Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest I. ker civil szervezetek


Találatok száma: 706
1. oldal

.HU Kulturális Egyesület

(kulturális)

1011 Budapest, Corvin tér 6.
képviselő: Horváth Vanda
magyar kultúra (zene, képző- és iparművészet, történelem, kreativitás), annak szereplőinek támogatása, képviselői számára bemutatkozási lehetőség biztosítása, hírnevük, munkáik népszerűsítése, érdeklődők számára ismeretterjesztés, kultúrák közötti párbeszéd közvetítése. ... >>

"49er Vitorlás Osztályszövetség" Egyesület

(sport,érdekképviselet)

1016 Budapest, Mészáros u. 18.
képviselő: Hamrák Péter ... >>

56 Lángja Alapítvány

(kulturális)

1015 Budapest, Batthyány utca 46. III./3.
képviselő: Antal Gábor
Egy 1956-os emlékmű megtervezése, felállítása és védelme, történelmi témájú könyvek kiadása, előadások tartása, kulturális tevékenység. ... >>

A Barátság Hídjai (Bridges of Friendship) Alapítvány

(kulturális)

1016 Budapest, Dezső 3.
képviselő: Binder Károly, Kovács Jenő, Sabahat Zahoor dr. ... >>

A Fejlődő Demokráciáért és a Nemzetközi Biztonságért Alapítvány

(oktatási)

1014 Budapest, Úri u. 25. I/1.
képviselő: Gorka Sebestyén
Az alapítvány célja tudományos, kutatói, ismeretterjesztési és oktatási tevékenység végzése a közép- és kelet európai térség stratégiai kérdéseinek kutatása és elemzése, különös tekintettel a régió országainak európai és euro-atlanti biztonságpolitikai és gazdasági integrációjára és demokratikus fejlődésére, valamint a kutatásokban résztvevő fiatal tudósok támogatása, és minden olyan ügynek a vizsgálata, amely elősegíti a közpolitikai diskurzust. ... >>

A Magyar Ének- és Zeneoktatásért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1012 Budapest, Mikó u. 14.
képviselő: Héthy Apor
A Kodály Zoltán által kidolgozott zenepedagógiai módszer (Kodály módszer) életben tartása, minél szélesebb körben való megismerteté- se, további terjesztése. A Kodály módszert életben tartó intézmé- nyek (elsősorban közoktatási intézmények) támogatása, tárgyi és személyi feltételeinek javítása. ... >>

A Magyar Rádió Zenekarért Alapítvány

(kulturális)

1012 Budapest, Mikó u. 14.
képviselő: Ifj.Dr.Petrik Ferenc
A Magyar Rádió Zenekar művészeti lehetőségeinek növelése, fellépé- seinek minél szélesebb körben való biztosítása. A magyar komolyze- nei élet serkentése, a komolyzene szerepének növelése a mindennapi közéletben. ... >>

A MAT Nyugdíjasaiért Alapítvány

()

1012 Budapest, Logodi u. 34/A.
képviselő: Dojcsák János dr., Dózsa Lajos dr.
A Magyar Aluminium Tröszt és a tröszti vállalatok rászoruló nyugdíjasainak támogatása. ... >>

A Nagy Csoport Magyarországért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1011 Budapest, Bem rakpart 15. 4./20.
képviselő: Mester Ákos
A Maharishi Mahesh Yogi által közismertté tett Transzcendentális Meditáció és TM-SIDHI program csoportos gyakorlásának megszervezése, működtetése, támogatása, képzése. ... >>

A Távközlési Berendezések Védelméért Alapítvány

()

1013 Budapest, Krisztina körút 55.
képviselő: Gencsy Péter
A távközlési létesítmények, berendezések, értékek biztonságának fokozása érdekében anyagi támogatás nyújtása. ... >>

A Települések Fejlesztéséért Alapítvány

()

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
képviselő: Boros Lajos, Dragonits Tamásné ... >>

A Vizilabdázás Jövőjéért Alapítvány

(sport)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Szabó Zoltán
A sport támogatása. ... >>

