Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balatonlelle civil szervezetek


Találatok száma: 49
1. oldal

1. Magyar Makettfoci Club

(sport,oktatási,érdekképviselet)

8638 Balatonlelle, Szövetség utca 46.
képviselő: Varga Zoltán Artúr
Sporttevékenység, amelyen belül a makettfoci játék magyarországi és nemzetközi megismertetése, bevezetése a sporttevékenységek körébe, valamint népszerűsítésébe.
A makettfoci játék promóciója.
A makettfoci, mint sport és mint játék oktatása, népszerűsítése.
Makettfoci bajnokság szervezése és lebonyolítása amatőr sportolók számára.
A makettfoci játék, mint sportesemény megrendezését lehetővé tevő szabadtéri, ill. fedett létesítmények működtetése.
A makettfoci játék sportági elismertetése, távlati célként szakági szövetség létrehozásának elősegítése.
Szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésének biztosítása ifjúsági s felnőtt korúak számára a makettfoci játék, mint sporttevékenység végzésével. ... >>

251. sz. Balatonlellei Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

8638 Balatonlelle, Arany J. utca 21.
képviselő: Harai Károly
a./ Tagjai érdekvédelme, a kedvező horgászati lehetőségek biztosítása. b./ Horgászrendezvények és más vetélkedők szervezése, részvétel a más szervezetek által szervezett ilyen rendezvényeken. c./ A horgászoknak a horgászat írott és íratlan szabályainak tiszteletére, a természet szeretetére és védelmére nevelése. ... >>

Balatonlelle és Környéke Mentőalapítvány

(egészségügyi)

8638 Balatonlelle, Arany J. utca 2.
képviselő: Szentes László
Balatonlelle és környékén élő, dolgozó vagy bármely ideig tartózkodó személyek magas színvonalú sürgősségi mentőellátásának biztosítása és fejlesztése. A mentőállomás dolgozói munkakörülményeinek javtása, illetőleg munkaruházatának támogatása, és az Alapítvány, valamint a Kuratórium működésével felmerülő dologi kiadások fedezése, alapítványi célú rendezvények támogatása. ... >>

Balatonlelle-Kishegyi Lovas Klub Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8638 Balatonlelle, Szent Imre utca 40.
képviselő: Szabó Lajos
Az egyesület célja, hogy a benne résztvevő személyek a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. (Kh. tv.) 26. § c./ pontjának 4., 5., 6. és 14. alpontjában megfogalmazott nevelés és oktatás, kulturális tevékenység és kulturális örökség megóvása, valamint a sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével annak keretében tevékenységet végezzen szervezetten. Ennek érdekében képzik magukat a tagok. Az egyesület - működéséből és tevékenységéből eredően - szinte kizárólag másnak nyújt közhasznú szolgáltatást. Az egyesület egyéb tevékenysége ezen fő cél kiszolgálására irányuló felkészülési tevékenység, képzés, kiképzés. ... >>

Balatonlellei Fürdőegyesület

(környezetvédelmi)

8638 Balatonlelle, Százszorszép u.2.
képviselő: Katus Lajos ... >>

Balatonlellei Hegyközség

(érdekképviselet)

8638 Balatonlelle, Petőfi utca 2.
képviselő: alelnök Országh Zoltán, elnök Szücs László, hegybíró Buzássy László ... >>

Balatonlellei Ipartelepi Egyesület

(környezetvédelmi)

8638 Balatonlelle Ipartel, Postac:Blelle,Jánoskert u.9/a.
képviselő: Szántó Csaba ... >>

Balatonlellei Iskoláért és Tanulókért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8638 Balatonlelle, Petőfi utca 1.
képviselő: elnök Misetáné Bertalan Csilla
Az Alapítvány segíti az iskola oktatási-nevelési feladatainak ellátását, a diákok kulturális-szellemi fejlődését, az egyéni tehetség kibontakozását, valamint a diák- és tömegsport kiszélesítését. Az alapítvány támogatja az iskola pedagógusainak szakmai fejlődését, különösen továbbképzések, tanulmányi utak költségihez való hozzájárulással. ... >>

Balatonlellei Lövész-Tömegsport Klub

(sport)

8638 Balatonlelle, Kossuth u.2.
képviselő: Somogyi Kálmán ... >>

Balatonlellei Sportegyesület

(sport)

8638 Balatonlelle, Vágóhíd utca 2.
képviselő: elnök Nagy Csaba ... >>

Balatonlellei Vállalkozók Egyesülete

(érdekképviselet)

