Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest IV. ker civil szervezetek


Találatok száma: 560
1. oldal

1000 Mester Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1044 Budapest, Tomori u 8.
képviselő: Pintér Attiláné elnök
Enyhe értelmi fogyatékos és hátrányos helyzetű fiatalok szakmai képzésének, támogatásának, rehabilitációjának, munkábaállásának elősegítése,nevelésük, oktatásuk javítása, ösztöndíjak juttatása, speciális szakiskola működtetése szakemberek ösztöndíjban való részesítése. ... >>

56-os Felkelők Magyarországi Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1042 Budapest, Virág u.31.VII.em.44.
képviselő: Hornyák Tibor ... >>

"A baleseti sebészeti ellátásért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1042 Budapest, Árpád utca 126.
képviselő: elnök Dr.Zágh István, kuratóriumi tag Dr.Gergely Péter
A magyar baleseti sebészeti ellátás szakmai színvonalának emelése, orvosi műszerek biztosítása, előadások, konzultációk szervezése, ösztöndíjak, pályázatok kiírása, a baleseti sebészettel foglalkozó orvosok szakmai továbbképzésének finanszírozása. A Károlyi Sándor Kórház Baleseti Sebészeti Osztály infrasruktúrájának modernizálása és bővítése különböző pályázatokon való részvétel útján. A Károlyi Sándor Kórház tulajdonosának: a IV. ker. Önkormányzat által nyújtott támogatások kiegészítése és bővítése. ... >>

A Beszélő Siketért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1047 Budapest, Cinkotai 125-137. (!)
képviselő: Kézdi Klára
Az óvodai, iskolai és diákotthoni nevelő-oktató munka színvonalasabbá tétele, feltételeinek javítása, a rászoruló tanulók támogatása. ... >>

A Jövő Útja Oktatási Alapítvány

(oktatási)

1046 Budapest, Mikszáth Kálmán utca 100.
képviselő: Rácz Lajos
Az Alapítvány tartós közérdekű célja a felső- és középfokú oktatás jelenlegi és leendő tagjai ? így különösen a hallgatók, az oktatók és kutatók ? minőségi képzésének, képességfejlesztésének, kommunikációjának, a tehetségek gondozásának, mobilitásának, továbbá munkaerő-piaci beilleszkedésének elősegítése és támogatása. ... >>

A Könyves Kálmán Gimnázium Diákjaiért Alapítvány

(oktatási)

1043 Budapest, Tanoda tér 1.
képviselő: Zaj András
Ösztöndíj biztosítása a tehetséges és arra rászoruló tanulóknak, valamint a gimnázium tárgyi, technikai gyarapítása, a diákok szociális segítése, az emberi értékek elismerése. ... >>

A Környezetbarát Közlekedésért Alapítvány

(környezetvédelmi)

1045 Budapest, Virág utca 17. VIII/45.
képviselő: Gál Balázs
A jármű közlekedés által okozott környezetszennyezés csökkentését célzó lehetőségek kutatása, ajánlások készítése, környezetvédelem orientált szemléletmód kialakítása. ... >>

A Lélek Művészete Közhasznú Egyesület

(szociális,kulturális,egyéb)

1046 Budapest, Nádasdy Kálmán u. 26.
képviselő: Gáti Imréné
Alkotóház éa alkotóműhely létrehozása, működtetése hátrányos helyzetű emberekért. ... >>

A Magyar Ügetőló Futtatók Egyesülete

(érdekképviselet)

1047 Budapest, József Attila utca 4-6.
képviselő: Kelemen Tamás
Az egyesület tagjainak érdekképviseletével a magyar ügetőló futtatók érdekeinek védelme, az európai ügetőversenyzéshez történő integrálódás elősegítése. ... >>

A Mi Gyermekünk, a Mi Jövőnk Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1041 Budapest, Bőrfestő utca 1.
képviselő: Tóth Istvánné
Az óvodáskorú gyermekek nevelésének, képességfejlesztésének támogatása, az óvodai környezet esztétikusabbá tételének elősegítése. ... >>

A Munkásotthon Utcai Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1043 Budapest, Munkásotthon 3.
képviselő: Szecseiné Molnár Brigitta
Az iskola tanulói képességeinek kibontakoztatása, tehetséggondozás, iskolai felszerelés bővítése, a táborozás és turizmus támogatása. ... >>

A Teljesség Forrásának Egyháza

()

1043 Budapest, Erzsébet u. 36. VII.em. 43.
képviselő: Berka István ... >>

A Tudás Érték Alapítvány

(kulturális)

1043 Budapest, Bán T. 24/a. Kanizsay Dorott
képviselő: Perkó Magda ... >>

A XX. századi Magyar Dallamkincs Gondozásáért Alapítvány

()

