Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XII. ker civil szervezetek


Találatok száma: 1028
1. oldal

2B Kulturális és Művészeti Alapítvány

(kulturális)

1123 Budapest, Ráth György u. 8.sz. II/3.
képviselő: Böröcz László, Dinnyés Dániel, Hegyi Dóra, Kovács Péterné Kovalovszky Márta, Pataki Gábor, Roskó Gábor
A magyar művészek, művészeti alkotások és kultúra megismertetése és népszerűsítése Magyarország határain kivül. ... >>

A Csermely utcai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1125 Budapest, Csermely 8.
képviselő: Balaskó Zsófia, Fogarasi Szilvia sz. Molnár Szilvia, Raukó Zsuzsanna
A Csermely utcai óvodába járó gyermekek nevelésével, oktatásával és ellátásával kapcsolatban közvetlenül felmerülő feladatok és tevékenységek anyagi fedezetének kiegészítése. ... >>

A Fenntartható Fejlődésért Alapítvány

(környezetvédelmi)

1121 Budapest, Zsigmondy V. u. 10/a.
képviselő: Sárvári Andrásné
A magyarországi környezetvédelmi kultúra ösztönzése. ... >>

A Fény Otthona Alapítvány

(oktatási)

1124 Budapest, Kiss János altb. utca 82.
képviselő: Kasztnerné Eperjessy Dorottya
a mai piaci viszonyok, társadalmi, gazdasági körülmények közepette egyre fontosabb a munkaképes korú lakosság, a gyermekek és idős emberek alkalmazkodó képességének növelése. Ennek megfelelően az alapítvány kiemelkedő figyelmet fordít a humántőkébe történő befektetés bővítését és fejlesztését szolgáló ismeretek, készségek, képességek terjesztésére, a holisztikus megközelítési mód elveinek megfelelően, amely a test, lélek, szellem egységének ideáit valósítja meg. Céljai között szerepel, hogy segítséget nyújtson a foglalkoztatáshoz történő hozzáférés és a munkaerőpiacon való részvétel fokozásához. ... >>

A Fodor utcai óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1124 Budapest, Fodor u. 36.
képviselő: Sándor Gyuláné
A Budapest XII.kerület Fodor u.36.sz. alatti óvoda gyermekellátási, nevelési és oktatási feladatainak anyagi támogatása. ... >>

A Francia Becsületrend és Nemzeti Érdemrend Magyar Tagjai Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1123 Budapest, Alkotás utca 63-67.
képviselő: Dr. Harbula Gyula
A szolidaritás kialakítása a tagok között, valamint a tagok halálát követően a családtagok támogatása tanácsadással és mindenfajta segítségnyújtással, kivéve pénzezközök juttatását, és jogtanácsadást; A becsületrend, annak alapelvei és a tagok erkölcsi megbecsülésének növelése - a magyar-francia barátság jegyében - a magyar közvélekedésben; Jótékonysági akciók lebonyolítása és az ezeken való részvétel a fenti célok szolgálatában, különösen akciók és kiadványok formájáben. ... >>

A Genitourinális Orvoslás Magyar Nemzeti Intézete Alapítvány

()

1122 Budapest, Határőr 57/b.
képviselő: Nagyvári László
Csökkenteni a nemi úton terjedő fertőzések számát, a primer és secunder sterilitások számát, vizsgálva ehhez kapcsolódóan a nőgyógyászati onkológia és a gyermeknőgyógyászat kérdéskörét. ... >>

A Gyermekek Táborozásáért Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 21.
képviselő: Kovács Csaba Zoltán
A gyermekek táborozásának, természetjárásának elősegítése, a vándortáborozási mozgalom hagyományainak megőrzése. ... >>

