Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker civil szervezetek


Találatok száma: 1459
1. oldal

226 Triatlon és Szabadidő Sportegyesület

(sport)

1025 Budapest, Felsőzöldmáli út 50.
képviselő: Bezzeg Péter
a triatlon és duatlon sportágak gyakorlásához szükséges feltételek megteremtése. ... >>

3R Magyar Remix Egyesület

(egyéb)

1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
képviselő: Doromby Géza
A meglévő közutak felújítása során előálló bontott burkolati anyagok újrahasznosítása elterjedésének elősegítése a remix-eljárás alkalmazásának támogatásával, a szükséges szakmai, gazdasági ismeretek terjesztésével. Az útügyi újrahasznosítás megismertetése, támogatása, a remix-eljárás népszerűsítése. ... >>

A CÉH Művészeti Alkotó és Kutató Egyesület

(kulturális)

1023 Budapest, Vérhalom u. 20.
képviselő: Benkő Dániel ... >>

A Családi Nevelésért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1026 Budapest, Orló u. 11-15. fszt./1.
képviselő: Csizmadia Ferencné
Hátrányos helyzetű fiatalok eredményesebb nevelésének támogatása, Családpedagógiai Módszerteni Központ létrehozása és működtetése. ... >>

A Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány

(kulturális)

1027 Budapest, Szász K.u.1.IV.em.1.
képviselő: Balázs György
A csehszlovákiai magyarság tudományos kutató, művészeti tevékenységének támogatása. ... >>

A Dunától az Óceánig Képzési és Társadalomfejlesztési Alapítvány

(oktatási)

1024 Budapest, Margit körút 5/a. fsz./2.
képviselő: dr. Kelemen András
Az európai integrációs folyamat társadalomból fakadó elősegítése térségünkben, a gyermekek és az ifjúság felkészítésével. ... >>

A Gerincsérültek Megsegítéséért Közhasznú Egyesület

(egészségügyi)

1026 Budapest, Szépvölgyi út 66. fszt./2.
képviselő: Rácz Sándorné
A gerincsérülést szenvedett emberek gyógykezelésének elősegítése, számukra megfelelő magyarországi és külföldi gyógykezelések anyagi és eszközbeli feltételeinek megteremtése és az ilyen műtéteket, rehabilitációt végző magyarországi és külföldi egészségügyi intézmények támogatása, valamint ezeken a helyeken a gerincsérülést szenvedet emberek gyógykezelésének megszervezése, a gerincsérülést szenvedett emberek segítése tanácsadással, személyes gondozással, a gerincsérülést szenvedett embereket ápoló családtagok, hozzátartozók segítése. ... >>

A Gyermek Évszázada Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1026 Budapest, Virág árok 8.
képviselő: Derzsényi Imréné
A Budapest, II. Virág árok 8.szám alatt működő Napköziotthonos Óvodában az alapellátást meghaladó, azt kiegészítő tevékenység biztosításának elősegítése. ... >>

A Gyermekek Nyelvtudásáért Alapítvány

()

1020 Budapest, Marczibányi tér 1.
képviselő: Balogh Magdolna
A gyermekek hatékony nyelvtanulásának elősegítése. ... >>

A Gyermekkori Fejfájás-Migrén Kutatása Alapítvány

(egészségügyi)

1026 Budapest, Tövis 31.
képviselő: Embey-Isztin Dezső dr., Farkas Viktor dr., Kohléb Ottó dr. ... >>

A Hármashatárhegyi Sportrepülésért Alapítvány

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1028 Budapest, Arad u. (reptér)
képviselő: Dúzs István
A Hármashatárhegyi Sportrepülés és sportrepülő kiképzés támogatása. A magyarországi sportrepülők és egyesületeik érdekvédelme. ... >>

A Hátrányok Dacára Alapítvány

(sport)

1025 Budapest, Alvinci utca 2.
képviselő: Suhajda Endre
Rehabilitációs módszerek támogatásával és a fogyatékosok sportolási lehetőségeinek fejlesztésével elő kívánja segíteni, hogy a fogyatékosok képesek legyenek az önálló életre, helyreállított vagy megmaradt képességeik felhasználásával ismét elfoglalhassák helyüket a közösségben. ... >>

