Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Alsózsolca civil szervezetek


Találatok száma: 29
1. oldal

Alsózsolca Aranydomb Gazdakör

(érdekképviselet)

3571 Alsózsolca, Kossuth u.128.
képviselő: Magos József ... >>

Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3571 Alsózsolca, Kossuth út 178.
képviselő: Skarupa János elnök
Közreműködés a közrend és közbiztonság védelmében, javításában, a társadalmi bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása, az állampolgárok biztonságának védelmében, biztonságérzetük javításában. ... >>

Alsózsolcai Cigány Kisebbségi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3571 Alsózsolca, Bartók Béla utca 24.
képviselő: Horváth Henrik elnök
Közreműködés a közrend és közbiztonság védelmében, javításában, a társadalmi bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása, az állampolgárok biztonságának védelmében, biztonságérzetük javításában. ... >>

Alsózsolcai Herman Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3571 Alsózsolca, Kassai utca 23
képviselő: Demjénné Bogáti Zsuzsanna
Az alsózsolcai 1. sz. Általános Iskola tanulóinak sokoldalú segítése: - az iskola szakmai felszereltségének javítása, - a nevelőmunka feltételeinek javítása, korszerűsítése, - a tanulókkal kiemelkedően foglalkozók, eredményeket elérők elismerése, támogatása, - a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása (tanulmányi munka, sport, kultúra) - a tehetséges gyermekek felkarolása, támogatása, - egyéni és csoportos tanulmányutak, szakmai kirándulások, kutatások támogatása, - az idegen nyelv választhatóságának minél szélesebb körű támogatása, feltételeinek javítása, - a számítástechnika-informatika ismeretek oktatásának bővítése, korszerűsítése, - diákpályázatok támogatása, gyógykezelések támogatása, - egyéb szociális és jóléti célú támogatás. - a nagyközség területén élő tanulók sportolási lehetőségeinek szélesítése, - az úszásoktatás megteremtése helyben illetve átmenetileg történő utaztatással, - politikai pártokat, szervezeteket, mozgalmakat nem támogat. ... >>

Alsózsolcai Kézilabda Sport Club

(sport)

3571 Alsózsolca, Görgei út 1.
képviselő: Dr. Mádai Ákos elnök ... >>

Alsózsolcai Nyugdíjas Klub

(egyéb)

3571 Alsózsolca, Görgei utca 1
képviselő: Ferencsik Józsefné elnök ... >>

Alsózsolcai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3571 Alsózsolca, Kossuth út 71/A.
képviselő: Somogyi Géza ... >>

Alsózsolcai Romák Szocialista Szervezete

()

3571 Alsózsolca, Erkel Ferenc u.21.
képviselő: Budai Sándor ... >>

Alsózsolcai Sportegyesület

(sport)

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 128.
képviselő: Bánrévi László ... >>

"Avasalja" Bérkilövő Vadásztársaság

(egyéb)

3571 Alsózsolca, Tanács út 31.
képviselő: Luterán István ... >>

"Benedek Elek Alapítvány"

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos utca 164-166
képviselő: Dobainé Balajthy Erika
Az Alsózsolca, Ilona u. 21/I. sz. alatt működő 2.sz. Általános Iskola (volt 2. Sz. Általános Iskola) azon tanulóinak jutalmazása, akik
- a tanév végén jeles, vagy kitűnő tanulmányi eredményt értek el,
- akik tanulmányi, kulturális és sportversenyeken kiemelkedő teljesítményeikkel öregbítik az iskola hírnevét,
- azon hátrányos helyzetű és veszélyeztett tanulók jutalmazása, akik négyes vagy annál jobb tanulmányi eredményt érnek el a tanév végén, és magatartásuk is példamutató.
- Az alapítvány támogatást nyújt a tehetséges tanulóknak tehetségük kibontakoztaásához.
Az alapítvány elismerésben, tágyjutalomban részesítheti azokat az iskolai dolgozókat =nevelőket, technikai és ügyviteli dolgozókat, szülőket, támogatókat), az iskola feladatait hosszú időn át (évek, évtizedek) magas szinten, hatékonyan segítették. Évente maximum 4 (négy) fő elimerése lehetséges.
Az alapítvány támogatja az iskola hagyományainak ápolását, nevezetesen:
- úszásoktatás,
- táborozás,
- Benedek Elek Mesemondó Verseny
- Benedek-gála,
- Pedagógus nap,
- egyéb iskolai szintű rendezvények.
- Az alapítvány támogatja az iskolai kiadványok (évkönyv, iskolatörténet, iskolaújság) megjelentetését.
- Az egy tanévben hiányzásmentes tanulók számára könyvjutalmat ad. ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbségi Szervezet