A Gyermekért és Családért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1125 Budapest, Diós árok 1-3.
képviselő: Dr.Kurimay Tamás
A többgenerációs család életminőségének megőrzése és javítása. A családon belüli erőszak megszüntetésének elősegítése. A családok konfliktus kezelésének különböző módszerekkel történő támogatása. A jövő generáció és a gyermekek lelki egészségének és fejlődésének támogatása. A gyermekekkel és a családokkal foglalkozó szakemberek és segítő foglalkozásúak képzésének és továbbképzésének kidolgozása és biztosítása. A lelki egészség megteremtését célzó kutatások és módszerek kidolgozása és támogatása. Segítségnyújtás állami, egyházi és társadalmi szerveknek a gyermekkel és a családdal problémák feltáráshoz és megoldásához. ... >>

A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány

(oktatási)

1123 Budapest, Csörsz utca 45.
képviselő: Hajdú Péter, Reményi Zoltán, Sisák Zoltán
a magyarországi hálózati tudás terjesztését támogató szervezetek és intézmények operatív és innovációs tevékenységgel történő támogatása, Magyarország gazdasági versenyképességének javítása és az információs társadalom kihívásainak való megfelelés elősegítése. E körben az Alapítványnak kiemelt célja a foglalkoztatás bővítése, a munkanélküliség csökkentése, a rugalmasabb munkaerőpiac kialakítása, a humánerőforrás fejlesztése, az innovatív, tudásalapú információs társadalom létrejöttéhez való tevékeny hozzájárulás, központi koordinációs szerep betöltése az egyén és a társadalom közös érdekeit szolgáló informatikai-hálózati képzések támogatásában, és ezáltal a piacképes informatikai tudás minél többek által történő megszerzésének elősegítése. ... >>

A Jó Közösségért Alapítvány

(sport,oktatási,egyéb)

1126 Budapest, Nagy Jenő utca 10.
képviselő: Kertész Gábor
Az alapítvány célja arra irányul, hogy közösségi, szabadidős, egészségmegőrzési, sport és ismeretterjesztő programok, szakmai képzések, rendezvények szervezését, lebonyolítását támogassa. ... >>

"A JÖVŐ Nemzedékéért" Alapítvány

(kulturális)

1124 Budapest, Thomán I. út 18/1.
képviselő: Kollega-Tarsoly Dániel ... >>

A JÖVŐ Sport Club VEOLIA

(sport)

1121 Budapest, Hangya lépcső 6.
képviselő: Dr. Verrasztó Zoltán ... >>

A Keresztény Magyar Ifjúságért Alapítvány

()

1123 Budapest, Nagyenyed 8.
képviselő: Kemenes Gábor
A magyar katolikus ifjúsági közösségek erősítése a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó és a Katolikus Országos Vezetőképző támogatása által. ... >>

A Konduktív Nevelési Rendszer Nemzetközi Pető András Társasága

(egészségügyi)

1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.
képviselő: Horváth Dezsőné dr., Kozma Gyuláné ... >>

A Magyar Kultúra Lovagjai Klub

(kulturális)

1123 Budapest, Győri út 2. C
képviselő: Kégl Antal
kulturális tevékenység, a kulturális örökség védelme, archiválása, bemutatása. ... >>

A Minőségi Nyelvoktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.III.313.
képviselő: Légárdi Tamás
A magánnyelviskolákban folyó magas színvonalú nyelvoktatás elősegítése. ... >>

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete

(intézményi,oktatási)

1121 Budapest, Cinege út 8/C.
képviselő: Reinhardt Friederichs
A Német Általános Iskola és Gimnázium erkölcsi, anyagi és egyéb támogatása. ... >>

A Nemzet Emlékezés Harangja Alapítvány

(kulturális)

1126 Budapest, Dolgos u. 17.III/1.
képviselő: Pálmai Béla
A magyar nemzet kulturális és történelmi örökségének és hagyományainak kutatása, különös tekintettel Zebegény helység történelmi emlékeire. A feltárt emlékek ápolása, azok megismertetése a belföldi és külföldi érdeklődőkkel, a határon túli magyarsággal. ... >>