1041 Budapest, Táncsics Mihály u. 4.
képviselő: Erdős Sándorné
A XX. századi magyar szórakoztató vagy irodalmi értékű dallamos zeneművek készítésének, terjesztésének támogatása. ... >>

ADHD-Magyarország Alapítvány

(egyéb)

1046 Budapest, Vécsey u. 102.
képviselő: Varga László Jenőné (elnök)
ADHD-s gyermekek segítése életminőségük javítása érdekében. Tanulmányi segítségnyújtás, ismeretterjesztés, előadások szervezése. Pedagógusok, szülők körében konferenciák szervezése ... >>

Agape Oktatási Alapítvány

(oktatási)

1046 Budapest, Rózsa utca 90. 4./25.
képviselő: Moo Nyet Mee
Különösen a Magyarországon működő kínai keresztény egyházak és gyülekezetek hívei körében az egyházi oktatás támogatása annak érdekében, hogy a hívők mélyebben megismerjék a Bibliát és a keresztényi értékeket. Gyülekezeti, közösségi programok szervezése és támogatása, amelyeken keresztül az emberek megismerhetik a kereszténység alappilléreit, elveit, tanításait, illetve erőt és hitet ad a hívőknek. A Magyarországon élő kínai közösség harmonizálása, a keresztény hívők összekovácsolása. ... >>

AGÓRA Családsegítő Alapítvány

(oktatási)

1041 Budapest, Závodszky Z. u. 51.I/5.
képviselő: Burucs Zoltán
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodás nyújtása. A szociális gondokkal küzdő családok, illetve személyek szociális és mentálhigiénés ellátása az egyenlő életesélyek megteremtése érdekében. A lakóközösségek vagy egyforma érdeklődés vagy érdekek mentén kialakuló közösségek segítése a közösségek fejlődése érdekében. Házi segítségnyújtás azon személyek részére, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak. Oktatási vagy segítő intézmények, szervezetek tevékenységének vagy szervezeti működésének mentálhigiénés ellátása. Peremhelyzetű fiatalok kiemelt támogatása (különös tekintettel a lakótelepeken élőkre). ... >>

Agrár Információs Ifjúsági Fórum közhasznú egyesület

(kulturális)

1043 Budapest, Temesvári u. 1.fszt.3.
képviselő: Horváth Sándor
A vidéki fiatalság felzárkózásának az elősegítése. ... >>

AGROMAN Oktatási Alapítvány

(oktatási)

1043 Budapest, Ida 2.
képviselő: Nemes Ferenc Dr.
A vállalkozások és más szervezetek igényeihez igazodó és nívós menedzser oktatás elősegítése. ... >>

Alapítvány a Babits Mihály Gimnáziumért

(oktatási)

1044 Budapest, Tóth A. 16-18.
képviselő: Kövesdi István dr.
Az újpesti Babits Mihály Gimnázium nevelési, oktatási programját szolgáló új eljárások kidolgozása, megvalósítása, anyagi hátterének megteremtése. ... >>

Alapítvány a kelet- és közép-európai kutatásért és képzésért

(oktatási,kulturális,egyéb)

1048 Budapest, Nádasdy K. utca 12.
képviselő: Tóth István
A humán tudományterületeken (történelem, kultúrtörténet,gazdaságtörténet, állam- és jogtörténet, szociológia, politológia, nemzetközi kapcsolatok, stb.) és a művészetekben (képzőművészetek, zene, irodalom, stb.) felhalmozott tudás továbbadása, bárminemű publikálása, illetve ezirányú kutatások támogatása, szervezése és lebonyolítása.
Az alapítvány létrehoz és működtet olyan kutatási formákat, megteremt olyan tevékenységi színtereket, melyek céljai elérését szolgálják; továbbá (eseti jelleggel, pályázat útján) támogat olyan kezdeményezéseket, amelyek az általuk képviselt értékekkel teljesebbé teszik saját tevékenységét. ... >>

Alapítvány a Liberalizmusért

()

1043 Budapest, Tél 52.
képviselő: Garbás Judit, Hegedüs Pál, Kozári Lászlóné ... >>

Alapítvány az Erzsébet utcai Iskola Diákjaiért

(intézményi,oktatási)

1041 Budapest, Erzsébet 69.
képviselő: Koscsó Gábor, Lugosi Antalné
A nevelési-oktatási célok színvonalas megvalósítása érdekében az ezt elősegítő kezdeményezések támogatása. ... >>

Alapítvány az Újpesti Urológiáért

(intézményi,egészségügyi)

