Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIII. ker civil szervezetek


Találatok száma: 1215
1. oldal

101 ESÉLY Sportegyesület

(sport)

1136 Budapest, Visegrádi u. 43-45. III.1.
képviselő: Kummer Krisztián
Kevéssé ismert, vagy méltatlanul mellőzött sportágak népszerűsítése, sportolási lehetőség biztosítása tagjai számára. ... >>

1920/1992 Művészeti Alapítvány

(kulturális)

1135 Budapest, Kisgömb u.30.I.em.1.
képviselő: Csáji Attila
Színyei Merse Pál festő, és a Színyei Merse Pál Társasághoz tartozó művészek életművének kutatása. ... >>

1Nem Művészettel a Nemek Közti Egyenlőségért Alapítvány

(kulturális,szociális)

1131 Budapest, Visegrádi utca 91/E. 1./6.
képviselő: Marczali Ferenc
a nők elleni erőszakos cselekmények, az erőszakos és szexuális bűncselekmények, a családon belüli és párkapcsolaio erőszak áldozatainak a művészet eszközeivel is történő segítése, jogvédelmük előmozdítása, az ilyen irányú bűnmegelőzés támogatása, a fiatal művészek társadalmi felelősségvállalásának elősegítése. ... >>

2.sz. Építők - Market Sportkör

(sport)

1139 Budapest, Hajdú 42-44.
képviselő: Szücs Péter ... >>

3M Önkéntes Nyugdíjpénztár

()

1138 Budapest, Váci út 140.
képviselő: Farkas Miklós, Kocsor Attila, Korinekné Boglári Mária ... >>

40+ Esélyek és Lehetőségek Negyven Felett Alapítvány

(oktatási,szociális)

1139 Budapest, Visegrádi utca 89/ A. fszt./3.
képviselő: dr. Zlatniczkyné dr. Molnár Zsuzsanna, Hanyecz Andrea, Mészárosné dr Takács Judit
1. A negyvén év feletti korosztály foglalkoztatási és érvényesülési lehetőségének elősegítése, támogatása, a munkaerőpiaci diszkrimináció, a munkaerőpiacon fennálló versenyhátrány megszüntetése.
2. A korcsoporton belüli nemek közötti munkaerőpiaci különbségek csökkentése, a nők munkaerőpiaci részvételének támogatása, a család és a munka összehangolásának segítése.
3. A korcsoporton belüli különösen hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatóságának javítása, a munkaerőpiacra történő visszailleszkedésük segítése.
4. A negyven év feletti korosztály nyugdíjas évekre történő felkészülésének támogatása, az egészséges aktív öregkor elérésének, a biztos anyagi háttér megteremtésének segítése. ... >>

A Fejlődés Művészete Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1131 Budapest, Tatai út 118/ a.
képviselő: Jámbor Józsefné
Különösen Budapest XIII., XVII. és XVIII. kerülete lakosainak se- gítése az egészség megőrzése, a rehabilitáció, a személyiség-fej- lesztés, a drogmegelőzés területén. Az idősek ellátásában, a drog- megelőzésben dolgozók, a pedagógusok szakirányú képzésének előse- gítése és támogatása. Az egészséges táplálkozásra és életre neve- lés , oktatás, az egészségileg hátrányos helyzetben lévők lelki és fizikai rehabilitációja. ... >>

A Felsőfokú Vendéglátó Oktatásért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1138 Budapest, Párkány utca 46. fsz./3.
képviselő: Kovács Ferencné
A felsőfokú vendéglátó oktatás támogatása. ... >>

A Főváros Népegészségügyéért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1138 Budapest, Váci út 174. (Állami Népegészs
képviselő: Dr. Vámos Adrienne
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Fővárosi Intézete által bonyolitott háziorvosi és egyéb szakmai továbbképzés támogatása. Támogatja az egészségügyi dolgozók és más felnőtt korú lakosság iskolarendsze- ren kivüli szakképzését, egészséges életmódra nevelését is. ... >>

A gyógypedagógia fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási)

