Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIV. ker civil szervezetek


Találatok száma: 1314
1. oldal

1. Magyar Faluért Alapítvány

(kulturális)

1145 Budapest, Bácskai utca 53. 1./1.
képviselő: Keller Mónika
Hagyományok megőrzése, újjáélesztése, támogatása és bemutatása; íjászat, vadászat, halászat, horgászat, erdőgazdálkodás, erdészet, lovászat, állattartás, állattenyésztés, kézművesség, növénytartás, növénytermesztés, népi tevékenységek bemutatása, a környezet védelme. ... >>

1146 Thököly út 61.Lakóházkezelő Közösség

()

1146 Budapest, Thököly út 61.
képviselő: Brummer Jenö, Juhász Károly ... >>

"1956 Öröksége" Alapítvány

(kulturális)

1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 155.
képviselő: Szécsi István
A magyarországi 1956-os forradalom emlékét őrizze és megőrizze, eszmeiségét ápolja és minden érdeklődő számára nyilvánossá tegye. Az alapítvány célja egyrészt a múlt eseményeinek hiteles feltárása, az emlékek, a tények összegyűjtése, rendezése, megőrzése és hozzáférhetővé tétele a következő nemzedék számára. ... >>

2.sz. Telep Munkástanácsa

(kulturális)

1140 Budapest, Erzsébet királyné 104.
képviselő: Nyitrai Valentin ... >>

305-ös Szent István Cserkész Alapítvány

(kulturális)

1144 Budapest, Álmos vezér tér 1.
képviselő: Decsi Attila
A rákosfalvi székhelyű " 305-ös Szent István Cserkészcsapat " támogatása. ... >>

4H- Halmozottan Hátrányos Helyzetű Gyeremekek Hetes Iskolája Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1148 Budapest, Kaffka M. u. 48.
képviselő: Békés Ilona
A 6-14 éves koru halmozottan hátrányos helyzetü gyermekek felzárkoztatásának, a hetes iskolák ill. kollégiumok létesitése és e programban résztvevő pedagogusok továbbképzésének támogatása. ... >>

56-os Forradalmi Nemzeti Szövetség

(érdekképviselet)

1145 Budapest, Colombus 11.
képviselő: Desztics Jenö, Márton András ... >>

A BS-ért Alapítvány

(sport)

1142 Budapest, Dorozsmai u. 175.
képviselő: Csisztu Zsuzsanna ketten együtt, Csötönyi Sándor ketten együtt, Gergely Gábor ketten együtt, Miasnikov Péter elnök önállóan, Pécsi Ildikó ketten együtt
Anyagi segítséget nyújtani a leégett Budapest Sportcsarnok újjáépítéséhez, illetve amennyiben erre nem kerül sor, a helyette felépítendő új sportcsarnok, vaty sportközpont megvalósításához. ... >>

A Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány

(egyéb)

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.
képviselő: dr. Nagy Balázs
A magyar feltáró expedíciós tevékenység segítése, alapjainak, hátterének erősítése; az expedíciós kutatómunka elismertségének növelése: publikációs támogatással, fotópályázatokkal, kiállításokkal, előadásokkal. Utánpótlás-támogatás: a jövőben tudományos feltáró munkát végzők új generációjának támogatása, tréningje - földrajz versenyekkel, fotópályázatokkal, cikkpályázatokkal, terepi kutatási lehetőséggel, tanulmányutakkal. A minőségi kutatómunka támogatása: szervezési és terepkutatási szakmai tanácsadás. Anyagi háttér előteremtésének segítése pályázati formában. Tanulmányutak elősegítése, támogatása, szervezése. Szakmai minőség-biztosítás. Az expedíciók eredményeinek széles körű megismertetése: kiállítások, előadások, konferenciák, kiadványok létrehozásával, szervezésével. ... >>

A Görög Kultúráért Alapítvány

()

1142 Budapest, Dorozsmai u. 45.
képviselő: Angelidisz Vaszilisz, Dr. Görög Eszter
A görög kisebbség örökségének ápolása, széleskörű megismertetése. ... >>

A harmadik évezred a liberálisokért Egyesület

(egyéb)

1141 Budapest, Szugló u. 164.
képviselő: Almási János ... >>

A Horvát Kisebbség Budapesti Gimnáziumáért és Általános Iskolájáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1144 Budapest, Kántorné sétány 1-3.
képviselő: Gál-Varga Edit
A horvát nemzetiségi hagyományok őrzése, ápolása, valamint a Horvát Általános Iskola Diákotthon és gimnázium iskolában folyó oktató és nevelő munka, nyelvi képzés emelése. ... >>

A Jövő biztonságos közlekedéséért Alapítvány

(oktatási)

