Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VIII. ker civil szervezetek


Találatok száma: 1310
1. oldal

100 Király Alapítvány

(kulturális)

1086 Budapest, Király utca 100. II./11.
képviselő: dr. Antalóczy Tímea, dr. Vágó Laura
A művészetek, a média valamint a gazdasági szereplők együttműködésének elősegítése és erősítése, mind a jelenben, mind a jövőre nézve. ... >>

102. sz. GANZ Cserkészcsapat

(sport)

1080 Budapest, Erdélyi 10.
képviselő: Fraknó Tibor ... >>

1956-os Forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány

()

1082 Budapest, Baross utca 63-67.
képviselő: dr. Gedai István
Emlék állítása múzeum létesítésével az 1956-os forradalom mártírjainak a Corvin közben. ... >>

21.Színház a Nevelésért Egyesület

(intézményi)

1082 Budapest, Baross u. 86. félemelet 3/b.
képviselő: Novák Géza Máté
Egy speciális magyar irodalmi - drámai színházi nevelési programon keresztül egy gyermek-, ifjúsági-, és alternatív jellegű színház magyarországi és esetenként határon túli működtetése, az ennek érdekében tevékenykedők szervezetbe tömörítése, közös érdekeik megfogalmazása, képviselete és védelme, a szakmai munka feltételeinek, területeinek bel- és külföldi biztosítása. ... >>

"2" Betegek Egyesülete

(egészségügyi)

1088 Budapest, Szentkirályi 46.
képviselő: Haizmann Gáborné ... >>

32-es Baka Vagyok Én Alapítvány

(kulturális,érdekképviselet)

1081 Budapest, Asztalos S. u. 5-7.
képviselő: Máthé Tibor
A 32-es császári-királyi sorgyalogezred, valamint a székely határőrség katonai- és kulturális örökségének felkutatása, ápolása, megjelenítése rendezvényeken, emlékünnepségeken és az európai hagyományőrző szövetségbe /E.U.R.S./ való betagozódás révén. ... >>

3F - Független Fogyasztóvédelmi Fórum Közhasznú Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

1081 Budapest, Köztársaság tér 2. fsz./10.
képviselő: Hunya Éva
A fogyasztók speciális érdekeinek védelmére létrejövő, nem profit-orientált, politikamentes szakmai szervezet jogi keretek között történő működtetése;
A kereskedelmi és egyéb szolgáltatások igénybevevőinek érdekvédelme, jogérvényesítésük elősegítése;
A kereskedelmi és egyéb szolgáltatók és szolgáltatások minőségének monitorozása, a preventív intézkedések elősegítése, támogatása;
A nemzetközi ajánlások magyarországi adaptációjának támogatása és megvalósítása valamennyi érintett féllel együttműködve;
Megfelelő együttműködés kiépítése az illetékes hatóságokkal és szakmai szervezetekkel;
Szakmai kapcsolatok létrehozása, fenntartása más nemzetközi, hasonló tevékenységű társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel;
A fogyasztói érdekek sérelme esetén a jogérvényesítés lehetőségeivel kapcsolatos objektív ismeretek terjesztése. ... >>

56-os Szervezetek Konföderációja

(érdekképviselet)

1082 Budapest, Baross u. 61.
képviselő: Bogdán Károly, Dr.Tamás Károly, Hisipi Lajos, Pruha József, Rácz József
Az 56-os szervezetek összefogása és a mindenkori kormány előtt képviselni az 56-osok szempontjait és érdekeit, a mindenkori kormány előtt 1956. eszmei és személyi érdekvédelme. ... >>

A Balesetet Szenvedő Emberért Alapítvány

()

1081 Budapest VIII., Fiumei út 17.
képviselő: Bálványossy Péter Dr., Rácz Sándor Dr.
A balesetet szenvedők lehető legrövidebb időn belüli gyógyulásának, munkaképességük visszanyerésének érdekében elősegíteni az e szolgálatban közreműködők szakmai esmeretének gyarapítását, új eszközök és eljárások bevezetését. ... >>

A BKV Előre SC Szabadidősportjáért Alapítvány

(sport)

