Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gyöngyös civil szervezetek


Találatok száma: 316
6. oldal

Nemzeti Agrárenergetikai Szövetség

(érdekképviselet)

3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
képviselő: elnök Dr. Magda Sándor
Mezőgazdasági termékek, melléktermékek és hulladékok energetikai célú haszosítása sz energiafüggőség csökkentése és az agrárágazat fejlesztése érdekében a Nemzeti Agrárenergetikai Porgram (NAEO) keretében. ... >>

Nők Heves Megyéért Közhasznú Egyesület

(egyéb)

3200 Gyöngyös, Koháry u. 22. 1/4.
képviselő: Kovács Lászlóné (elnök)
Heves megye, ezen belül Gyöngyös város és környéke társadalmi életének fellendítése, fejlesztése. A fogyatékosok, az időskorúak és a nagycsaládosok problémáinak enyhítése, a nők esélyegyenlőségének megteremtése. ... >>

Nyitott Kapu Patrónus Egyesület

(szociális,egyéb)

3200 Gyöngyös, Dózsa György út 7/ 1.
képviselő: elnök Hatalyák Péter László
Lehetőséget keres és teremt a tartós munkanélküliek, a nők, a csökkent munkaképességűek, a hátrányos helyzetűek munkavállalásának biztosítására. Felvállalja a pályakezdő fiatalok munkához jutásának segítését. ... >>

Nyitott Világ Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3200 Gyöngyös, Mátrai u.36.
képviselő: Pallás Edit (kuratóriumi titkár), Wachtler István dr. (elnök)
A Károly Róbert Főiskolán folyó idegennyelv oktatás korszerűsítésének, fejlesztésének anyagi támogatása. A gyöngyösi Károly Róbert Főiskola Idegennyelvi Lektorátusán folyó nyelvoktatás fejlesztése. A hallgatók tananyaggal történő ellátása és az ezzel kapcsolatos szerzői előállítási feladatok anyagi támogatása, ugyanígy az oktatók tanulmányútjainak elősegítése és támogatása, valamint a főiskolára felvételt nem nyert, de jó tanulmányi eredményű gyöngyösi, illetőleg gyöngyös város vonzáskörzetéből jövő leendő hallgatók nyelvtanulásának elősegítése, illetőleg támogatása. ... >>

O.É.Á. Mátrai Üzemei Gyöngyösoroszi Nyugdíjas Alapszervezet

()

3200 Gyöngyös, Aranysas út 62.III.em.4.
képviselő: Tompos Géza ... >>

Origó Amatőr Triatlon Csoport

(sport)

3200 Gyöngyös, Dózsa Gy. út 4.
képviselő: Vértes István ... >>

ÖKO-LAND Szövetség Közhasznú Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

3200 Gyöngyös, Mátrai u. 36.
képviselő: alelnök dr. Czelleng Arnold, alelnök Gelencsér Tibor, alelnök Mészáros István, elnök Dr. Dinya László, titkár Kardos Győző
Az ökoipar, mint perspektivikus ágazat kialakulásának elősegítése, összhangban a hazai adottságokkal, változási tendenciákkal, és a nyíló lehetőségekkel. ... >>

Ökölvívó Alapítvány az Egészséges Fiatalságért - Gyöngyös

(sport)

3200 Gyöngyös, Bethlen G.u.10/1.
képviselő: Fischer László
* a fiatalok - elsősorban gyöngyösiek és környékbeliek - megismertetése az ökölvívással, * amatőr ökölvívó csapat létrehozása, felszerelése, versenyeztetése, * mérkőzések szervezése, * közönségtalálkozók szervezése a magyar ökölvívás neves személyiségeivel, * az amatőr ökölvívás népszerűsítése, * a fiatalság egészségének megőrzése, * az ökölvívásban a régi gyöngyösi hírnév visszaszerzése, * az ökölvívás feltételeinek biztosítása, * a fiatalok erejének, állóképességének és pszichikai állapotának javítása, * a fiatalok sportszerű életmódra nevelése. ... >>

Ördögszekér Hagyományőrző Alapítvány

(kulturális)

