Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XVI. ker civil szervezetek


Találatok száma: 454
1. oldal

100 Roma Virtuóz Országos Kulturális Egyesület

(kulturális)

1161 Budapest, Kornél 2.
képviselő: Ifj.Szénási Sándor ... >>

A Hagyaték Őrzői Művészeti Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1162 Budapest, Ákos utca 71.
képviselő: Csabainé Lőrincz Marianna, Tál Marianna
Hazai és határon túli magyar előadó- és alkotóművészek művei színpadra alkalmazásának, színre vitelének, a magyar és külföldi közösséggel való megismertetésének elősegítése, a magyar színházművészet értékeinek minden lehetséges módon való szolgálata, támogatása. ... >>

A Külkereskedelmi Főiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1165 Budapest, Diósy Lajos u.22-24. Külker F.
képviselő: Dr.Marinovich Endre
A Külkereskedelmi Főiskola oktatási tevékenységének fejlesztése. ... >>

A Magyarországi Nagyragadozókért Alapítvány

(környezetvédelmi)

1163 Budapest, Vívó u. 3/C.
képviselő: Szabó Ádám
A kipusztult, őshonos visszatelepülő nagyragadozók megtelepedésének elősegítése, e fajokkal kapcsolatos vadbiológiai kutatások támogatása. ... >>

A XVI. Kerület Mentődolgozói a Betegekért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

1162 Budapest, Szénás utca 89.
képviselő: Szőke Lajos elnök
Budapest XVI. kerülete és a vonzáskörzetéhez tartozó kerületek és települések magasabb szintű sürgősségi ellátásának az elősegítése, a mentőszolgálat anyagi, személyi és tárgyi feltételeinek a javítása. ... >>

A XVI. kerület Szakorvosi Ellátásáért Alapítvány

()

1163 Budapest, Jókai u.3.
képviselő: Dr. Szenczi László
A Budapest, XVI.ker.szakorvosi ellátásának támogatása. ... >>

Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megőrzéséért Alapítvány

(kulturális)

1163 Budapest, Döbrőce utca 26.
képviselő: Zolnai László
Az alapítvány teret kíván biztosítani más települések kultúrájának bemutatására, és elősegíti a települések közötti testvéri kapcsolatok kiépítését. ... >>

AC Milan Szurkolói Egyesület

(kulturális,egyéb)

1164 Budapest, Felsőmalom utca 14.
képviselő: Fekete-Szalóky Zoltán
Magyar-olasz kulturális együttműködés, egymás kultúrájának megismerése, kulturált szurkolói magatartás népszerűsítése, a rasszizmus elutasítása, és az ellene történő hatékony, közös fellépés. ... >>

ADAB Közhasznú Alapítvány

(oktatási)

1165 Budapest, Ezerjó utca 58.
képviselő: Kecskeméti Zoltán
Közösségi értéket létrehozó, önmegvalósítási célok támogatása, negatív előítéletek, sztereotípiák lerombolása. ... >>

Aktív Család Egyesület

(sport,kulturális)

1162 Budapest, Kisterenye utca 37.
képviselő: Szűcs Bence
A családok aktív sport életmód programjainak megtervezése, hagyományos és extrém sportok megismertetése. ... >>

Alapítvány a 412-es Cserkészekért

()

1165 Budapest, Pilóta utca 27.
képviselő: Amberboy Zsolt ... >>

Alapítvány a Francia Tagozat Támogatására

(intézményi,oktatási)

1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24. 2. 23.
képviselő: dr. Törökné dr. Szilágyi Katalin, dr. Veres Zoltán
Az alapítvány célja, hogy a francia nyelv Magyarországon történő oktatását elősegítse, a francia felsőoktatási képzést támogassa és ezzel (azaz megfelelő nyelvtudással rendelkező emberek képzésével) elősegítse Magyarország Európai Unióba történő integrációját. A Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Karának francia tagozatán tanuló hallgatók és tanárok támogatásával valósítja meg. Az Alapítvány tevékenységével támogatást nyújt a hallgatók részére, elősegíti a külföldi ösztöndíjak elnyerését, támogatja a végzett hallgatók elhelyezkedését. A képzésben résztvevő tanárok részére segítséget nyújt továbbképzéseken való részvételhez, továbbá támogatja őket feladataik minél hatékonyabb ellátásában. Az Alapítvány céljának minél teljesebb betöltése érdekében az azok megvalósítását segítő eszközöket felkutatja. ... >>

Alapítvány a Magyarországi Önkormányzatokért

()