1087 Budapest, Sport u. 2.
képviselő: Várhelyi István
A BKV Rt. és az Előre SC dolgozóinak, csládtagjainak és nyugdíjasinak testedzési, sportolási, kondicionálási, felüdülési, rehabilitációs és gyógyulási lehetőségeinek, társas összejövetelének szervezése, a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, támogatása. ... >>

A CF-es Gyermekek Élhető Életéért Alapítvány

()

1089 Budapest, Üllői 86.
képviselő: Dr. Ujhelyi Rita, Kissné Kántor Ilona
A cysticus fibrosisos (mucoviscidosisos) gyermekek és felnőttek támogatása. ... >>

A Cigányság Európai Polgárosodásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

1081 Budapest, Bezerédi utca 4. 3./5.
képviselő: Varga József
Esélyegyenlőség megteremtése érdekében támogassa a szociálisan hátrányos helyzetű csoportok társadalmi felzárkózását, kiemelten a hazai cigányságra tekintettel. Ösztönözze és elősegítse a hátrányos helyzetűek iskolai és iskolán kívüli oktatásban történő részvételének esélyeit. Sokoldalúan támogassa a hazai cigányság önazonosságának megőrzésére tett törekvéseit, kulturális értékeinek bemutatására tett törekvéseit. Támogassa a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok elhelyezkedési esélyeinek növelését a munkaerőpiacon. ... >>

A fenntartható környezetfejlődésért egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

1085 Budapest, Kőfaragó utca 9.
képviselő: Károlyi János
A kiegyensúlyozott és fenntartható környezetfejlődés, vidék- és településfejlesztés, környezetvédelem, természeti- és épített értékvédelem területén folytatott szaktanácsadás és információ szolgáltatás mind az egyesület tagjai, mind egyéb társadalmi szervezetek, civil kezdeményezések, önkormányzatok, oktatási és kutatási intézmények, szakmai szervezetek számára. ... >>

A Fény Lovagjainak és Testvériségének Egyháza

()

1085 Budapest, Kőfaragó u. 5.
képviselő: Szi Benedek Lajos ... >>

"A Füvészkertért" Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

1083 Budapest, Illés utca 25.
képviselő: Dr. Isépy István
A Füvészkert széleskörű (egyetemen kívüli, azaz nem egyetemi) oktató és ismeretterjesztő tevékenységének fejlesztése, támogatása, a Botanikus Kertnek, mint kulturális és természeti örökség egységes egészként történő megőrzése. ... >>

"A gondtalan gyermekévekért" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1082 Budapest, Baross utca 61. IV./422.
képviselő: Stubenvoll Péter
Családsegítés, gyermek- és ifjúságvédelem, segítségnyújtás gyermekek részére nyújtott egészségügyi és rehabilitációs tevékenységhez, segítségnyújtás hátrányos helyzetű társadalmi csoportban élő gyermekek esélyegyenlőségének megteremtésében, társadalmilag hátrányos helyzetben élő gyermekek nevelésében, oktatásában, képességfejlesztésében való részvétel. ... >>

A Halláskárosultakért Alapítvány

(egészségügyi)

1083 Budapest, Szigony u. 36.
képviselő: Dr. Répássy Gábor
Tekintettel egyrészt a súlyos fogyatékos halláscsökkenéssel születettekre, illetve a felnőttkor folyamán hallásukat teljesen elvesztő betegekre, az alapítvány azzal a céllal jön létre, hogy elsősorban a cochlearis implantásió segítségével részükre az esélyegyenlőséget biztosítani tudja. Az OEP mellett, az OEP feladatkörét részben átvállalva, a halláskárosodott gyermekeket minden lehetséges módon támogatni tudja, hogy a cochlearis implantációt a megfelelő időben lehessen elvégezni. Felnőttkorban - a valamely megbetegedés folytán halláskárosultak részére, mivel az ő beszédkészségük már kifejlődött - a cochlearis omplantáció segítségével a normális hallás képessége helyreállítható. Az alapítvány célul tűzi ki azt is, hogy azokat a súlyos hellássérülteket támogassa, akiknek hallása még hallókészülékkel javítható. Indokolt esetben az ő részükre a hallókészülékeknél kötelezően felmerülő önrészt vagy annak egy részét az alapítvány átvállalja. Az alapítvány további célja, hogy támogassa a magyar fül-orr-gége klinikusokat abban, hogy be tudjanak kapcsolódni külföldi rehabilitációs kutatási programokba. ... >>

