Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest V. ker civil szervezetek


Találatok száma: 1349
1. oldal

1945-56 Közötti Magyar Politikai Elítéltek Közössége

()

1051 Budapest, Nádor 36.
képviselő: Fehérváry István, Halász Árpád, Nyírfás Dezső, Petrusz Tibor ... >>

1956 Alapítvány

()

1051 Budapest, Nádor u.36.
képviselő: Tittmann József, Vanek Béla
Az 1956-os forradalom és az azt követő megtorlás áldozatainak segélyezése, gyógykezeltetésük, tényfeltáró és kutatómunka támogatása. ... >>

1956 Emléke Közhasznú Alapítvány

(érdekképviselet)

1051 Budapest, Nádor 36.
képviselő: Gyurcsó Mihály
A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége működésének elősegítése, 1956 emlékének ápolása. ... >>

21. sz. Építők Sportkör

(sport)

1052 Budapest, Apáczai Cs. J. 7.
képviselő: Littmann Róbert ... >>

32-es Gyalogos Kompánia Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

1055 Budapest, Markó utca 7. IV./2.
képviselő: Barabás Ákos
A magyar katonai hagyományok őrzése, a dicső elődök emlékének megőrzése, ezen célok és feladatok széles körben való megismertetése. A magyar fiatalok nemzeti öntudatra nevelése, a határon túli magyarság identitástudatának erősítése, a katonai hagyományok kutatása és ápolása. ... >>

3Híd Alapítvány a baleseti sérültekért

(egészségügyi,szociális)

1053 Budapest, Magyar u. 3. I/2.
képviselő: Dr.Katonáné Kunos Márta, Dr.Papp Imre
A közlekedési balesetekben megsérült, súlyos maradandó egészségügyi károsodást szenvedett személyek részére, illetőleg a közlekedési balsesetekben életüket vesztett személyek hozzátartozói részére támogatás nyújtása. ... >>

56-os Bajtársi Alapítvány

(kulturális,szociális)

1051 Budapest, Nádor 36.VI.em.
képviselő: Németh Bálint
Az 1956-os forradalom haladó hagyományainak, eszmeiségének és emlékének megőrzése és ápolása, illetve a rászoruló 56-os forradalmárok és családtagjaik támogatása, érdekképviselete. ... >>

56-os Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1051 Budapest, Nádor u.36.
képviselő: Fazekas János László
Érdekképviseleti tevékenység. ... >>

A Bazilikáért Alapítvány

()

1051 Budapest, Hercegprímás 7.
képviselő: Snell György
A Szent István Bazilika felújítása és karbantartása. ... >>

A Benyus Testvérek Kamaraegyütteséért Alapítvány

()

1053 Budapest, Királyi Pál u.7.II.em.4.
képviselő: Vígh Sándorné
A Benyus Testvérek kamaraegyüttesének támogatása. ... >>

A Beszédhibás Gyermekekért Alapítvány

()

1052 Budapest, Deák Ferenc u. 17.
képviselő: Madar Gyula
A beszédhibás gyermekek komunikációs zavarainak, tanulási nehézségeinek megelőzése, korrekciója, sokoldalú személyiségfejlesztésének, társadalmi beilleszkedésének elősegítése. ... >>

A Budapesti Szépművészeti Múzeum Nemzetközi Kiállításait Támogató Alapítvány

(kulturális)

1052 Budapest, Petőfi tér 3.B. II. 6.
képviselő: Bene István (-II-), dr. Baán László, Fernando Perpina-Róbert ketten együ, Hegyi Lóránt Dr. (-II-), Mojzer Miklós (ketten együtt), Rudolf Schmidtné Bartakovics Mária, Schmidt Lajos Dr. (-II-), Suzanne K.Huebner (-II-)
A Szépművészeti Múzeum által szervezett nemzetközi kiállítások megrendezésének, ismertségének és látogatottságának elősegítése, a kiállítások működési feltételeinek megteremtéséhez támogatás nyújtása, a képzőművészet szélesebb körű megismerésének elősegítése. ... >>

A Csend Világa Fekete-Fehér Kockákon Alapítvány

(sport,oktatási)

1055 Budapest, Néphadsereg 10.
képviselő: Barta Gyuláné
A hallássérültek sakkozása szinvonalának emelése, a fiatal magyar sakktehetségek felkutatása, oktatása, versenyeztetése és menedzselése a hallássérültek között. ... >>

A GULÁG-okban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány

(kulturális)

