Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Ballószög civil szervezetek


Találatok száma: 20
1. oldal

A Holnapért, Sportért, Kultúráért Egyesület

(sport,kulturális)

6035 Ballószög, Rákóczi utca 20.
képviselő: Begidsán Kristófné elnök
Az egyesület célja, hogy a kistérségen belül kulturális rendezvényeket, tömeg- és versenysportrendezvényeket, kiállításokat szervezzen, közösségi ünnepségek megszervezésében, lebonyolításában működjön közre. Az egyesület célul tűzi ki környezetvédelmi programok megvalósítását. A magyar népi kultúra értékeinek felkutatásában, a népi hagyományok megőrzésében tevékenyen kíván részt venni. A fenti körben különös figyelmet kíván fordítani a műemlék jellegű épületek megóvására. Az egyesület vélja, hogy környezetvédelmi, sport, művészeti táborokat szervezzen az ifjuság és felnőtt lakosság részére. Az ifjuság és az idősek részére szabadidős programokat kíván szervezni, ezen cél megvalósítására a jövőben közösségi helyiségeket, amennyiben pénzügyi lehetőségeik megengedik, közösségi házat kíván létrehozni, üzemeltetni. Az egyesület, - tekintettel a térség adottságaira,- a tanyavilágban, illetve a településen belül élő idős emberek részére ellátó rendszert kíván létrehozni, működtetni. Az egyesület szociális alapot kíván létrehozni , amelyből idős, elesett rászoruló emberek étkeztetését, gyógyítását kívánja finanszírozni. ... >>

Aranykor Időskorúak Otthona

(intézményi,sport,egészségügyi,kulturális,szociális)

6035 Ballószög, V. ker. 168.
képviselő: Dr.Orosz Antalné kuratóriumi elnök
3.1 Célja érdekében az Alapítvány biztosítja: - az alapítvány által biztosított lakóhelyiségek életfogytig tartó használatát - teljes körű egészségügyi felügyeletet - betegség megelőzési programokat, rehabilitációt - kulturális igények kielégítését - sportolási lehetőséget - társas kapcsolatok kiépítésének, ápolásának elősegítését - belföldi és külföldi utaztatások szervezését hasonló céllal működő intézményekkel történő kapcsolat keretében - az idősek életkörülményeinek javítását. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

6035 Ballószög, Gárdonyi Géza utca 9.
képviselő: Geiger János elnök, Lerner Mihály ügyvezető elnök ... >>

Ballószögi Ifjúságért Football Alapítvány

(sport)

6035 Ballószög, Bem u.17.
képviselő: Nyúl József Jenő elnök
Az ifjúság egészséges életmódra nevelése és a helyi labdarúgó sporttevékenység támogatása. ... >>

Ballószögi Mosolygó Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6034 Ballószög, Zrínyi u. 2.
képviselő: Horváthné Illés Gabriella kuratóriumi elnök
Az eltérő fejlődésű gyermekek képességfejlesztését szolgáló eszközök, eljárások támogatása, a gyermekek egészséges életmódját és az egészséges életre való nevelését segítő speciális feltételek megteremtése, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása az óvodai nevelést, programokat illetően. Az anyanyelvi nevelés hatékonyságának további növelése, speciális képességfejlesztő eszközök beszerzése, kiemelten tehetséges gyemekek támogatása, óvodapedagógiai események, értékek dokumentálását, publikálását segítő eszközök beszerzése, informatikai eszközök beszerzése, a meglévők bővítése, a szakdolgozók államilag és önkormányzatilag nem támogatott továbbképzésének segítése. A célokhoz kapcsolódó kulturális és hagyományőrző programok támogatása. Környezetvédelmi, természetvédelmi és állatvédelmi témák megismerésének, bemutatásának támogatása. Sportos programok szervezésének támogatása. A hagyománymegőrző tevékenységek megismerésének támogatása. ... >>

Ballószögi Nemzetőr Egyesület

(közbiztonság,kulturális,egyéb)

