Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balatonboglár civil szervezetek


Találatok száma: 54
1. oldal

A Balatonboglári Általános és Zeneiskolát Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8630 Balatonboglár, Árpád utca 5.
képviselő: Major Piroska Sarolta
A Balatonboglári Árpád u.5.sz. Általános Iskola oktató-nevelő munkájának segítése, fejlesztése. ... >>

A "Balatonboglári Orgonáért" Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8630 Balatonboglár, Árpád utca 4.
képviselő: Lubics László
Msgr.Varga Béla protonótárius nagyprépost, Balatonboglár templomépítő plébánosa, a Nemzetgyűlés, majd az Országgyűlés elnöke emlékére szentelendő orgona megépítése, fejlesztése és fenntartása, Balatonboglár város általános-, és egyházzenei életének teljesebbé tétele, nemzetközi színvonalú idegenforgalmi kulturális program keretében templomi koncertek szervezése. ... >>

"A Közép-Euróipai Unióért Alapítvány"

(oktatási,kulturális)

8630 Balatonboglár, Vörösmarty tér 4.
képviselő: Szekérné Dobszai Mariann
Az európai, különösen a közép-európai integrációs folyamatok elősegítése. Az integratív fejlődési irányok támogatása a nemzetközi kapcsolatok rendszerében, az önkormányzatok, az állampolgári kezdeményezések, az idegenforgalom, a kulturális élet, a környezetvédelem, az ifjúsági kapcsolatok, egyesületek, gazdasági szervezetek és oktatási intézmények szintjén. ... >>

"Adultus" a Felnőttképzést és Szakképzést Támogató Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8630 Balatonboglár, Dózsa Gy. utca 93/B.
képviselő: elnök Laskai Hajnalka, társelnök dr.Horváth Lívia
A minőségi, az európai integrációs folyamatnak megfelelő konstrukciójú felnőttképzés és szakképzés támogatása, fejlesztése, és annak művelésének támogatása. Az alapítvány célja továbbá Akkreditált Felnőttképző Intézményekhez jelentkező hátrányos helyzetű résztvevők támogatása. Ezen belül is új munkakörök szakképzési hátterének biztosítása, új pályaválasztási irányok megteremtése, az iskolai és iskolán kívüli képzésben a csökkent munkaképességű munkavállalók illetve munkanélküliek szakképzési és átképzési lehetőségeinek szélesítése. Akkreditált képzése támogatása abban az esetben, ha az egyén a munkakörülményeit és jövedelmét csakis átképzés útján tarthatja meg. A fenti célon belül az Alapítvány egyik konkrét célja az ügyfélszolgálati szakma felmenő szakképzési rendszerének támogatása többféle képzési forma párhuzamos végzésével. Az Alapítvány céljának tekinti továbbá a nemzetközi szakképzési kapcsolatok ápolását, a nemzetközi szakképzési tapasztalatok adaptációját, a folyamatos információcsere biztosítását, valamint az Európai Unióban leggyakoribb nyelvek oktatásának támogatását. ... >>

Balaton VOX Kórus Egyesület Balatonboglár

()

8630 Balatonboglár, Árpád u. 5.
képviselő: Gárdos Zoltán ... >>

Balatonboglár és Vidéke Horgászegyesület

(természetvédelem,egyéb)

8630 Balatonboglár, Madách utca 7.
képviselő: Jancsek János
A településen és környezetében élő vagy a településhez más, egyéb szállal kötődő személyek összefogása a horgászat feltételeinek biztosítása érdekében. Az egyesületbe tömörült tagok érdekképviselete a horgászattal, halászattal kapcsolatos kérdésekben. Kapcsolatot építeni a helyi önkormányzattal, a Balaton érdekében tevékenykedő szervezetekkel. A természet szeretetének és védelmének, a horgászati szabályok betartásának, etikus horgászmagatartás kialakításának elősegítése a horgászok és környezetük körében. A tagok gyermekei, valamint a fiatalok körében utánpótlást nevelni, az egészséges életmódra, a természet szeretetére nevelni, horgászatra megnyerni és felkészíteni. A településen a horgászturizmussal kapcsolatos tevékenység fellendítése. ... >>

Balatonboglár és Vidéke Ipartestület

(érdekképviselet)

8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 2.
képviselő: elnök Holper László, titkár Varga Jánosné ... >>

Balatonboglári Bonus Bonorum Borrend Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