1134 Budapest, Pattantyús u. 4. (Nonprofit Ir
képviselő: Nádas Pál
A gyógypedagógia tudományának, felsőoktatási képzésének és magyarországi gyakorlatának fejlesztése. ... >>

A Hitelért Irodalmi és Művészeti Alapítvány

(kulturális)

1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 45-47.
képviselő: Görömbei András
A magyar irodalmi és művészeti élet anyagi támogatása az alapítványhoz benyújtott pályázatok alapján. Kiemelt célja a Hitel című folyóirat támogatása. ... >>

A Jövő Háza Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D.
képviselő: Jánki Mátyás, Kerekes György, Pusztay Sándor
A gazdasági élet különböző területein elősegíteni a környezetkímélő, innovatív eszközök, módszerek, berendezések kutatását, társadalmi méretű elterjesztését, népszerűsítését. A kulturális élet területén a különböző művészeti ágak, a média, az oktatás önálló és egymást segítő területeinek a jövő érdekében kívánatos feltárása. ... >>

A Károlyis Diákokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1138 Budapest, Váci út 89.
képviselő: Inzelt Péterné dr.
A középiskolai oktatásban résztvevők szakmai továbbképzése anyagi lehetőségeinek bővítése, az oktatási színvonal emelése. ... >>

A kárpátaljai magyar művészet támogatásáért

(oktatási,kulturális)

1136 Budapest XIII., Balzac utca 8-10.alagsor 1.
képviselő: Elekes Lőrincz
A kárpátaljai magyar művészet színvonalának emelése, a magyarság kulturális értékeinek megbecsülése, a művészet erkölcsi, anyagi támogatása, a továbbképzés elősegítése. ... >>

"A KIS CSILLAG IS CSILLAG" Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1136 Budapest, Pannónia utca 1.
képviselő: Marton László
Emléket állítani Szatmári Istvánnak , aki 1951-től 1998-ban bekövetkezett haláláig a Vígszínház társulatának művésze volt . Díj létesítése azzal a céllal, hogy a Vígszínházban, a Pest Színházban és a Stúdióban az évad legkiemelkedőbb epizód alakítása évről-évre elismerésben részesüljön. ... >>

A Lélek Fényűzése Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1133 Budapest, Szépvölgyi út 69-73.
képviselő: Solymár László
Az Erősáramú Szakközépiskola és Gimnázium humán jellegű oktató- nevelő munkájának támogatása. ... >>

A "MA Emberéért" Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

1131 Budapest, Völegény utca 4.
képviselő: Vaderna Zsuzsanna
egészségi, szociális, érdekérvényesítési problémákkal küzdők részére segítség nyújtása. ... >>

A magyar általános orvoslás nemzeti és nemzetközi színvonalának emeléséért

(egészségügyi,oktatási)

1135 Budapest, Hegedűs Gyula utca 16. IV./2.
képviselő: dr Balogh Sándor
Az élet minőségi jegyeit erősítő, szemléletformáló és cselekvés- központú egészségmegőrző programok kidolgozása és támogatása. Az egészségügyi alapellátás területén elősegíteni a hazai háziorvos kar magas színvonalú tájékoztatását és továbbképzését. A népesség egészségügyi ismereteinek, tudásának és kultúrájának gyarapítása. Egészségmegőrző felvilágosító tevékenység a születéskor várható élettartam növelése érdekében. Elősegíteni a krónikus, nem fertőző megbetegedések korszerű ellátásának széles körű alkalmazását, ezzel csökkentve azok előfordulási gyakoriságát. Lehetőségeit felhasználva hozzájárulni az országos egészségügyi alapellátási programok megvalósításához, elsősorban a szemléletmód formálásával. A fenti témákban szerzett nemzetközi ismeretek és tapasztalatok hazai alkalmazása, azok széles körű megismertetése és népszerűsítése. Az alapellátás területén elősegíteni az integrációs folyamatot, pályázatok útján feltételeket biztosítani a legmodernebb tudásanyag és a legfejlettebb technológia magyarországi alkalmazásához. A témában elért hazai eredmények nemzetközi bemutatása, népszerűsítése. Céljait szolgáló hazai és nemzetközi projektek kidolgozása, tanulmányok készítése és kutatások folytatása. Kapcsolatteremtés hazai és külföldi partnerekkel, regionális és nemzetközi szervezetekkel a szakmai együttműködés érdekében, elsősorban Európában. ... >>

