Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budakalász civil szervezetek


Találatok száma: 78
1. oldal

A Magyar Tisztképzésért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2011 Budakalász, Jókai u. 12.
képviselő: dr. Ronkovics József ( elnök ) - önállóan -
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hallgatói Tagozatán működő mentori rendszer anyagi hátterének támogatása; A magyar tisztképzés támogatása;
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen tanuló nappali tagozatos tisztjelöltek tiszti hivatásra történő felkészítésének segítése; A tisztjelöltek a Magyar Honvédségbe, annak tisztikarába történő beilleszkedésének segítése; A tisztjelöltek hozzásegítése a szükséges etikai, kulturális és társadalmi ismeretekhez; A magyar katonai tisztképzés, a Magyar Honvédség, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és a magyar honvéd tisztikar társadalmi elismertségének elősegítése; Ápolni, továbbvinni, fejleszteni a magyar tisztképzés hagyományait, szokásait; Tevékenyen hozzájárulni ahhoz, hogy a Magyar Honvédséghez minden tekintetben megfelelően képzett, felkészült, motivált, példamutató magatartású tisztek kerüljenek. ... >>

Aida Hungary Közhasznú Szabadtüdős Búvár Sport Egyesület

(sport)

2011 Budakalász, Rigó út 24/B.
képviselő: Járay Szabolcs Balázs elnök ... >>

B.M.S.E. a Budakalász Sportjáért Alapítvány

(sport)

2011 Budakalász, Omszk park 1.sz.
képviselő: Kosznovszky Gábor
A község sport lehetőségeinek bővítése, felszerelések beszerzése, sporttelep fejlesztése, karbantartása, sportnapok, rendezvények tartása, kiemelkedő sportolók, edzők jutalmazása. ... >>

Berdó Egyesület

()

2011 Budakalász, Gerinc u.166
képviselő: Németh Antal ... >>

Bólyai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2011 Budakalász, Széchenyi utca 80.
képviselő: Demján Sándor, dr. Asztalos Katalin
A Bolyaiak szellemiségén, az erdélyi iskolák hagyományain alapuló, elsősorban felsőfokú magyar tannyelvű oktatási intézmények támogatása. ... >>

Budakalász Dunapart Baráti Kör

()

2011 Budakalász, Dunapart
képviselő: Kovács Lajos ... >>

Budakalászért Közalapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási)

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.sz.
képviselő: Dr. Szalkai László elnök
Betegségmegelőzés, környezetvédelem, kultura, oktatás, sport támogatása, rászorultak megsegítése. ... >>

Budakalászért Védegylet

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.
képviselő: dr. Hantos István, Nógrádi Zoltán, Raczkó Zoltán elnök, Szabó Zoltán, Vitézné Deák Katalin
természetvédelem, környezetvédelem, községfejlesztés, településfejlesztés, civil kontroll ... >>

Budakalászi Baráti Kör

(sport,érdekképviselet)

2011 Budakalász, Szentendrei u.1-3.sz.
képviselő: Tolonics István elnök
Kultúra, sport, érdekvédelem, környezetvédelem. ... >>

Budakalászi Duna-partért Egyesület

(környezetvédelmi)

2011 Budakalász, Harcsa u. 6.
képviselő: Braun Péter elnök (önállóan: a bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlásának a gazdasági felelőssel együttesen).
Budakalászon az úgynevezett Duna-parti részen (beleértve a Duna, Barát patak, 11-es út és Budakalász északi közigazgatási határa által behatárolt területet) élők érdekeinek képviselete. A fentiekben körülhatárolt terület fejlesztése, különös tekintettel a környezetvédelmi, infrastrukturális és árvízvédelmi viszonyokra. ... >>

Budakalászi Jóléti Szolgálat Alapítvány

(egészségügyi)

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.sz.
képviselő: Kegyes Gáborné ( elnök )
Segítséget nyújtani a Munkatherápiás Intézet gyógyult betegeinek és akik szociálisan, egzisztenciálisan, pszichésen kiszolgáltatott helyzetbe kerültek. ... >>

Budakalászi Lenvirág Alapítvány

()