8630 Balatonboglár, Zrínyi Miklós út 93.
képviselő: nagymester Losoncziné Sandra Klára
-A Dél- Balatoni Borvidék szőlő és bortermelőinek érdekvédelme, - e borvidék szőlőinek és az ezekből előállított termékek megismertetése a fogyasztókkal,- a termőtáj szépségeinek és értékeinek széleskörű propagálása, - valamint a szőlőműveléssel és a borászattal kapcsolatos hagyományok megőrzése és ápolása. ... >>

Balatonboglári Evangélikus Templom Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

8630 Balatonboglár, Rózsa utca 6.
képviselő: elnök Madarász Istvánné
Az alapítvány elsődleges célja Balatonboglár Templom utcában (hrsz. 647) evangélikus templom felépítése. Az alapítvány célja továbbá a Balatonboglár-Hács-Somogyvámosi Társult Evangélikus Egyházközséghez tartozó egyháztag elődök által korábban létrehozott szellemi és tárgyi értékek fenntartása, megóvása és továbbépítése mellett a hitélet és az evangélikus közösséghez való tartozás elősegítése, valamint az ezt célzó alkotások, szellemi termékek létrejöttének támogatása. Az alapítvány célja különösen: a) Evangélikus hitéleti tevékenység anyagi támogatása. b) Gyülekezeti ingatlanok (templom, lelkészlakás, gyülekezeti terem, stb.) építése, korszerűsítése, felújítása és az épületek berendezéseinek karbantartása, beszerzése. c) Hitoktatáshoz szükséges felszerelések és eszközök beszerzése, pótlása. d) Gyülekezeti egyházzenei élet támogatása. e) Egyházközségi és egyházmegyei rendezvények anyagi feltételeinek biztosítása. f) Egyházi ifjúsági munka és táborok anyagi támogatása. g) Missziói tevékenység (pl. kiadványszerkesztés, iratterjesztés) támogatása. h) Testvérgyülekezetekkel való kapcsolattartás támogatása. i) Az egyházközség történetének feldolgozása, hagyományainak és tárgyi emlékeinek felkutatása, mindezek szóbeli, írásbeli és elektronikus úton történő közreadása. j) A protestáns hagyományok és értékek megőrzése, ezek minél szélesebb körben való megismertetése. Az Alapítvány célja továbbá a társadalom és az egyén közös édekeinek kielégítésére irányuló szociális tevékenység, családsegítés és időskorúak gondozásával kapcsolatos tevékenységek végzése; valamint nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés; továbbá kulturális tevékenység és kulturális örökség megóvása, környezetvédelem, illetőleg az ezeket népszerűsítő tárgyak, kiadványok, könyvek szerkesztése, fordítása, kiadása és árusítása, valamint terjesztése, továbbá előadások és bemutatók szervezése, megtartása. ... >>

Balatonboglári Hegyközség

(érdekképviselet)

8630 Balatonboglár, Szabadság utca 28.
képviselő: elnök Hujber László, hegybíró Pálfi László
A város szőlőtermelőinek és szőlőfelvásárlóinak a termeléssel és felvásárlással kapcsolatos érdekeit, az általuk előállított termékek származás- és minőségvédelmét, ezen termékek piacképességét és a bortermelés színvonalának emelését messzemenően biztosítsa. ... >>

Balatonboglári Hegyközségi Tanács

(érdekképviselet)

8630 Balatonboglár, Dózsa György utca 83.
képviselő: alelnök Tavaszi József, elnök Cziráki Imre, titkár Mészáros Lászlóné
A Hegyközségi Tanács célja a fentiekben írt hegyközségek működésének összehangolása, munkájuk segítése, e területen termelt szőlő és előállított bor-származási, eredet- és minőségvédelmének biztosítása, e termékek piacképességének javítása, valamint a borvidék és termőhelyi települések szerepének és tekintélyének növelése. ... >>

Balatonboglári Ifjúsági Egyesület

(egyéb)

8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 61.
képviselő: Fogel Gábor
1./ Az állandó emberi értékek közvetítése. 2./ Ifjúság- és gyermekvédelem. Az egészséges életmódra nevelés. 3./ Demokráciára nevelés. 4./ A "zöld gondolkodás és életmód" elterjedéséenk elősegítése. ... >>

Balatonboglári Lengyel-Magyar Barátság Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