A Pszichiátria Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1125 Budapest, Szarvas G. út 41.
képviselő: Dr. Nagy Ákos
A pszichiátriai ellátás színvonalának emelése a Nyirő Gyula kórházban a kórházi ellátástól független szociális ellátási formák szervezésével, fejlesztésével, működtetésével. ... >>

A Rákbetegek Lelki Egészségéért Alapítvány

(egészségügyi)

1122 Budapest, Ráth György 7-9.
képviselő: Muszbek Katalin dr. ... >>

A Rákos Asszonyokért Alapítvány

()

1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
képviselő: dr. Pólus Károly, Dr. Pulay Tamás
Tudományos, kutató, gyógyító munka elősegítése, a nőgyógyászati rákkutatás technikai bázisának fejlesztése. ... >>

A Római Klub Magyar Szervezete

(egyéb)

1126 Budapest, Béla király utca 30/c.
képviselő: dr. Kapolyi László
A Római Klub munkájának és szellemiségének megismertetése és képviselete Magyarországon;
tudományos kutatómunka végzése a Római Klub szellemiségével egyező társadalmi-gazdasági-technológiai, jövőkutatás, energia, szociális energia, fenntartható fejlődés témakörökben;
a kutatási eredmények közlése tudományos publikációkban;
a tudományos eredmények megvitatása hazai és nemzetközi találkozók, workshopok és konferenciák keretében;
a Magyar Szervezet nemzetközi kapcsolatainak ápolása és fejlesztése. ... >>

A Sürgősségi Betegellátásért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. SOTE AITK
képviselő: Dr.Élő Gábor elnök
Az intenzív betegellátás és oktatás színvonalának az emelése. ... >>

A Szent János Kórház Krónikus Belosztályán Kezelt Betegekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1125 Budapest, Diósárok út 1.
képviselő: Csoóri Sándor
A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórházában a krónikus betegeket ellátó osztályon gyógyításra, ápolásra kerülő betegek korszerű ellátásának támogatása, és ezen ellátás színvonalának tartását, valamint emelését elősegíteni. ... >>

A Takarékszövetkezetek a Mozgássérült Művészekért Alapítvány

(szociális,kulturális)

1125 Budapest, Fogaskerekű utca 4.
képviselő: dr. Turi Dénes
A mozgássérült képzőművészek támogatása. ... >>

A Természet Szolgálatában Alapítvány

(természetvédelem)

1121 Budapest, Költő 21.
képviselő: Kállay György
Hazánk természeti területein az ökológiai egyensúly fenntartását szolgáló szellemi és kiemelkedő gyakorlati tevékenység ösztönzése. ... >>

A Tisza és a Tisza-tó Megmentéséért Alapítvány

(természetvédelem)

1124 Budapest, Korompai u. 17.
képviselő: Montskó Éva
A Szamos, a Tisza Folyó magyarországi szakaszát, és a Tisza-tó folyóvizi szakaszát ért környezeti szennyezés következtében előállt természeti katasztrófa következményeinek felmérésének, vizsgálatának és a lehetséges helyreállításának a támogatása. ... >>

A-Z Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1125 Budapest, Zsolna u. 2.
képviselő: Köles Katalin
Óvodai nevelés - oktatás folytatása két nyelven, magyarul és angolul.
szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, nevelési - oktatási intézmény alapítása, fenntartása, működtetése, szervezése. ... >>

A.Tóth Sándor Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1122 Budapest, Városmajor 47/a.
képviselő: Tóth Gábor Sándor dr.
A tehetségmentő hagyományok szerint képzőművész tehetségek kiválasztása, támogatása és nevelése. A .Tóth Sándor festőművész tárgyi és szellemi hagyatékának ápolása, továbbá Pápa város művészeti közéletének támogatása. ... >>