2011 Budakalász, Szentendrei út 5.sz.
képviselő: Kis Zsuzsanna (önállóan), Paulheim Rita (önállóan)
A budakalászi Lenvirág Gyermek és Ifjúsági Néptánc Együttes pénzügyi támogatása. ... >>

Budakalászi Munkás Sportegyesület

(sport)

2011 Budakalász, OMSZK park 3..
képviselő: Sárosi Tibor elnök
Helyi sport, játékok nevezése és versenyeken való részvétel biztosítása. ... >>

Budakalászi Német Nemzetiségi Egyesület

(érdekképviselet)

2011 Budakalász, Budai út 30.sz.
képviselő: Koller István titkár, Wágner Lászlóné elnök ... >>

Budakalászi Nemzeti Fórum

(egyéb)

2011 Budakalász, Kereszt u. 5.
képviselő: Parlagi Endre István elnök (önállóan)
Budakalász település fejlesztése. ... >>

Budakalászi Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2011 Budakalász, Mályva u. 1.sz.
képviselő: Kacsari Gyuláné elnök
A Község Óvodásainak bíztosítani második otthonukban az óvodában a fejlődésünkhöz szükséges optimálisabb feltételeket. ... >>

Budakalászi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.sz.
képviselő: Földesi Tamás ( elnök ) ... >>

Budakalászi Református Templomért Alapítvány

()

2011 Budakalász, Kereszt u. 7.
képviselő: Barta Gábor
Budakalászi református gyülekezet hitéletének elősegítése, a Kereszt u. 7 alatti templom bővítése, korszerűsítése, renoválása, Budakalászi református gyülekezet hitéletének elősegítése, a Kereszt u. 7 alatti templom bővítése, korszerűsítése, renoválása, karbantartása. ... >>

Budakalászi Sport Club

(sport,kulturális)

2011 Budakalász, Szentendrei u.1-3.sz.
képviselő: Lakatos Zoltán Lajos elnök
A magyar sport hagyományainak ápolása, a sportélet támogatása, fejlesztésének elősegítése, a szakmai színvonal emelése, tisztaságának védelme, valamint a magyar sport jó hírnevének kialakítása és ápolása az amatőr rendszerben. ... >>

Budakalászi Szent Erzsébet Alapítvány az Elesettek és Rászorulók Támogatására

()

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.
képviselő: Kárász Jánosné
A szociális helyzetükben hátrányos körülmények között élő budakalászi polgárok megsegítése. ... >>

Budakalászi Szent István Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2011 Budakalász, Széchenyi út 51.sz.
képviselő: Harcsa Lajos, Szelcsányi György
Tehetséges -felső és középfokú iskolákan tanuló diákok támogatása, ha rossz anyagi helyzetük veszélyeztetik tehetségük kibontakoztatását. Budakalász kulturális életéért kiemelkedőt alkotó egyének és csoportok támogatása, fiatalok kulturált időtöltésének támogatása, ilyen intézmények létrehozása. ... >>

Budakalászi Tenisz Club

(sport)

2011 Budakalász, Szentendrei út 1-3.sz.
képviselő: Lugosi Ferenc elnök ... >>

Budakalászi Testedző Klub

(sport,oktatási)

2011 Budakalász, Szentendrei út 9.sz.
képviselő: Soproni István elnök
Sportolás, szabadidősport, sportesemények rendezése, sportolók képzése. ... >>

Budakalászi Testvérkapcsolatok Egyesülete

(érdekképviselet)

2011 Budakalász, Szentendrei út 9.sz.
képviselő: Kroó Péter, Wágner László titkár, Weitzinger Imréné ( elnök ) ... >>

Budakalászi Textiles Sportegyesület

(sport)

2011 Budakalász, Szentendrei u.1-3.sz.
képviselő: Horváth János, Karáth József elnök ... >>

Capri Klub Magyarország

()

2011 Budakalász, Széchenyi utca 96.
képviselő: Tóth László ... >>

Csodabogár Közoktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2011 Budakalász, Szentendrei út 7.sz.
képviselő: Galambos Zoltán
Személyiséget fejlesztő óvodai intézmény támogatása, már meglévő intézmény átvétele útján. Az intézmény felszereltségeinek emelése. Pedagógusok továbbképzésének támogatása. Szociális elhelyezés nélküli ellátású (bölcsöde) és oktatású intézmény (óvoda) alapítása fenntartása, működtetése. ... >>