8630 Balatonboglár, Árpád utca 17.
képviselő: elnök Várnai László
A Balatonboglári Lengyel-Magyar Barátság Egyesület - mint önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, tevékenysége során mindenek előtt a hagyományos lengyel-magyar barátságot kívánja magas fokon ápolni. Ennek fontos eleme a II. világháborús események következtében menekülésre kényszerült lengyelek Magyarországon történt befogadásának, elhelyezésének, életkörülményeinek minél alaposabb feltárása, megismerése. Különös jelentőségű ama tény az európai kontinens területén Balatonbogláron működött (1940-1944 közötti években) az egyetlen lengyel nyelvű középiskola. Ezt a tényt évtizedeken keresztül mesterségesen elhallgatták mind a hazai, mind a külföldi közvélemény előtt. Így csorbítva hazánk nemzetközi tekintélyét. Ennek tudatosítása, jelentőségének súlya, annak ismerete egyik fontos eleme, programja az egyesületi munkának. Eszközei: élő kapcsolat-tartás az egykori menekültekkel - amíg ők élnek - és azok leszármazottaival valamint ezen ápolásra érdemes tradiciók áthagyományozása a helybeli valamint vonzáskörzetében élők, fiatalok részére. ... >>

Balatonboglári Szállásadók Egyesülete

(érdekképviselet)

8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 12.
képviselő: Dr. Dudok Pál ... >>

Balatonboglári Tenisz Club Sportegyesület

(sport)

8630 Balatonboglár, Tinódi L.S. utca 2.
képviselő: Varga Kálmán ... >>

Balatonboglári Városvédő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8630 Balatonboglár, Árpád utca 17.
képviselő: Kalász József
A várost szerető erők összefogása, a történelmi építészeti, természeti és néprajzi értékeinek megóvása, új értékek teremtése érdekében. Az egyesület törekszik a lakosság településszeretetre nevelésére, a város védelmére, szépítésére irányuló aktivitás növelésére, a lakosság társadalmi közérzetének javítására, a városhoz való kötődés erősítésére. ... >>

Balatonboglári Vitorlás és Vizimentő Sportegyesület

(sport)

8630 Balatonboglár, Dózsa Gy. utca 77/A.
képviselő: Ravasz Tibor ... >>

Balatoni Természetbarát Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

8630 Balatonboglár, Templom utca 5.
képviselő: elnök Kapitány Tamás
A Balaton természeti értékeinek rendszerezése és népszerűsítése Magyarországon és külföldön. ... >>

Balatonlelle 2000 Tenisz Klub

(sport)

8630 Balatonboglár, Damjanich u. 6.sz.
képviselő: Hock János ... >>

Balatonlelle, Balatonboglár és környéke Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete

(érdekképviselet)

8638 Balatonboglár, Május 1. utca 67.
képviselő: Futó Gábor
A galamb és kisállattenyésztők társadalmi összefogása, célkitűzésének megvalósítása, szakmai ismeretek gyarapítása. ... >>

"Balaton" Repülő Klub

(sport)

8630 Balatonboglár, Hunyadi J.u. 35/A.
képviselő: Id.Mórocz Géza ... >>

"BB" Sport Club Balatonboglár

(sport,oktatási)

8630 Balatonboglár, Gaál Gaszton utca 58.
képviselő: Hock János Sándor
A rendszeres sportolás, (versenyzés) testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése és a közösségi élet kibontakoztatása, az egészséges életmód feltételeinek biztosítása, annak népszerűsítése. - Működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, valamint a város lakosságának sportolási lehetőségeit, közösségi életre nevel. Erősíti a lokálpatriotizmus tudatát. ... >>

Boglári Gyermekjóléti és Családsegítő Alapítvány

(szociális)

8630 Balatonboglár, Hétház utca 17.
képviselő: Zsíros András
Működési területén (Balatonboglár, Balatonlelle városok, Látrány, Somogybabod, Somogytúr, Visz, Gamás, Ordacsehi községek, és a Balatonboglár-Hács-Somogyvámos Társult Evangélikus Egyházközség területe) belül a./ a gyermekjóléti szolgálat keretén belül az 1997.évi XXI. törvény (gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról) 39. és 40. §-aiban megjelölt gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátása, különösen - a gyermek testi, lelki egészségének családban történő nevelésének elősegítése, - a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, - a családból kiemelt gyermek visszahelyezése körében. b./ a családsegítő szolgálat keretén belül a módosított 1993. évi III. tv. (a szociális igazgatásról és szociális ellátásról) 64. és 65. §-aiban meghatározott családsegítési feladatok ellátása, különösen az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok, illetve személyek szociális és mentálhigiénés ellátása. ... >>