6035 Ballószög, Rákóczi utca 15.
képviselő: Somogyi Csizmadia Csaba elnök
Bács-Kiskun megyében a nemzetőr hagyományok ápolása és a nemzetőrség történelmi hagyományinak őrzése, a hazaszeretetre nevelés, a közrend és a közbiztonság védelmének, valamint a bűnmegelőzés segítése és a kábítószer elleni küzdelem, ezekben való aktív részvétel, továbbá a haderőreform társadalmi támogatása. ... >>

Ballószögi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6035 Ballószög, Zrínyi u.2.
képviselő: Vígh Mátyásné elnök
A sikeres nevelőtevékenység támogatása a tárgyi feltételek javításával, az óvoda környezetének rendezése, a gyermekek ellátási feltételeinek javítása, a nyelvoktatás, úszásoktatás, az egészséges életmódra nevelés feltételeinek megteremtése, tanulmányi kirándulások szervezése, a játékállomány bővítése, számítógép és programok beszerzése, az óvoda beruházási, felújítási és eszközbeszerzési feladatainak támogatása. ... >>

Ballószögi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

6035 Ballószög, Rákóczi út 15.
képviselő: Horváth József elnök
A tűzesetek megelőzése az egyesület működési területén, a tűz és káresetek felszámolásában való aktív részvétel. A tűzoltók védelme, megfelelő társadalmi elismerésük kivívása és jogainak biztosítása. A 37/1997.(VI.11.) számú rendelet által szabályozott a tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások végzése az Alapszabály I/3-4. pontjai szerint. ... >>

Ballószögi Tehetséges Gyermekekért Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

6035 Ballószög, Mikszáth K. utca 4.
képviselő: Domokos István elnök, Kovácsné Király Erika elnökhelyettes
Az Egyesületet tagjai célul tűzik ki, hogy az Egyesületben végzett tevékenységükkel elősegítik elsősorban a ballószögi ifjúság szabadidejének értelmes és hasznos eltöltése, illetve a tehetséges gyermekek felkarolása érdekében labdajáték - foglalkozások és a tömegsport-rendezvények megszervezését, valamint színjátszó, vers és prózamondó, ének, rajz szakkörök működtetését. Céljuk továbbá a diáksport és diákszínjátszó hagyományok fejlesztése, az ezzel kapcsolatos oktatás, ismeretterjesztés folytatása. ... >>

Dínó Környezet- és Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

6035 Ballószög, 150/50.hrsz. Belló tanya
képviselő: Csincsáné Papp Zsuzsanna elnök
Természetközeli, egészséges életmód bemutatása, a városi lakosság biotermékekkel, gyógynövényekkel történő megismertetése., Rászoruló családok biotermesztéssel, alternatív energiák alkalmazásával kapcsolatos tanácsadás, segítségnyújtás., Városi belföldi/külföldi gyerekek tanyasi környezetben történő vakációztatása., Segítségnyújtás azon szervezeteknek, akik ilyen kérelemmel fordulnak az Egyesülethez, szakmai érdeklődési területe körében rendezvények szervezése, eseti és folyamatos oktatási, publikálási tevékenység folytatása, mindezek érdekében nemzetközi kapcsolatok kialakítása., A környezet és természet védelme érdekében a tevékenység eredményességének és hatékonyságának növelése érdekében, más környezetvédelmi és társadalmi szervezetekkel együttműködve tudományos, oktatási és ismeretterjesztési feladatok ellátása, valamint a fenti területeken az általános szakmai ismeretek elmélyítése, képviselete és terjesztése., Az Egyesület céljai megvalósítása során annak érdekében tevékenykedik, hogy a környezet és a társadalmi-gazdasági fejlődés érdekei ne kerüljenek ellentmondásba.,A tanyasi élet, mint nemzeti érték, az ehhez kapcsolódó kultúra sajátosságainak feltárása, megismertetése a városi lakossággal. Népdal, mese, szólások, szokások, kézműves mesterségek bemutatását célzó rendezvények szervezése., Természetvédelemmel, környezetvédelemmel, állatvédelemmel kapcsolatos EU és hazai szabályozásnak a lakossággal történő megismertetése. Környezetszennyezőkkel szembeni aktív fellépés., Települési önkéntes környezet-és természetőr szolgálat szervezése és működtetése a területileg illetékes Nemzeti Park szakmai irányítása mellett., Kisebbségi társadalmi csoportok jogérvényesítésének elősegítése., Erdei és mezei tornapályák létesítése természeti és környezeti információs állomások beépítésével. Gyermek és családi ügyességi és gyorsasági versenyek szervezése., Az európai integráció elősegítése a ?fejekben?. A falusi lakosság megismertetése idegen kultúrákkal, szokásokkal, saját kultúránk értékeinek megvilágítása és átadása. ... >>