A Hazai Szervátültetésért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1082 Budapest, Baross u.23.
képviselő: Dr. Sótonyi Péter
A SOTE Transzplantációs és Sebészeti Klinika, mint a hazai szervátültetés központjának fejlesztése, tevékenységének támogatása. A SOTE Transzplantációs és Sebészeti Klinika betegeinek történő segítségnyújtás, az utógondozás segítése. ... >>

A kárpátaljai népi faépítészeti remekművek megőrzéséért Nemzetközi Alapítvány

(egyéb)

1081 Budapest, Rákóczi u. 69. III. 52.
képviselő: Dr. Kupár Alexander
A kárpátaljai faűemlékek - remekművek megőrzését az utókor részére biztosítani. ... >>

A Kínai és a Magyar Gazdaság és Kereskedelem Fejlődését Elősegítő Egyesület

(kulturális)

1088 Budapest, Rákóczi út 11. fszt./5.
képviselő: Chen Chong
A kínai és a magar gazdaság és kereskedelem elősegítése. ... >>

A korszerű szülészetért és nőgyógyászatért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1088 Budapest, Baross utca 27.
képviselő: Dr. Rigó János
A szülészet, a nőgyógyászat, az újszülött gyógyászat és a klinikai genetika művelésének és fejlesztésének támogatása és elősegítése a gyógyítás, a tudomány és az oktatás területén. ... >>

A Lelkibetegek Egészségéért, a Lelki Egészség Védelméért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1086 Budapest, Szűz u. 3.I.10.
képviselő: dr. Frecska Ede
A pszichiátriai betegellátás reformja, a közösségi ellátás kiépítése és kiterjesztése, a kiegészítő közösségi ellátási formák fejlesztése és elterjedése. Családterápiás műhely működtetése: az önsegítés támogatása. A lelki egészség védelme. A lelki egészség védelme érdekében szakmai továbbképzés, tanfolyam, rendezvény szervezése, kiadvány szerkesztése és terjesztése, a hazai és nemzetközi kapcsolatok erősítése, ápolása, a nemzetközi tapasztalatoknak a megismertetése. Tanulmány készítése: Az alapítvány segítséget kíván nyújtani a pszichiátriai kutatási eredmények minél szélesebb körben történő megismertetéséhez. A céljai megvalósítását segítő eszközöket felkutatja, a feladatok megvalósításához támogatásokat vesz igénybe és támogatásokat nyújt. ... >>

A Magyar Fül-Orr-Gégészet Fejlesztéséért Alapítvány

(egészségügyi)

1083 Budapest, Szigony utca 63.
képviselő: dr. Liktor Bálint titkár, Prof.dr. Jóri József, Prof.dr. Pytel József, Prof.dr. Répássy Gábor, Prof.dr. Sziklai István
A fül-orr-gégészeti, fej-nyaksebészeti tudományos, továbbképző, oktató munka támogatása. ... >>

A Magyar Gyermekradiológia Fejlődéséért Alapítvány

(oktatási)

1083 Budapest, Bókay utca 53-54.
képviselő: dr. Karádi Zoltán, dr. Várkonyi Ildikó
A magyar gyermekradiológia személyi feltételeinek biztosítása, a gyermekradiológusok hazai és külföldi képzése, továbbképzése. ... >>

A Magyar Médiáért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1080 Budapest, Pollack M. tér 10.
képviselő: Angelusz Róbert
A magyar tömegkommunikációban közreműködő szakemberek képzésének, valamint a tömegkommunikáció tudományos kutatásának támogatása. ... >>

A Magyar Múlt Megőrzéséért Kulturális Egyesület

(kulturális)

1088 Budapest, Baross u. 10.
képviselő: Szigeti Árpád
Hagyomány megőrzés. ... >>

A Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja

(kulturális,egyéb)