1047 Budapest, Baross u. 69-71.
képviselő: Dékány Mihályné ketten együtt, Dr.Böszörményi-Nagy Géza 2 együtt, Dr.Fritz Ferenc ketten együtt, Dr.Pálfi Zoltán ketten együtt, Dr.Siller György ketten együtt
Az Újpesti Károlyi Sándor Kórház Rendelőintézet Urológiai Osztályának fejlesztése. ... >>

Alapítvány az Utánpótlás és Iskolai Vívósportért

(intézményi,sport,oktatási)

1043 Budapest, Nyár u. 51.
képviselő: Vida János
Az iskolai diák vivósport támogatása. ... >>

Alba Kör Erőszakmentes Békemozgalom

()

1045 Budapest, Klára u. 24.
képviselő: Báti Márk, Illyefalvi - Vitéz Ildikó, Perneczky László, Rátkai János, Takács Imre ... >>

Általános Művelődési Központok Országos Egyesülete

()

1046 Budapest, Hajló u. 2-8.
képviselő: Hortobágyiné Török Rita ... >>

ALTAMIRA Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1042 Budapest, József A. u. 60.C.I/6.
képviselő: Szunyoghy András
a természet értékeinek művészi megörökítése. ... >>

AMBRUS 2005 Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1047 Budapest, Ambrus Zoltán utca 2.
képviselő: Hargitai Zsuzsanna
Minden olyan kezdeményezés támogatása, amely az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában (137/1996. (VIII.28.) Kormányrendelet) rögzített nevelési sélok egyre színvonalasabb megvalósítását célozza. Célja elsősorban az Ambrus Óvoda, ezen kívül más, Budapest IV. kerületi óvodák támogatása. ... >>

Angyalföld Független Villamos Szakszervezet

(érdekképviselet)

1043 Budapest, Pozsonyi út 1.
képviselő: Kertész Irén Mária, Molnár Zoltán ... >>

Angyalföldi Hagyományőrző Egyesület

(kulturális,egyéb)

1042 Budapest, Liszt Ferenc utca 23/A. 3./8.
képviselő: Dr.Práth Gyula
Az önkormányzat programjain, rendezvényein való részvétel, kerületi akciók, táborok kezdeményezése és szervezése, valamint fórumok tartása. ... >>

"Angyalföldi Lurkók" Közhasznú Alapítvány

(oktatási)

1045 Budapest, Rózsa utca 21. VIII./30.
képviselő: Wiesmeyer Gáborné
Az alapító az alapítvány útján kívánja támogatni a Bölcsőde tevékenységét azzal, hogy önálló személyiséggel rendelkező közhasznú szervezetet hoz létre, amely tartós közérdekű céljai megvalósítása során bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek életkorának és szellemi fejlettségének megfelelő, a Bölcsőde költségvetése által nem fedezett szabadidős nevelési és oktatási ( együttesen: gyermek ) programokat szervez, illetve az alapítványi vagyon ( tőkéje és annak hozadékai ), továbbá az általa befogadott adományok felhasználásával eszközöket szerez be az alapellátást meghaladó szintű működés elősegítésére, továbbá elősegíti a Bölcsődében folyó pedagógiai tevékenység fejlesztését. ... >>

Aranyhon Szövetség

(érdekképviselet)

1042 Budapest, Árpád 157.
képviselő: Gáspár Attila ... >>

Aranykárász Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1048 Budapest, Kordován tér 1. X./40.
képviselő: Darázs István
A Magyarországon őshonos, veszélyeztetett, védett élőlények megfigyelése, leírása, tenyésztése, kipusztulásuk megakadályozása és fennmaradásuk kutatása. A roma kisebbségekkel klubok, szakkörök szervezése, ahol a természetvédelmi és a környezeti problémák helyi megoldása a cél. Előadások, konzultációk szervezése, ingyenes tanácsadás, tudományos ismeretterjesztés nemcsak a tagok részére. Szakhatóságok informálása a helyi veszélyekről, valamint stratégiák, javaslatok benyújtása a környezeti ártalmak, valamint a veszélyeztetett fajok kezeléséről. Kapcsolattartás a hasonló rendeltetésű szervezetekkel, információ cseréje. Nemzetközi és országos összefogás erősítése ezekben a feladatokban. ... >>

Aranylabda Sportegyesület

(sport)

1045 Budapest, Nyár u. 101.
képviselő: Borsányi Gábor önállóan, Ifj.Faragó László együtt ... >>

Aschner Lipót Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem)

1042 Budapest, István tér 17-19.
képviselő: Varga János ... >>

Atlantisz Búvárkör Egyesület

(sport,oktatási)