Addiktológiai Kutató Intézet Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1121 Budapest, Remete u. 12.
képviselő: Dr.Gerevich József
szenvedély- és egyéb betegségek megelőzése, dohányzás, gyógyszerabuzus, kábítószerfüggőség és AIDS megelőzése az iskolában, lakóhelyi közösségekben, kortárscsoportokban - szenvedélybetegek gyógykezelése, utógondozása és rehabilitációja, rehabilitációs foglalkoztatása - szenvedélybetegek szűrése, drogbetegek AIDS megelőzése, szűrése, AIDS tréningje - szenvedélybetegekre vonatkozó kutatások - modellkísérletek, akcióprogramok és értékelésük - szakemberképzés és továbbképzés a szenvedélybetegségek területén - nemzetközi kapcsolatok kiépítése, külföldi tanulmányutak, külföldi konferenciákon való részvétel, szakembercsere hazai és külföldi szervezetek között - európai összehasonlító kutatásokban való részvétel - hazai és nemzetközi szervezetekkel való együttműködés kutatásban, gyógyításban, képzésben és megelőzésben, az euroatlanti integráció segítése - hazai és nemzetközi konferenciák szervezése - szakkiadványok szerkesztése, kiadása - kisebbségi-, emberi- és betegjogok érvényesítése - magyarországi etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság addiktológiai problémáinak segítése - gyermek- és ifjúságvédelem - kábítószer-, alkohol- és egy kémiai szerekkel kapcsolatos policy-jellegű kutatások és tevékenységek - gyógykezelés - egyéb gyógyító intézmény alapítványi formában való működtetése ... >>

ÁFOR SC.

(sport)

1121 Budapest, Szállítók 3.
képviselő: Tóth Mihály ... >>

AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány

(kulturális)

1123 Budapest, Alkotás u. 37. I.6.
képviselő: Kubatov Anikó
A kultúrák kölcsönös megismerésének elősegítése világszerte bonyolított csere- és nyelvi programok útján. ... >>

Ágai Karola és Szendrey-Karper László a Szívsebészetért és Szívgyógyászatért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1122 Budapest, Csaba utca 10. V/43.
képviselő: Czinege Judit, Farkas Dominika, Havassy Péter, Havassyné dr. Farkas Márta, Vadnai József
A szívsebészet és szívgyógyászat ellátásához szükséges orvosi berendezések, műszerek (például EKG készülék, szívultrahang, stb) beszerzéséhez szükséges anyagi támogatás nyújtása kórházak és szakorvosi rendelők részére. ... >>

Ágai Karola és Szendrey-Karper László Ének- és Zeneművészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1122 Budapest, Csaba utca 10. V/43.
képviselő: Hollós Máté
Ágai Karola operaénekes és Szendrey-Karper László gitárművész emlékének megőrzése és ennek érdekében a hazai ének- és gitárművészet fejlődésének elősegítése, tanárok, vendégprofesszorok vezetésével mesterkurzusok szervezése; fiatal tehetségek felkutatásának, művészeti tevékenységük kibontakozásának elősegítése, pályázat kiírása, ösztöndíj és díjalapítás útján; emlékkoncertek, - versenyek, - kiállítások, konferenciák szervezése; hang-képfelvételek, kották, művészeti munkák gondozása; kiemelt kortárs szellemi alkotások népszerűsítése, emlékkoncertek keretében való bemutatása. ... >>

AIRBORNE Siklóernyős Egyesület

()

1124 Budapest, Koszta József u. 19.
képviselő: Rónaszéki László ... >>

Aktív Időskor Egyesület

(egyéb)

1121 Budapest, Mese utca 10. II./5.
képviselő: Koblov István ... >>

Aktív-Analitikus Pszichoterapeuták Egyesülete

(oktatási,kulturális)

1120 Budapest, Lejtő 24.
képviselő: dr. Duba Andrea
Az aktív-analitikus pszichoterápia hagyományainak ápolása, valamint új, hatékony rövid pszichoterápiás módszerek kutatása és adaptálása azáltal, hogy a tagok szakmai tevékenységét és fejlődését, a tagok képzését és továbbképzését előadások, esetmegbeszélések, publikációk, kongresszusi részvételek szervezésével és támogatásával előmozdítja, és az eredményeket a neurózisok, személyiségzavarok gyógyításában felhasználja. ... >>