"Boglári Kollégium" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8630 Balatonboglár, Mátyás király utca 12.
képviselő: Luki Csilla
A Balatonboglári Középiskolai Kollégium tehetséges, de anyagi okok miatt rászoruló tanulói támogatása, a kollégium tárgyi feltételeinek javítása és hozzájárulás a kultúra értékeinek megismeréséhez. ... >>

DÉL-BALATONI BORÚT EGYESÜLET

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11.
képviselő: Gádor Dénes
A Dél-Balatoni Borvidék kulturális örökségének megóvása és a történelmi borvidék szőlő- és borkultúrájának megóvása az alábbi célok megvalósítása révén: Az Egyesület létrehozásának és működésének célja a Dél-Balatoni Borvidék borútjának létrehozása, a borvidék sajátos arculatának és egységes tájegységi képének kialakítása, erősítése, a borturizmus fellendítése, a két ezer éves borkultúrában rejlő fejlesztési lehetőségek kibontakoztatása. A falusi turizmus értékeinek bekapcsolása a balatoni idegenforgalomba. Az egyesület célja továbbá Dél-Balatoni Borvidék és települései együttműködésének, összefogásának szervezése (erősítése), a térség gazdasági és infrastrukturális fejlesztése, a táj egészének és természeti környezetének védelme, a térségi fejlesztési programok összehangolása és megvalósítása (a borászati kultúra és a turizmus értékeinek összekapcsolásával). ... >>

ETÜD JAZZBALETT EGYESÜLET

(oktatási,kulturális)

8630 Balatonboglár, Gyep utca 12/a.
képviselő: elnök Pórné Oravecz Krisztina
Balatonboglár és körzetében élő gyermekek és fiatalok egészséges életmódra nevelését segítse, mozgásművészetek népszerűsítését és oktatását folytassa, tágabb teret biztosítson a szabadidő kultúrált eltöltésére. ... >>

"FICÁNKA" Alapítvány a bölcsődei ellátásért

(oktatási)

8630 Balatonboglár, Dózsa Gy. utca 45.
képviselő: elnök dr. Kovács Franciska
A bölcsődei gondozó-nevelő munka során a kisgyermekek mozgás-, értelmi-, érzelmi és szociális fejlődésének biztosítása, a harmónikus, kiegyensúlyozott felnőtté válás alapjainak megteremtése, az egészséges gyermekkor biztosítása, egészségmegőrző, korszerű programok alkalmazásával. ... >>

Gaal Gaszton Gyermek- és Ifjúsági Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8630 Balatonboglár, Fonyódi utca 29.
képviselő: elnök Pauer Sándor, titkár Visnyei Tibor
Gyermekek és az ifjúság egészséges életvitelre nevelése, a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, szabadidősport szervezése és népszerűsítése. A kábítószer fogyasztás ellen felvilágosító, megelőző tevékenység folytatása, ennek érdekében előadások szervezése. Gyermekek és az ifjúság művelődésének, kulturális fejlődésének támogatása, segítése, ennek érdekében közösségi fórumok, programok szervezése. Az ifjúság vallás-, erkölcs- és nemzettudatának erősítése. Nemzeti hagyományainak ápolása. Edzett, kitartó, szorgalmas felnőtté válás megalapozása. Táborok, portyák szervezése, lebonyolítása. Hátrányos helyzetű gyermekek táborozásának elősegítése. Kárpát-medencei magyar fiatalok vendégül látása, cserekapcsolatok kialakítása. Ifjúsági vezetők képzésének támogatása. Együttműködés, kapcsolattartás más ifjúsági szervezetekkel, ilyen szervezetek felkutatása. ... >>

"GYERMEKBIRODALOM" Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8630 Balatonboglár, Mátyás király utca 5.
képviselő: Tormáné Burics Ágnes
A Balatonboglári Napköziotthonos Óvoda gyermekei részére kultúrált, egészséges, a természet szeretetére, az egészséges életmódra nevelő környezet, korszerű készségfejlesztési eszközök biztosítása. ... >>