A Zenéért-Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1016 Budapest, Dezső u. 8.
képviselő: Bartányiné Takács Katalin
Elsősorban az I. ker. alsófokú zeneiskolás növendékei zenei oktatásának támogatása, a zeneoktatás népszerűsítése, az ifjúság zenei nevelésének előségítése. ... >>

Academia Ludi et Artis Egyesület

(oktatási,kulturális)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Debreczeni Tibor, Monzák Péter, Trencsényi László
A művészeti nevelés, a személyiségközpontú pedagógiai módszerek és amatőr művészeti ágazatok hazai és külföldi tapasztalatainak, eredményeinek egymáshoz közelítése. Egymással párhuzamosan tevékenykedő, ám rokon elképzelések szerint dolgozó szakemberek eszmecseréje. A komplexitás irányába futó kísérletek biztosítása. A pedagógusok és más szakemberek ilyen irányú képzése, továbbképzése. Olyan alkalmak teremtése, mikor a tanulni vágyók találkoznak az említett művészeti eszközök és pedagógiai módszerek együttesével. ... >>

Adatbázis Szerzői Jogvédő Egyesület

(érdekképviselet)

1012 Budapest, Kuny Domokos u. 13.
képviselő: dr. Mlinarics József, Sas Tibor ... >>

Afganisztánért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1014 Budapest, Dísz tér 13.fsz.3.
képviselő: Dr. Yarné Dr. Katona Magda Nasrin
Afganisztánnal kapcsolatos kutatások, tudományos és ismeretterjesztő munkák kiadásának támogatása, afgán menekültek támogatása, szakmai és anyagi segítség Afganisztán újjáépítéséhez, a háborús károk felszámolásához. ... >>

Agrárszövetség-Nemzeti Agrárpárt

(érdekképviselet)

1013 Budapest, Krisztina tér 1.
képviselő: Mayer Bertalan ... >>

Alapítvány a Lovas úti Óvodásokért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1012 Budapest, Lovas út 3.
képviselő: Galántai Katalin
A Budapest, I.ker., Lovas út 3. száma alatti óvoda támogatása. ... >>

Alapítvány a Magyar Hadi Történetírás Támogatására

()

1014 Budapest, Kapisztrán tér 2/4.
képviselő: dr. Fodor Pál János
A magyar haditörténeti, politikai- és társadalomtörténeti kutatások, illetőleg a kutatási eredmények publikálásának támogatása, különös tekintettel az 1867-től napjainkig terjedő korszak eredményeinek feltárására. ... >>

Alapítvány a Mikroelektronikai Műszaki-Tudományos-Kultúráért

()

1015 Budapest, Donáti 61. III.em.9.
képviselő: Szabó Zsolt
A Magyarországon meglévő mikroelektronikai műszaki-tudományos kultúra megőrzése, fejlesztése és hasznosítása. ... >>

Alapítvány a Római Teológiai Tanulmányok Támogatásáért

()

1014 Budapest, Úri 62.
képviselő: dr. Kuminetz Géza, dr. Ternyák Csaba
A római katolikus magyar papok külföldi tanulmányainak támogatása. ... >>

Alapítvány a Távközlési és Telematikai Felsőoktatásért

(oktatási,egyéb)

1013 Budapest, Krisztina körút 55.
képviselő: Sallai László
A távközlés szakterületén folyó felsőfokú képzés és továbbképzés tárgyi és személyi feltételeinek javítása. ... >>

"Alapítvány a várandósok és nyőgyógyászati betegek egészségéért"

(egészségügyi)

1016 Budapest, Bérc utca 7/b.
képviselő: dr. László Ádám, dr. Szécsényi István, Mártyán Tibor
szülészeti-nőgyógyászati járóbeteg ellátás színvonalának biztosítása, folyamatos emelése. ... >>

Alapítvány az Allergiamentes Életért

(egészségügyi)

1015 Budapest, Ostrom utca 16.
képviselő: Straub Dezső
segítség nyújtása az allergia, az allergiás betegségek kialakulásának megelőzésében, a kialakult betegség illetve rizikótényezők felismerésében, a kialakult betegség gyógyításában, tünetek csökkentésében, az allergiás betegek mindennapi életének megkönnyítésében. ... >>

