Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XI. ker civil szervezetek


Találatok száma: 1721
1. oldal

23 Szék Klub Egyesület

()

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
képviselő: Aczélné Anda Katalin ... >>

23. sz. Állami Építőipari Vállalat HE.

()

1119 Budapest, Nándorfejérvári út 15. fszt./1.
képviselő: Nagy László ... >>

43.sz. Építők Sportköre

(sport,kulturális)

1116 Budapest, Fegyvernek utca 8. II./20.
képviselő: dr. Hevesi György, dr. Hevesi Tamás
Az öntevékeny sport támogatását tekinti céljának, alapvetően sport, szociális, kulturális céllal alakult meg. Felvállalja, hogy segít a szabadidő megszervezésében, sport és kulturális programok szervezésében. ... >>

7+ Sport club Egyesület

(sport)

1118 Budapest, Homoród u. 17.
képviselő: Almási László ... >>

A "BOLYGÓ" Nevű Vitorláshajó Megóvásáért és Sikeres Sporttevékenységéért Alapítvány

(sport,kulturális)

1111 Budapest, Lágymányosi undefined 14 A I/4
képviselő: Takács Kristóf elnök
A " BOLYGÓ" nevű vitorláshajó eredeti állapotban való megőrzése, a jövő nemzedékek számára folyamatos javítása és állagmegóvása, annak érdekében, hogy a jelen és a jövő nemzedékek megismerhességk a hagyományos építésű hajók szerkezetét, tulajdonságait, és kezelésének módját. ... >>

A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium "Kormos Zoltán" Tanulmányi Ösztöndíj Alapítványa

(szociális)

1114 Budapest XI., Villányi út 27.
képviselő: Dr.Kerényi Károly
Anyagi támogatás nyújtása a budai Szent Imre Gimnázium erre érdemes tanulóinak, emlékezve Kormos Zoltánra, az alapító osztálytársára, aki szintén orvosi pályára készült, de a politikai üldöztetés során a gimnáziumból eltávolították, és az 1956-os forradalom és szabad- ságharc során a Corvin közben hősi halált halt. Tan - évente egy alkalommal ösztöndíjat adni egy, illetve lehetőség szerint több tanulónak, a diákok családi problémáit, szociális rászorultságát figyelembe véve. ... >>

A Demokratikus Politikai Kultúráért Alapítvány

()

1114 Budapest, Kosztolányi D. tér 12.
képviselő: Dr.Bárány Tibor
A magyar politikai kultúra európai demokratikus értékek alapján történő újraélesztése, a politikai többpártrendszer megszilárdulásának a támogatása. ... >>

A Felnőtt Leukaemiásokért Alapítvány

(egészségügyi)

1113 Budapest, Daróci út 24.
képviselő: Dr. László Előd
Az Országos Haematológiai Intézet és Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Haematológiai Tanszéke által kezelt leukaemiás betegek kezelésének támogatása. ... >>

A Felnőttképzés Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület (FFE)

(oktatási)

1117 Budapest, Baranyai u. 20. V.4.
képviselő: Pordány Sarolta
a felnőttképzés minőségi fejlesztése, a felnőttképzés elméletének és módszertanának fejlesztése, kísérleti projektek kezdeményezése az új elméleti eredmények gyakorlati alkalmazása céljából: - a felnőttképzés új tudományos eredményeinek közzététele, hazai megismertetése, - az EU tagországok közötti felnőttképzés együttműködésének erősítése, - a nemzetközi felnőttképzési együttműködések előmozdítása valamennyi kontinensre kiterjedően: - az élethosszig tartó tanulás nemzetközi tapasztalatainak közvetítése, - a hazai felnőttképzési intézmények közötti kapcsolattartás és együttműködés erősítése
- ifjúkorúak és fiatal felnőttek tudományos munkájának, ismeretszerzésének, tanulási és készségfejlesztési alkalmainak, szakmai csereprogramjainak elősegítése és támogatása,
- időskorúak tudományos munkájának, ismeretszerzésének, tanulási és készségfejlesztési alkalmainak, szakmai csereprogramjainak elősegítése és támogatása,
- tudományos kutatások végzése a neveléstudomány területén a felnőttkori tanulás előmozdítása érdekében,
- a felnőttképzés területén végzett kiemelkedő egyéni teljesítmények elismerése és közzététele,
- A Felnőttképzés Fejlesztéséért Díj elismerés odaítélése ... >>

A fib Magyar Tagozata

()