3200 Gyöngyös, Török I. u. 1.
képviselő: Vinczéné Nagy Erzsébet
a) A népi kultúra ápolása, felelevenítése, továbbélésének biztosítása. A népi hagyományok, népművészet értékeinek felkutatása, megismerése, megőrzése, azok bemutatása. b) A népművészet iránt érdeklődő gyermekek és az őket támogató felnőttek összefogása, tevékenységük segítése. c) A gyermeknéptáncosok - így az "Ördögszekér és Kalamajka" Néptáncegyüttes és utánpótlás tagjainak - támogatása és működtetése. d) Segíteni kívánja a nemzetek közötti együttműködést, egymás népi kulturájának, értékeinek bemutatását és megismerését. Ennek érdekében: - Támogatja a nemzetközi szakmai szervezeti és baráti kapcsolatok és cserekapcsolatok kialakulását és szervezését. - Kulturális rendezvényeket, táborokat, fesztiválokat szervez és támogat. - Tevékenyen résztvesz a közösségek, csoportok és szervezetek fogadásában és utaztatásában. - Kapcsolatot tart fenn más alapítványokkal, intézményekkel és szervezetekkel. - Céljai megvalósítása érdekében szolgáltatási és vállalkozási tevékenységet folytat. - Az alapítvány céljai megvalósításához anyagi forrásokat gyűjt és befektetés útján gyarapítja azt. ... >>

Örömteli Óvodásokért - Gyöngyös Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Vértanu u. 14.
képviselő: Balázs Attila
A székhelyen lévő óvodás gyermekek foglalkoztatásának, játékának fejlesztése, korszerűbb tárgyi feltételek biztosítása, képességfejlesztő játékok, udvari játékok, testneveléshez, mozgáshoz szükséges játékok, illetőleg szerepjátszáshoz különböző kellékek biztosítása. Szervezett kirándulások biztosítása. A vizuális nevelés megvalósításához szükséges eszközök biztosítása, ének-zenei nevelés feltételeinek biztosítása, néphagyományok, ünnepek méltó megünnepléséhez feltételek biztosítása, az óvónők szakmai képzésének támogatása, úszás, illetőleg annak részvételi díjához való hozzájárulás. ... >>

"Összefogás Mátrafüredért" Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

3232 Mátrafüred, Üdülősor u. 19.
képviselő: elnök Dr. Fölföldi Marianna
A Mátra területén a környezet, a természet tisztaságának védelme, - Mátrafüred és környékén kulturális programok szervezése, - Annak előmozdítása, hogy a Mátra, azon belül is Mátrafüred mind szélesebb körben ismertté és elismertté váljon, és ezáltal az idegenforgalom fellendüljön a térségben, - a Mátrafüredet érintő ügyek megvitatásához fórumot teremteni, a Mátrafüreden élőket közös ügyeik megoldása érdekében összefogni. ... >>

Ősz-idő Mátraháza Alapítvány

(egészségügyi,kulturális,szociális)

3233 Mátraháza, Szanatórium Fő ép. III.em.
képviselő: Tóth Teodóra
A mátraházai otthonban elhelyezett idős emberek életének minőségi javítása, egészségügyi és szociális ellátása, hasznos, célszerű és kulturális foglalkoztatásához szükséges anyagi és tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

Palóc Néprajzi Magángyűjteményért Alapítvány

(kulturális)

3232 Mátrafüred, Pálosvörösmarti u.2.
képviselő: kuratóriumi tag Lovászné Juhász Rita
kultúrájának megőrzése, ápolása, A Kárpátmedence népei kézműves továbbadása. Ezen belül a palócföld népi kultúrájának megőrzése, hagyományainak ápolása, ismertetése, a már működési engedéllyel rendelkező palóc népművészeti kiállítás /magángyűjtemény/ üzemelési feltételeinek biztosítása, anyaggyűjtés, valamint a már meglévő néprajzi és népművészeti kiállítás tárgyegyüttesei állagának szakszerű megóvása, kezelése. ... >>

Parafa Úszó Klub Gyöngyös

(sport)

3200 Gyöngyös, Epreskert u.47.
képviselő: Tari Attila ... >>

Patina Szabadidő Sportklub

(sport)