Alapítvány az Emberi Jogok és a Béke Oktatásért

(oktatási,egyéb)

1014 Budapest, Úri u. 49.
képviselő: Borbélyné Nagy Éva
Az Emberi Jogok és a Béke Oktatásáért komplex program megvalósítása keretében kivánja elősegíteni az emberi jogok, a demokrácia értékei és a béke megismerését és az ismeretek bövítését. ... >>

Alapítvány az Ifjúság Táncművészeti Neveléséért

(oktatási,kulturális)

1014 Budapest, Színház u. 1-3.
képviselő: Török Jolán
Esztétikus táncképzés, modern táncirányzatok megismertetése, tanfolyamok szervezése, növendékek támogatása. ... >>

Állami Nyomda SK.

(sport)

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
képviselő: Szopkó János ... >>

Allegro Magyar Kulturális Társaság

(kulturális)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Földiák András ... >>

ALTERNATAL Alapítvány a háborítatlan szülésért, születésért

(természetvédelem)

1015 Budapest, Batthyány u. 31.
képviselő: Dr. Klein Sándor
A természetes szülés és születés elterjedésének előmozdítása, az e célt szolgáló intézetek és személyek támogatása. ... >>

ALUTA Alumínium Ablak és Homlokzat Tagozati Egyesület

(oktatási)

1013 Budapest, Döbrentei tér 1.
képviselő: Fegyverneki Sándor
Szakmai együttműködés a közügyek, műszaki szabályozás, szabványosítás, minőségbiztosítás, oktatás, kommunikáció, piacvédelem, a tisztességtelen vállalkozói magatartás kiszűrése területén, valamint a tagok közös szakmai és gazdasági érdekképviselete. ... >>

Amalipe a Cigány Kultúráért Alapítvány

(kulturális)

1010 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Balogh János, Dilinkó Gábor, Orsós Ferenc, Ujvári Júlia, Ujvári Julianna
A cigány kultúra támogatása. ... >>

Ampók Alapítvány a Kisgyermekeket Nevelő Családok Lelki Egészségéért

()

1016 Budapest, Zsolt u. 9.
képviselő: Földessy László elnök önállóan, Fukker Ágnes kur.-i tag együttes, Tátrai Gábor kurat.-i tag együttes
A kisgyermeket nevelő családok részére segítség nyújtása a gyermekek és szülők testi-lelki egészségének biztosítása érdekében. ... >>

Anahita Kulturális Egyesület

(kulturális)

1015 Budapest, Batthyány utca 46. 4./12.
képviselő: dr. Sonkoly Szilvia elnökségi tag, dr. Varga Tamás, Tóth Péter elnökségi tag, Varga Viktor elnökségi tag
Az emberiség testi-szellemi-lelki hagyományaihoz köthető és ezzel összefüggő tevékenységek széles körének szervezése, továbbá ehhez kapcsolódóan filozófusok, gondolkodók, társadalomtudósok, politikusok, vallások képviselői, közgazdászok, művészek, írók, kutatók megszólaltatása és az általuk képviselt világnézet bemutatása, valamint az erkölcs, a kultúra, a hagyományos értékek, a kulturális örökség képviselete és terjesztése, a helyi közösségek fejlesztése és az azokkal való kapcsolattartás.
A célja olyan kulturális központ létrehozása, mely a fenti törekvések megvalósulásának állandó színterévé válhat, valamint a hasonló célokat megfogalmazó szerveződéseknek is helyt adhat. ... >>

ANDERSEN Motorsport Egyesület

(sport)

1015 Budapest, Toldi Ferenc u. 4.
képviselő: Brád László, Brádné Sáringer Judit ... >>

Aquincum Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1011 Budapest, Jégverem u. 1. I/6.
képviselő: Ráczné Schanda Katalin
Az Aquincum Általános Iskola tanulói szellemi és testi fejlődésének elősegítése. ... >>