Csott-dűlő Egyesület

()

2011 Budakalász, Erdőhát u. 3541/29.
képviselő: Kincsesné Salca Mária ... >>

Dunamenti Népek és Nemzetiségek Kulturális Centruma Alapítvány

(kulturális,egyéb)

2011 Budakalász, Szentendrei u.9.sz.
képviselő: Schlotter Ferenc elnök
A dunamenti országokban élő népek és nemzetiségek közötti összefogás, kapcsolatok ápolása.Fesztiválok, rendezvények szervezésével, támogatásával. A dunai vizi hagyományok felelevenítése, ilyen rendezvények támogatása, falusi turizmus fejlesztése. ... >>

Educatio 2004 Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2011 Budakalász, Széchenyi utca 79.
képviselő: Nógrádi Zoltán
-A magyarországi közoktatás módszertani fejlesztése, különös tekintettel a projekt módszer és a komprehenzív iskolamodell népszerűsítésére -Az oktatás színvonalának, hatékonyságának növelése új pedagógiai módszerek népszerűsítésével, különös tekintettel a kommunikációs és információs technológiák felhasználására -A már forgalomban lévő tananyagok fejlesztése, digitalizálása, elektronikus továbbfejlesztése, távoktató rendszerbe illesztése -kistérségi oktatási, intézmény-fenntartási, finanszírozási és együttműködési modellek kidolgozása és adaptálása ... >>

Együtt-Egymásért Budakalászi és Szentistvántelepi Egyházközség Alapítványa

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

2011 Budakalász, Ady e. u. 1.sz.
képviselő: Szabó Sándor /plébános/
Budakalászon élő és rászoruló magányos idős emberek anyagi támogatása, segítségnyújtás személyes problémák megoldásában, beteglátogatás és folyamatos kapcsolattartás. - A község kulturális (egyházi és egyéb jellegű) értékeinek megóvása, fejlesztése, bemutatása. - A hitoktatás támogatása, a tanulóifjúság minél szélesebb körű bevonása és az oktatás színvonalának emelése érdekében. - A budakalászi tanuló ifjúság sport és kulturális igényeinek kielégítése érdekében kirándulások, sportvetélkedők, kulturális rendezvények szervezése és anyagi támogatása. - A budakalászi és a Szent István telepi egyházközségek működésének anyagi támogatása, a templomok és kapcsolódó létesítmények karbantartása, felújítása, korszerűsítése. ... >>

Első Magyar Futár Egyesület

(egyéb)

2011 Budakalász, Máli Péter u. 11.
képviselő: Janata Balázs Marcell elnök
Futárszolgálati tevékenységet végzés végeztető személyek közötti kapcsolattartáés elősegítése. ... >>

Ember az Életért Egyesület

(oktatási,kulturális)

2011 Budakalász, Damjanich u. 3361/3 hrsz.
képviselő: Szabó Imre
Az egészséges életre való nevelés ismereteinek terjesztése. Kultúrális és környezetvédelmi esmeretter-
jesztés. ... >>

ENERGOVILL Sportegyesület

(sport)

2011 Budakalász, Dózsa Gy.u.l7.sz.
képviselő: Kulmann Antal ... >>

Ezüsthegy Diáksport Egyesület

(sport)

2011 Budakalász, Kossuth L.u.29.sz.
képviselő: Hajduné Nagy Mária ... >>

Fehérvár-Fehér Folt Alapítvány

(kulturális)

2011 Budakalász, Pomázi u.44.
képviselő: dr. Lánszki Imre elnök
A Magyarországi régészeti emlékek felkutatásának segítése. A feltárt emlékek megóvása. E körben ismeretterjesztés. ... >>

Fogarasi Bérkilövő Vadásztársaság

()

2011 Budakalász, Budai út 65.
képviselő: Székely Zoltán ... >>

Francia-Magyar Barátok Közhasznú Egyesülete Budakalászon

(kulturális)

2011 Budakalász, László u. 4.
képviselő: Kotroczó Anikó elnök ... >>

FUNDAMENTUM Munkástanácsa

()

2011 Budakalász, József A.u.73.sz.
képviselő: Kollár József ... >>

Gyógynövénykutatási Alapítvány

()