1054 Budapest, Alkotmány utca 4. V./19.
képviselő: Stark Tamás elnök
Az alapítvány budapesti székhellyel elő kívánja segíteni, hogy a szovjet hatóságok által elhurcolt és a kényszermunkatáborokban (GULAG) elpusztult sok tízezer magyar fiatalnak méltó emléket állítsanak. A felallított EMLÉKMŰ - folyamatos állagkarbantartása, gondozása - közvetlen környezetének, a Budapest V. kerületi Honvéd terén, virágokkal való beültetése, gondozása, felügyelete. Időszakonként ünnepeken, de mindenképpen évente november 26.-án - illetve szükség szerint meghatározott időpontban - koszorúzási ünnepségek tartása, az alapítványi célkitűzések ápolása, indokolt esetben a kuratórium döntése alapján a rászoruló GULAG - os bajtársak folyamatos segítése, anyagi támogatása. ... >>

"A Gyermekkori Egészségügyi Vészhelyzetek Megelőzéséért és Elkerüléséért" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1055 Budapest, Honvéd utca 38. I./4.
képviselő: Geszti László, Turcsán Ferenc
Az alapítvány célja, hogy segítséget nyújtson a gyermekkori egészségügyi vészhelyzetek ( hirtelen kialakuló, súlyos, potenciálisan életveszélyes helyzetek) elhárítására, kezelése során a veszélyeztetett gyerekek szüleinek, a velük foglalkozó nevelőknek illetve maguknak a gyerekeknek, nem utolsó sorban ezen helyzetek megelőzése érdekében. ... >>

A Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány

(oktatási)

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
képviselő: Stark Ferenc
A határon túl élő magyar közösségek és szórványmagyarság felsőoktatásának, szakképzésének, valamint oktatási szakemberek továbbképzésének elősegítése és támogatása. Az alapítvány felnőttoktatási tevékenységet is folytat. ... >>

A HÖOK a Hallgatókért Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

1055 Budapest, Szent István körút 11. IV/36.
képviselő: Ollár Tamás (kuratóriumi elnök)
A magyarországi felsőoktatási intzéményekben tanuló hallgatók szakmai, kulturális, tömegsport és egyéb közösségi tevékenységienek támogatása. Az alapítvány támogatja a felsőoktatási intézmények hallgatóiból álló önszerveződő csoportokat, melyek keretet adnak a polarizált érdeklődésű hallgatók igényeinek kielégítéséhez. Segíti a hallgatói kezdeményezésű szakmai rendezvények, bemutatók megrendezését, hozzájárul a szabadidő kulturált eltöltését szolgáló rendezvények megszervezéséhez. Elősegíti a felsőoktatási sport sportági sajátosságai szerinti eszközeinek bővítését, hozzájárul működésük színvonalasabbá tételéhez. Elősegíti a hallgatói szakmai utak létrejöttét és azt, hogy minél színvonalasabb szakmai ismretekehez jussanak a résztvevő hallgatók. Pk.60128/1999/23.sz.végz.el további cél: Az alapítvány támogatja a hátrányos helyzetű és szociálisan rászoruló - kü- lönösen az állami gondozásban felnevelt, árva vagy félárva - hallgatók tanulmá- nyainak folytatását.
Pk60128/1999/23. sz. végzéssel célkiegészítés: Az alapítvány támogatja a hátrányos helyzetű és szociálisan rászoruló - különösen az állami gondozásban felnevelt, árva vagy félárva - hallgatók tanumányainak folytatását. ... >>

A József Attila Utcai Óvodás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1051 Budapest, József Attila u. 18.
képviselő: Blahóné Csikós Márta
A József Attila utcai óvodás gyermekek testi, lelki fejlődésének elősegítése, idegen nyelvek óvodás korban való elsajátításának elősegítésével, sportolás az egészséges életmódra nevelés érdekében, valamint a szabadidő hasznos, egészséges eltöltésével való megismertetés. ... >>

"A jövő zenéje" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1051 Budapest, József nádor tér 8. VI./2.
képviselő: Komlós Gábor
Elősegíti a fiatal zeneművészek nevelését, oktatását, képességfejlesztését, Hozzájárul hazánk zenei-kulturális örökségének megóvásához. Jótékonysági és egyéb koncertek szervezésével népszerűsíti a minőségi, klasszikus zenét és a fiatal művészeket ... >>

A Jövőért, a Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi)

1055 Budapest, Balassi B.19.
képviselő: Éliás András Dr., Frenkl Róbert Dr., Szepesi András Dr.
A Magyarországon nem megfelelően, vagy nehezen gyógyítható gyermekek gyógykezelésének támogatása. ... >>

"A Magyar Autómüszaki Felsőoktatásért" Alapitvány

(oktatási)

1052 Budapest, Váci u. undefined 16/a.VI.em.
képviselő: Dr.Michelberger Pál ... >>

A Magyar Biztosításügyért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1052 Budapest, Deák F.10.
képviselő: Trunkó Barnabás dr.
A magyar biztosítási oktatás támogatása, oktatási és kutatási intézet kialakítása, müködtetése. ... >>

