Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balatonszemes civil szervezetek


Találatok száma: 21
1. oldal

"AZ EGÉSZSÉGES SZEMESI ÓVODÁSOKÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8636 Balatonszemes, Szabadság utca 54.
képviselő: Szentiványi Jánosné
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

Balatonszemes Községi Sportegyesület

(sport,oktatási)

8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs. utca 23.
képviselő: Fias Istvánné
Az egyesület célja rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, a sportos életmód népszerűsítése, a sport iránti igény felkeltése, az egyesület tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. Az egyesület lehetőséget biztosít az egyesületi tagok és a bázisszerv dolgozóknak rendszeres testedzésére, sportolására, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulói, továbbá a lakosság testnevelés és sporttevékenységét. ... >>

Balatonszemes Lakóterületi Érdekképviseleti és Érdekvédelmi Egyesület

(érdekképviselet)

8636 Balatonszemes, Fő utca 24.
képviselő: Szomorú Szilárd
Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását. Az egyesület feladatai: A település közigazgatási területén élő lakóingatlannal, illetve üdülő ingatlannal, és gazdasági épülettel rendelkezők érdekeinek képviselete és érdekvédelme. ... >>

Balatonszemes-Balatonőszöd Bűnmegelőzési Egyesület

(egyéb)

8636 Balatonszemes, Szabadság utca 1.
képviselő: Endrődi István
Az Egyesület célja Balatonszemes és Balatonőszöd községek közbiztonsági helyzetének közvetett eszközökkel való javítása, a bűnügyi, közrendi és közbiztonsági helyzet javítását célzó elképzelések és intézkedések támogatása, a bűnmegelőzés és áldozatvédelem fokozása. Balatonszemes és Balatonőszöd községek közbiztonságának javítását szolgáló és célzó eljárások, módszerek, eszközök és eszközrendszerek kifejlesztésének kezdeményezése, anyagi, erkölcsi támogatása, koordinálása. Balatonszemesen és Balatonőszödön a bűnmegelőzési és áldozatvédelmi tevékenység kialakítása, bővítése, erre irányuló vizsgálatok, tanulmányok, fejlesztések, korszerűsítések és bővítések kezdeményezése, anyagi és ekölcsi támogatása. A közbiztonság fokozásában, a bűnmegelőzési munkában való aktív részvétel társadalmi elismerésének növelésére irányuló tevékenysége. Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság és szervei zökkenőmentes működésének, közösségi rendőrséggé válásának elősegítése, a rendőrség társadalmi megbecsültségének és polgári kapcsolatainak erősítése, fokozása. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik és kapcsolatot tart működési területének állami, társadalmi és szövetkezeti szerveivel. Az Egyesület céljai elérése érdekében szakcégeket, vagy szakértőket bíz meg. ... >>

Balatonszemes-Balatonőszöd Dél-Balaton Futball Club

(sport,oktatási)

8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zsilinszky utca 23.
képviselő: elnök Stefcsik Andor
Rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, a sportos életmód népszerűsítése, a sport iránti igény felkeltése, az egyesület tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. Az egyesület lehetőséget biztosít az egyesületi tagok rendszeres testedzésére, sportolására, elősegíti az oktatási intézmények tanulói, továbbá a lakosság testnevelés és sporttevékenységét. Az egyesület a hatályos jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet is folytathat. ... >>

Balatonszemesi Fürdőegyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

8636 Balatonszemes, Szabadság utca 1.
képviselő: Czirják Mariann
A balatonszemesi ingatlan- és üdülőtulajdonosok érdekvédelmének biztosítása, Balatonszemes település, ezen belül kiemelten a balatonszemesi üdülőterület fejlesztése, környezet- és kulturális örökség-védelem, valamint igényes szabadidős, kulturális és sportprogramok szervezése. Az Egyesület igyekszik mindenben követni és ápolni a jogoelőd : az 1908-ban alapított és 1948-ban rendeleti úton megszüntetett "Balatonszemesi Fürdőegyesület" hagyományait. ... >>

Balatonszemesi Horgászegyesület

(sport,természetvédelem)

képviselő: Keserű Balázs
A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. Tagjai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása. A horgászoknak a szocialista társadalmi rend megbeszülésére, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. ... >>

Berbence Hagyományőrző Egyesület

(oktatási,kulturális)