1143 Budapest, Jurisics Miklós utca 24.26.
képviselő: Kapus Attila
A gyermekek helyes közlekedésre való nevelése és oktatása. A balesetmentes közlekedés elősegítése, a közlekedési balesetek egelőzése. ... >>

A Jövő Kollégiumáért Alapítvány "Pro Collegio Futuro"

(intézményi)

1141 Budapest, Mogyoródi út 128.
képviselő: Salamon Ferenc
A személyiség fejlődését hatékonyan biztositó kollégiumi nevelés feltételeinek megujitása, az ifjuság uj erkölcsi értékrendjének kialakitása. ... >>

A Kárpátmedence Békéjéért (Viribus Unitis) Alapítvány

()

1145 Budapest, Erzsébet királyné 14/b.
képviselő: Dr. Nagy-Bozsóky József, dr. Nyírjesy Marianna, dr. Tóth Barnabás, Kertész Csaba
A Honfoglalás 1100. évfordulója méltó megünneplésének támogatása. ... >>

A Kerékpáros Diáksportért Alapítvány

(sport)

1145 Budapest, Istvánmezei 1-3.
képviselő: Somogyi Miklós
Az ifjúság egészséges és mozgásdús életmódra nevelésének támogatása. ... >>

A Környezetvédelmet és az Energiamegtakarítást Szolgáló Fejlesztési Al.

(oktatási)

1144 Budapest, Ond vezér u. 1-3. VII.93.
képviselő: Bódás Sándor, Lukács László
A környezetvédelmet és az energiamegtakarítást szolgáló kutatás - fejlesztési munkák, illetve ilyen tevékenységet folytató személyek támogatása. Környezetvédelem és energia takarékosság fejlesztését szolgáló oktatási és neve- lési tevékenységek támogatásával. ... >>

A Látássérült Gyermekek és Fiatalok Társadalmi Integrációját Segítő Országos Szülői Egyesület

(szociális)

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.
képviselő: dr. Fábián Magdolna, Katona Krisztina elnök, Kuli Andrea, Mendlyné Szerbin Ágnes, Zsolnai Andrea
A látássérültek (vak és gyengén látók) és szüleiknek segítése a gyermek sérülésének felismerésétől az integrált munkába állásuk időpontjáig, úgy mint közérdekű kötelezettség teljesítése. ... >>

A Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány

()

1147 Budapest, Ilosvai S.41.
képviselő: Fekete Gábor, Gáspár János
Segítséget nyújtani a magyar közlekedés történetének és földrajzának feltárásához, bemutatásához és népszerűsítéséhez. ... >>

A Magyar Öttusáért Alapítvány

(sport)

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. II./213.
képviselő: Dr.Borsa Miklós, Pakucs János dr.
az öttusa utánpótlás támogatása. ... >>

A Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának Alapítványa

()

1146 Budapest, Abonyi utca 21.
képviselő: Dr. Katona Sándor
A különdöző országokban lévő magyar reformátusság együttműködéséhez és a Magyar Református Egyházak Zsinata működéséhez anyagi támogatása. ... >>

A Magyar Röplabda Jövőjéért Alapítvány

(sport)

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
képviselő: Butor Klára, Lestár László, Tóth József
A sport támogatása. ... >>

A Magyar Tankönyvért Alapítvány

(oktatási)

1143 Budapest, Szobránc 6-8.
képviselő: Danczákné Kovács Julianna ketten eg, Dr.Bernáth Árpád önálló, Heimann Lászlóné dr.Bozsik I.ketten, Kallós Katalin ketten együtt, Nagy Zsuzsanna ketten együtt, Szirmainé Dr. Kárpáti Andrea
A szociálisan kedvezőtlen helyzetben lévő, illetve a határainkon túl élő magyar tanulók új, jó minőségű tankönyvekhez jutásának elősegítése. A szociálisan kedvezőtlen helyzetben lévő, illetve a határainkon túl élő magyar tanulók minél nagyobb számban ismerhessék meg az új, jó minőségű tankönyveket. A korszerű tudásanyagnak és újszerű pedagógia elveknek megfelelő tankönyvek az oktatási intézmények jelentős részébe eljuthassanak. ... >>

A Magyar Tornasportért Alapítvány

(sport)

1143 Budapest, Dózsa Gy út 1-3.
képviselő: Molnár György
A magyar tornasport fejlesztése. ... >>

A Magyar Vendéglátás és Kereskedelem Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1147 Budapest, Telepes u. 22.
képviselő: Sasvári Ákos
A 1106. Budapest, Maglódi út 8. szám alatti kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző anyagi támogatása. A vendéglátásnak és a kereskedelemnek megfelelő szakemberekkel történő ellátása, továbbképzése, ösztönzése a "régi" magyar vendéglátás és kereskedelmi szokások felelevenítésére. ... >>

A Magyarság Eredete Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális,egyéb)