2011 Budakalász, Lupaszigeti u.4.sz.
képviselő: Dr.Nyiredy Szabolcs
Gyógy és illóolajos, füszernövényekkel kapcsolatos alapkutatás, publikációk elősegítése, ösztöndijak nyujtása, a kutatás infrastrukturájának fejlesztése. ... >>

HAPPY HOUSE Angol Nyelvű Gyermekkközpont Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2011 Budakalász, Táncsics u. 16.sz.
képviselő: Molnárné Urbán Ildikó (elnök)
Óvoda és családi napközi létrehozása. ... >>

Idősek Napvirág Otthona Alapítvány

(szociális)

2011 Budakalász, Klisovác u. 34.
képviselő: Egyed István elnök
Budakalász városban és vonzáskörzetében időskorúak napközbeni ellátása, ennek keretében az időskorúak egészségének megőrzése, a róluk való szervezett gondoskodás, egészséges és környezettudatos életmódjuk biztosítása, idősek lelki gondozása és közösségi tér biztosítása programok szervezésével. ... >>

Innovációval az egészségért, az életért Alapítvány

(egészségügyi)

2011 Budakalász, Erdőhát u.58.sz.
képviselő: Neszveda Péter elnök
Új ötletek, csúcstechnikát képviselő műszerek, berendezések, egyéb projektek mevalósításának támogatása. Külföldi technika kiváltása magyar fejlesztés- sel. Kutatások, publikációk támogatása, ismeretterjesztés. ... >>

Józan Élet Egészség- és Családvédő Országos Szövetség

(egészségügyi,érdekképviselet,szociális)

2011 Budakalász, Hársfa utca 8. b.
képviselő: Dr. Takách Gáspár
Egészségmegőrzés, betegségmegőrzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, gyermek- és ifjúsági édekképviselet; a lakosság testi-lelki állapotának javítása. ... >>

Kalász Diák Sport Egyesület

(sport)

2011 Budakalász, Budai út 54.sz.
képviselő: Dévainé Szabó Mónika (együtt), Feketéné Krumity Anica eln.(önálló), Hajdú Nagy Mária elnökh. (együtt), Sárosiné Magony Katalin, Singerné Borsa Piroska (együtt)
Sporttevékenység, szabadidő- és hobbitevékenység. ... >>

Kalász Művészeti, Nevelési Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2011 Budakalász, Pomázi út 5.sz.
képviselő: Eredics Gábor
Budakalász és környéke zenei kultúrájának fejlesztése. A Kalász Művészeti Iskola programja szerinti zenei ismeretterjesztés. Az iskola tárgyi feltételeinek javítása. A korszerű informatika fejlesztése. ... >>

Kalászi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2011 Budakalász, Budai út 54.sz.
képviselő: Feketéné Krunity Anica
Oktatás, nyelvtanulás, szabadidő programok, kiemelkedő tanulók és pedagógusok, számítástechnika támogatása. ... >>

Kalászi Textilesek Érdekvédelmi Tanácsa

(érdekképviselet)

2011 Budakalász, Szentendrei u.1-3.sz.
képviselő: Gaján Vilmos ... >>

Kárpát-medencei Kulturális Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

2011 Budakalász, Szentendrei u. 9.
képviselő: dr. Szabó Tibor ( elnök ), Romhányi András ( főtitkár )
A magyar kultúrális értékek őrzése, gyarapítása, bemutatása és elfogadtatása nemzetközi szinten, a Kárpát-medencében élő magyarság közművelődési tevékenységhez szükséges intézményépítés és civil szerződés segítése. A szülőföldjükön maradottak képzettségi szintje növekedésének, kultúrális és gazdasági gyarapodásának elősegítése. ... >>

Kerecsen - Turul Természetvédelmi, Ragadozó madár Védelmi Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

2011 Budakalász, Damjanich u. 11.
képviselő: Pintz Tibor
Természetvédelem, állatvédelem, ragadozó madarak védelme. Ragadozó madarak, valamint fészkeik őrzése, - védelme, egészségügyi ellátásukban való közreműködés és e körben hagyományőrzés, ismeretterjesztés, természettudatos magatartás tanítása, oktatás és konferencia szervezése. ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41