A Magyar Grafikáért Alapítvány

()

1055 Budapest, Szent István krt. 1. IV.8.
képviselő: Stefanovits Péter
A magyar grafika népszerűsítése, támogatása. ... >>

A Magyar Jogi Publicisztikáért Alapítvány

(kulturális)

1054 Budapest, Szemere 10.
képviselő: Németh János dr.
A magyar jogtudományi eredményeknek, a joggyakorlat tapasztalatainak közzététele, a jogásztársadalom kultúrájának növelése. ... >>

A Magyar Kézművességért Alapítvány

()

1054 Budapest, Kálmán Imre 20.
képviselő: Benkő Cs. Gyula, Fábry Zoltán, Gergely Imre, Sarkadi Nagy Emília
A magyar kézművesség támogatása. ... >>

"A Magyar Teniszért" Alapítvány

(sport,oktatási)

1054 Budapest, Akadémia utca 16.
képviselő: Dr. Ruttner Zoltán
A magyar tenisz fellendítése, a 11-14 éves tehetséges gyerekek kiválasztása és sportbeli fejlődésének támogatása, adottságaik maximális kibontakoztatásának elősegítése, a magyar teniszsport utánpótlásának biztosítása, a gyermekek tanulmányi előmenetelének elősegítése. ... >>

A Magyar Vadért! Természet- és Környezetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1054 Budapest, Honvéd 8.IV.em.3.
képviselő: Cseke (Csekő) Sándor
Támogatást nyújtani a vadon élő állatvilág, a magyar vad élőhelyének megóvására és fejlesztésére. Elősegíteni a természet védelmét, támogatni a vadásztársaságok, a vadászok szakmai érdekvédelmét és a magyar vadászati kultúrát. ... >>

A Női Vízilabda Utánpótlásáért Alapítvány

(sport)

1056 Budapest, Havas u. 2. I/7/a.
képviselő: Konrád Mária, Szarkáné Kis Aranka
A magyar női vizilabdasport utánpótlás támogatása, színvonalának emelése, működési feltételeinek javítása. ... >>

A Progresszív Kerámiáért MKISZ Alapítvány

()

1050 Budapest, Vörösmarty tér 1. 1364 Pf:51.
... >>

A Protestáns Jogi Oktatásért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1053 Budapest, Királyi Pál utca 7. 2./5
képviselő: Dr. Fábián Ferenc elnök
Különösen a protestáns jogi oktatás hagyományainak ápolása, történeténk feltárása. ... >>

A Szép Magyar Nyelvért Alapítvány

()

1056 Budapest, Irányi 8.
képviselő: Kahulits Andrea
A magyarság anyanyelvi művelődésének hathatós elősegítése. ... >>

A Szigligeti Alkotóházért Alapítvány

(kulturális)

1054 Budapest, Báthori u.10.
képviselő: Módos Péter
A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány tulajdonában álló szigligeti alkotóház felújítása, fenntartásának támogatása, ezáltal biztosítva a művészeti alkotó munka feltételeit. ... >>

A Színvonalas Ruházati Termékekért Oktatási Alapítvány

(oktatási)

1053 Budapest, Imre utca 3.
képviselő: Ecsenyi Filoména
Olyan kisvállalkozásokban szervezett és szervezendő ruhaipari szakképzések támogatása, amelyeknek célja a Magyarországon készített ruházati termékek minőségének javítása, valamint a ruhaviseletben a magyarságtudat kifejezése, továbbá a ruhaipari kisvállalkozás szempontú gyártástechnológia fejlesztésének és kutatásának támogatása. Az egészséges életmód - mint munkaerő-piaci érték - hírdetése, terjesztése, tanítása. ... >>

A Teljes Katolikus Liturgiáért Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1056 Budapest, Március 15. tér 2.
képviselő: Jancsó András
A Budapesti Belvárosi Templomban a teljes katolikus liturgia lehetővé tétele annak anyagi támogatásával, a Belvárosi Templomnak, mint kulturális örökségnek a megóvása, karbantartása, a műemlék védelme, a Főplébánia szociális és oktatási feladatainak anyagi támogatása. ... >>

A Teljesség Fénye Alapítvány

(egészségügyi)

1056 Budapest, Váci u.45.fsz.5.
képviselő: Bodrogi Molnár Árpád
Az egészséges életmód kialakításának elősegítése, speciális gerincnyújtó torna bevezetése és népszerűsítése útján. ... >>

A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi)

1054 Budapest, Steindl I. u. 11.III/1.
képviselő: Dr.Feszthammer Artúrné
A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinikáján működő Gyermek Habilitációs Csoport végtaghiányos gyermekekkel kapcsolatos munkájának támogatása. ... >>

A Vidék Társadalmi Felemelkedéséért Alapítvány

(egyéb)

