikus ifjúság szervezetekben aktívan tevékenykedő fiatalok tanulmányait ösztöndíjakkal támogatja. ... >>

Misszióstársaság (Lazaristák)

()

1118 Budapest, Ménesi u. 26.
képviselő: p. Dr. Kunay Viktor CM ... >>

Míves Futball Club Favorit Szabadidő- és Sportegyesület

(sport)

1119 Budapest, Tétényi őt 42/A. I.5.
képviselő: Balázs András
A szabadidő aktív, hasznos eltöltésének, rendszeres szabadidős, vagy versenyszerű sportolás, a testedzés, az aktív pihenés biztosítása. ... >>

Mobil Klub Színház Egyesület

(intézményi,kulturális)

1112 Budapest, Botfalu u. 1.
képviselő: Dr. Palatin Gábor, Rózsa Ignác ... >>

MOBILITÁS Független Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

()

1111 Budapest, Bartók Béla út 54. I/1.
képviselő: dr. Széki Zsuzsanna önállóan, Kissné Horváth Marianna IT tag, Zelei Gábor IT tag ... >>

MOBILITÁS Plusz Önsegélyező Pénztár

()

1111 Budapest, Bartók Béla u. 54. I/1.
képviselő: Kiss Tamás végelszámoló ... >>

Modern Sportegyesület

(sport)

1112 Budapest, Menyecske u. 29. V. 30.
képviselő: Benkő Zsófia, Rollinger Károly
A versenytánc szakosztály tagjai - mind párok, mind formációs csoportok részére - mozgáskultúrájának fejlesztése, rendszeres sportolási, edzési, versenyzési lehetőséget biztosítani; a sakk szakosztály tagjainak egyéni és csoportversenyeken való részvételét, továbbá megfelelő edzési lehetőséget biztosítani. ... >>

MOGÜRT Rt. MRP Szervezete

()

1113 Budapest, Bocskai út 77-79.
képviselő: Békésy Csaba ... >>

MOGÜRT Segítő Kéz Alapítvány

(szociális)

1113 Budapest, Bocskai 77-79.
képviselő: Dr.Doncsev Tosóné
A MOGÜRT pályakezdő fiataljainak, szociális körülményei miatt rászoruló dolgozóinak, nyugdíjasainak támogatása. ... >>

MOL Gondoskodás Alapítvány

(szociális)

1117 Budapest, Október 23-a utca 18.
képviselő: Murin János
A MOL Magyar Olaj és Gázipari Rt., illetőleg jogelődje nyugdíjasainak, rászorulóinak szociális támogatása. ... >>

MOL Vegyész Szakszervezet

(érdekképviselet)

1117 Budapest, Október huszonharmadika 18.
képviselő: Bognár Piroska
Munkavállalók érdekképviselete a működési területen. ... >>
19. oldal 20. oldal 21. oldal 22. oldal 23. oldal 24. oldal 25. oldal 26. oldal 27. oldal 28. oldal 29. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41