1089 Budapest, Visi Imre undefined 6.
képviselő: elnök Szatmáry Kristóf, elnökhelyettes Janzsó Tamás, ügyvezető elnök Csőke Attila
Az ország és a nemzet szolgálata a politikai életben, az általános emberi-nemzeti, civil, önkormányzati és szociális értékek alapján a magyar munkaadói és vállalkozó kör gazdasági, szociális, kulturális támogatása a politika eszközeinek felhasználásával.
A Magyar Munkaadók Pártja progresszív, a magyar nemzet történelmi múltját, értékeit és hagyományait tiszteletben tartó, a demokratikus polgári társadalom megszilárdítására irányuló értékek hordozója, amely a szabadság, a rend, a felelősség, a tisztesség és a szolidaritás jegyében a magyar családok felemelkedésén keresztül a közjogot kívánja szolgálni, a vállalkozók érdekeinek érvényre juttatásával. A politika eszközeivel, az egyéni és társas magyar munkaadók méltó társadalmi szerepének erősítését, a hazai termékek és magántulajdon védelmét, a vállalkozásbarát adópolitika közgazdasági és jogi feltételrendszer megteremtését, a magyar munkaadók versenyképességének erősítésének és egyenlőségének biztosítását tekinti legfőbb céljának. ... >>

A Nácizmus Üldözöttei Bizottsága Működését Támogató Alapítvány

(kulturális)

1081 Budapest, Népszínház utca 27. I./6.
képviselő: Réti Józsefné
A Nácizmus Üldözöttei Bizottsága működésének támogatása. ... >>

A Növényanatómia Fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

képviselő: Dr. Szőke Éva
A fiatal oktatók képzésének támogatása. ... >>

"A szabad kifejezés pedagógiája" Freinet Alapítvány

()

1087 Budapest, Szörény u. 5-7.A.ép.I.em.11.
képviselő: Dr.Horváth H. Attila
A Freinet - pedagógiai és a nemzetközi Freinet - mozgalom hazai megismertetése és terjesztése, valamint a pedagógusi autonómia fej- lesztése. Olyan pedagógiai mozgalom támogatása, amely épít a gyermek önálló- ságára és arra a jogára, hogy részt vegyen a munka egyéni és közös- ségi megszervezésében. Tagja lehessen egy gyermekekből és felnőt- tekből álló, együttműködő és kölcsönös felelősséget vállaló cso- portnak, amelyben a pedagógus partner és a gyermek saját elképzelé- seit a csoport segítő erejével, a kritikus nyitottság légkörében valósíthatja meg. ... >>

A Szabadság Alapítvány

(kulturális)

1082 Budapest, Baross 61.
képviselő: Cserháti József
"A Szabadság" című lap támogatása, a munkások, a bérből és fizetésből élők, a pályakezdő fiatalok élet-és munkakörülményeinek támogatása. ... >>

A társasági jogért és fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási)

1082 Budapest, Üllői u. 52/B. III. 3.
képviselő: dr. Eperjesi Zoltán /elnök/ önállóan, dr. Jakab Sándor /elnökhelyettes/ önállóan, dr. Varga István /elnökhelyettes/ önállóan
A társasági és cégjog kutatása, gyakorlatának egységesítése, jogalkotás segítése, kapcsolatok a külföldi jogintézményekkel. Kiadványok megjelentetése, oktatás. ... >>

A Többnyelvű Nemzetért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1085 Budapest, Rigó 16.
képviselő: dr. Torzsa Éva
Az aktív idegennyelv tudás elismertetése Magyarországon. segítségnyújtás a tanárok átképzésében (különösképpen az egyszakos orosztanárok számára),
- segítségnyújtás a latin nyelv-oktatás fejlesztéséhez,
- támogatás nyújtása (ösztöndíj, különféle segédeszközök beszerzése, stb.) a mozgássérült, vagy vak tanulók tanításához, illetve vizsgáztatásához,
- a módszertani és alkalmazott nyelvészeti kutatások támogatása bel- és külföldön,
- létrehozni a Média TÉKÁ-t, illetve egy kizárólag nyelvtanulást szolgáló könyvesboltot,
- általában az idegennyelvtudás szintjének emelése; oktatási anyagok, segédeszközök fejlesztése. ... >>