1163 Budapest, Hegedűs Gyula utca 23.
képviselő: Wekler Ferenc dr.
A települési önkormányzatok segítése tájékoztató, képző és továbbképző intézmény: Önkormányzati Akadémia révén. ... >>

Alapítvány az árpádföldi gyermekekért

(oktatási,szociális,kulturális)

1162 Budapest, Fertály utca 11.
képviselő: Zuberács József
Elsősorban a Budapest XVI. kerület Árpádföld településen lakó gyermekek testi-lelki fejlődésének segítésére, szabadidejük tartalmas eltöltésére, elsősorban az ifjúság tanórán kívüli (pl. szakkör) foglalkozás-szervezésével és más alakalmas módon.
- egyes népművészeti és hagyományőrző kézműipari foglalkozásokat
- tánc és népművészeti és hagyományőrző kézműipari foglalkozásokat
- környezetismereti kirándulásokat
- környezetvédelmi előadásokat szervezzen
-az un. DADA program drogellenes ismeretterjesztését előadások szervezésével támogassa. ... >>

Alapítvány az Európai Uniós Csatlakozással Kapcsolatos Tudnivalók Terjesztéséért

(oktatási)

1161 Budapest, Thököly u. 32.
képviselő: Blaskovits Monika / együttesen, Kakas Zoltán / együttesen, Kertész Gabriella / önállóan
Az Európai Uniós csatlakozással kapcsolatos tudnivalók oktatása, terjesztése. ... >>

Alapítvány az Európai Üzletemberképzésért

(oktatási)

1165 Budapest, Diósy L. u.22-24.
képviselő: Dr.Majoros Pál ... >>

Almásy László Emlékalapítvány

(kulturális)

1162 Budapest, Vadruca utca 51.
képviselő: Varsányi-Réthy Menyhért Zsolt
A névadó Almásy László Ede munkásságának a bemutatása. ... >>

Amatőr Meteorológusok Első Magyarországi Közhasznú Egyesülete

(egyéb)

1165 Budapest, Hunyadvár utca 7. a. II./9.
képviselő: Sárközi Szilárd
A Magyarországon működő bármely önkéntes és az egyesülethez csatlakozó, hivatásszerűen is dolgozó időjárás-jelentőknek az időjárás megfigyelésével, jelentésével kapcsolatos és előrejelzésére irányuló tevékenységének összefogása, szervezése és/vagy segítése, tevékenységük színvonalának emelése, körük bővítése, valamint ezek nemzetközi kapcsolatainak kialakítása. ... >>

Amatőr Zenészek Egyesülete

(oktatási,kulturális)

1165 Budapest, Andocs utca 14.
képviselő: Fekete Karolina Anna
Elsősorban az amatőr zenekaroknak és zenészeknek szervezett körülmények között lehetőséget adni a tehetségek bemutatására. Teret adni a zenei kultúra fejlődésének, alakítani a fiatalság zenei ízlését. Olyan ( elsősorban zenei és más kulturális ) rendezvények szervezése és lebonyolítása, amelyenek feltételei ily módon a felsőbb fórumok előtt is egy egyésges, átlátható szervezettségi formában történik. -Tagjainak koordinatív és technikai segítséget nyújt saját céljainak eléréséhez. -Érvényesíti tagsága érdekeit a közéletben. -Tevékenységének alapja a budapesti és pest megyei amatőr zenészek célkitűzéseinek megvalósítása. Működésének alapja a zene és kultúra szeretete, az emberközpontúság, és a humánum. ... >>

Arany Bagoly Könyvtári Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1163 Budapest, Metró utca 22.
képviselő: Kenese Szilvia
Könyvtári eszközökkel kívánja segíteni a lakosság művelődését, gyógyulását, egészséges életmódjának alakítását. tevékenysége során különös figyelmet kíván fordítani az egészségileg hátrányos helyzetű csoportok ( mozgáskorlátozottak, betegek, ápoltak, gondozottak ) információs esélyegyenlőségének elősegítésére. ... >>

Aranyeső Sport Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

1165 Budapest, Veres Péter út 132-134.
képviselő: Büki Istvánné
A társadalom minden rétegében az egészséges testmozgás iránti igény elterjesztése, amellyel csökkenthető a mozgásszegény, ülő életmód okozta civilizációs betegségek kialakulása. A mozgáskultúra fejlesztése, kiváltképpen az iskolai táncoktatás bevezetésével. ... >>

Árpádföld Iskolaalapítvány

(intézményi,oktatási)

1162 Budapest, Bekecs 78.
képviselő: Inhaizerné Kopasz Anikó
Tehetséggondozás finanszírozása. ... >>

Árpádföldi Közösségi Egyesület

(kulturális)