3200 Gyöngyös, Katona J.u.1.
képviselő: Hovanyecz Ferenc (elnök) ... >>

Pátzay János Zenei Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Szent Bertalan u. 11.
képviselő: kuratóriumi elnök Juhász András
Gyöngyös város és térsége - kulturális élete színvonalának emelése, - a zenei műveltség fejlesztése és - a zeneoktatás támogatása. ... >>

Pecunia - Wector Motorsport Alapítvány

(sport)

3200 Gyöngyös, Pesti út 46/3. I/3.
képviselő: kuratóriumi elnök Hargitai János, kuratóriumi titkár Hordósné Ötvös Szidónia
Gyöngyös és környéke autó- és motorsportjának fellendítése és a sportág népszerűsítése. Ezen belül főként az ifjúság egészséges, sportos életmódra nevelése, technikai érdeklődésének felkeltése. ... >>

Polgárok a Jobb Gyöngyösért Egyesület

()

3200 Gyöngyös, Pesti út 21. VI.20.
képviselő: Fejes Csaba (elnök)
Az egyesület célja Gyöngyös város vezetőinek segítése, közvetlen kapcsolattartás a polgárság és a vezetők között: az egyesület a város polgárai által jelzett problémákat és feladatokat összegyűjti, feldolgozza, majd a város vezetői, illetve az önkormányzati képviselő testület elé tárja, egyúttal a megoldásra is javaslatot téve. Az egyesület célja az is, hogy a polgárok zárt közösségeiben kialakult és nyilvánosságra nem hozott véleményeket, a közösségekben feltárt jelenségeket integrálja, és megfelelő nyilvánosságot biztosítva segítse a döntéshozók munkáját a polgárok helyzetének javítása érdekében. ... >>

Polgárőrség Mátrafüred Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

3232 Mátrafüred, Parádi út 43. 3.
képviselő: elnök Szabóné Harkó Rózsa
A lakosság helyi közösségének a védelme, a környék közrendjének és közbiztonságának az erősítése, a környezet és a természet értékeinek a megóvása, a veszélyhelyzetek megelőzése és kezelése, továbbá a preventív eszközök alkalmazása. ... >>

Poverello Ifjúsági Egyesület

()

3200 Gyöngyös, Barátok tere 2.
képviselő: Várallyay Róbert (elnök) ... >>

POWER Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub

(sport)

3200 Gyöngyös, Szurdokpart út 14.
képviselő: Bendiák István ... >>

POWER Motorsport Klub

(sport)

3232 Mátrafüred, Erdész u.30.
képviselő: Fekete László ... >>

Pro Silva Hungaria

(környezetvédelmi)

3232 Mátrafüred, Hegyalja út 14.
képviselő: Csóka György dr. (ált.aleln.,önál.), Sódor Márton (főtitkár, önállóan), Varga Béla (elnök, önállóan) ... >>

Pro-Musica Ének-Zenei Alapítvány

(kulturális)

3200 Gyöngyös, Barátok tere 3.
képviselő: Kulcsár Andrásné
Az alapítvány közreműködik Gyöngyös város ének-zenei életének fellendítésében, összehangolásában, a zenei kultúra emelésében, a hagyományok őrzésében, ápolásában. Együttműködik az alapítvány más hasonló célú alapítványokkal, illetve intézményekkel, szervezetekkel. Az alapítvány működése során céljai megvalósítása érdekében gazdálkodik vagyonával és nyújtja a szolgáltatásait, anyagi, erkölcsi támogatását. ... >>

Promisszor Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

3200 Gyöngyös, Iskola út 1.
képviselő: Török Csabáné
Tehetséges tanulók fejlesztése, pályaorientáció elősegítése, testi és lelki egészséghez vezető tevékenységek az alkotás és az esztétikai befogadás útján, személyiségformálás. Kiállítások rendezése, kulturális örökség ápolása, környezetvédő, illetve környezetalakító magatartás kialakítása, valamint környezetvédelem. ... >>

"Quo Vadis" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3200 Gyöngyös, Országút út 1-3.
képviselő: Benyovszky Péter (kur. elnök)
Az óvodai nevelés és képzés színvonalának fejlesztése, tehetséges és hátrányos helyzetű óvodás gyermekek szociális támogatása, gyermekek egészséges életmódra nevelését elősegítő szabadidős tevékenység finanszírozása, kiemelkedő teljesítményt nyújtó óvodai pedagógusok premizálása, konferencián, illetve hazai tapasztalatcseréken történő részvétel támogatása. Az alapítvány politikai pártokat és érdekképviseleteket nem támogat, országgyűlési képviselőt nem állít, párttól támogatást nem kap. ... >>