A VIII. kerület Tornasportjáért Alapítvány

(sport)

1085 Budapest, Üllői út 18.
képviselő: Draskóczy Imre
Budapest, VIII.kerülete lakosságának egészséges életmódjának elősegítése, elsősorban a torna sportágra lehetőséget biztosító létesítmények fejlesztésével, sportrendezvények támogatásával. ... >>

A Vonuló Madarakért Alapítvány

(természetvédelem)

1089 Budapest, Orczy út 43. I/13.
képviselő: dr Csörgő Tibor elnök
Támogatás az országban természetvédelmi oltalom alatt álló madárfajok vonulási mintázatainak és stratégiáinak tudományos vizsgálatához a vonulás kutatás módszereinek népszerüsítéshez, megismertetéséhez kapcsolatok feladatok szervezéséhez, megvalósításához. ... >>

A.P.A! Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1085 Budapest, Horánszky u. 5.
képviselő: Nemere Réka önálló, Szabó Beáta önálló
Működése során bemutassa és támogassa a kortárs - közép-kelet európai, különös tekintettel ezen belül a magyar - alkotók művé- szetét, felölelve a képzőművészet, iparművészet, színház- és tánc- művészet, zene, irodalom és filmművészet területeit és egyéb mű- vészeti határterületeket. Tevékenysége során segítséget nyújt a művészeknek alkotómunkájuk feltételeinek megteremtésében az ala- pítvány által nyújtott műteremhasználati lehetőség biztosítása útján; Támogatja az alkotókat pályázatokon elnyerhető ösztöndíjak és egyéb juttatások folyósításával; Bemutatja az alkotók művé- szetét kiállítások és egyéb művészeti programok szervezésével; Elősegíti mester-tanítvány kapcsolat megvalósulását; Törekszik egy állandó művészeti gyűjtemény és kiállítás létrehozására; Oktatói tevékenységet végez előadássorozatok, művészeti és továbbképző szabadiskola működtetésével; Ingyenes művészeti kiadványokat és katalógusokat ad ki; Nemzetközi művészeti csereprogramokat és vándorkiállításokat szervez, amely programok útján segíti a magyar fiatal művészek külföldi bemutatkozását és kiállítási lehetőséghez jutását. ... >>

Ab Esse Ad Posse - a Létezőből a Lehetségesbe Alapítvány

()

1085 Budapest, Horányszky 11. (Vörösmarty Mi
képviselő: Keresztúri József
Az 1990/91-es tanévben beindított komplex humán tanmenetű drámatagozatos tanulócsoport munkájának, illetve a csoportban folyó kísérleti pedagógiai tevékenység segítése. ... >>

Accor-Pannonia Hotels Zrt. Szakszervezet

(érdekképviselet)

1088 Budapest, Puskin utca 2.
képviselő: Barna József, Orzó László
Tagjai érdekeinek szervezett és szakszerű védelme, képviselete és az érdekek érvényre juttatása. ... >>

ÁCS JÓZSEF Lovassport - egyesület

(sport)

1089 Budapest, Bíró Lajos utca 5.
képviselő: Vértes Katalin Orsolya
Tagjai részére rendszeres sportolási és versenyzési lehetőséget biztosítani a lovassport területén. ... >>

ADMIRÁL Sport Club

(sport)

1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 11.sz.
képviselő: Modroczky Péter ... >>

Ady-Életmű Alapítvány

(kulturális)

1088 Budapest, Múzeum krt. 4. A. épület
képviselő: Tarján Tamás
Az Ady-életmű kritikai kiadása tudományos előkészítésének és a befejezett kötetek megjelentetésének folyamatos biztosítása. ... >>

AESCULAP a Gyógyszerésztudományért és Oktatásért Alapítvány

(oktatási)

1085 Budapest, Üllői út 26.
képviselő: dr. Tekes Kornélia
A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszertudományi Kar támogatása. ... >>