A Humánus Környezetért és a Tisztességért Egyesület

(természetvédelem,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1027 Budapest, Medve utca 19. II./3.
képviselő: dr. Szuromi András, Ipacs János, Sebők László
emberhez méltó humánus életkörülmények létrejöttének és fenntartásának elősegítése a lakóhelyen,
az épített lakókörnyezet esztétikus létrejöttének és megóvásának segítése,
játszóterek építésének és védelmének előmozdítása,
az egyesület a rendelkezésre álló eszközeivel elősegíti, hogy a településrendezés során az önkormányzatok fokozottan figyelembe vegyék a helyi lakosság érdekeit és azt, hogy a helyi lakosság, illetve a népesség fizikai, testi, szellemi és lelki igényei ne sérüljenek. Az egyesület ezen tevékenysége során különösen figyelembe veszi a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a gyermekek és fiatalok, az idősek, illetve nyugdíjas személyek igényeit és alapvető érdekeit.
saját eszközeivel előmozdítja, hogy az önkormányzatok a településrendezés során fokozottan ügyeljenek arra, hogy az érintett lakosság életkörülményei ne sérüljenek, a lakosság értékrendjében és társadalmi, szociális helyzetében hátrányos változás ne következzen be,
szükség esetén annak érdekében, hogy a településrendezés a helyi lakosság érdekeinek messzemenő figyelembevételével történjen a maga eszközeivel érdek képviseleti és érdekvédelmi tevékenységet folytat és gondoskodik a megfelelő nyilvánosságról,
a településrendezés során szükség esetén közreműködik vitafórumok tartásában és szükség esetén közvetít az önkormányzat és a lakosság között,
előmozdítja a kulturális örökség megóvását,.
Környezetvédelem, állatvédelem és a ?fenntartható fejlődés? biztosítása:
- természeti erőforrások megőrzése,
- állat- és növényfajok védelme, különös tekintettel arra, hogy az épített környezet kialakítása az erőforrások optimális kihasználásával, valamint a növény- és élővilág megőrzésének a figyelembevételével történjen.
Tisztességes közélet kialakulásának és fenntartásának elősegítése:
- szükség esetén lakossági bejelentés alapján törvényes eszközökkel megvizsgálja a korrupciós eseteket és vizsgálódásának eredményeit nyilvánosságra hozza. Amennyiben bűncselekmény elkövetésének az alapos gyanúját észleli szigorúan a törvényesség betartásával, a hatályos jogszabályok alapján büntetőfeljelentést tesz és együttműködik a sértettekkel
- elősegíti az emberi és állampolgári jogok védelmét
- támogatja a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét.
Érdekvédelmi tevékenység:
- tagjai érdekében az alapszabályban foglalt célok tekintetében érdekvédelmi (jogvédelmi) és érdek képviseleti tevékenységet folytat,
- szükség esetén tagjai érdekében pereket, illetve más hatósági eljárásokat indít.
Kulturális tevékenység:
- elősegíti a kulturális értékek gyarapítását és megőrzését. ... >>

A Jászságért Alapítvány

(érdekképviselet)

1022 Budapest, Lórántffy Zs. 14.
képviselő: Győző Gyula
A Jászság és a jászok társadalmi és gazdasági érdekvédelmét, felvirágzását segítő törekvések támogatása. ... >>

A Jót Meg Kell Tenni Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1021 Budapest, Ötvös u. 7.
képviselő: Fábián Emília
A Budapest Főváros Önkormányzata Ötvös J. utcai Általános Iskola és Diákotthon többszörösen hátrányos helyzetű növendékei szabadidős programjának a támogatása. ... >>

A Kalmáros Diákokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1027 Budapest, Jurányi u. 1.
képviselő: Dr. Stúr Dénesné
Járuljon hozzá a Kalmár László Számítástechnikai Szakközépiskola sajátos arculatának erősítéséhez, gazdagitásához. ... >>