Repülőklub Gyöngyös

()

3200 Gyöngyös, Pipishegy Repülőtér
képviselő: elnök Helembai Szilárd ... >>

Ride 3231 Sportegyesület

(sport,oktatási)

3200 Gyöngyös, Országút u. 40.
képviselő: alelnök Benei Tamás, alelnök Patkós Gergely, elnök Füleki Ádám
A motorsport, a téli sportok, valamint a vízi sportok területén történő versenyeztetés, versenyek szervezése, e sportágak minél szélesebb körben való elterjesztése, fejlesztése. A fenti sportágakban a sportkedvelő, tehetséges fiatalok összefogása, segítése a felkészülésben, edzésben ? a lehető legjobb sporteredmény elérése érdekében. A versenyzők részére a felkészülési időszakban, edzéseken és versenyeken a háttér biztosítása, felszerelések, eszközök beszerzésével és edzőtáborok szervezésével. További kiemelt cél az európai- és világversenyeken való aktív részvétel. A fenti sportágakhoz kapcsolódó interaktív webportál kialakítása, naprakész üzemeltetése. ... >>

Sárhegy Vadásztársaság

(sport,egyéb)

3200 Gyöngyös, Gábor Áron u. 45.
képviselő: Berta István (Intéző B. elnök)
Tagjai részére kulturált sportvadászati tevékenység biztosítása. ... >>

SecondWind Mátrafüredi Közhasznú Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

3232 Mátrafüred, Üdölősor utca 16.
képviselő: alelnök Budai Balázs, alelnök Máté Pál Péter, alelnök Verinszky Zsolt, elnök Dr. Mecseky L. Márton
A magyar sport hagyományos szervezeti alapegységeként, a szabadidő- és versenysport, továbbá a tehetséggondozás és utánpótlás-nevelés szervezése, fejlesztése, támogatás, az érdekek képviselete, valamint a sporttevékenység feltételeinek a megteremetése.
Mátrafüred és a Mátra sportműhelyeként a régió gazdasági-társadalmi fellendülése érdekében a turizmus tartós fejlesztésének elősegítése, szervezése, a Mátrának mint a hagyományos-és az extrém sportoknak kiváló lehetőséget biztosító klimatikus üdülőhelynek - a népszerűsítése. ... >>

Segítőkéz Alapítvány - Gyöngyös

(sport,oktatási)

3200 Gyöngyös, Visonta u. 4.
képviselő: kuratóriumi elnök Halászné Venczel Vera
A Gyöngyösi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában gondozottak kirándulásának támogatása. Az ÉNO tárgyi felszerelésének javítása, munkaeszközök, anyagok, sporteszközök, játékok beszerzése. Új kreatív munkatevékenység bevezetése, a betanítóknak minimális tiszteletdíj adása. Kapcsolattartás elősegítése más, hasonló jellegű intézménnyel. Az ÉNO-ban dolgozók szükséges szakmai továbbképzésének elősegítése. A gyöngyösi ÉNO által szervezett rendezvények támogatása és annak segítése, hogy az ÉNO-ba járó gondozottak részt vehessenek a számukra szervezett találkozókon és sporteseményeken. ... >>

Segíts, mert Segítségre Szorulok Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Petőfi u.67. (Ált. Iskola)
képviselő: kuratóriumi elnök Gábor Gizella
A Gyöngyösi 10. sz. Általános Iskola támogatása nevelési-oktatási feladatainak megvalósításában, értelmi fogyatékos tanulók esélyegyenlőségének segítése, tanítványok támogatása, gyermeki jogaik érvényesítése érdekében. Oktatási, kulturális kapcsolatok ápolása; korszerű oktatás szellemi és technikai bázisának fejlesztése, új tudományos módszerek, eszközök, alternatív tankönyvek kidolgozása. A tanárok szakmai továbbképzésének elősegítése, fogyatékos gyermekek, fiatalok támogatása. ... >>