1162 Budapest, Kémény u. 4.
képviselő: Balázs Gyula elnök, Dömsödi József alelnök, Szepesi Tibor titkár
az Árpádföldön talált Árpádkori sírhelyek feltárásában, helyreállításában való részvétel. ... >>

Árpádföldi Polgárok Érdekközössége

()

1162 Budapest, Csitári út 14.
képviselő: Schild Mihály, Sebők Gyuláné, Weyde Gyula ... >>

Árpádföldi Polgárőr Segélyezési Alapítvány

(közbiztonság,egészségügyi,szociális)

1162 Budapest, Állás u. 17.
képviselő: Dr.Garzó András, Kiss Ferenc, Szabó Miklós
Szolgálatteljesítés közben, illetve azzal összefüggésben balesetet, sérülést, anyagi, erkölcsi és egészségügyi károsodást szenvedett, illetve elhunyt polgárőrök, illetve hozzátartozóik támogatása. ... >>

Árpádföldi Polgárőr Vagyon- és Ifjúságvédelmi Egyesület

(közbiztonság)

1162 Budapest, Csűr u. 9.
képviselő: Égerszegi Péter, Karsay István, Örkényi József ... >>

Árpádföldi Sport Club

(sport)

1162 Budapest, Timur u. 84.
képviselő: Kaplonyi Mihály ... >>

Árpádföldi Sport Egyesület

(sport,egészségügyi)

1162 Budapest, Kendermag utca 17/A.
képviselő: Bíró István, dr. Veress Árpád, Ifj. Vájjer József Tamás
elősegítse az egészséges életmódra nevelést, a testmozgás során az általános kondíciójavítást, a családi, az ifjúsági, és a tömegsport fellendítését, a sport utánpótlás támogatását, illetve lehetőséget nyújtson a szabadidő kulturált eltöltésében. Tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít napjaink népbetegségeinek és ennek kiváltó okainak [pl. egészségtelen, mozgásszegény életmód, elhízás, káros szenvedélyek (alkohol, cigaretta, kábítószer, stb.] megelőzésére (prevenciójára), csökkentésére és megszüntetésére azáltal, hogy igyekszik programjával minden társadalmi réteget megszólítani. ... >>

Árpádföldi Tenisz Club

(sport)

1162 Budapest, Állás utca 35.
képviselő: Amberger Árpád
Tenisz és klubélet rendszeres gyakorlása. ... >>

ART 16 XVI. Kerületi Művész Csoport

(oktatási,kulturális)

1165 Budapest, Szabadság utca 14.
képviselő: Bak Péter Róbert
A magyar képzőművészet értékein alapuló kortárs művek létrehozása. Egyéni és csoportos kiálítások, alkotótáborok szervezése, létrehozása és működtetése. Szakmai találkozók, előadások szervezése. A XVI. kerület tehetséges művészeinek szakmai támogatása, műveik bemutatása, népszerűsítése. ... >>

Atlétikai Reménységekért Alapítvány

(sport,oktatási)

1165 Budapest, Mészáros József u. 4.
képviselő: Adorján István
A diáksport szervezett támogatása tehetséggondozás, továbbá tehetséges sportolók sportolási lehetőségének, versenyzésének támogatása. ... >>

Átló Országos Egyesület

(egyéb)

1164 Budapest, Lapos-köz 8.
képviselő: Móczó Péter
Fórumot teremt az ország működésével és fejlesztésével kapcsolatos társadalmi kezdeményezéseknek, álláspontoknak; elősegíti a szabad- idő hasznos eltöltését a családban vagy a megfelelő korosztályos csoportokban; közreműködik a magyarországi lakosság társadalmi is- mereteinek fejlesztéséért; támogatja és szervezi a polgárok élet- körülményének és életminőségének javulását célzó együttműködését és közérdekű kezdeményezéseit; véleményt nyilvánít a polgárok széles körét érintő kérdésekben. ... >>

Autóbuszvezetők Nemzeti Közlekedési Szakszervezet

(érdekképviselet)

1165 Budapest, Bökényföldi út 122.
képviselő: Ábrók Attila, Békési László Gábor
A szervezethez tartozó munkavállalók élet- és munkakörülményéhez kapcsolódó, gazdasági, szakmai és jogi érdekeinek feltárása, képviselete, érdekvédelme és érdekérvényesítése. ... >>

Autóker Humanitás Alapítvány

(egészségügyi)

1162 Budapest, Felcsuti u. 7.
képviselő: Kéri Margit
Az AUTÓKER és az általa létrehozott vagy részvételével működő gazdasági társaságok dolgozói és nyugdíjasai szociális és egészségügyi körülményeinek javítása. ... >>