Alapítvány a Budapesti Táncsics Mihály Gimnáziumért

(intézményi,oktatási)

1126 Budapest, Kiss János altábornagy 15.
képviselő: dr. Ács Katalin
A Budapesti Táncsics Mihály Gimnáziumban folyó középiskolai képzés korszerűsítése, az oktató-nevelő munka támogatása. ... >>

Alapítvány a Családorvosképzésért In Memoriam Dr.Palócz Gyula

(oktatási)

1125 Budapest, Kútvölgyi 4.
képviselő: Antalics Gábor Dr. ketten együtt, Simon Judit dr. ketten együtt, Sirák András Dr. ketten együtt, Tamás Ferenc Dr. ketten együtt, Tímár Éva Dr. önállóan
A magyarországi családorvosképzés anyagi segítése. ... >>

Alapítvány a Daganatos Betegek Gyógyításáért és Rehabilitációjáért

(egészségügyi,oktatási)

1121 Budapest, Hangya u. 24./a.
képviselő: Dr. Bodoky György
A daganatos betegek gyógyításának és rehabilitációjának elősegítése, a halálos betegek életének utolsó szakaszának segítése, és az e területen működő szakemberek képzésének, továbbképzésének támogatása. ... >>

Alapítvány a Diabetológiai Szakápolóképzésért

(oktatási)

1125 Budapest, Kikelet u. 43/B.
képviselő: Dr. Kautzky László
A diabetológiai szakápolóképzés segítése. ... >>

Alapítvány a Japán Nyelvű Oktatásért

(intézményi,oktatási)

1125 Budapest, Virányos út 48.
képviselő: Ebuchi Yasuhis
A japán nyelvű iskola és iskolán kívüli képzés támogatása és fejlesztése Magyarországon. ... >>

Alapítvány a legkorszerűbb onkológiai gyógyításért

(egészségügyi,oktatási)

1121 Budapest, Hangya utca 24/ a.
képviselő: dr. Bodoky György, dr. Hamvas József, Rohánszky Magda
Az alapítvány fő célkitűzésének a magyar onkológia interdiszciplináris fejlődésének elősegítését tekinti. A mindenkori legújabb - szakmákat összefűző és átfogó - ismeretek gyors elérhetősége a hazai gyakorlat és mindennapi folyamatos szakmai továbbképzés számára alapkövetelmény. Ezen új ismeretek felismerése, értékelése és a hazai mindennapi gyakorlat számára való adaptálása, illetve ajánlása e fő célkitűzés elérésnek legfontosabb eszköze. ... >>

Alapítvány a Magyar Festészet Támogatásáért

(kulturális)

1120 Budapest, Hollósy S.32.I.em.3.
képviselő: Tóth Ferenc
A kortárs magyar festészet támogatása. ... >>

Alapítvány a Magyarországi Kómasérültek Megsegítésére

(egészségügyi)

1126 Budapest, Beethoven u. 10/b. II/2.
képviselő: Gelybó-Pintér József
A tartós eszméletlenségben szenvedő betegek megsegítése és későbbi rehabilitációjuk támogatása. ... >>

Alapítvány a Mesterséges Táplálás Fejlesztéséért

(egészségügyi,oktatási)

1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
képviselő: Dr. Bodoky György
A táplálás és táplálkozás nehézségeivel küzdő betegek életminőségének javítása, szakemberek képzésének, továbbképzésének támogatása. ... >>

Alapítvány a Nők Tiszteletére

(kulturális)

1126 Budapest, Nagy Jenő u.5.
képviselő: Gulics István, Kuzmich Ferenc
Emlékművet állítani a magyar nők tiszteletére. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41