Semper Reformari Debet Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3200 Gyöngyös, Arany J. u. 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Katona Zsigmond
A Gyöngyösi Református Egyházközség egyházi épületei felújításának, folyamatos karbantartásának, fenntartásának és üzemeltetésének a biztosítása, illeve annak elősegítése. Céja továbbá az önhibájukon kívül segélyre szoruló református vallású egyháztagok eseti jellegű megsegítése, különös tekintettel az áttelepülő, határokon túli atyafiak támogatása. Mindezeken túl az alapítvány segíteni kívánja a Református Egyház karitatív és oktatási intézményeinek munkáját, támogatni a Református Teológia Akadémián tanuló gyöngyösi diákok tanulmányait. Kiterjed az alapítvány célja a hitélet minden területén felmerülő egyházi tevékenység segítésére és támogatására is.
Pk60256/1992/24. sz. végzéssel célkiegészítés: "- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,- kulturális tevékenység,- kulturális örökség megóvása,- műemlékvédelem,- gyermek-és ifjúságvédelem,- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel- valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

Sérült Fiatalok és Felnőttkorúak Egyesülete

()

3200 Gyöngyös, Huszár u.7.
képviselő: elnök Sztregova Sándorné ... >>

Stúdió Vagy Amit Akartok Színtársulat Egyesülete

(kulturális)

3200 Gyöngyös, Deák Ferenc út 27/1.
képviselő: Tábi Tibor (elnök) ... >>

Szabad Fémipari Szakszervezetek Szövetsége

(érdekképviselet)

3200 Gyöngyös, Szurdokpart út 11.
képviselő: Kósa Miklós
Munkavállalói érdekvédelem, érdekképviselet. ... >>

Szakszervezetek Területi Szövetsége - Gyöngyös

(érdekképviselet)

3200 Gyöngyös, Katona J. u. 2.
képviselő: Zagyva Istvánné (titkár) ... >>

Szent Bertalan Alapítvány

(kulturális,egyéb)

3200 Gyöngyös, Szent Bertalan u. 3.
képviselő: kuratóriumi elnök Juhász Ferenc
Az egyik legnagyobb gótikus templomként emlegetett, de a barokk építőművészet remekei között is nyilvántartott, műemlékileg is védett gyöngyösi Szetn Bertalan templom történelmi értékéhez méltó felújítása, folyamatos karbantartás és legfőbbképp toronysisakjainak 1917. május 21. (a nagy gyöngyösi tűzvész) előtti - a barokk építészeti stíluselemeket is tiszteletben tartva - formájának helyreállítása. Az alapítvány huzamos ideig megvalósuló célt szolgál, hiszen az alapítói akarat a Templom és a toronysisakok felújítását követően annak folyamatos karbantartását is szándékolja.
Pk60100/1992/11. sz. végzéssel célkiegészítés: és a templom egykori tárgyainak készült bemutatóhely támogatása. ... >>

Szent Bonaventura Közhasznú Alapítvány Gyöngyös

(egészségügyi,oktatási,szociális)

3200 Gyöngyös, Szt. Bertalan u.3.
képviselő: László Ferenc (kuratórium elnöke)
Szegénysorsú diákok, betegek segítése, támogatása. Támogatja a nem magyar állampolgárságú, határainkon túli magyar diákok magyarországi tanulását, oktatását. Végzi a külföldről, határainkon túli magyarság támogatására érkező adományok fogadását, elosztását. ... >>

Szépművészeti Közhasznú Egyesület

(kulturális)

3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 9.
képviselő: Hermann Gaudentius Pedit (elnök)
A képzőművészet ismertségének és elismertségének támogatása, a művek minél szélesebb közönség előtt történő bemutatása. ... >>

Szülők a Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,sport,kulturális,szociális)

3200 Gyöngyös, Than K. u.1.
képviselő: Tóth Zoltánné dr.
Olyan anyagi alap megteremtése, amely lehetővé teszi a kollégium körülményeinek, ezenbelül a szociálisan rászoruló gyermekek anyagi támogatását, ösztöndíjak és évvégi jutalmak odaítélését, kulturális és sportrendezvények szervezését, támogatását, kollégiumok közötti kapcsolatok kiépítését, tanulmányi pályázatok kiírását és támogatását. ... >>