1042 Budapest, Liszt Ferenc u. 21.
képviselő: Gyurka Zsolt András
lehetőséget nyújtani a víz alatti világ megismeréséhez, népszerűsíteni a búvársportot, valamint lehetőséget nyújtani a tagoknak a búvárképzésre, illetve továbbképzésre. ... >>

Attila Fitness Sportegyesület

(sport)

1047 Budapest, Attila u. 156-158.
képviselő: Kreutz Lászlóné
Sportszerű életmódra nevelés, fitness programok szervezése, egészségmegőrzés. ... >>

Autós-Motoros Közlekedésért Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

1042 Budapest, Árpád út 51-53.
képviselő: Tóth Zoltán
Az autóval, motorkerékpárral, robogóval, segédmotor-kerékpárral közlekedők, a személygépjármű-tulajdonosok érdekeinek, fogyasztóvédelmi alapú jogainak védelme az állami, valamint a további hatósági jogkörrel felruházott szervezetek gépjárművekhez kapcsolódó tevékenységével összefüggésben. A közúti forgalom gördülékenyebbé tétele, gyorsítása. A közúti balesetek számának csökkentése. Autós-motoros fogyasztói érdekvédelem mind a fogyasztóvédelmi érdekek és jogok, mind a hatósági ügyintézés és adminisztráció tekintetében. ... >>

"Az Én Szívem Alapítvány"

(egészségügyi)

1046 Budapest, Árpád út 56. B. III./4.
képviselő: dr. Völgyesiné dr. Böröcz Ágnes Mária
szívbeteg és szívbetegségből meggyógyult, a szívműtétre váró, valamint a szívműtéten átesett gyermekek és fiatalkorúak támogatása. Az alapítvány kiemelt ügyként kezeli a szívbetegség nem fizikai kiváltó okait és következményeit. Az alapítvány továbbá kiemelt kérdésként kezeli a pszichológiai szakirányú segítség nyújtását, valamint a gyermekek és fiatalkorú szívbetegek boldogságát. Az alapítvány különös figyelmet fordít arra is, hogy a szívbetegség ne befolyásolja hátrányosan a gyermekek életét. ... >>

"Az Értelem Szikrái" Alapítvány

(egészségügyi,kulturális,szociális)

1046 Budapest, Tungsram utca 3.
képviselő: Kissné Ludányi Éva
Testi vagy szellemi fogyatékkal élők, illetve egyébként egészségügyi vagy lelki problémákkal küzdő gyermekek és családtagjaik segítése, határon túli magyarok segítése és kulturális rendezvények szervezése. ... >>

Az Ősi és Elfogadott Skótritusú Magyarországi Nagypáholy Szabadkőműves Egyesület

(kulturális)

1041 Budapest, Templom utca 1.
képviselő: dr. Tihanyi István
a befolyástól mentes, szabad, demokratikus, kultúrált és fejlett gondolkodás és cselekvés népszerűsítése, fejlesztése az egyesületi tagok egészséges szellemű életmódjának kialakítása és a nemes szellem terjesztése, fejlesztése és befolyásolása. ... >>

Babits Mihály Gimnázium DSE.

(sport)

1047 Budapest, Tóth Aladár 16-18.
képviselő: dr. Kövesdi István ... >>

BABY FIT Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

1048 Budapest, Szabolcsi Bence tér 3. V/15.
képviselő: Hajner-Gergelyfi Nikolett, Patuzzi Anett
Gondoskodjon a rászoruló gyermekek napközbeni ellátásáról, étkeztetéséről, a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltését segítő tevékenységek szervezéséről; az arra rászoruló családok részére gyermekjóléti- és családsegítő szolgáltatást, tanácsadást nyújtson. ... >>

Babylon Futball Club Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1043 Budapest, Munkásotthon u. 43.
képviselő: Báhidszki Attila
Sport, kulturális és szabadidős tevékenység megszervezése, tehetséggondozás. Futballcsapat szervezése, amelyek keretében folyamatos sporttevékenység biztosítása. ... >>

Bajza Diák SE.

(intézményi,sport,oktatási)

1046 Budapest, Bajza J. u. 2.
képviselő: Ábriné Nagy Judit, Ágotai Ferenc
Az iskola diákjainak, tanárainak szülői közösségének összefogása , erősítése elsősorban a sportélet terén. ... >>

Bajzások Baráti Köre Alapítvány

(oktatási)

1040 Budapest, Bajza 2.
képviselő: Takács Kornél ... >>

Balázs Egészségéért Alapítvány

()

1046 Budapest, Hajló 45.fsz.1.
képviselő: Mérainé Vámos Margit, Mezeiné Veres Katalin ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41