8636 Balatonszemes, Szabadság utca 1.
képviselő: Nagy Róbert
Az egyesület célja, hogy a benne résztvevő személyek a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. (Kh.tv.) 26. § c./ pontjának 4., 5., 6. és 13. alpontjában megfogalmazott nevelés és oktatás, kulturális tevékenység és kulturális örökség megóvása, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység keretében, tevékenységet végezzen szervezetten. Ennek érdekében képzik magukat a tagok. Az egyesület - működéséből és tevékenységéből eredően - szinte kizárólag másnak nyújt közhasznú szolgáltatást. Az egyesület egyéb tevékenysége ezen fő cél kiszolgálására irányuló felkészülési tevékenység, képzés, kiképzés. ... >>

"Derűs Ősz" Nyugdíjas Egyesület

(érdekképviselet)

8636 Balatonszemes, Szabadság utca 1.
képviselő: Boór Miklósné ... >>

"DIATTI" Világ Segély Alapítvány

(szociális)

8636 Balatonszemes, Dózsa Gy.u.20.
képviselő: Tardi Attila
Feltárni az önhibájukon kívül gazdasági vagy politikai okokból hátrányos helyzetbe kerülő emberek helyzetét, ráirányítani a nyilvánosság figyelmét a kiváltó okok megszüntetésének szükségességére, a problémák megoldása érdekében nemzetközi hálózat kialakítása. ... >>

Gondviselés Alapítvány

(egyéb)

8636 Balatonszemes, Fő utca 1.
képviselő: Weisz Csaba
A Balatonszemesi Baptista Gyülekezet keresztyén missziós programjának támogatása. ... >>

"Kötcse Jövőjéért" Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

8636 Balatonszemes, Csillag utca 3.
képviselő: Ódor Attila
Kötcse község és vonzáskörzete oktatásának, sportjának, kultúrájának anyagi, erkölcsi támogatása, a falusi túrizmus kialakításának elősegítése. Ezen belül a sportban és kultúrában a fiatal tehetségek kiemelt támogatása, tömeg és versenysport támogatása. A falusi túrizmus propagálása, működő vállakozások segítése. ... >>

"Latinovits emlékmű" Alapítvány

(kulturális)

8636 Balatonszemes, Bajcsy Zs. utca 23.
képviselő: Kiss László
Latinovits Zoltán színművésznek emlékmű állítása róla készült szobor, életét, művészetét felelevenítő múzeum megalkotásával, fenntartásával. ... >>

PATALOMI "TURUL" Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

8636 Balatonszemes, Bajcsy Zs. utca 72.
képviselő: Oláh János
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi életteltagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Reich Károly Iskola Alapítványa

(intézményi,oktatási,kulturális)

8636 Balatonszemes, Gárdonyi G.u.1.
képviselő: Tóth Tamás
A balatonszemesi Reich Károly Általános és Zeneiskola /8636.Balatonszemes,Gárdonyi G.út 1./ oktatási,kultúrális,nevelési tevékenységének elősegítése. ... >>

REICHSULI DIÁKSPORT EGYESÜLET

(sport)

8636 Balatonszemes, Gárdonyi utca 1.
képviselő: Nagy Lajos ... >>

SZEMESI VITORLÁS KLUB EGYESÜLET

(sport,természetvédelem,oktatási)

8636 Balatonszemes, Kölcsey F. utca 18.
képviselő: Orosz Imre
Balatoni és elsősorban balatonszemesi vitorlásélet fellendítése, fejlesztése, szervezetté tétele. Ezen belül is a vitorlás sporthoz, a túravitorlázáshoz kedvet érző fiatalok nevelése, képzése, korszerű és megfelelő műszaki-szociális infrastruktúrával rendelkező kikötő fejlesztése megvalósítása érdekében közreműködés, annak elősegítése. A balatonszemesi vitorlázók érdekeinek képviselete a kikötő mindenkori tulajdonosával, az önkormányzattal, valamint a balatonszemesi kikötő területén úgy a most, mint a jövőben működő szervezetekkel, intézményekkel történő együttműködés. Tagjain keresztül a természet védelmére, szeretetére való nevelés, valamint az egészséges életmód kialakításának elősegítése. A vitorlázó sport népszerűsítése. A vitorlázó sporttal, túravitorlázással kapcsolatos tevékenységen keresztül emberi kapcsolatok kialakításának elősegítése, más sportklubbal és azok tagjaival kapcsolattartás. Helyi vitorlásversenyek megszervezése, azok lebonyolításában való közreműködés, ezeken eredményes versenyzői részvétel biztosításának elősegítése. ... >>

Tehetséges Hátrányos Helyzetű Tanulók Segélye

(intézményi,oktatási,szociális)

8636 Balatonszemes, Bajcsy Zs. utca 23.
képviselő: elnök Cseh Tibor Lajosné
Támogatni a tehetséges, de egyéb okból hátrányos helyzetű tanulók általános és középiskolai, illetőleg főiskolai és egyetemi tanulmányait. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41