Égi Csodaszarvas Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

6035 Ballószög, IV. körzet 54.
képviselő: Dr. Lengyel Zsolt elnökhelyettes, Hornok István elnök
Az egyesület az ősi magyar hagyományok őrzését és ápolását tekinti céljának. E cél érdekében felvállalja, hogy kulturális programokat szervez, ezen belül rendezvényeket, előadásokat, bemutatókat tart, ahol bemutatja honfoglaló eleinek életmódját, úgymint öltözködését, fegyverzését, fegyverei viselésének és használatának módját, lakhelyét a jurtát azaz a mindennapi éetükkel kapcsolatos valamennyi dolgot. ... >>

Hagyományőrző Népdalkör

(kulturális)

6035 Ballószög, Zrínyi utca 29
képviselő: Gáspár István elnök
A környezet népzenei hagyományainak megőrzése, ápolása, más tájegységek dalainak bemutatása, helyi- és egyéb rendezvényeken való részvétel révén gyakorolt közhasznú kulturális tevékenység, melyet úgy fejt ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiból, egyúttal öregbítve Ballószög jó hírnevét is. ... >>

Hírös Lovas Klub Egyesület

(sport)

6035 Ballószög, Rákóczi u. 50.
képviselő: Nyúl Erika titkár, Nyúl Zoltán elnök, Nyúl Zoltánné elnökh.
A lovas sport népszerűsítése az alapszabály 2. pontja szerint ... >>

KISKUN Repülő Egyesület

(sport)

6035 Ballószög, II. körzet 36.
képviselő: Danyi József gazdasági vezető, Dr. Herczeg Ilona elnök ... >>

Községi Sportegyesület Ballószög

(sport)

6035 Ballószög, Rákóczi u. 21.
képviselő: Berényi György ... >>

Nemzeti Kincseinkért Egyesület

(kulturális)

6035 Ballószög, II.Kerület 10/a.
képviselő: Dékány László Imréné ... >>

Polgári Egylet

(szociális,kulturális)

6035 Ballószög, Bem u. 16.
képviselő: . .
A polgári értékrend, ezen belül a keresztény erkölcsi értékek, a nemzeti hagyományok és nemzeti liberális értékek terjesztését szolgáló kezdeményezések és porgramok (előadások, vitafórumok, előadóestek, stb.) szervezése, a helyi hagyományok felkutatása, megőrzése, ápolása és erősítése, a környezetvédelem és egészségvédelem céljait szolgáló kezdeményezések, programok szervezése, a hátrányos helyzetű személyek, családok segítésének megszervezése, ennek érdekében társadalmi szolidaritás megteremtése., Önszerveződő közösségek, alapítványok, egyesületek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, segítése, a demokratikus intézményrendszer erősítése. Mindezen célok megvalósításához a helyi polgárok minél nagyobb mértékben történő bevonása, és ez által a helyi közélet élénkítése, jelöltek állítása a helyhatósági választásokon. A községi közéletbe való fokozottabb bevonás érdekében a helyi tájékoztatás, híráramlás javítása. Aktív részvétel a község életében, az önkormányzati munka segítése. ... >>

Polgárőr Egyesület Ballószög

(közbiztonság,egyéb)

6035 Ballószög, Rákóczi u. 15.
képviselő: Duzmath György elnök, Réfi Gyula alelnök ... >>

Újjászületés Egyesület

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

6035 Ballószög, V tanya 4/A.
képviselő: Győri Zsolt alelnök, Molnár Zoltán elnök
Egészségmegőrzés óvodától idős korig, az egészséges életmód, étrend terjesztése. Alternatív gyógymódok, természetgyógyászati eljárások népszerűsítése. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41