Aradi vértanúk öröksége Egyesület

(kulturális)

1011 Budapest, Bem rkp. 6.
képviselő: Dessewffy Sándor, Szabóné Kircsfalussy Katalin ... >>

Aranyhíd Magyarországi Segítő Egyesület

(egészségügyi,egyéb)

1015 Budapest, Hattyú utca 2. fszt./1.
képviselő: Egervári Márta Erzsébet
Fiatalkorúak, idősek, betegek, veszélyeztetett helyzetűek segítése a reikis közösség által adományok, életmód-tanácsadás, felügyelet révén. Tradicionális USUI féle reiki-közösségek integrációjának elősegítése. ... >>

ARCHAEOLINGUA Alapítvány

(egyéb)

1014 Budapest, Uri 49. /MTA Régészeti Intézet
képviselő: Jerem Erzsébet, Redö Ferenc dr.
Az Archaeolingua kiadvány megjelentetésének támogatása. ... >>

Art Go Cultura Művészeti Alapítvány

(kulturális)

1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 37.
képviselő: Dr. Kalászi Éva
Kulturális kapcsolatainak erősitése és kiszélesitése által hazánk kulturális életének fellenditése, európai művelésének elősegitése, szellemi értékek megmentése és új kulturális értékek létrehozásának elősegitése, alkotóművészek karitativ támogatása, jótékonysági rendezvények létrehozása. ... >>

Artemisszió Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1016 Budapest, Mészáros u. 10.
képviselő: Szántó Diana
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - kulturális tevékenység - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

ARTISJUS Irodalmi Alapítvány

(kulturális)

1012 Budapest, Pálya utca 4-6.
képviselő: Gönczöl Katalin, Jeney Zoltán, Rátóti Zoltán
A magyarországi és külföldi magyar nyelvű szépirodalmi alkotói tevékenység és a magyar műveket idegen nyelvre fordító szépirodalmi alkotók tevékenységének elismerése és ösztönzése íróknak, költőknek, fordítóknak, kritikusoknak és irodalomtörténészeknek nyújtott pénzjutalommal járó, elismerő díj
( Artisjus Irodalmi Nagydíj ) adományozása és ösztöndíjak, amelyeket tizenkét havi egyenlő részletben kell folyósítani ( Artisjus Irodalmi Díj ) útján. ... >>

Artisjus Kiegészítő Nyugdíjpénztár

()

1016 Budapest, Mészáros u. 15-17.
képviselő: Bródy János önállóan ... >>

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület

(érdekképviselet)

1016 Budapest, Mészáros u. 15-17.
képviselő: Bolyki Balázs vezetőségi tag, Boronkay Antal vezetőségi tag, Bródy János, dr. Szinger András, Hollós Máté vezetőségi tag, Madarász Iván vezetőségi tag, Malek Miklós vezetőségi tag, Spíró György vezetőségi tag, Sugár Miklós vezetőségi tag, Tihanyi László vezetőségi tag, Wolf Péter vezetőségi tag
az érintett jogosultak érdekeinek védelme, ezen belül az, hogy a mindenkori hatályos szerzői jogi törvény alapján, elsősorban a közös jogkezelésre vonatkozó törvényi előírások keretei között a vagyoni jogokat gyakorolja. ... >>

Artisjus Önsegélyező Szakszervezeti Egyesület

(érdekképviselet)

1016 Budapest, Mészáros 15-17.
képviselő: Marácziné dr. Mann Judit ... >>

Artisjus Sport Club

(sport)

1016 Budapest, Mészáros u. 15-17.
képviselő: Kiss István ... >>

Artisjus Zenei Alapítvány

(oktatási)

1012 Budapest, Pálya u. 4-6.
képviselő: Lakatos György, Malek Miklósné
A magyar zeneszerzői alkotó tevékenység ösztönzése, a magyar zenei repertoár közönséghez juttatásának támogatása. ... >>

Attila Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1012 Budapest, Attila út 135-137.
képviselő: Balázs Ildikó
Az Attila úti általános iskola tevékenységének anyagi támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41