1147 Budapest, Damjanich u. 51.
képviselő: Balog Barna, Cingerné Balla Judit, Esztergályos Jenő, Hummel Rozália, Jánoska Sándorné
-a magyarság eredetének további kutatása, a magyar őstörténet, hitvilág és művészet és az ázsiai eredet kapcsolatának művészeti megjelenítése, -az ősi művészetek tanítása, népszerűsítése, széles körben való ismertetése, -a magyar fiatalok "ős-magyar tudatának" erősítése, -festészet, előadó- és bábművészet tanítása, -tanfolyamok és előadások szervezése, kiadványok kiadása, művészeti központ működtetése, -tanulmányutak szervezése, -az ősi művészeti tevékenységek és az egészségjavítás együttműködésének biztosítása, -az ősi művészet mint alternatív gyógymód alkalmazása betegségek gyógykezelésében (természetgyógyászat, színterápia.) ... >>

A Mi Házunk a Mi Várunk Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1148 Budapest, Bánki Donát park 12/g.
képviselő: Kelemen Ildikó
A környezetvédelem és az egészséges életmód kiterjesztése óvodán belül és azon túl, programok szervezésével. Gyermekek számára szervezett műsorok, programok támogatása, elsősorban a szülők bevonásával. ... >>

A Sokoldalú, Kreatív Óvodás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1143 Budapest, Ida 6.
képviselő: Sebestyén Mihály
A Budapest, XIV. ker. Ida u.6.sz. alatti Óvoda oktató-nevelő munkájának színvonalasabbá tétele. ... >>

A Soproni Mozdonyvezetőkért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1145 Budapest, Bácskai utca 11.
képviselő: Nagy Béla
a soproni mozdonyvezetők szociális és egészségügyi helyzetének, életvitelének, életminőségének javítása. A mozsonyvezetői munkavégzés és életmód egészségkárosító hatásai következményeinek csökkentése. A szociálisan nehéz helyzetbe került soproni mozdonyvezetők és családtagjaik rendszeres segítése. ... >>

A Szépművészeti Múzeum Barátai Alapítvány

(kulturális)

1146 Budapest, Dózsa Gy. út 41.
képviselő: Charles Huebner/eseti megbiz.esetén, Linda Kondor/eseti megbiz.esetén, Linda Vadász, Tünde Szemerey/eseti megbiz.esetén
A Szépművészeti Múzeum hazai és nemzetközi ismertségének és látogatottságának az elősegítése. ... >>

A XXI. század Magyarországáért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1144 Budapest, Füredi utca 5/D. IV/19.
képviselő: Barabás Miklós a kuratórium elnöke
Az európai integrációs folyamatokhoz szorosan kapcsolódó szakmai és nyelvi képzések elősegítése, az arra érdemes fiatal tehetségek segítése, a hátrányos helyzetű magyar fiatalok segítése, a hátrányos helyzetű magyar fiatalok segítése, hogy részesei és formálói lehessenek az európai folyamatoknak, Magyarország felemelkedését az ország integrációját és az európai együttműködést előmozdító egyéb programok támogatása. ... >>

A Zeneoktatás Fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1147 Budapest, Balázs 13/b.
képviselő: Gábor Péter
A zenei oktatás, nevelés, hangszerképzés keretein belül elősegítse a zenetanárok, előadóművészek, zenét tanuló diákok szakmai képzé- sét. ... >>

AC SINUS Harcművészeti Sportegyesület

(sport,kulturális)

1149 Budapest, Fráter György tér 2. II. 7.
képviselő: Adamecz Zsófia, Klima Zsuzsanna önállóan, Oroszkiné Szathmáry Renáta ... >>

Adamovics Ilona Alapítvány

(kulturális)

1146 Budapest, Hermina 47.
képviselő: Erhartné Dr. Molnár Katalin
Zenei tanulmányokat folytató, vagy zenei területen tevékenykedő fiatal vak, illetve gyengénlátó személyek támogatása. ... >>

Add a Két Kezed Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1141 Budapest, Bonyhádi út 98. fszt./1.
képviselő: Esti Nóra
Magyarország elmaradottabb térségeiben élő hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok és felnőttek élethelyzetének javítása, társadalmi integrációjának elősegítése oktatási, kulturális, művészeti tevékenységgel. ... >>

Adler Sport Club Egyesület

(sport,oktatási)

1141 Budapest, Fischer István u. 113.
képviselő: Fülöp István
A magyar és európai tudomány - és technikatörténeti múlt feltárása, ápolása, kutatása; ezek eredményeinek megjelentetése, népszerűsítése, oktatása, sportolási lehetőség biztosítása elsősorban a kutatással kapcsolatos sportokban (oldtimer autós - motoros sport, szabadidős tevékenység keretében), a haditechnika történetének kutatása; ezeknek a céloknak megfelelő rendezvények bemutatók, versenyek előkészítése, lebonyolítása, ezeken való részvétel, a cél szerinti területeken nemzetközi és hazai kapcsolatok létesítése, ápolása. ... >>

