Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Abda civil szervezetek


Találatok száma: 21
1. oldal

Abda község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,egyéb)

9151 Abda, Szent István u. 20.
képviselő: Dömötör Imre, Módra Gábor, Németh Attila, Somogyi György, Szekeres Ferenc
Jogszabályban meghatározott, a tűzvédelmi feladatok megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önkéntes jelentkezők szervezése, egyesítése, tagjainak közösségi életre való nevelése, tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési, tűzoltási tevékenység biztosítása. ... >>

Abda Sportclub

(sport)

9151 Abda, Szent István u. 3.
képviselő: Szabó Zsolt - elnök
sporttevékenység ... >>

ABDAI BARÁTI KÖR - "Gyöngyvirág" Nyugdíjas Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9151 Abda, Szent István u. 28.
képviselő: Balogh Sándorné, Hengszter Józsefné, Kozma Istvánné
Az egyesület célja tagjainak összefogása, általános érdekvédelme. Az egyesület tagjainak képviselete, a tagok kulturális, szociális és egészségvédelmi helyzetének támogatása és segítése. Részt vállalni Abda község történeti, kulturális hagyományainak ápolásában, tudományos, művészeti és irodalmi életében. ... >>

"Abdai Egyházközösségért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9151 Abda, Szent István u. 10.
képviselő: Dömötör László
Az egyházi élet támogatása, együttműködés a helyi plébániával. Abda község lakosságának - gyermekek, fiatalok, idősek - egészségmegőrzése lelki fejlődésük segítése, az ifjúság iskolán kívüli nevelésének elősegítése, a szabadidő kulturált és hasznos eltöltése, korszerű és célorientált életforma terjesztése, beleértve a környezetvédelmi kultúrára történő oktatást is. A világi és egyházi rendezvények összhangjának megteremtése, az egészséges életmód megőzése érdekében sportolási és egyéb lehetőségek kialakítása.Kulturális rendezvények megvalósításában segítség nyújtása, hagyományőrző és népművészeti események támogatása, minden korosztályt érintő ismeretterjesztő és egyéb oktatások előadások szervezése. ... >>

Abdai Lovas Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

9151 Abda, Bécsi u. 3.
képviselő: elnök Varga Zoltán, gazdasági felelős Varga Adrienn, titkár Pintér Eszter
Az egyesület célja, hogy az egyesületben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a lovassport tevékenységet összefogja, megszervezze, a versenyek szabályszerűségét biztosítja, a lótenyésztést elősegítse, az iskolás gyermekek képzése és szabadidős tevékenységének megszervezése, ellássa a tagok érdekvédelmét. ... >>

Abdai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,szociális,egyéb)

9151 Abda, Szent István u. 20.
képviselő: László József
A községben a bűncselekmények megelőzése, bűnalkalmak korlátozása, a vagyonvédelem javítása, a lakosság biztonságérzetének növelése, a dorgterjesztés megelőzése, a fiatalok körében a drogfogyasztás visszaszorítása, mindezekről az intézkedésre jogosult szervek, hatóságok tájékoztatása, járőrszolgálatok szervezése. ... >>

Abdai Tehetséges Fiatal/ok/ Támogatására Alapítvány

(oktatási)

9151 Abda, Dózsa György út 1.
képviselő: Vargáné Gál Gyöngyi
Abdai tehetséges, de hátrányos szociális helyzetű fiatal(ok)at, akik hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben graduális, posztgraduális vagy doktorandusz képzés keretében tanul(nak), ösztöndíjjal támogassa. ... >>

ÉLETFA Fogyatékkal Élőket Támogató Egyesület

(szociális)

9151 Abda, Duna u. 6.
képviselő: Horváth Lajosné sz. Markovics Krisztina
Az egyesület elsősorban a fogyatékkal élők, valamint a fogyatékkal élőket segítő, támogató és gondozó intézmények; az egyházi szervezetek, valamint az egyházi szervezetek által folytatott jótékonysági és karitatív tevékenység; hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek támogatását tekinti céljának. ... >>

EXTRÉM Motoros Sport Közhasznú Egyesület

(sport)

9151 Abda, Bécsi u. 34.
képviselő: Bogdán Róbert
Az egyesület önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely a jelen alapszabályban meghatározott célra alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik és céljainak megvalósítása érdekében szervezi tagjai tevékenységét. Az egyesület célja a tagok sportolásának, kikapcsolódásának elősegítésée, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése és a motorsport népszerűsítése. ... >>

Ezüst Kárász Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

9151 Abda,
képviselő: Bertalan István
A horgászmozgalom hagyományainak megőrzése, a tagok horgász érdekeinek képviselete, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése mellett a pihenés, a kultúrált szórakozás megteremtése. Tagjai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása. A szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, tagjainak a horgászetika és erkölcs tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. Az egyesületi vízterület és annak környezete kultúráltabbá tétele a nyugodt pihenés és időtöltés biztosítására. ... >>

F-10 Postagalamb Egyesület

(sport)

9151 Abda, Ifjúság u. hrsz.: 331.
képviselő: Szücs Gyula
Versenyképes postagalambok tenyésztése és versenyeztetése, új tagok felkarolása, tenyészgalambok cseréje és beszerzésének elősegítése, országos és kerületi kiállításra kerülő galambok kiválogatása, az ifjúsággal a postagalamb tenyésztés megkedveltetése. ... >>

Holt-Rábcáért Egyesület

(környezetvédelmi)

9151 Abda, Szent István u. 20.
képviselő: Horváth Péter
Abda településtől délnyugatra elterülő kb. 1 négyzetkilométeres Holt-Rábca tájegység rehabilitációja. ... >>

II. Rákóczi Ferenc Kulturális Alapítvány Abda

(kulturális)