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
képviselő: Dr. Balázs L. György, Dr. Bódi István, Dr. Madaras Gábor, Telekiné Királyföldi Antónia ... >>

A Gépészmérnök Képzésért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1111 Budapest, Müegyetem rkp. 3. I/14./BME Gé
képviselő: Dr. Penninger Antal
a BME Gépészmérnöki Karán folyó képzés korszerüsitése, szinvonalának emelése. ... >>

A GRSP Magyarország - Partnerség a Közlekedésbiztonságért Magyarországi Egyesület

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

1119 Budapest, Thán Károly utca 3-5.
képviselő: dr. Lányi Péter, Mocsári Tibor, Pausz Ferenc, Tokár Balázs elnök
A közúti közlekedés területén a hazai konszenzus és együttműködés elősegítése a közlekedésbiztonság javítására. támogatva az Európai Unió közlekedéspolitikája által kitűzött célt, a közlekedési balesetek halásos áldozatai számának 50 %-os csökkentését. Hatékony hazai együttműködés kialakítása a kormányzati, a civil és az üzleti szektor között, a közlekedésbiztonság javítását célzó, közös projektekben való részvétellel. Nemzetközi együttműködés kialakítása a GRSP Irányítótanácsával, az európai GRSP szervezetekkel a hazai munka elősegítése, az un. ?legjobb gyakorlatok? ( best practice ) átvételére. Közlekedésbiztonsági nemzeti stratégia megvitatása, mely a jövőben alapját képezheti közlekedésbiztonság területén való együttműködésnek. Kapcsolattartás a közlekedésbiztonság területén érintett tárcákkal, így a Közlekedési Minisztériummal, a Belügyminisztériummal, az Egészségügyi Minisztériummal, az Oktatási Minisztériummal és az azok alá - illetve mellérendeltségében működő szakmai szervezetekkel, különös tekintettel az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottságára és a való együttműködő helyi rendőri szervekre, valamint a Közlekedési Főfelügyeletre és a helyi Közlekedési Felügyeletekre. A közlekedésbiztonság szakterületének a hazai felsőoktatásban történő hatékony megjelenítése. ... >>

A Gyommentes Környezetért Alapítvány

(egészségügyi,környezetvédelmi)

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
képviselő: Kádár Aurél dr.
A mező- és erdőgazdaságok gyomnövények elleni, a lakott településeken allergiás megbetegedést okozó növények elleni védekezéssel kapcsolatos tevékenység támogatása. ... >>

A Humanista Kerületért Egyesület

()

1117 Budapest, Szerémi sor 12/B.
képviselő: Pataki Tamás
A kerület szociális hálójának újraszervezése, kerületi újságkiadással, szociális rendezvények szervezésével. ... >>

A Jobb Életért, A Jobb Emberért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1116 Budapest, Gyékényes utca 17.
képviselő: Koncz Balázs
Emberi értékek: kultúra, oktatás, művészetek, sporttevékenységek szervezése, lebonyolítása, tudomány népszerűsítése, terjesztése, minden korosztály számára. ... >>

A Karlsruhei Egyetem Magyar Öregdiákjainak Egyesülete

(oktatási,egyéb)

1117 Budapest, Magyar Tudósok körút 2.
képviselő: Urbancsek Tamás elnök
A Karlsruhei Egyetemen, illetve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem német nyelvű mérnökképzésén tanult, illetve oktatási tevékenységet folytatott egyetemi oktatók és hallgatók közötti kapcsolatcserék fenntartása. ... >>

A Kármán Kollégiumért Alapítvány

(intézményi)

1111 Budapest, Irinyi J. 9-11.
képviselő: Dr. Horváth Béla
A Kármán Tódor Kollégium célkitűzéseinek támogatása. ... >>

A Kivitelező Építőiparért Alapítvány

()

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K.II.em. BM
képviselő: Wéber László
A BME Építész - és Építőmérnök Karán az építéskivitelezési Tanszék tevékenységének fejlesztése. ... >>

A Korszerű Magyar Vasútért Alapítvány

(oktatási)

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3-9.
képviselő: Dr. Fi István
A Budapesti Műszaki Egyetem Vasútépítési Tanszék oktatói és hallgatók tudományos és oktatási tevékenységének támogatása. ... >>

A korszerű takarmányozásért Alapítvány

(szociális)