Támasz Alapítvány

(kulturális)

3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u.17.
képviselő: kuratóriumi elnök Kalauz Ferencné
Olyan anyagi alap teremtése, amely lehetővé teszi: - a vállalat vagy jogutódja dolgozói, családtagjai és nyugdíjasai (továbbiakban: kedvezményezettek) részére szociális, kulturális, jóléti szolgáltatások és juttatások nyújtását, - vállalati dolgozók részére foglalkoztatási lehetőség teremtését, újrakezdéshez, vállalkozás indításához anyagi segítség nyújtását arra az esetre, ha a további foglalkoztatásuk önhibájukon kívül nem oldható meg. ... >>

Táncművészetért 95. Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Petőfi u.2.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Radnai András
A gyöngyösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (3200 Gyöngyös, Petőfi u.2.) táncművészeti és balett oktatás színvonalának emelése, tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Taxi Gyöngyös Egyesület

(érdekképviselet)

3200 Gyöngyös, Róbert K. utca 23. 20/3/2.
képviselő: Dely Zoltán (elnök), Márkus Tibor (gazd. vez.), Reszegi Sándor (titkár)
Az egyesületi tagok érdekképviseletének és érdekvédelmének ellátása, a személy- és árufuvarozás színvonalának emelése. ... >>

Teljes Kibontakozás, Egyenlő Esély Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3232 Mátrafüred, Üdülősor 1.
képviselő: Rajna József
a) Tanulásban, sportban, manuális és művészeti tevékenységben tehetséges tanulók támogatása, tehetségük kibontakozása érdekében. b) A tehetséggondozás tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása. c) A tanulmányaikban kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása, továbbtanulásának segítése. d) A tanulásban elmaradt, gyenge képességű tanulók támogatása, felzárkóztatása, továbbtanulásuk segítése és ennek személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. e) Segítse elő az iskolai nyelvoktatás feltételeinek javítását. A fenti célok megvalósulása érdekében az alapítvány: - feltáró munkát végez a tanulók adottságainak felderítésére; - szakköröket, tanfolyamokat szervez; - lehetősége biztosít más külsö tanfolyamok, előadások látogatására; - versenyeket, vetélkedőket szervez, melyeknek költségeit fedezi; - kapcsolatot tart fenn más alapítványokkal, intézményekkel és szervezetekkel. ... >>

Test, Lélek, Értelem Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Iskola u. 1.
képviselő: Kerbelné Turi Hedvig, Kovácsházi Józsefné
Oktatási, nevelési célok, ezen belül kiemelten a sport, az ének-zene és az idegennyelv oktatásának támogatása. Az alapítvány erkölcsi rangjával, anyagi súlyával ösztönözze egyrészt a tanulókat tanulmányaik kiemelkedő színvonalú elvégzésére. ... >>

Tipp-Topp Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Epreskert u.8/1.
képviselő: Krieger Istvánné sz. Kovács Judit
Az óvodás korú gyermekek korszerűbb és egészségesebb életmódjának, mozgásának fejlesztése. Tárgyi eszközök bővítése. Kulturális ellátottság javítása, hagyományőrzés, kirándulások szervezése. ... >>

Top Futball Club Gyöngyös Egyesület

(sport)

3200 Gyöngyös, Kossuth u. 47.I/1.
képviselő: Papp Norbert (elnök)
a) Az egyesület tagjai részére a versenysport-tevékenység biztosítása és az ehhez szükséges szervezeti keretek kialakítása, a versenysportolók érdevédelmének biztosítása. b) az egyesület tagjainak a sportszerű életmódra és magatartásra való nevelése, szabadidő sport elősegítése. c) Sport kapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Triatlonért Alapítvány

(sport,oktatási)

3200 Gyöngyös, Mérges u. 5. II/2.
képviselő: Borbély Zoltán (kuratóriumi titkár), Juhász Gábor (kuratóriumi elnök), Tufescu János (kur. elnökhelyettes)
Gyöngyös és környéke triatlon sportjának felkarolása. A ehhez kapcsolódó sportágak - úszás, gutás, kerékpározás - népszerűsítése. A tehetséges sportolók segítése, támogatása. Az ifjúság egészséges, sportos életmódra nevelése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41