ADMIRATIO ARTIS Alapítvány, A Művészet Csodálata Alapítvány

(kulturális)

1146 Budapest, Dózsa Gy. út 41.
képviselő: dr. Baán László
A budapesti Szépművészeti Múzeum (továbbiakban Múzeum) gyűjtőkörébe tartozó képzőművészeti és régészeti alkotások és dokumentumok felkutatása, gyűjtését, őrzését, rendszerezését, raktározását, nyilvántartását és restaurálását kívánja támogatni. Az alapítvány segíti a nemzetközi kapcsolatokban realizálódó kutatómunkát, kiállítás- és műtárgycserét, valamint az ezekhez kapcsolódó kiadványok megjelentetését.
A Múzeum gyűjtőkörébe tartozó képzőművészeti és régészeti alkotások tudományos feldolgozásának és bemutatásának ösztönzése, segítése. ... >>

Adófizető Vállalkozók Országos Érdekképviseleti Szövetsége

(érdekképviselet)

1148 Budapest, Mogyoródi út 68/c.
képviselő: Asztalos Erzsébet Dr., Dr. Szabó Lajos ... >>

Adrienne Alapítvány Zellei Adrienn Emlékére

(kulturális)

1149 Budapest, Pósa Lajos u. 18.
képviselő: Farkas Józsefné sz.Vadász Ilona
Az alapítvány célja, hogy segítse a kiemelkedő képzőművészeti és fotóművészeti alkotások létrehozását, elsősorban amelyek a tiszta szerelem témájában születnek. ... >>

AGAPÉ Sportklub

(sport)

1146 Budapest, Dózsa György út 7.
képviselő: Mundrucz István ... >>

AGUADORA Alapítvány

(kulturális)

1146 Budapest, Dózsa Gy.út 41.
képviselő: Benedek Istvánné, Papp Katalin
A Szépművészeti Múzeum gyűjteményeinek korszerű eszközökkel történő bemutatásával a hagyományos európai polgári műveltség terjesztése és a vizuális kultúra fejlesztése, a múzeum ilyen céljainak megfelelő társadalmi támogatás formáinak és feltételeinek kialakítása. ... >>

Agyérbetegek Zuglói Egyesülete

(egészségügyi,szociális)

1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41.
képviselő: Schlager Zoltánné, Seres Ambrusné
az agyi érbetegségekben (stroke-ban) és hozzávezető kórképekben szenvedő betegek minél alaposabb tájékoztatása szakemberek segítségével, betegségükről és kezelésükről. ... >>

"Ahol a szükség, ott a segítség" Alapítvány

(szociális)

1141 Budapest, Vezér utca 117. b. I./4.
képviselő: Farkasné Pusztai Mónika
A társadalom egyes hátrányos helyzetű csoportjait a társadalom szélére szorult vagy kirekesztett személyeket, különösen az időskorúakat és gyermekkorúakat, illetve bármely okból hátrányos helyzetű személyeket az életkörülményeik jobbításával, illetve a társadalmi életbe való beilleszkedésükhöz történő segítségnyújtással pártfogolja. ... >>

Aki van Alapítvány

(kulturális)

1145 Budapest, Uzsoki utca 60. II/2.
képviselő: Markó Róbert
előadóművészek, alkotóművészek tevékenységének támogatása, a pályakezdő előadó- és alkotóművészek tudásának, képességének fejlesztése, szellemi gyarapodásuk elősegítése. ... >>

Aktív Fallabda Egyesület

(sport)

1143 Budapest, Tábornok utca 7.
képviselő: Pethő Zoltán ... >>

Alapítvány a Budapesti Állatkertért

(oktatási)

1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12.
képviselő: Palugyai István, Sebestyén Zsolt
A Budapest Főváros Állat- és Növénykertje állat- és növénygyűjteményének támogatása. ... >>

Alapítvány a Füredi Parki Óvodákért

(intézményi,oktatási)

1144 Budapest, Füredi park 6.
képviselő: Berkiné Petró Krisztina
A Füredi parki óvodába járó gyermekek óvodai nevelésének támogatása, az óvodai élet és munkakörülmények javítása és az óvoda számára további, külső támogatók bevonása. ... >>

Alapítvány a Jövő Nemzedékéért

(sport)

1149 Budapest, Pillangó Park 14/B.II.em.13.
képviselő: Varga Ferenc
A fiatalok egészségének megőrzése érdekében a mozgás, a sportolás segítése, támogatása. ... >>

Alapítvány a Magyar Labdarúgásért

()

1149 Budapest, Angol 13.
képviselő: Gyárfás Tamás ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41