1113 Budapest, Badacsonyi utca 9. II.
képviselő: Dinnyés Lászlóné dr., dr. Babinszky László
A legkorszerűbb takarmányozási szakmai ismeretek terjesztése által a biztonságos mezőgazdasági termelés és élelmiszerfeldolgozás versenyképességének javítása minél szélesebb körben. ... >>

A Magyar Felnőttképzésért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1114 Budapest, Villányi út 5-7.
képviselő: Dénes Adrienn együttes, Siklósi Csaba együttes
Az Alapítvány egyik fő célja, hogy elősegítse a magyarországi felnőttképzés fejlődését, szélesebb rétegek számára elérhetővé tegye e szolgáltatást. Az Alapítvány e célt elsősorban a hátrányos helyzetűek és kisebbségekhez tartozók támogatásával kívánja elérni. Az Alapítvány másik fő célja, hogy elősegítse a hátrányos helyzetűek és kisebbségekhez tartozók felsőoktatásba történő bekapcsolódását. E célt elsősorban a felvételi, illetve érettségi vizsgára történő felkészülés támogatásával kívánjuk elérni. Az Alapítvány támogatni kívánja a felnőttképzéssel foglalkozó kis- és középvállalkozásokat. ... >>

A Magyar Felnőttoktatásért Alapítvány

(oktatási)

1114 Budapest, Villányi út 5-7.
képviselő: Oláh László István
Az élethosszig tartó tanulás elvével összhangban a magyarországi felnőttoktatás támogatása, különös hangsúlyt helyezve a munkaerőpiacon hasznosítható szakképzésekre. ... >>

A Magyar Immunológia Haladásáért Alapítvány

(egészségügyi)

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c.V.611
képviselő: Dr. Benczúr Miklós
Az immunológiai kutatások támogatása, az immunológiai betegellátás javítása. ... >>

A Magyar Labdarúgásért Nyílt Alapítvány

(sport)

1118 Budapest, Gazdagréti tér IV/27.
képviselő: Varga Zoltán
A magyar Labdarúgás támogatására. ... >>

A Magyar Mérnökképzés Korszerűsítéséért Alapítvány

(oktatási)

1113 Budapest, Zsombolyai utca 6.
képviselő: Török Imre
A mérnökképzés korszerűsítésének támogatása. ... >>

A Magyar Olimpiai Sikerekért Alapítvány

(sport)

1118 Budapest, Balogh Tihamér 4.
képviselő: Dr. Istvánfi Csaba
Az alapítvány célja elősegíteni a magyar olipiai csapat felkészülését és részvételét az olimpiai játékokon. ... >>

A magyar vasúti képzésért Egyesület

(oktatási)

1115 Budapest, Etele út 34/ A.
képviselő: Csontos Endre
Egyesítse a magyar vasutak képzéséért felelősséget érző, abban tevékenyen résztvevő személyeket, megismertesse és népszerűsítse a magyarországi képzési rendszert ? s azon belül kiemelten a vasúti szakképzést -, elősegítse annak célkitűzéseinek megvalósítását. ... >>

A Magyarországi Pantholokatolikus Tradicionális Egyház

()

1111 Budapest, Irinyi József 19. IV.em.18.
képviselő: Dr.h.c. László András ... >>

A Matematika Oktatásért és Kutatásért Alapítvány

(oktatási)

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/ c.
képviselő: Dr. Juhász István
Az ELTE TTK Matematikai Intézete által felügyelt matematikus-, és matematika tanár képzés, doktoranduszképzés támogatása. ... >>

A megújuló emberért Kommunikációs és Neurolingvisztikus Pszichoterápiáért Alapítvány

(oktatási)

1118 Budapest, Regős utca 14. 7./31.
képviselő: Bognárné Várfalvi Marianna
A hazai mentálhigiénés kultúra, a kommunkációs hatékonyság javítása, az Erickson-i kommunikációs módszerek, az NLPt és más hatékony kommunikációs technikák elméleti, gyakorlati rendszerének terjesztése, oktatása, fejlesztése révén. ... >>

A Mérnökhallgatók Pénzügyi Műveltségéért Alapítvány

(oktatási)

1111 Budapest, Müegyetem rkp. 3.
képviselő: Fekete József dr.
A Budapesti Müszaki Egyetem Közgazdasági Tanszékén anyagi és szellemi bázis biztositása a pénzügyek oktatása és kutatása számára, a vállalkozások sikerességének az előmozditása érdekében. ... >>

A Mosoly Alapitvány

()