A Magyar Életmódkultúra Fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási)

1139 Budapest, Hajdú u. 18-24.
képviselő: Sziráki Katalin
A szabadidő kultúra és a korszerű egészségvédelemmel kapcsolatos ismeretterjesztő tevékenység fejlesztése. ... >>

A Magyar Sakkvilágért Sport- és Kulturális Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1137 Budapest, Pozsonyi út 1.
képviselő: Németh Zoltán
A Magyar Sakkvilág című kulturális és sport témájú folyóirat rend- szeres megjelentetésének elősegítése, ezen keresztül a sakk mint sportág és szabadidős és kulturális tevékenység népszerűsítése, szellemi hátterének szervezése. ... >>

A Négy Muskétás Sportegyesület

(sport)

1133 Budapest, Dráva u. 5/C. I.em.1.
képviselő: Cseppely Béla ... >>

A Nyugdíjasok és a Családok Önszervezésének Elősegítésére Alapítvány

(szociális)

1132 Budapest, Kresz Géza 6.
képviselő: Michaletzky Vilmos dr.
A nyugdíjasok és a családosok érdekeit szolgáló társadalmi szervezetek és tömegkommunikációs eszközök anyagi támogatása. ... >>

A Racionális Közéletért Egyesület

(egyéb)

1136 Budapest, Balzac utca 9. II./3.
képviselő: Babarczy Eszter
Konstruktív párbeszédre buzdító kommunikációs és információs csatorna, internetes felület létrehozása, amely lehetővé teszi az államháztartásra, az adóforintok felhasználására vonatkozó kérdések, a költségvetés magyarázatai, az államháztartással kapcsolatok kritikák és javaslatok összegyűjtését. ... >>

A semmi ágán .... alapítvány az állami gondozottakért és a Gauscher-kórban szenvedők megsegítésére

(egészségügyi)

1132 Budapest, Visegrádi u.26/B.
képviselő: Csapó Ágnes
Az állami gondozottak társadalmi beilleszkedésének segítése. A Guscher-kórban szenvedő betegek orvosi kezelésének költségeihez történő hozzajárulás. ... >>

A Súlyosan Beteg Gyermekek Ellátásért Alapítvány

(egészségügyi)

1131 Budapest, Madarász Viktor utca 22-24.
képviselő: dr. Székely Emőke
A súlyosan beteg gyermekek ellátásának, gyógyításának az elősegíté- se és támogatása. ... >>

A Társadalmi Összetartozásért Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

1133 Budapest, Dráva utca 12. II./45.
képviselő: Gyuris Tamás
Az alapítvány a társadalmi összetartozást erősítő programok kezdeményezése, támogatása. A társadalmi és szociálpolitikai tervezésben való részvétel. A települési, a regionális és a területi fejlesztésekben való részvétel, az ágazatközi programok, együttműködésének erősítése, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása. Ezen célok elérése érdekében az alapítvány kutatási, tervezési. fejlesztési, módszertani és szolgáltatási, képzési programokat kezdeményez, illetve hajt végre, valamint kapcsolódik hasonló tartalmú és célú programokhoz országos és nemzetközi szinten egyaránt. ... >>

A Társadalombiztosításban Dolgozók Önsegélyző Egyesülete

()

1139 Budapest, Teve utca 1 6/6106
képviselő: Szép Flórián dr. ... >>

A XIII.kerület Testneveléséért és Sportjáért Közalapítvány

(sport)

1139 Budapest, Béke tér 1.
képviselő: Fekete András
A XIII. kerület testnevelésének és sportmozgalmának támogatása, különös tekintettel a gyermek és ifjúsági korosztály ezirányú tevékenységére, valamint a helyi szabadidősport fejlesztésére. ... >>