(oktatási,kulturális)

3571 Alsózsolca, Erkel F. út 16.
képviselő: Berki Elemér elnök
A roma származású, tehetséges gyerekek támogatása, a roma hagyományok ápolása, megőrzése, valamint a cigány kisebbség politikai és szociális érdekeinek érvényesítése. ... >>

dr. Pongrácz Antal Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3571 Alsózsolca, Kossuth utca 119.
képviselő: Dr. Szabó Zsolt
Nemre, fajra, társadalmi hovatartozásra tekintet nélkül támogatni és segíteni lehetőségeihez mérten:
a.) Az egészségük megőrzése, illetve helyreállítása céljából speciális gyógykezelésekre, orvosi ellátásra szoruló betegeket, különös tekintettel a határon túli magyarokra, valamint a hátrányos társadalmi helyzetű népcsoportokra;
b.) A fiatal tehetséges, egyetemi tanulmányaikat folytató vagy pályakezdő orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, gyógytornászok és egyéb az egészség megőrzésével kapcsolatos tevékenységet folytatókat;
c.) A fiatal tehetséges sportolók szakmai képességeinek fejlesztését, illetve versenyeken, rendezvényeken való részvételének támogatását;
d.) Az orvostudománnyal, természettudományokkal, sporttal kapcsolat rendezvények, szakmai továbbképzések szervezésének segítését, az ezekben való részvételek támogatását.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
tudományos tevékenység, kutatás
kulturális tevékenység
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Fagyöngy Alsózsolcai Öko- és Szabadidősport Egyesület

(sport,környezetvédelmi)

3571 Alsózsolca, Dózsa György út 31
képviselő: elnök Supák Béla, elnökhelyettes Zsíros Sándor, elnökségi tag Gulyás János ... >>

Fodi Rallye Team Sportegyesület

(sport)

Alsózsolca, Kassai u. 16.
képviselő: Fodor Ákos ... >>

Gyermeksorsok Alapítvány

(sport,oktatási)

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 159.
képviselő: Jágerné Szabó Irén kuratórium eln.
Az alsózsolcai Nevelőotthonban nevelkedő gyermekek gondozási feltételeinek segítése: - tehetséges gyermekek felkarolása, támogatása, - kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása (tanulás, sport, kultúra), - az állami gondoskodásban élő gyermekek szabadidős tevékenységének támogatása (játék, sporteszközök stb.) - az üdültetések feltételeinek megteremtése, csereüdültetések támogatása, - gyógykezelések támogoatása, - az önálló áletbe induláshoz segítség nyújtás, - a továbbtanuló gyerekek képzésének segítése. - a Nevelőotthon által működtetett Lakásotthonok tárgyi, működési feltételeinek javítása. ... >>