1112 Budapest, Péterhegyi út 46.
képviselő: Dr.Juhász Tamás ... >>

A Mosolyért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

1117 Budapest, Fehérvári út 80.
képviselő: Gombás Erika Magdolna
Az alapítvány célja, hogy - az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény céljai és alapelvei alapján - hozzájáruljon a különböző immunrendszeri betegségekben szenvedő gyermekek gyógyításához, egészségi állapotuk stabilizáláshoz és javításához, rehabilitációjukhoz; hogy segítséget nyújtson az ezen betegségben szenvedő gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez illetve ahhoz, hogy betegségük ellenére saját családjukban nevelkedhessenek, otthoni környezetben biztosítva számukra a gyógyuláshoz szükséges feltételeket, és megkaphassák az állapotuk javításához, illetve stagnálásához szükséges különleges ellátást.
Az Alapítvány célja a betegségben szenvedő gyerekek társadalomba beilleszkedésének, esélyegyenlőségének, emberi méltóságának önrendelkezési jogának megteremtése, megőrzése és biztosítása a különböző egészségügyi intézményeken belüli, és otthoni, valamint ambuláns kezelések, illetve más alternatív gyógymódok alkalmazása során. ... >>

A Nagy Szent Constantin Rend

(érdekképviselet)

1118 Budapest, Rezeda 3.
képviselő: ifj. dr. Perlaki György ... >>

A PETŐFI Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1116 Budapest, Kiskőrős u. 1.
képviselő: Gécziné Laskai Judit, Kecskeméti Attila
A Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskolában folyó oktatási, nevelési és képességfejlesztési munka színvonalának emelése. A tanuló ifjúság ösztönzése pályázatok kiírásával, ösztön- díjjal, jutalmazással és az esetenkénti pályázati nevezési díjak odaítélésével magasabb színvonalú munka végzésére. A kiemelkedő kulturális munkát végző diákok jutalmazása, támogatása, a Petőfi Musical Stúdió munkájának anyagi támogatása, rendezvényeinek ese- tenkénti szervezése. A nyelvi és szaktárgyi szakkörök létrehozása és ezek munkájának anyagi támgatása, tantárgyi versenyek szervezése és lebonyolítása. A szociálisan rászoruló tanulók megsegítése, az iskola hagyományainak és jó hírnevének megőrzése. ... >>

A Rock és Musical Színház Társulatáért Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1118 Budapest, Rétköz utca 2. 3./4.
képviselő: dr. Miklós Tibor
Fejlessze és magasabb szintre emelje a magyar zenés színház értékteremtő hagyományainak folytatása érdekében az alkotói és előadói kreativitást, elősegítse a tehetségkutatást és képzést, különös tekintettel a fiatalok körében, hozzájáruljon ahhoz, hogy magas színvonalú, zenés színpadi művek színrevitele és játszása valósuljon meg, elsősorban a főváros X. kerületében, Kőbányán. ... >>

A Schönherz Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,sport)

1117 Budapest, Irinyi József 42.
képviselő: Illésy Pál, Sándor László, Stomp Balázs
A BME Schönherz Zoltán Kollégium tagjainak értelmiségivé válását segítő szakmai, tudományos és közösségi tevékenységének támogatása. ... >>

A Szabad Iskolákért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1112 Budapest, Eper utca 50.
képviselő: Fehér Márta, Vojnits Imréné sz. Kereszty Zsuzsanna
Nyitott pedagógiai műhely létrehozása és működtetése. Az alternatív iskolák pedagógiai eredményeinek összegyűjtése, megismertetése és terjesztése, pedagógiai és pszichológiai csoportok létrehozása. ... >>

A Szellemi Köztársaságért Alapítvány

(egyéb)