A XIII.Kerületi Bölcsödéseket Támogató Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális,szociális)

1131 Budapest, Jász utca 113-117.
képviselő: Tímár Klára Viktória
Segítségnyújtás a kerületi elavult infrastruktúrájú bölcsődék fejlesztéséhez anyagi támogatás biztosításával, kérelmek és adományok útján. Segítségnyújtás a kerületi bölcsődék nevelő, oktató, fejlesztő felszereléseinek korszerűsítéséhez, kérelmek és adományok útján. Kerületi bölcsődék számára kulturális és sportprogramok szervezéséhez támogatás nyújtása, kérelmek alapján szervező és anyagi támogatás. Bölcsődei dolgozók szakmai fejlesztésének- és munkakörülményeik javításásának támogatása. A bölcsődei egészségügyi ellátásokhoz szükséges feltételek és eszközök biztosításának támogatása kérelmek és adományok útján. ... >>

A XXI. század Vígszínháza Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1136 Budapest, Pannónia u.1.
képviselő: Marton László
Támogatást nyújtani ahhoz, hogy a Vígszínház hírnevét és tradicióit megőrizze. További célja, hogy azok, akik a Vígszínház művészi rangjának megőrzése és működésének biztosítása érdekében sokat tettek, abban jelentős érdemeket szereztek vagy más szempontból fontosak a Vígszínház számára, megjutalmazhatók vagy szükség esetén segélyben részesíthetők legyenek; Célja továbbá a Vígszínházhoz tartozó és működő alapítványok támogatása, hogy eredeti céljuknak megfelelően működjenek. ... >>

A York Magyarország International Kft. elhunyt munkavállalóinak közvetlen családtagjait segítő Alapítvány

(szociális)

1138 Budapest, Váci út 206
képviselő: De Chatel András
A York Magyarország International Kft. elhunyt munkavállalói rászoruló hozzátartozóinak anyagi támogatása. ... >>

ABBÁZIA Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,egyéb)

1136 Budapest, Tátra út 32. I/1.
képviselő: Bors Gyula, Bors Ursula, Dr. Tiboly Kriszta
Az alapítvány célja,hogy az un. ?ABBÁZIA Cégcsoport? (azaz a Keszthely, Erzsébet királyné útja 21., Erzsébet királyné útja 23., 8360. Keszthely, Petőfi S. u. 2.) és 8360. Keszthely, Arany J. u. 1. szám alatti székhelyű gazdasági társaságok) által foglalkoztatott munkavállalók fogazatának, szájhigiéniájának fogorvos általi rendbehozatala, oly módon, hogy a társadalombiztosítás által nem fizetendő ?önerőt? az alapítvány közvetlenül, számla alapján teljesíti a tevékenységet elvégző fogorvos felé. Az egészség-megelőzési cél keretében az alapítvány finanszírozza a munkavállalók olyan egészségügyi szűrésen való részvételét, amelyet a társadalombiztosítás nem, vagy nem egész összegében támogat. Szükség esetén az alapítvány súlyos betegségen átesett, vagy balesetet szenvedett munkavállalók rehabilitációs, máshonnan szintén meg nem térülő költségű rehabilitációjára is vállalkozik. Az alapítvány működésének megkezdésekor legfeljebb 2.000.000.-Ft értékben kívánja ezt a célt megvalósítani. Az alapítvány támogatni kívánja a keszthelyi (és a város 20 km-es vonzáskörzetében élő), valamint a határon kívül élő, elsősorban erdélyi azon tanulói jogviszonyban álló, 22 évesnél nem idősebb személyeket, akik szociálisan rászorulnak arra, hogy akár magyarországi akár honi, esetleg külföldi ösztöndíj formájában, akár más módon segítséget kapjanak életkörülményeik javításához, annak érdekében, hogy energiájukat kizárólag a minél eredményesebb tanulás elérésére fordíthassák. A támogatást csak olyan személyek vehetik igénybe, akik tanulmányi eredményeik, vagy más kimagasló képességeik alapján érdemlegesek arra. Az alapítvány működésének megkezdésekor legfeljebb 3.000.000.- Ft értékben kívánja ezt a célt megvalósítani. Az alapítvány célja a méltatlan körülmények között élő, gazdátlan vagy elhagyott állatok befogása és a megfelelő gondozása, ellátása, amely akár egy legalább 20 férőhelyes állatmenhely létrehozásával és fenntartásával, akár a szóban forgó állatok megfelelő körülmények közötti állattartását felvállaló személyeknél ? utólagos ellenőrzéssel ? való elhelyezéssel történhet. A védendő állatok köre elsősorban kutya és macska, de egyéb rászoruló állat gondozása sem kizárt. Az alapítvány működésének megkezdésekor legfeljebb 2.000.000.- Ft értékben kívánja ezt a célt megvalósítani. Célja a lovassport támogatása, amely elsősorban a versenyzők anyagi segítésében nyilvánul meg, lovaglási lehetőség biztosításával, eszközök vásárlásával, vagy az edző honoráriumának a felkészülő versenyző helyett történő megfizetésével, vagy más egyéb módon. Az alapítvány működésének megkezdésekor legfeljebb 2.000.- Ft értékben kívánja ezt a célt megvalósítani. ... >>