8638 Balatonlelle, Rákóczi út 366.
képviselő: elnök Fekete Zoltán
Kimagasló tevékenységre ösztönözze az Egyesület tagjait, elősegítse a város turizmusának fellendítését, a város adottságainak, értékeinek bel- és külföldön történő megismertetését. ... >>

Célpont Sport Lövészklub

(sport)

8638 Balatonlelle, Vágóhíd u. 63.
képviselő: Radics Ottó ... >>

DÉL-BALATONI 4×4 TEREPJÁRÓS EGYESÜLET

(sport,érdekképviselet)

8638 Balatonlelle, Szent Imre utca 40.
képviselő: elnök Szabó Lajos
Az Egyesület célja, hogy rendezvények szervezésével, bemutatók tartásával az OFF-ROAD sportágat népszerűsítse, külföldi társklubokkal, nemzetközi világszövetség szervezeteivel a kapcsolatot fenntartsa. ... >>

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület

(sport)

8638 Balatonlelle, Mátyás király utca 113.
képviselő: Laczi Gyula
A horgászat, mint szabadidős és sport tevékenység népszerűsítése, fejlesztése. Tagjainak a kedvező horgászati lehetőségek biztosítása. A horgászat írott és íratlan szabályainak betartása és betartatása. ... >>

Derűs és Dinamikus Régiónkért Vidékfejlesztő Egyesület

(egyéb)

8638 Balatonlelle, Petőfi Sándor utca 68.
képviselő: Szilvás Andrea
Az egyesület célja, hogy a Dél-Dunántúl és Somogy megyei fejlődéséhez, az itt élők életfeltételeinek, életminőségének javításához segítséget nyújtson. Elő kívánja mozdítani a Dél-dunántúli régióban élők érdekeinek megjelenítését és érvényesítését az őket érintő döntések kialakítása során. ... >>

"Együtt Irmapusztáért Egyesület"

(szociális,kulturális)

8638 Balatonlelle, Irmapuszta
képviselő: elnök Farkas Csaba
Az irmapusztai lakosok művelődési, kulturális és szórakozási igényeinek kielégítése, bevonásuk a közösségi célok megvalósításába, a település közéletébe, fejlesztve a közösségi gondolkodásukat, támogatni a hátrányos helyzetű fiatalokat, családokat. Az egyesület célja továbbá Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása és fenntartása. ... >>

Familia Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

8638 Balatonlelle, Hortenzia utca 4.
képviselő: elnök Osztopáni István
Az egyesületi tagok érdekképviselete és érdekvédelme. A sporthorgászattal is hozzájárulni a szabaidő kulturált eltöltéséhez. Horgászversenyek megszervezése, lebonyolítása. A horgászsport és a horgászturizmus fejlesztése, népszerűsítése. A horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. Ifjúságnevelés, gyermek és ifjúsági tagok megismertetése a horgászat alapjaival. A horgászat mint sporttevékenység gyakorlásához szükséges jogszabályi feltételek biztosításának elősegítése. ... >>

"Farkas Ferenc" Városi Énekkar Egyesület Balatonlelle

(kulturális)

8638 Balatonlelle, Petőfi utca 2.
képviselő: Kada Lajos
Az Egyesület, mint nevében is jelzi, elsősorban a vallási és világi ének kultúra - különösen székhelye környéke vallási és néphagyományainak - ápolása céljára alakult meg. E cél érdekében részt vesz kulturális programok, előadások szervezésében, előadásokon, seregszemléken és fesztiválokon való szerepléseken mutatja be műsorát. ... >>

Full Gas Motorsport Egyesület

(sport)

8638 Balatonlelle, Rákóczi utca 203
képviselő: Erdős Tamás ... >>

"Gizelle bárkái" Vitorlás Club Egyesület

(sport)

8638 Balatonlelle, Pipacs sor 24.
képviselő: Madár Zoltán István
Az Egyesület, mint nevében is jelzi, elsősorban a személyek és eszközök vízi mentésének céljából alakult meg. A fentieken túl célja a magyar - de más állampolgároknak a Balatonon történő kulturált szórakozása és sportolása. ... >>

Híradástechnika Vitorlás Klub

(sport,oktatási)