1116 Budapest, Fehérvári út 195. VI.66.
képviselő: Nagy Erzsébet
A demokratikus viselkedési magatartási és közéleti kultúra, a pozitív egyéni és közösségi magatartásminták, az egyenrangú emberi kapcsolatok feltételei, az együttműködési készségek fejlesztése. - Bibó István szellemi műhely kiemelt támogatása; - Bibó István életművének, szellemi örökségének feldolgozása, illetve az ehhez kapcsolódó tudományos tevékenység, kutatás végzése, támogatása; - Az európai és észak-amerikai szellemi örökség, a zsidó-keresztény alapozottságú demokratikus politikai kultúra, az euroatlanti gondolat tudományos igényű népszerűsítése, az Európai Unióval kapcsolatos kutatások ösztönzése; - A totalitárus rendszerekkel és a terrorizmussal szembeni demokratikus összefogással, így az Észak-atlanti szerződés szervezetével (NATO) összefüggő kutatások elősegítése; - A kisebbségi léttel, a kollektív jogokkal kapcsolatos európai kérdések feltárása; - A XIX.-XX. századi észak-amerikai, európai és magyar demokratikus eszmetörténeti örökség ápolása, feldolgozása, összehasonlító vizsgálatok elvégzésének ösztönzése; - Az előző pontokban célként meghatározott témákban tudományos konferenciák, tanulmányi napok szervezése, lebonyolítása; - Az Alapítvány céljainak megvalósítása során összeállított és megírt könyvek, jegyzetek, tanulmányok megjelentetése, kiadása és az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzése; - A kiadott könyvek médiákban, nyilvánosság előtti bemutatása, könyvbemutatók szervezése, lebonyolítása és az ehhez kapcsolódó munkák ellátása. ... >>

A Teleki Blanka Német Tagozatos Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1119 Budapest, Bikszádi u.60-63.
képviselő: Bíróné Rizmayer Anna
Támogatja a tanulók esztétikus, biztonságos, komfortos, kultúrált és higiénikus környezetének kialakítását. Támogatja iskolai rendezvények szervezését és kiadványok készítését. Kiemelkedő teljesítményekre ösztönzi a tanulókat. Támogatja a tanulók környezettudatos szemléletének kialakítását. A Teleki Blanka Német Tagozatos Általános Iskolában /1119 Bp., Bikszádi u.61-63./ folyó tanórán kívüli oktató és nevelő munka támogatása. ... >>

A Tervezhető Jövőért Alapítvány

(egyéb)

1115 Budapest, Ecsed utca 13.
képviselő: dr. Pap László Tamás
A magyarországi politikai és gazdasági átalakulás során a szabadelvü megoldások kutatása. ... >>

A Tudatos Társadalom Támogatásáért Alapítvány

(kulturális)

1110 Budapest, Brassó utca 169. I./4.
képviselő: Balogh Júlia elnök
Olyan szellemi műhely létrehozása és működtetése, amely az ezeréves magyar államiságnak a maga nemében kivételes szerves fejlődését vizsgálja. Az alapítvány hozzá kíván járulni a mai magyar társadalom rendellenességének feltárásához, egyesítve az egyes társadalomtudományi szakterületek részeredményét. ... >>

A Világkiállításért Egyesület

(egyéb)

1111 BME, Központi Épülete, 111x. Műegye
képviselő: Molnár József ... >>

A Villamosenergiaátalakítás felsőfokú oktatásának Modernizálásáért Alap.

(oktatási)

1111 Budapest, Egry J. 18. III.em. BME Vill
képviselő: Dr.Veszprémi Károly ... >>

A Vizuális- és Környezetkultúra Fejlesztéséért Alapítvány

()

1113 Budapest, Tardoskedd utca 7.
képviselő: Bodóczky István
A vizuális kultúra, a tárgy- és környezetkultúra, a vizuális kommunikáció fejlesztésének elősegítése. ... >>

A XI. kerület Időseiért Alapítvány

(szociális)

1117 Budapest, Budafoki út 55.
képviselő: Mádai Istvánné
A Budapest XI. kerületben a koruk, egészségi, illetve szociális állapotuk miatt hátrányos helyzetbe kerültek segítése. ... >>

A XI. kerület Közbiztonságáért Közalapítvány

()

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
képviselő: Dr. Tóth László
A Budapest XI.ker. Rendőrkapitányság feladatainak ellátásához segítség nyújtása. ... >>

A XI.kerületi Német Nemzetiségi Oktatást és Kultúrát Támogató Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1119 Budapest, Ezüstfenyő tér 1 .fszt. 1.
képviselő: Albert Mátyásné, Szűcs Ágnes
A XI. kerületi német kisebbségi oktatás és nevelés támogatása óvodákban, általános és középiskolákban, azoktatást segítő eszközök és segédanyagok biztosítása. A német nemzetiségi oktatásban résztvevő pedagógusok bel- és külföldi szakmai képzése, valamint bel- és külföldi közoktatási intézményi kapcsolatok elősegítése illetőleg szervezése. A német nemzetiségi kultúra ápolása. Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében minden kül - és belföldi állami, társadalmi, gazdálkodó - oktatási, művelődési és kulturális szervezettel együttműködik. Az egyesület a vonatkozó lérdésekben képviseli és segíti tagságának egészét, vagy egyes csoportjait. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41