Ábel Alapítvány

(kulturális)

1139 Budapest, Tahi u. 40/a. III. em 1.
képviselő: Blaskóné Majkó Katalin
Az államok és népek közötti kulturális kapcsolatok, az európai integrációs folyamatok és a határon túli magyarság nyelvi és kulturális önazonosságának megerősítése. A célnak pályázati támogatást nyújt. ... >>

ABLON Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1138 Budapest, Dunavirág utca 2.
képviselő: Dr.Madej György, Horányi János
1./ Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység (Khtv.26.§.c./pont 1. alpontja): - tartós betegségben szenvedők (szív- és keringési betegségek, AIDS, csontbetegségek, stb.) segítése a betegségmegelőző és gyógyító tevékenység támogatásán keresztül. 2./ Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (Khtv.26.§.c./pont 2. alpontja): - a családsegítő, hospice-tevékenység és időskorúak gondozásának fejlesztésének, propagálásának támogatása. 3./ Tudományos tevékenység kutatás (Khtv. 26.§.c./pont 3. alpontja): - tudományos igényű tanulmányok és publikációk készítésének támogatása, tudományos kutatások, konferenciák támogatása. 4./ Nevelés és oktatás, képességfejlesztés (Khtv. 26.§. c./pont 4. alpontja): - közreműködés a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos gyermekek korai fejlesztésével és gondozásával, nevelésével és oktatásával, fejlesztő felkészítésével kapcsolatos feladatok megvalósításában. 5./ Kulturális tevékenység (Khtv. 26.§.c./pont 5. alpontja): - kulturális, művészeti és a kapcsolódó tudományos alkotómunka feltételeinek javítása, az új alkotások hazai és külföldi közreadásának, bemutatásának elősegítése, - az alkotó, kísérletező művész, tudós, értelmiségi közösségek és egyének támogatása, - a magyar kultúra nemzetközi megismertetésének támogatása. 6./ Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (Khtv.26.§.c/pont 10. alpontja): - a fiatal korosztályok szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó jobb feltételek megteremtésében való közreműködés, - a gyermekek és az ifjúság érdekekinek védelmének, valamint az Alkotmányban és a gyermekek jogairól szóló, az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihírdetett egyezményben garantált jogok érvényesítésének elősegítése, - a gyermekek és a fiatalok iskolán kívüli nevelésének, művelődésének és az ifjúsági képzések támogatása, - az egészségkárosító szerek fogyasztásának megelőzésére irányuló programok támogatása. 7./ Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (Khtv. 26.§.c/pont 11. alpontja): - hátrányos helyzetű emberek, embercsoportok (péládul vakok- és gyengénlátók, hallássérültek, mozgássérültek) életminőségének javítása, - az érintettek munkába állását elősegítő tevékenység támogatása. 8./ Az euroatlanti integráció elősegítése (Khtv.26.§.c/pont 19. alpontja): - egyetemi hallgatók nemzetközi képzésének elősegítése, - egyetemi oktatók nemzetközi továbbképzésének elősegítése.
Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás. (Khtv. 26. § c./ pont 15. alpontja)
Katasztrófa-elhárítás, így különösen adománygyűjtés.
Ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység (Khtv. 26. § c./ pont 21. alpontja)
Árvíz, illetve belvíz által megrongált épületek felújítása. ... >>