"GYERMEKKERT" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8630 Balatonboglár, Kodály Z. utca 33/C.
képviselő: Nunkovics Tamás
Elősegíteni a mai kor támasztotta követelményeknek megfelelő, az ösztönös gyermeki érdeklődésen és tanulnivágyáson alapuló olyan óvodai oktatási program kialakítását, amely gyermekközpontúsága folytán a leghatékonyabban szolgálja az iskolára és a mindennapi életre való felkészítésüket. A fenti céloknak megfelelő óvoda létrehozása és fenntartása az alapítvány anyagi eszközeinek felhasználásával. ... >>

"Helyiérték" Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete

(egyéb)

8630 Balatonboglár, Árpád utca 17.
képviselő: alelnök Schrauff Jenő, elnök Keserű Zoltán
Az Egyesület elsődleges célja, hogy az összefogás előnyeit kihasználva, tevékenységével megakadályozza a fiatalság - különös tekintettel az értelmiségi fiatalokra - elköltözését a térségből. ... >>

Jankovich László Közalapítvány Balatonboglárért

(környezetvédelmi)

8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11.
képviselő: alelnök Jelenka György, elnök Varga Kálmán
Az 1990. évi LXV. tv. 8. § /1/ bekezdésével összhangban a településfejlesztés igényei által meghatározott és az 1991. évi XX. tv. 121. § b./ pontja alapján önként vállalt feladatként a turizmust közvetlenül, vagy közvetett módon befolyásoló tevékenységek folytatása, segítése és anyagi támogatása, ösztönzése. ... >>

Jankovich-telepi Üdülő Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

8630 Balatonboglár, Radnóti utca 17.
képviselő: Dr.Bereznai Tibor
1. A településrész történelmi névhasználatának biztosítása.
2. A jogelőd JANKOVICH telepi Egyesület történelmi hagyományainak visszaállítása és ápolása. Kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása.
3. A JANKOVICH telepi Egyesület létrehozásával az önkéntesen csatlakozó üdülők tulajdonosai együttműködésének elősegítése, érdekeinek képviselete és védelme, illetve ezen célok érdekében:
- a terület üdülőjellegének megfelelő kialakíttatása és ennek megőrzése,
- a Balaton parti környezetvédelmi feltételek biztosítása,
- a Balatonnak, mint idegenforgalmi, fürdő és vízi sportok célját szolgáló vízterület állagának védelme és megóvása a területi közigazgatási és környezetvédelmi szervekkel együttműködve,
- képviselni a terület érdekeit az Önkormányzat felé az idegenforgalmi célokat segítő fejlesztések, illetve beruházások biztosítása érdekébenben az ilyen célra felhasználható bevételekből és támogatásokból,
- a terület érdekeit képviselni a romló közbiztonság javítása érdekében a területileg illetékes államigazgatási szervekkel történő együttműködés útján,
4. kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása. ... >>

LELLE GYM Testépítő és Erőemelő Club

(sport)

8630 Balatonboglár, Gábor Á. utca 12.
képviselő: Tassy Norbert ... >>

"Lengyel-Magyar Barátság Napja" Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8630 Balatonboglár, Fonyódi utca 10.
képviselő: Dr. Kapronczay Károly
Az alapítvány, mint a jogszabályok szerint működő civil szervezet alaptevékenységének a lengyel-magyar történelmi, kulturális, oktatási, művészeti és turisztikai kapcsolatainak fejlesztését tekinti, különösen ideértve a minden esztendőben március 23. napján megrendezendő Lengyel-Magyar Barátság Napja rendezvény megszervezését és lebonyolításának felügyeletét. ... >>

LIONS Klub Egyesület

(egészségügyi,egyéb)

8630 Balatonboglár, Szabadság utca 16.
képviselő: Richter Ilona
Önzetlen szervezett anyagi segítségnyújtás, Lions Klubtagságon keresztül szolgáltatás közvetítés rászoruló, sérült, beteg, elesett, boldogtalan embertársainknak nemzetiségre, vallásra, politikai beállítottságra tekintet nélkül. Népek barátságának és egymás iránti bizalom erősítése, felébreszteni, és megtartani a népek közötti kölcsönös megértés szellemét. Fórumra nyílt eszmecserére, az érdekek képviseletére anélkül, hogy politikai kérdéseket pártosan vallási köntösben kezelnénk. Áldozatra kész emberek mozgósítása közösség szolgálatára anyagi haszonszerzés nélkül. Tetterőt, és példamutatást kifejezni, és megkövetelni az élet minden területén. Összekötni a Klubokat a barátság, a testvériség, és a kölcsönös megértés szellemében. LIONS Klub mint szolgálat életfilozófiájának képviselete (törvény, szabadság, munka, hűség, szeretet, élet). ... >>