9151 Abda, Szent István u. 20.
képviselő: Szűcs Gábor
Az abdai lakosság érdekében a lakossággal együtt kulturális programok szervezése, az arra érdemes személyek támogatása, a többcsatornás televíziós vételi lehetőség megteremtése. ... >>

Royal Rangers 12 Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9151 Abda, Kossuth u. 20.
képviselő: Lehotzky József
Az alapítvány elsődlegesen Abda községben és környékén, de tágabb körben is felekezetsemleges keresztény oktató és ismeretterjesztő munkát végez. Az alapítvány elsődlegesen a fiatalok keresztény szellemű erkölcsi fejlődésének elmozdítására, a keresztény kultúra, szellemiség és hagyomány megismertetésére törekszik. E célból előadásokat, bibliaiskolákat, konferenciákat szervez, lelkigondozó tevékenységet folytat; e célból különböző sport- és természetjáró, kulturális programokat szervez.
Az alapítvány célja a fiatalok körében a tehetségkutatás, felfedezett tehetségek anyagi támogatása. ... >>

SEGÍTS MA A HOLNAPÉRT Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

9151 Abda, Radnóti ltp.19/1.
képviselő: Bánfi Gyula - elnök
Az alapítvány célja szociálisan hátrányos helyzetű személyek és társadalmi rétegek anyagi és erkölcsi segítése, katasztrófa-súlytotta övezetekben a vagyoni rehabilitáció elősegítése, újrakezdés támogatása. Az alapítvány egészségügyi intézmények és szervezetek, szociálisan rászoruló személyekkel foglalkozó intézmények és szervezetek, oktatási és nevelési intézmények (iskolák és óvodák) anyagi támogatását is folytatja. ... >>

"Szalai Gyula" Alapítvány a daganatos gyermekek gyógyításáért

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

9151 Abda, Szent István u. 20.
képviselő: Szalai Miklós
A rosszindulatú daganatos betegségekben szenvedő fiatalkorú betegek gyógyításának segítése; a betegek egészségügyi és szociális, valamint pszichés körülményeinek javítása, komplex terápiás rekreációs programok megvalósításának elősegítése; rákos, daganatos betegségben szenvedő gyermekek, illetve családjaik anyagi és természetbeni támogatása. A gyógyuláshoz szükséges gyógyszerek beszerzésének anyagi segítése; a daganatos betegségek megelőzése érdekében szociális- és egészségügyi intézmények támogatása, fejlesztése és működési feltételeinek javítása; a betegség megelőzésével kapcsolatos prevenciós eljárások megszervezése, népszerűsítése; a betegséggel összefüggő szűrővizsgálatokhoz való hozzájutás segítése, szűrővizsgálatok széles körben való hozzáférhetővé tétele. ... >>

Tégy az Egészségedért Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

9151 Abda, Szent István utca 46.
képviselő: Csöndes Attila
Az egyesület a testmozgás, sport népszerűsítését, valamint az egészségesebb életmód népszerűsítését kívánja segíteni. Ennek keretében a sport rendezvények, csapatversenyek szervezése, fejlesztése is célja az egyesületnek. Az egyesület fő célkitűzése, hogy ebben az autóorientált, mozgáshiányos világban a szabadidős sporttevékenység népszerűsítésével, művelésével az egészségesebb életmód kialakításához hozzájáruljon és tagjai számára az ehhez szükséges keretet és feltételeket biztosítsa. A természet és egészséges életmód, az egészségvédelem és a mentálhigiénia megismertetése és módszereinek terjesztése. Részt vállalni Abda tömegsportjának fellendítésében, fejlesztésében. ... >>

Új Élet Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9151 Abda, Petőfi u. 52.
képviselő: Harka Kálmán
Az alapítvány Magyarországon és a határon túli magyarság körében keresztény oktató és ismeretterjesztő munkát végez. A keresztény szellemű erkölcsi fejlődés előmozdítása, a kersztény kultúra, szellemiség és hagyomány széles körű megismertetése. Hitéleti feladatok ellátása. Országos, szociális, keresztény szellemiségű börtön-misszió létrehozása, büntető eljárás alá vont fogvatartott, elitélt személyekkel és hozzátartozóikkal való kapcsolattartás, lelkigondozás, jogérvényesítés segítése, az erkölcsi és anyagi rehabilitáció elősegítése, újrakezdés támogatása. ... >>

V-66. sz. Magyar Galambtenyésztők Egyesülete

(sport)

9151 Abda, Szent István u. 36.
képviselő: Rajna István ... >>

Vándorbot Kulturális, Hagyományőrző, Természetvédő és Nemzetközi baráti és cserekapcsolatokat ápoló Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

9151 Abda, Szent István u. 28.
képviselő: Erdélyi Lászlóné, Gyarmati István
A keresztény nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, az ehhez tartozó ünnepek ápolása. Határainkon túlélő magyarság megismerése, lehetőség szerinti támogatása. Természeti értékeink megismerése és megóvása. ... >>

Zrínyi Ilona Abdai Ifjúsági KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

9151 Abda, Dózsa Gy. u. 1.
képviselő: Szabó Zsoltné
Az alapítvány céljai, hogy a gyermekek nevelését, oktatását előtérbe helyezve ezzel kapcsolatosan ifjúsági, kulturális, sportprogramokat szervezve mozdítsák elő. További céljának tekinti az alapítvány a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének előmozdításáért az ezt segítő, ilyen céllal szerveződő programok megvalósítását. Az alapítvány különösen fontos céljának tekinti a gyerekek, ifjúság védelmét, érdekképviseletét, és ezzel együtt az ezt megvalósító programok, különös tekintettel a felvilágosító és erőszak-megelőző órák tartását. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41