Abyss Készülékes- és Szabadtüdős Búvár Sportegyesület

(sport,oktatási)

1136 Budapest, Balzac utca 11.
képviselő: Szabados Rita
A víz alatti életformák és élőlények megismertetése az érdeklődőkkel, különös hangsúlyt fektetve a fiatalabb korosztályok bevonására. Szabadidős és rekreációs célú - készülékes és szabadtüdős - búvárkodás minél szélesebb körű lehetőségének megteremtése. A lemerüléssel kapcsolatos ismeretek és képességek folyamatos frissen tartása, bővítése. Lakosság szemléletformálása a víz és az emberiség kapcsolatrendszeréről. A veszélyeztetett vízi életközösségek, illetve élőlények megóvása. ... >>

Acélhang Dalegyesület

()

1139 Budapest, Rozsnyai út 3.
képviselő: Wild Gyula ... >>

Adócsőgyár SK.

(sport)

1138 Budapest, Váci 169.
képviselő: Szücs Lajos ... >>

Adrianus Alapítvány a Falvak Kultúrájáért

(kulturális)

1134 Budapest, Gidófalvy út 29.
képviselő: Nick Ferenc
A falvak kultúrális fejlődésével -ezen belül örökségének, hagyományai ápolásának, új értékeinek közkinccsé tételével- kapcsolatos rendezvények támogatása. ... >>

Ady Endre Gimnázium Öreg Diák Baráti Köre

(kulturális)

1139 Budapest, Röppentyű u. 62.
képviselő: Pongrácz Gábor ... >>

Ady Endre Gimnáziumi Alapítvány

(oktatási)

1139 Budapest, Röppentyű 62.
képviselő: Gajdosyné Karakai Annamária
Az Ady Endre Gimnáziummal kapcsolatos, az oktatás színvonalának emelését a tanulók és a tanári kar anyagi és erkölcsi megbecsülését célzó kezdeményezések támogatása. ... >>

Agrár Innovációs Szövetség

(oktatási,érdekképviselet)

1134 Budapest, Lehel utca 12. III./302.
képviselő: dr. Bérczi Gyula ügyvezető elnök, dr. Borsos János elnök
A teljes agrárvertikum infrastruktúrája korszerűsítésének elősegítése, a vidéki lakosság életfeltételeinek a javítása. ... >>

Agrár Vállalkozások Stratégiai Szövetsége

(érdekképviselet)

1134 Budapest, Angyalföldi u. 5/b.
képviselő: Dr. Deli László, Dr. Szegő Andrea, Hajdú Huba, Sirman Ferenc ... >>

Ajtay Andor Emlékdíj Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1136 Budapest, Vígszínház, Pannónia 1.
képviselő: Pyszny Benediktyné, Vincze Krisztina
Ajtay Andor művészi hagyatékának szellemében és az egyetemes magyar színházkultúra ápolása érdekében a Vígszínház évadonkén legkiemelkedőbb művészi teljesítményt nyújtó női és férfi színészeinek díjazása. ... >>

Akkor Inkább Repüljünk Kaland-Sport Egyesület

(sport)