8638 Balatonlelle, Szövetség utca 82.
képviselő: Erdész István
Az Egyesület, mint nevében is jelzi: vitorlásklub, amely az egészségmegőrzés, a kedvtelési célú balatoni túra- és sportvitorlázás lehetőségeinek megteremtése, a tevékenység népszerűsítése, ismeretterjesztése, nevelése és oktatása céljából alakult nonprofit szervezet. Fő célkitűzése: A túravitorlázást, sportvitorlázást kedvelők részére klubszerű szervezésben biztosítani ezt a sportolási, pihenési formát. Bekapcsolódni a vitorlás sporttevékenységbe. Kapcsolódó tevékenységgel biztosítani a klub működéséhez szükséges anyagi feltételeket. ... >>

"Kék Balaton" Nyugdíjas Egyesület

(érdekképviselet)

8638 Balatonlelle, Kossuth utca 2.
képviselő: Dolbert Ferenc ... >>

"Kézfogás az élhetőbb életért" Alapítvány, a gyermekekért, a családokért, az idősekért

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8638 Balatonlelle, Nyárfás köz 4.
képviselő: alelnök Csiszár Zoltánné, elnök Tuli Zoltán
Közreműködés a gyermekek, fiatalok és idősek egészségmegőrzésében, betegség megelőzésében, szociálisan hátrányos helyzetű családok gyermekei - oktatási, kulturális programokkal egybekötött - táboroztatásának szervezésében, az életkilátásokat hátrányosan befolyásoló tényezők (drog, alkohol, stb.) befolyásának mérséklésében, az egészséges életmód támogatásában. Saját tevékenységek támogatására pályázatok készítése, megvalósítása és közreműködés szakmai programok, rendezvények megvalósításában. Szabadidős, prevenciós programok, szűrésekkel egybekötött előadások szervezése egészségmegőrzés, bűnmegelőzés területén, különös figyelemmel a gyermekek, idősek, kis,- és kamaszgyermekes szülők tekintetében. Hagyomány teremtése rendszeres időközönként "Családi nap" megszervezésével, a családok együttes szórakozása, szülő-gyermek kapcsolat erősítése, valamint a család minden korosztályának megfelelő ismeretterjesztés biztosítása. A hátrányos helyzetű gyermekek nyaraltatása, önkéntesek bevonása, klubhelyiség - személyi, tárgyi feltételeinek megteremtése - üzemeltetése gyermekek, fiatalok részére, felügyelet nélküli gyermekek, illetve hajléktalanok felkutatása, gyermekfelügyelet ellátása. Családi napközi és intézmény létrehozása, családok átmeneti otthonának illetve idősek bentlakásos otthonának létrehozása és üzemeltetése. ... >>

Koppány Baranta Hagyományos Magyar Harcművészeti Sport és Kulturális Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8638 Balatonlelle, Szövetség utca 101.
képviselő: Mester József
A hagyományos magyar testkultúra, testedzés gyakorlása, oktatása, népszerűsítése. Kulturális hagyományaink megismerése, megélése, tanítása. A magyar szellemi kultúra megismertetése, gyarapítása. ... >>

LELLE Fitness és Küzdősport Egyesület

(sport)

8638 Balatonlelle, Temető utca 14.
képviselő: elnök Farkas József, elnökhelyettes Brunner Róbert, titkár Szentirmay Zsuzsanna
Összefogni és támogatni a legmagasabb szintű alkotmányos alapjog, a testi és lelki egészség biztosítását célzó tevékenységeket, a sport társadalmi fontosságát képviselni. A Sportról szóló 2004. évi I. törvény alapelveiben megfogalmazottra figyelemmel minden ember-, de különösen az ifjúság - erkölcsi - fizikai nevelésének elősegítése érdekében sportolási lehetőség feltételeinek megteremtése, a megszerzett sport tudás versenyeken való megmérettetésének biztosítása, a felkészülés és a versenyeken való részvétel elősegítése anyagi eszközökkel is. A sportolási lehetőség biztosításán keresztül az egészséges életmód kialakításának elősegítése, a fitnesz életforma közvetítése és tudatos terjesztése, a testkultúra, mint az egyetemes kultúra részének, valamint a szabadidő társadalmilag is hasznos eltöltésének tudati és gyakorlati formálása, befolyásolása. ... >>

Lelle Sárkányrepülő Klub Boglárlelle

(sport)

8638 Balatonlelle, Gárdonyi u. 14.
képviselő: Lonkai József ... >>

Lellei Iskola Pedagógusaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8638 Balatonlelle, Petőfi utca 1.
képviselő: Selmeczi Miklós
Oktatási tevékenység támogatása. ... >>

Lellei Nádastó Egyesület

(egyéb)