A Klebelsberg Kuno Oktatást Segítő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1028 Budapest, Szabadság 35-37.
képviselő: Rósa Viktor
A szabadság úti Általános Iskola célkitűzéseinek támogatása, az oktató-nevelő munka korszerübbé tétele érdekében. ... >>

A Korszerü, Kíméletes Medicina Fejlesztéséért alapítvány

(egészségügyi)

1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 4-6. C. 1./3.
képviselő: Dr. Élő Gábor
A modern orrvostudomány fejlesztésével összefüggő tudományos eredmények ismertetése és népszerüsítése. ... >>

A Környezetbarát Növényvédelemért Alapítvány

(egyéb)

1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
képviselő: Dr. Balázs Klára, Dr. Mészáros Zoltán, Mogyorósyné Dr. Szemessy Ágnes
Korszerü, környezetkimélő módszerek, eljárások és technológiák kidolgozása, ezek megismerésének, széleskörű elterjesztésének elősegitése. ... >>

A Magyar Földtanért Alapítvány

(egyéb)

1027 Budapest, Fő 68. I.em.102.
képviselő: dr. Baksa Csaba, dr. Fogarasi Attila
A Magyarhoni Földtani Társulat tudományos és közművelődési tevékenységének támogatása. ... >>

A Magyar Külpolitikáért Alapítvány

()

1025 Budapest, Barlang utca 18-20.
képviselő: Balogh András Dr.
Hozzájárulás a külpolitika és nemzetközi kapcsolatrendszer működtetéséhez. ... >>

A Magyar Reumatológia Haladásáért Alapítvány

(egészségügyi)

1026 Budapest, Ürömi u. 56.
képviselő: Gönczi Csabáné
A magyar reumatológiai tudomány, betegellátás és egészségnevelés támogatása. ... >>

A Magyar Űrkutatásért Alapítvány

(szociális)

1027 Budapest, Fö 68.
képviselő: dr. Horváth András
A hazai asztronautikai és űrkutatási tevékenység elősegítése. ... >>

A Magyar Vadgazdálkodásért Alapítvány

()

1027 Budapest, Medve u. 34-40.
képviselő: dr. Király István
Az európai hírű és sok évtizedes múltra visszatekintő magyar vadgazdálkodás támogatása, értékeinek megőrzése, megóvása, árvíz vagy egyéb katasztrófa helyzet esetében a vadállomány megmentésének elősegítése, a vadgazdálkodással kapcsolatos tudományos kutatások eredményeinek közzétételében történő közreműködés, a vadgazdálkodással kapcsolatos tudományos kutatások támogatása. ... >>

A Magyarországi Gyermekortopédia Fejlesztéséért Alapítvány

()

1022 Budapest, Bimbó u. 87/b.II/1.
képviselő: Dr. Szőke György
A magyarországi gyermekortopédia szakmai színvonalának emelése, tárgyi, technikai felételeinek a kornak megfelelő színvonalú biztosítása. ... >>

A Májbeteg Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi)

1025 Budapest, Nagybányai út 5/A.
képviselő: Dr. Szőnyi László
Májbetegségben szenvedő gyermekek minél magasabb szintű gyógyításának, valamint az ezen tevékenységgel kapcsolatos kutatások támogatása. ... >>

A Matematika Műveléséért, a Matematika Oktatásáért Alapítvány

(oktatási)

1027 Budapest, Fő u. 68.II.em.224.
képviselő: Urbán János
Diákok, tanárok, kutatók támogatása a matematikai ismeretek és tudomány terjesztéséért és támogatásáért, továbbá a matematikai oktatás támogatása. ... >>

A Néma Járvány Ellen Alapítvány a Szexuálisan Bántalmazott Fiatalkorúakért

()