"Magyarországi német ingatlantulajdonosok" Alapítvány

(egyéb)

8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 73.
képviselő: Jürgen Schenk 94060 DE. Németország
Német ingatlan tulajdonosok részére igazgatási-, jogi-, fordítási-segítségnyújtás a Magyarországon működő hivatalok és hatóságok előtt. Német ingatlan tulajdonosok és a magyarországi települések közötti barátság kialakítása, gyakorlása, ápolása. Német nyelv gyakorlása és ápolása Magyarországon. ... >>

MATHIÁSZ JÁNOS Alapítvány Balatonboglár

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8630 Balatonboglár, Szabadság u.41.
képviselő: Halász Sándor
elősegíteni az iskolai oktatás feltéte- leinek javítását, külföldi tanulmányút- jainak szervezését, hozzájárulni a kiemelkedő képességű ta- nulók külföldi tanulmányútjainak szer- vezéséhez, iskolai tehetséggondozásához,elősegíteni a hátrányos helyzetű,tehet- séges gyermekek oktatását, növelni az oktatásban résztvevő pedagógusok és ta- nulók érdekeltségét a teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszer alkalmazásával. ... >>

MEGÉRTÉS Nyugdíjas Egyesület

(érdekképviselet)

8630 Balatonboglár, Árpád utca 6.
képviselő: Molicsné Takács Teréz
Az egyesület fő célkitűzése a nyugdíjasok és nyugdíjas korúak érdekvédelme, annak képviselete a szabadidő hasznos eltöltése, Balatonboglár fejlődésének segítése. ... >>

"MIRÓ" Fotóművészeti ALAPÍTVÁNY

(kulturális)

8630 Balatonboglár, Táncsics M. utca 27.
képviselő: Klotz Miklós
Alapító szándéka szerint alapítványt abból a célból alapít, hogy támogassa a kortárs fotóművészetet és elősegítse kortárs fotóművészeti alkotások létrejöttét és kultúrális programok megszervezését a fotó és társművészetei területén, továbbá támogassa olyan programok megvalósulását, amelyek a fotóművészet segítségével a kultúrális hagyományok megőrzésére, ápolására és megismertetésére irányulnak. ... >>

"PERSICA" Őszibaracktermelő Gazdakör

(érdekképviselet)

8691 Szőlőskislak, Ifjúság utca 39.
képviselő: Boskovics József ... >>

PLATÁN FÜRDŐ EGYESÜLET

(sport,kulturális)

8630 Balatonboglár, Platán tér 1/B.
képviselő: Zics Imre
A város fürdőhagyományainak ápolása és a fürdőkultúra továbbfejlesztése. A Platán téri vállalkozások képviselete. Kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása. Sport -, és más szabadidős tevékenységek szervezése és lebonyolítása. Környezetvédelem. A turisztikai értékek megőrzése és fejlesztése, a szezon meghosszabbítása. ... >>

"PLATÁN" TENISZ ALAPÍTVÁNY

(sport)

8630 Balatonboglár, Klapka Gy. utca 13.
képviselő: Berkes Pál
Balatonboglár Város tömesportjának, azaz a nem versenyszerűen teniszezők sportolási lehetőségének biztosítása minden korosztály számára. Helyzetüknél fogva korlátozott lehetőséggel rendelkező élsportolók támogatása. Közreműködés az egyéb városi tömegsport rendezvények szervezésében. Balatonboglár város nemzetközi kapcsolatainak erősítése a sport eszközeivel. Teniszpályák üzemeltetése, fenntartása, korszerűsítése. A szükséges kiszolgáló létesítmények megépítése, üzemeltetése a városrendezési tervekkel összhangban. ... >>

Podmaniczky Művészeti Alapítvány

(kulturális)

8630 Balatonboglár, Rezeda utca 1/1.
képviselő: Bodó Gabriella, Fodor András, a kuratórium elnöke, Fodor Gábor
Olyan kortárs magyar irodalmi, képzőművészeti, filmes, fotós művek támogatása, amelyek elsősorban a művészet esztétikai értékét tartják szem előtt, nem haszonszerzésre és karrierépítésre használják. ... >>