Agrár Vidékfejlesztési Szakmai Műhely - ARDW

(kulturális,egyéb)

1087 Budapest, Osztály u. 12-14. A/III/8.
képviselő: Dr. Mikula Lajos elnök
Összefogja és koordinálja azoknak az ifjúsági egyesületeknek, társadalmi szervezeteknek a tevékenységét, amelyek agrár szakmai tevékenységgel, kulturális és szabadidős tevékenységgel, népi hagyományőrzéssel, az euroatlanti csatlakozás kérdéseivel, környezetvédelemmel foglalkoznak, és ezekhez kapcsolódóan szervezik tagjaik tevékenységét, programjaikat. ... >>

Agykontroll Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1084 Budapest, Szörény utca 5/ b. fszt./4.
képviselő: Sólyom Ildikó
A szellemi képességek kibontakoztatását szolgáló Silva-módszer magyarországi elterjesztése. Lelki és testi egészség növelése. A szellemi képességek kibontakoztatása. A stressz kezelése. Nevelése és oktatás, képességfejlesztés, tehetségfejlesztés, ismeretterjesztés. Hátrányos helyzetűek számára agykontroll tanfolyam elvégzésének lehetővé tétele. ... >>

AIOD Magyarország Egyesület

(egészségügyi)

1089 Budapest, Benyovszky Móricz u. 43.
képviselő: Dr. Nyárádi József
A dinamikus töréskezelésnél alkalmazott legújabb műtéti technikák megismertetése, bevezetése, a műtéti eljárással kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatok összehasonlítása. Külön figyelmet fordít az egyesület az intrameduláris velőűrszegezés, valamint a Stryker Howmedica Osteonics devizakülföldi személy által kifejlesztett dinamikus töréskezelő termékek, izületpótló eljárások , és egyéb mozgásszervi megbetegedések műtéti kezelései szakmai előnyeinek ismertetésére. ... >>

Aka Tonbo Kendo Klub Közhasznú Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1081 Budapest, Alföldi utca 16-18. 3./70.
képviselő: Csontos Tamás, Pongrácz Miklós, Szilágyi Péter
A rendszeres sportolás, az ilyen igények felkeltése, valamint az egyesület tagjainak sportolóvá nevelése a kendo (tradicionális japán kardvívás) és iaido (hagyományos japán kardkirántás gyakorlása) elnevezésű japán harcművészeti irányzatok gyakorlása, meghonosítása, széles körű megismertetése, elméleti és gyakorlati oktatása, hagyományainak, kultúrájának, az ehhez kapcsolódó szokások ápolása által. Cél továbbá, hogy tagjainak - különös tekintettel az ifjúságra - testi, szellemi, erkölcsi, közösségi életre nevelését elősegítse, fejlessze. A közös edzéseken keresztül tagjai egészséges életmódra, udvariasságra, a szabadidő kulturált eltöltésére nevelje, hogy tagjai a magyar társadalom hasznos és tevékeny tagjai legyenek. Továbbá az egyesület célja a magyar és a japán nép közötti kulturális kapcsolatok ápolása, új kapcsolatok keresése, a két ország hagyományainak ápolása és megismertetése. ... >>

AKTIO Jogvédelmi Egyesület

(egyéb)

1084 Budapest, Rákóczi tér 6. 5./1.
képviselő: Földesi Géza
az egyesület célja, hogy az alkotmányos alapjogok következetes érvényesítése, a hátrányos megkülönböztetés megszüntetése, és a jogtudatos gondolkodás elterjesztése érdekében tagjai részére jogvédő tevékenységet folytasson. Az egyesületet a tagok azzal a céllal hozták létre, hogy tevékenységével elősegítse az általános jogi ismeretek terjesztését, tudatosítsa a személyiségi és fogyasztói jogok tartalmát és érvényesülésük fontosságát. ... >>

Aktív Segély Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1083 Budapest, Práter u. 28. II. 1.
képviselő: Sikari Viola Viktória
Hátrányos helyzetben lévő, vagy beteg emberek támogatása, valamint egészségügyi és oktatási intézmények segítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41