1054 Budapest, Széchenyi rkp.19.
képviselő: Szabó János dr., Szabó János dr., Szabó János dr., Szabó János dr.
A politikai demokrácia intézményrendszere kiszélesítésének a magán- tulajdonon alapuló árutermelő gazdaság kiépítésének a népesség mű- veltségi színvonala emelésének támogatása. ... >>

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Dolgozók Szakszervezete

(érdekképviselet)

1052 Budapest, Deák Ferenc utca 23.
képviselő: Michalkó Péter
A tagság országos, megyei (fővárosi) és munkahelyi szinteken megjelenő érdekeinek feltárása, képviselete és védelme; A munka és életkörülményeket befolyásoló országos, ágazati és munkahelyi döntésekben való közreműködés; A tagság által kifejtett tevékenység társadalmi elismertségének erkölcsi és anyagi megbecsültségének előmozdítása és képviselete; Önsegélyező, szociális és szolgáltató tevékenység végzése, részvétel a jogalkotás előkészítésében, a jogalkalmazás szakmai, szervezeti és személyi feltételeinek kialakításában; A közszolgálati etikai normák érvényesülésében való közreműködés, valamint nemzetközi kapcsolatok kiépítése, szervezése, felhasználása a hazai érdekfeltárás, illetve érdekérvényesítés folyamatában. ... >>

Adóhivatali Dolgozók Jóléti, Egészségmegőrző és Szabadidő Alapítványa

(sport)

1054 Budapest, Széchenyi 2.
képviselő: Kiss Csongor
Az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal dolgozói egészséges életmódja kialakitásának /üdülés, sport stb.../ elősegitése. ... >>

ADOSZT Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Dolgozók Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztára

()

1052 Budapest, Deák Ferenc u. 23.
képviselő: Michalkó Péter /ig.tan.eln.önállóan ... >>

Adria Önsegélyező Pénztár

(egyéb)

1052 Budapest, Váci utca 11/B. 4./51.
képviselő: dr. Klára András végelszámoló ... >>

Adria Vitorlázó Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1052 Budapest, Piarista köz 1.
képviselő: Urbán József
A szabadidő-sport népszerűsítése és támogatása a középiskolás diákság körében, különös tekintettel a vitorlázásra. ... >>

AEnigma Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1053 Budapest, Veres Pálné u. 25.
képviselő: Badacsonyi Gergely önállóan, Földi Ágnes Fanni ketten együtt, Márvány Miklós ketten együtt
részvétel az ifjúsági kulturális és szabadidős életben, - kulturális rendezvények szervezése, - sportrendezvények, - szabadidős programok szervezése, - fiatal tehetségek felkarolása, támogatása, - együttműködés más egyesületekkel céljai megvalósítása érdekében. ... >>

ÁFEOSZ - Co-op Hungary Rt Szakszervezeti Alapszervezet

(érdekképviselet)

1054 Budapest, Szabadság tér 14.
képviselő: Pásztorné Pila Erika
Az ÁFEOSZ és Co-op Hungary Rt. munkavállalóinak érdekképviselete. ... >>

AGA-PÉ Osztozó Szeretet Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1055 Budapest, Stollár Béla u. 16. I/8.
képviselő: Bozsoki Róbert
A halmozottan hátrányos helyzetű emberek, állami gonozottak, fogyatékosok, cigányok, hajléktalanok, betegek, szegények életének javítása, társadalmi integrációjának segítése, a személyt körülölelő, lehetőség szerint legteljesebb, feltételrendszer pozitív irányú hatásmechanizmusával. A velük foglalkozó szakemberek munkájának támogatása. A hitélet segítése, a vallásos élet értékeinek felmutaása, pozitív életforma alakító hatásainak alkalmazása, elsősorban a célcsoport boldogulásáért. ... >>

AGICOA Magyarország Filmelőállítók Jogkezelő Egyesülete

(egyéb)

1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16.
képviselő: Helmut Koszuszeck
A filmelőállítókat megillető üres hordozó jogdíjjal és vezetékes továbbközvetítési joggal kapcsolatos jogvédelem, közös jogkezelés. ... >>

Agrár és Szövetkezeti Jogászok Egyesülete

(érdekképviselet)

1054 Budapest, Akadémia 1-3.
képviselő: Ovári Gyözö dr., Tóth Mária dr., Zsohár András dr. ... >>

Agrár Munkaadói Szövetség

(érdekképviselet)

1054 Budapest, Kálmán Imre utca 20. II./204-205.
képviselő: dr. Balogh István
Az agrárgazdaság munkaadói oldalának érdekfeltáró, egyeztető és érdekérvényesítő tevékenységének képviselete, és ezen keresztül a szövetség és a tagok gazdasági céljai megvalósulásának elősegítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41