1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 81. fszt.1.
képviselő: Emese von Geczy
Felmérni a társadalomban jelen lévő, fiatalkorúak sérelmére elköve- tett bántalmazások előfordulási gyakoriságát, mind területenként, mind országosan, valamint segítséget nyújtani a szexuálisan bántal- mazottaknak, oly módon, hogy a szükséges orvosi, pszichológiai, va- lamint jogi eszközök igénybe vételéhez támogatást nyújt. ... >>

A Nemzetközi Üzletért és Managementért Európai Egyesület

()

1024 Budapest, Retek u. 21-27. II/7.
képviselő: Prof. Dr. Milija Zecevic ... >>

A Nyugodt Öregkorért Alapítvány

(szociális)

1025 Budapest, Rózsa 7.
képviselő: Lángné Császár Katalin, Nagy Mihály, Zambelly Péter
Az idős emberek támogatása. ... >>

A Rotary Klub Budapest Sasad Hátrányos Helyzetű Fiatalokat Támogató Alapítványa

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1022 Budapest, Bimbó út 3.
képviselő: Kerekes János
hátrányos helyzetű fiatalok támogatása;
a hátrányos helyzetű fiatalok pályakezdésének támogatása, segítése;
Állami és gyermekotthonban lévő gyermekek támogatása; életkörülményeik javítása;
Az abonyi József Attila gyermekotthon segítése, támogatása;
Halmozottan hátrányos és beteg gyermekek határon belül és határon kívüli támogatása;
Pályázatok kiírásával a fiatal tehetséges gyerekek támogatása;
Hazai és nemzetközi találkozók, versenyek szervezése;
Tanulmányutak szervezése, ösztöndíjak biztosítása a fiatalok részére. ... >>

A Sebészet Jövőjéért Alapítvány

()

1027 Budapest, Frankel Leó 17-19.
képviselő: Dr.Korpásy István
A sebészet fejlődésének elősegítése. ... >>

A Szabadfoglalkozású Színészekért Alapítvány

(kulturális)

1024 Budapest, Margit krt. 35/37. I/2.
képviselő: Koffler Gizella
A szabadfoglalkozású színészek és előadóművészek alapszervezete tagjainak segítése abban, hogy megfelelő fellépési lehetőséghez jussanak és ezáltal jövedelemhelyzetük javuljon. ... >>

A Szaporodásbiológiáért Alapítvány

()

1026 Budapest, Gyergyó 8.
képviselő: Gábor György dr., Haraszti János dr.prof., Wekerle László dr.
Az állatorvostudományon belül a szaporodásbiológia fejlesztésének támogatása. ... >>

A Szilikátipar Fejlesztéséért Alapítvány

()

1027 Budapest, Székház 1027 Fö 68.
képviselő: Mihócs Ferenc dr. ... >>

A Társadalomtudományok Eszközrendszerének és Módszereinek Korszerüsítéséért

()

1027 Budapest, Margit körút 64. II.//3.
képviselő: Nagy Péter Tibor dr.
Támogatni kívánja az informatika és a társadalomtudományok kapcsolatának fejlesztését és a társadalomtudományok korszerüsitését. ... >>

A Törökvész úti Általános Iskola Támogatására Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1025 Budapest, Törökvész 67-69.
képviselő: Hildebrandné Rugási Éva
A Budapesti Törökvész úti Általános Iskola oktató-nevelő tevékenységének a támogatása. ... >>

A Tűzkakas Megfékezéséért Alapítvány

(környezetvédelmi)

1021 Budapest, Budakeszi út 45.
képviselő: Móró János ... >>

A XXI.század diplomásaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1025 Budapest, Csévi köz 15.
képviselő: Somfai Ildikó
Elsődlegesen a felsőoktatában résztvevő főiskolai és egyetemi hallgatók részére olyan lehetőségek biztosítása, amelyek lehetővé teszik az érintettek szakmai területeken történő alaposabb vagy széleskörűbb ismeretek szerzését támogatások, ösztöndíjak vagy tanulmányutak költségeinek biztosításával, valamint az adott oktatási területhez kapcsolódó, minőségi szabadidős tevékenységek kifejtését. Az alapítvány a későbbiek során tervezi szakkolégiumi képzés beindítását, az ahhoz szükséges kollégiumi elhelyezés biztosításával. ... >>