SHITO-RYU KARATE DO SPORTEGYESÜLET BALATONBOGLÁR

(sport,oktatási,kulturális)

8630 Balatonboglár, Kisfaludy utca 9/B.
képviselő: elnök Somogyi Péter
A Sportegyesület célja Balatonboglár város fiataljainak egészséges testi és szellemi fejlődését biztosító sporttevékenység feltételeinek megteremtése. A Sportegyesület lehetőséget biztosít a szabadidő hasznos eltöltésére. A Sportegyesület jelentős szerepet játszik a mozgásgazdag életmód elterjesztésében, előmozdítja a rendszeres testedzést. A Sportegyesület feladatául tűzte ki az utánpótlás-nevelést, és a tehetségek fejlődésének szakmai irányítását, Fonyód város fiataljainak erkölcsi-fizikai nevelését és pozitív irányú személyiségformálását. A Sportegyesület a Karate iránt érdeklődést mutatók rendszeres sportolásának (versenyzés, testedzés, felüdülés) biztosítására; az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása céljából jött létre. A Sportegyesület célul tűzte ki a Karate küzdősport népszerűsítését. Céljait tréningek, bemutatók szervezésével, más harcművészetek (küzdősportok) képviselőivel, szervezeteivel történő kapcsolatok kiépítésével és ápolásával kívánja eérni. Rendszeres edzések megtartása, edzőtáborok szervezése és megtartása, versenyek szervezése és megrendezése, versenyeken való részvétel, sportrendezvényeken való részvétel, és bemutatók szervezése révén a sport és a Karate sportág szerepének növelését kívánja elérni. A Sportegyesület tevékenységének népszerűsítésére, támogatók felkutatására törekszik. A Sportegyesület egészséges életmódra nevelő, egészségmegőrző, és egészség prevenciós szerepköröket is el kíván látni. A Sportegyesület a rendszeres sporttevékenység gyakorlásának teret engedve lehetőséget teremt a szellemi, fizikai és pszichikai képességek egyensúlyának kialakítására és fenntartására. A Sportegyesület klubéleti szerepet kíván betölteni, hogy a harmonikus életszemlélet kialakítását elősegítse, a közösségi összetartozást hangsúlyozza, segítségére váljon minden sportszerető ember számára. ... >>

Sikeres Vendégfogadók Egyesülete

(érdekképviselet)

8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 92.
képviselő: Jelesné Borosán Beáta ... >>

Somogy Megyei Vitorlás Szövetség

(sport,oktatási,érdekképviselet)

8630 Balatonboglár, Pillangó utca 4.
képviselő: Erdélyi Béla
A szövetség célja a vitorlás sport fejlesztése, tagjai sportérdekeinek védelme, az egészséges életmód, a nemesebb sportszellem és sporterkölcs népszerűsítése. A szövetség célja a területen működő vitorlás sportszervezetek működésének összehangolása, elősegítése az alábbi területeken:- utánpótlás nevelés- élsport, - amatőr sport, -versenyrendezés, - pályázatok felkutatása, pályázatokon való részvétel, - kapcsolattartás és érdekérvényesítés az országos szakmai és társadalmi szervezetekben, - kapcsolattartás és érdekérvényesítés az államigazgatás megyei alrendszereiben, - nemzetközi kapcsolatok, - kommunikáció. A tagok vitorlázás népszerűsítő és vitorlázó utánpótlásképző tevékenységének szorgalmazása, szakmai irányítása. A tagok alapképzésein feltűnő tehetségek szervezett és centralizált versenyvitorlázó képzése. Középtávú, konkrétan előre meghatározott utánpótlás és élsport program. Nemzetközi versenye, Európa és világbajnokságok, nemzeti bajnokságok rendezése a működési területen. Minőségi versenyek és versenyrendezés meghonosítása, pályaversenyek, one design és match race versenyek népszerűsítése a Balaton nyugati medencéjében. Nagyhajós versenyrendezések egységes feltételrendszerének kidolgozása, minőségbiztosítása. Tárgyévi nagyhajós versenynaptár előzetes koordinációja. A tagok közötti kölcsönös segítségnyújtási és egységes szolgáltatás díjazási program kidolgozása. ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41