8638 Balatonlelle, Dr.Kiss károly utca 5.
képviselő: Pasztusics László ... >>

Lellei Óvodáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8638 Balatonlelle, Szövetség utca 76.
képviselő: Kovács Ágota
A Lellei Óvodába járó gyermekek biztonságos és kiegyensúlyozott fejlődését elősegítő korszerű óvodai környezet kialakítása. A közösség művelődésének, kulturális fejlődésének támogatása, egészséges életvitelre nevelése. A környezettudatos szemléletmód fejlesztése a Helyi Nevelési Programban megfogalmazottak alapján. A szakszerű készség- és képességfejlesztés feltételeinek megteremtése, finanszírozása. Pályázati lehetőségek kihasználása. ... >>

Lellei Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8638 Balatonlelle, Petőfi utca 2.
képviselő: Peszt Péter ... >>

Lellei Színt-Játszók Egyesület

(oktatási,kulturális)

8638 Balatonlelle, Rákóczi utca 230.
képviselő: Városi Ibolya Mária
A különböző korosztályú gyermekek és felnőttek megismertetése a bábjáték, színjáték és a drámapedagógia személyiségfejlesztő lehetőségeivel. A csoportjainkkal minél több lehetőséget megragadva mutathassák be munkájuk eredményét - versenyeken, rendezvényeken, fesztiválokon való szereplés. Rendszeres színjátszó-, illetve drámatáboroztatási lehetőség biztosítása neves szakemberek bevonásával a városon belül és kívül. Szociálisan indokolt esetekben kedvezményes illetve térítésmentes lehetőségek biztosítása. A tehetséges gyermekek felkutatása, képességeik fejlesztése, azaz a tehetséggondozás, kiemelt figyelemmel a szociálisan indokolt esetekre. A drámapedagógia népszerűsítése változatos eszközeinek alkalmazása. ... >>

Lellei Turizmusért Egyesület

(egyéb)

8638 Balatonlelle, Szent István tér 7.
képviselő: Csirkovics László
Az egyesület célja, hogy az összefogás előnyeit kihasználva elősegítse a Balatonlellére irányuló minőségi turizmust. ... >>

Lellei Yacht Club Közhasznú Egyesület

(sport)

8638 Balatonlelle, Balatoni Hajózási Rt. Vitorláskikötő Móló sétány
képviselő: elnök Kiss Attila, főtitkár Dr.Hódy Gábor
A Balaton tó nyugati medencéjének és különösen Balatonlelle környékének vízsportéletének fejlesztése, az ifjúsági és gyermek vitorlássport támogatása, vízsportoló utánpótlás nevelés. E cél érdekében sporttáborokat, oktató tréningeket, a sportokat és különösen a vitorlás és egyéb vízsportokat népszerűsítő rendezvényeket szervez. ... >>

"Lelle" Néptánc Egyesület

(kulturális)

8638 Balatonlelle, Kossuth Lajos utca 2.
képviselő: elnök Nagy Edit
A néptánc, népzene, népviselet hagyományainak ápolása, tovább éltetése, megőrzése, kultúra megismerése és megőrzése, közös kulturális rendezvényeken részvétel, rendezvények szervezése. Az éves munkák, fellépéseken való bemutatása. Ifjúsági közösségépítés és közösségfejlesztő kapcsolatok kialakítása a néphagyományok útján. A fenti célokkal kapcsolatos minden kiadói tevékenység ellátása. ... >>

LIONS KLUB Balatonlelle

(egészségügyi,szociális,érdekképviselet,egyéb)

8638 Balatonlelle, Tabán utca 59/2. hrsz.4609/5.
képviselő: Németh István
1./ A világ népei közötti megértés szellemének erősítése. 2./ A társadalom anyagi ellenszolgáltatás nélküli szolgálata a társadalmi jólét megteremtése érdekében, ezen belül: a./ egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, egyéb egészségügyi tevékenység, b./ gyermek- és ifjúságvédelem, c./ hátrányos helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedésének támogatása. 3./ A klub tagjai közötti barátság és megértés erősítése, ill. a szövetség más hazai és külföldi székhelyű klubjaival való kapcsolattartás és együttműködés, hátrányos helyzetű családok üdültetése, jótékonysági célú forrást gyűjtő rendezvények szervezése. ... >>

"LIONS SEGÉLY"

(egészségügyi,oktatási)

8630 Balatonlelle, Tulipán u.6.
képviselő: Folk Jenő
A szociálisan rászorultak és a beteg gyermekek támogatása, tehetséges tanulók segítése. ... >>