AB OVO Alapítvány

(kulturális)

1025 Budapest, Szeréna út 51.
képviselő: Kutassy Kálmán Dr., Mencz Julianna, Szabó Gáborné
A magyar és külföldi irodalom és publicisztika magyarországi megismertetése és terjesztése az AB OVO Könyvkiadó működésének elősegítésével és támogatásával. ... >>

Ablak Európára Alapítvány

()

1023 Budapest, Apostol u. 7/A.
képviselő: Habsburg György ... >>

Academia Scientiarum et Artium Europaea Magyar Tagozat Alapítvány

(sport,kulturális)

1026 Budapest, Endrődi Sándor u.33/A.
képviselő: Asbóth Tibor, Várszegi Asztrik
Az ASAE nemes céljai megvalósításának magyarországi előmozdítása, a tudomány és a művészet egységes szemléletének a kialakítása. ... >>

Ács Kató Irodalmi Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1022 Budapest, Marczibányi tér 1.
képviselő: Nagy Béláné
Ács Kató írónő emlékének ápolásán keresztül az általános iskolás korú gyerekek irodalmi nevelésének az elősegítése. ... >>

Action Company Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

1026 Budapest, Keleti Károly utca 26. 3//1.
képviselő: Világ Viktória
Szórakoztatás és művelés - a klasszikus és kortárs irodalmi, zenei és táncművészeti alkotások szakmai adaptálása, feldolgozása és előadása által - mely a diszkrimináció felszámolását és a tehetséges magyar művészek nemzetközi érvényesülését célozza. ... >>

Ad perpetuam memoriam (örök emlékezetre) Adorans Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1021 Budapest, Bölöni György u. 16.
képviselő: Simala Péter
Különböző mozgásfejlesztési alternatívákat alkalmazó oktatási intézmény létrehozatala. Folyamatos pedagógiai, ortopéd orvosi felvilágosítás, háttér információk szolgáltatása az ilyen intézmények munkájáról, az igényelhető állami és alapítványi támogatásokról. A külföldi mozgássérült gyermekek hazai oktatása, fejlesztése, részükre gyógyászati segédeszközök juttatása. A mozgássérült emberek foglalkoztatása, részükre munkaeszközök fejlesztése. ... >>

Addetur /Adj Hozzá/ Alapítvány

(szociális)

1022 Budapest, Marczibányi tér 3.
képviselő: Gyug Ferenc
A Mozgássérültek Állami Intézetéből kikerülő vagy kikerült mozgássérült fiatalok önálló munkakezdésének, vállalkozásának támogatása. ... >>

Advantage Szabadidő SE.

()

1028 Budapest, Vízmosás u. 10.
képviselő: Kucsera József, Studniczky Ferenc ... >>

Adyliget Barátai Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1029 Budapest, Szent István u. 49.
képviselő: Horváth Judit, Szenváry-Lukács György
Budapest II/A. kerület Adyliget elnevezésű területe társadalmi, gazdasági, kulturális, oktatási, művészeti, természeti és néprajzi hagyományainak megőrzése és sokirányú fejlesztése. ... >>

Afrikai - Magyar Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1025 Budapest, Őzgida utca 17. 1.
képviselő: Balogh Sándor
Az afrikai országok fejlesztése, az egyes afrikai országokban folyó sport - oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, műemlékvédelmi, egészségügyi, szociális, természetvédelmi, állatvédelmi, környezetvédelmi, műszaki, természettudományi és kutatási tevékenységek támogatása, ezekben való aktív részvétel, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, az emberi és állampolgári jogok védelme, a kulturális örökség megóvása. ... >>

Akadálymentes Kommunikáció /Iskola/ Alapítvány Siketeknek

(intézményi,oktatási)

1025 Budapest, Nagybányai út 9-13.
képviselő: Muzsnai István
Siket emberek oktatási és szociális rehabilitációja (speciális iskolák) feltételeinek megteremtésével. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41