1132 Budapest, Visegrádi utca 26. B. I./4.
képviselő: Bujtár Zoltán, dr. Kovács Orsolya, Gyányi Péter, Kálmán Zsolt
A szabadidő sportok népszerűsítése az egészséges életmód érdekében. A tagok számára biztosítani a szabadidő aktív eltöltéséhez a megfelelő kultúrált szervezett hátteret, elsősorban az alábbi sportokban.
Kerékpározás, Vízi sportok, Hegyi sportok, Szabad repülő sportok, Siklórepülős sportok. Hobby sportok. ... >>

Aktív Élet Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

1134 Budapest, Dózsa Gy. út 144.
képviselő: Németh Csabáné, Tóth Károly, Újhegyi Erika
Veleszületett, szerzett betegség, illetve sérülés folytán részben vagy egészben mozgáskorlátozottá vált felebarátainknak, az ember iránti, elmélyült kötelezettséggel történő segítségnyújtás a gyógyulást remélő, illetve életvitelt könnyítő ellátás biztosítása; a rehabilitációban történő aktív részvétel, segédeszközök kiválasztása, kipróbálása, a vásárlásnál közreműködés az ügyintézésben, az eszközök megszerzésének segítése; a mozgáskorlátozottak sporttolási lehetőségeinek ? különös tekintettel a gyermeksportra ? támogatása; az orthopédiával és rehabilitációval foglalkozó szakemberek továbbképzésének támogatása; a különféle betegcsoportok szakorvosokkal történő együttműködése, betegedukációs tevékenység, más szervezettek való tapasztalatcserék; kisebb kölcsönözhető eszközök beszerzése, kölcsönző szolgálat felállítása; információs anyagok készítése és az érdekeltekhez való eljuttatása; a társadalmi integráció elősegítése, kommunikáció az épek felé, web oldalas chat-fórum létesítése. ... >>

Aktív Humán Pont Egyesület

()

1134 Budapest, Pattantyús u. 4.
képviselő: Varga Gyula
Az Aktív Humán Pont Egyesület hozzá kíván járulni ahhoz, hogy az állampolgárok tevékenyen vehessenek részt környezetük, életkörül- ményeik alakításában olyan aktív módon, hogy ebből emberileg profi- táljanak, gyarapodjanak. A szervezet meggyőződése, hogy ennek meg- valósítására a leghatékonyabb módszer a közösségben végzett alkotó jellegű tevékenység. Ezért elsődleges célja olyan európai tapaszta- latokon alapuló, de a helyi igényekhez igazodó demokratikus módsze- rek kidolgozása, melyet a XXI. század fiataljai önmaguk életminősé- gének emeléséhez és közösségi tevékenységformáinak megalkotásához, érték- és érdekérvényesítésük megalapozásához szinte receptként használni tudnak. Stratégiai céljának tekinti továbbá a nonprofit szektor módszertani támogatását, valamint olyan humán fejlesztési eszközök elterjesztését, melyek hatékonyabbá tehetik a civil szer- vezetek mindennapi működését. ... >>

Akupunktúra a Rászorulókért Egészségfenntartó és Helyreállító Alapítvány

(egészségügyi)

1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 21/b. félemelet/2.
képviselő: dr. Saáry Kornélia
A kínai orvoslás elterjedésének támogatása. ... >>

Alapítvány a Hörgőbetegért

(egészségügyi,oktatási)

1138 Budapest, Népfürdő u. 17/d.
képviselő: Dr.Pápai-Székely Zsolt
A hörgőszükületet okozó jó- és rosszindulatú betegségben szenvedő betegek kezelése, gyógyítása, illetve életminőségének javítása ér- dekében folytatott munka, kutatások, fejlesztések. A fenti munkában résztvevő szakemberek szakmai továbbképzésének elősegítése, tudomá- nyos konferenciákon (belföldi, külföldi) való részvétel biztosítá- sa. A hörgőszükületet okozó betegek gyógyítása, életminősége javí- tása érdekében és témakörében konferenciák szervezése. Kutatáshoz, fejlesztéshez szükséges műszerek és felszerelések beszerzéséhez nyújtott hozzájárulás. Az alapítványi célok megvalósításához szük- séges források gyűjtése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41