"Lölle" Kulturális Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

8638 Balatonlelle, Kossuth Lajos utca 2.
képviselő: elnök Dolbert Ferenc
A népi hagyományok ápolása, összességében a magyar hímzéskincs, fafaragás, csipkeverés, tovább éltetése, megőrzése, továbbá a magyar népzene és néptánc, viseleti kultúra megismerése és megőrzése. Ezen témakörökkel kapcsolatos kiadványok, kiadói feladatok ellátása. A híres népművészeti központok nemzeti emlékhelyein, közös kulturális rendezvényeken részvétel, rendezvények szervezése. Az éves munkák, kiállításon való bemutatása. ... >>

Magyar Ingatlanközvetítők és Értékbecslők Szakmai Szervezete

(oktatási,érdekképviselet)

8638 Balatonlelle, Petőfi utca 3763/2.
képviselő: Békési Béla
Az egyesület általános célja az ingatlanszakma fejlődésének elősegítése, a társszakmák közötti kapcsolatok kiépítése, érdekvédelem, szakmai jellegű újítások támogatása. 1./ Az ingatlanközvetítés, -értékbecslés, -forgalmazás, -tervezés, -beruházás, -kivitelezés, -fejlesztés, -kezelés, valamint a jogi-, oktatási és műszaki kapcsolódó területeken dolgozó tagok érdekvédelme, együttműködésének fejlesztése. 2./ Felhívni a figyelmet arra, hogy: A szakmai előírások mennyire eltérőek, átláthatatlanok. A közvetítés és az értékbecslés oktatási feltételei között az akkreditált felsőfokú képzés hiányzik. Szorgalmazni, hogy az ingatlanszakmát egyértelmű törvények szabályozzák, szakterületenként legföljebb egy-egy minisztérium. A lehetőségek egyértelműek és azonosak legyenek, áttekinthető törvényekkel szabályozottan. 3./ Az ingatlanértékelők munkájának elősegítése az ehhez szükséges földhivatali, illetékhivatali, önkormányzati és közműszolgáltatók adatainak hozzáférhetővé tételével szabályozott formákban. 4./ Azt ingatlanközvetítés eszközeinek fejlesztése, azok hatásfokának növelése. 5./ Az ingatlanszakma és az internetes kapcsolatok fejlesztése az ingatlanos szakmák minden területén. 6./ A történelmi Magyarország területén élő szakmabeliek bekapcsolása közös információs rendszerekbe. 7./ Legyen minden kapcsolódó szakterületen dolgozó tagunknak önálló, internetes megjelenése. 8./ Az ingatlannal kapcsolatos szakmák társadalmi megítélésének javítása. 9./ Széleskörű nyitás a társ-szakmák és a hasonló célú szervezetek felé. 10./ A szakmákon belüli esélyegyenlőség támogatása. 11./ Jó kapcsolat kiépítése a médiával. ... >>

Megoldás:EGYIKSEM! Civilkontroll párt

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8638 Balatonlelle, Petőfi 3763/2.
képviselő: elnök Bonyhády Elek, főtitkár Békési Béla
A lakosság politikai ellentéteinek feloldása. A gazdasági fellendülés elősegítése. A környezetvédelemnek, a kapcsolódó információknak a szélesebb tömegek felé való határozottabb eljuttatása. A családok, családtagok hatékonyabb védelme. A vidék fejlesztése. Élhető- Város fejlesztés támogatása. A közbiztonság határozott javítása. Sorkatonaság visszaállításának újratárgyalása. A kultúra szélesebb körbe való eljuttatása. A hagyományok, népi értékek előtérbe helyezése. Az oktatás színvonalának javítása. Az energiaellátás, alternatív energiák lehetőségeinek bővítése. Az egyházak karitatív és oktatási munkájának elősegítése, valamint a közéletbe való nagyobb részvétel biztosítása. ... >>

MOSOLYGÓ NAPSUGÁR GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET

(oktatási,szociális)