" HUMÁN EMBERBARÁTI " Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3571 Alsózsolca, Arany J.u.10.
képviselő: Vadász Jenő
annak elősegítése, hogy a demokrácia értékei érvényesüljenek az emberek mindennapi életében, a megértésre és megegyezésre irányuló kommunikáció váljon gyakorlattá, valamint növekedjenek az esélyei a rossz szociális helyzetből való kiemelkedésnek. - A cigány etnikum társadalmi integrációjának elősegítése, a cigányság és a többségi társadalom közötti kölcsönös megértés és együttműködés kialakítása. Az alapítvány e célok elérése érdekében az alábbiakban részletesen felsorolt kultúrális, művelődési, szociális és egyéb tevékenységeket szervez és támogat: - civil szerződéseket (körök, egyletek, érdekképviseleti szervezetek), - oktatási, kutatási és tudományos tevékenységeket. - kulturális értékek előállítását és terjesztését. - cigány származású fiatalok középfokú és felsőfokú tanulmányokban történő részvételét. - a cigányság jogvédő képviseletét. ... >>

Kelet Motocross Sportegyesület

(sport)

3571 Alsózsolca, Kassai utca 11
képviselő: Fazekas Zsolt ... >>

Óvodás gyermekeinkért LURKÓ Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 158.
képviselő: Molitorisz Jánosné
Az alsózsolcai 2. sz. Napközi Otthonos Óvodába járó 3-7 éves korú gyermekek támogatása, segítése az alábbi szempontok szerint. Az óvodás gyermekek sport tevékenységeinek támogatása: - úszásoktatás, - téli sportok, - egyéb sporttevékenység. Tehetséges gyermekek patronálása. Hátrányos helyzetű gyermekek segítése. Egészséges életmód kialakítása érdekében kirándulások támogatása. Táborozások támogatása, életmódtábor. Idegennyelv tanításának támogatása. Kulturális, szórakoztató rendezvények látogatásának támogatása. Pszichológiai, mentálhigiénés, egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos ismeretterjesztés, előadások támogatása. ... >>

SEGÍTŐ KÉZ ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3571 Alsózsolca, Ilona u.17-19.
képviselő: Kun Attiláné
Az alsózsolcai 3.sz. Általános Iskolában a diákközélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása, támogatása, a működő diákönkormányzat munkájának támogatása, az iskolában folytatandó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység fejlesztése, gyermek-egészségügyi (beregmegelőző és gyógyító) iskolai feladatok ellátásának fejlesztése, a diáksport támogatása, szociálisan rászoruló gyermekek támogatása, az iskola kultúrális és kiegészítő oktatási programjának támogatása, etnikai kissebbséghez tartozó hátrányos helyzetű diákok támogatása. ... >>

"SZEMÜNK FÉNYE " Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

3571 Alsózsolca, Fekete István u.7.
képviselő: Beke Árpádné, Hriczóné Nagy Gabriella
AZ Alsózsolcai 1.sz. Napközi Otthonos Óvoda nevelési-, oktatási (játék, munka, tanulás) színvonalának emelése az ebben közreműködők jutalmazása, kezdeményezők támogatása. Az óvoda bővítése( tornaterem építése).
-családvédelem
- egészségvédelem
-környezet- és természetvédelem
- bölcsödei csoport létrehozása ... >>

Szociális Érdek és Jogvédő Egyesület

(szociális)

3751 Alsózsolca, Kassai utca 6
képviselő: Hornyikné Juhász Magdolna
A tartósan vagy átmenetileg hátrányos vagy krízis helyzetbe került, rossz szociális helyzetű, munkanélküli, testi és/vagy lelki sérült , egyedülálló, erőszakot elszenvedő nők, gyermekek, családok, megváltozott munkaképességű személyek rehabilitálása, különös tekintettel a középkorosztályra. Diszkrimináció megszüntetésére irányuló tevékenység és a jogszabályok megfelelő alkalmazásának a biztosítása. ... >>

Talentum Tehetséget és szorgalmat támogató Alapítvány

(oktatási)

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 138.
képviselő: Zsiros Sándorné elnök
Az alsózsolcai tehetséges, de szegény gyermekek tanítattásának anyagi támogatása. ... >>

Vay Miklós Egyesület

(egyéb)

3571 Alsózsolca, Kossuth út 136.
képviselő: Bodnár Tamás elnök, Molnár Zoltán titkár ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41