8638 Balatonlelle, Napsugár utca 13. III./2.
képviselő: elnök Erdélyi Horváth Richárd
Az ország egész területén családi napközik, bölcsődék, játszóházak alapítása, fenntartása, működtetése.Családi napközik, bölcsődék, játszóházak tevékenységének összefogása, szakmai felügyelete, intézményi hálózatos rendszerben való működtetése. Gyermekjóléti szempontból és az esélyegyenlőséget vizsgálva a jelenlegi hiányos ellátórendszer fejlesztése, hogy a kistelepüléseken élő családok számára is lehetővé váljon a gyermekfelügyelet biztosítása a szülő munkába állása vagy elhelyezkedését segítő képzésben való részvétel. A kisgyermekkori napközbeni ellátásával jelentősen csökkenteni lehet a gyermekek szocializációs hátrányait. Gyermekbarát, biztonságos környezet és a személyiség harmonikus fejlődéséhez szükséges feltételek biztosításának eredményeként minőségi kisgyermekgondozás a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek szocializációs leküzdése. Gyermek- és ifjúsági közösségek összefogása, számukra proramok, rendezvények, táborok szervezése. A családi napközi az alapellátáson túli szolgáltatásként - speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel, vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segíti a családokat. A kisgyermekeket nevelő családok részbeni tehermentesítése, gyermekek felügyeletének megoldása, annak érdekében, hogy a szülők a munkalehetőségeiket ki tudják használni abban a megnyugtató tudatban, hogy a gyermekük napközben megfelelő ellátásban részesül a gyermek egyéni szükségleteit figyelembe vevő napirend, a közös játék öröme, a derűs légkör eredményeképpeb. ... >>

Mozdulj ! Lellei Diáksport Egyesület

(sport)

8638 Balatonlelle, Lékai utca 8.
képviselő: Balogh István
Tagjai számára biztosítsa a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségét, a közösségi élet kibontakozását. Sportolói számára olyan eredményes felkészítést és versenyeztetést biztosítson, mellyel méltóképpen lehet szerepelni a hazai és a nemzetközi sporteseményeken. Sportolóit a sport sajátos eszközeivel nevelje. Elősegítse a sportágak népszerűsítését. ... >>

ŐSZIKÉK Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8638 Balatonlelle, Május l. u. 98.
képviselő: Böocsföldi Anita
Arra rászorulók szociális, lelki segítése, együttműködve a református egyházközösséggel. Hitéleti tevékenység, ifjuság fizikai és lelki életre való nevelése. Az egyházi intézmények fenntartása, a művészképzést, műemlékvédelmet támogatni. ... >>

"Őszírózsa" Klub

(érdekképviselet)

8638 Balatonlelle, Kossuth L.u.2.sz.
képviselő: Horváth István ... >>

"Rádpusztáért" Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

8638 Balatonlelle, Rádpuszta 9033/11.
képviselő: Fekete Zoltán
Az alapítvány célja elsősorban a rádpusztai természeti, környezeti és kulturális értékek megőrzése, fenntartásuk támogatása és ezzel összefüggésben az alábbi közhasznú tevékenységek végzése a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c./ pontja alapján:
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- természetvédelem, állatvédelem,
- környezetvédelem,
-gyermek- és ifjúságvédelem,
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Rádpusztai Lovasklub Sport Egyesület

(sport)

8638 Balatonlelle, Rádpuszta 9033/11
képviselő: Fekete Zoltán
A magyar lovassport népszerűsítése. ... >>

SOTTO VOCE Kamara Énekegyüttes Közhasznú Egyesület

(kulturális)

8638 Balatonlelle, Kossuth utca 2.
képviselő: Somogyvári László
A hazai zenei kulturális örökség ápolása és megóvása, ének-zenei értékek felkutatása és gyűjtése, a zenei hagyományok megőrzése és népszerűsítése, az ének-zenei műveltség terjesztése, és e célok megvalósítása érdekében kulturális és szórakoztatórendezvények, fesztiválok szervezése és a SOTTO VOCE Kamara Énekegyüttes ilyen rendezvényeken való fellépésének elősegítése. ... >>

Spirit Balatonlellei Karate Sportegyesület

(sport)

8638 Balatonlelle, Petőfi utca 53.
képviselő: elnök Tukarcs János, elnökhelyettes Kötél Tibor, elnökhelyettes Oskó Zoltán
Az egyesület célja a sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, az egyesület keretében sporttevékenységet folytató versenyző számára a sportág jellege szerinti biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges feltételek biztosítása. ... >>

Zeneváros Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

8638 Balatonlelle, Szövetség utca 77.
képviselő: Somogyvári László
"A zene városa Balatonlelle" jelmondat szellemiségében magas színvonalú zenei élet megszervezése Balatonlellén és vonzáskörzetében. Változatos zenei rendezvények szervezése és bonyolítása (komoly zene, kamara zene, könnyű zene). A zenei élet szervezésével a kulturális élet és az idegenforgalom felpezsdítése. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41