AVE - REHA Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1165 Budapest, Hunyadvár utca 36.
képviselő: dr. Szakonyiné dr. Fáy Veronika
A rehabilitációs ellátás fejlesztése, a tevékenység színvonalának emelése, oktatása, kutatás és ennek kapcsán a fogyatékosok és akadállyal élők ellátásának javítása, az esélyegyenlőség, társadalmi reintegráció elősegítése, ágazatok közötti együttműködések megteremtése, fejlesztése. ... >>

Az "56-os Deportálások Tényfeltáró Bizottsága" (DEPORT-56.)

()

1161 Budapest, Béla u. 37.
képviselő: Dr. Szerdahelyi Szabolcs, Iványi Péter ... >>

Az Állatok Védelméért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,környezetvédelmi)

1165 Budapest, Farkashalom utca 25.
képviselő: Bognár József
A környezet és természetvédelmi gondok enyhítése, kóbor és kivert állatok befogadása, tartása, egészségügyi ellátása, otthontalan állatok gazdához segítése. ... >>

Az Időálló Forintok Háza Kiegészítő Nyugdíjpénztár

(szociális)

1163 Budapest, Fuvallat u. 10.
képviselő: Dr. Répássy Péter, Márton András, Répássy Balázs ... >>

B-18. Magyar Postagalambsport Egyesület

(sport)

1160 Budapest, János 53.
képviselő: Hájos Endre, Kelemen Imre ... >>

B-26. Magyar Postagalambsport Egyesület

(sport)

1164 Budapest, Tóköz utca 44.
képviselő: Takár Jenő
A szakszerű postagalambtenyésztésnek és versenyzésnek tömegsporttá való fejlesztése, szakszerű irányítása, szakismeretek terjesztése, tanfolyamok, előadások tartása. ... >>

Baglyok Kispályás Labdarúgó Klub Sportegyesület

(sport)

1163 Budapest, Fehérsas u. 20.
képviselő: Újvári József ... >>

Baráti Kör a Korszerű Konzervativizmusért

(egyéb)

1163 Budapest, Cziráki utca 15. fszt./2.
képviselő: Dr. Snóbli József
Az emberi hangú és emberközpontú politikát képviselő konzervatív politikai pártnak a támogatása. Kapcsolattartás a korszerű konzervatív érdekeket valló párt(ok) vezető szerveivel, személyiségeivel és helyi szervezeteivel. Testületi fellépés a korszerű konzervatív értéteket képviselő párt(ok) érdekében. A párt(ok) érdekében rendezvények, előadások szervezése. Kapcsolattartás a polgárokkal, más civil szervezetekkel, amelyek hajlandók a kiegyensúlyozott, a korszerű konzervativizmust képviselő párt(okat) támogatni. A konzervatív értékeket képviselő párt(ok) parlamentbe kerülésének és parlamenti munkájának szakmai támogatása, elősegítése. Más pártokkal a kölcsönös tisztelet és megbecsülés figyelembevételével történő kapcsolattartás, vita. ... >>

Batthyány Ilona Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1164 Budapest, Georgina 23.
képviselő: dr. Csánkné Melegh Judit, Győr Gyuláné, Sütő Lászlóné, Szász Sándor
A Batthyány Ilona Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munka támogatása.
A Batthyany Ilona Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munka támogatása érdekében az iskolában folyó nevelő-oktató munka tartalmi és tárgyi feltételeinek korszerűsítése. Az iskola keretein belül folyó tudományos, kulturális és sportélet feltételeinek javítása. Szakmai tanulmányutak részbeni vagy teljes finanszírozása nevelők vagy tanulók részére tanulmányút, publikáció, oktatási eszközök kiegészítésével. Kiemelkedő tehetségű tanulók speciális fejlődési lehetőségeinek támogatása iskolán belül, illetve kívül anyagi vagy egyéb módon. Az iskola részére oktatástechnikai eszközök és berendezések vásárlása. Cinkota oktatási és sport célú fejlesztéséhez való hozzájárulás. Az iskola dolgozói évente maximum kettő alkalommal, míg az iskola tanulói évente kettő alkalommal részesedhetnek támogatásban. A fentiekre csoportos kérelmek esetén egyedi elbírálás alkalmazandó. ... >>

Biztonsági Őrezred Egyesület

(sport,egyéb)

1162 Budapest, Hermina utca 88.
képviselő: Nagy István
Az Egyesület célja, a mentő és a rendvédelmi szerveken történő segítségnyújtás, valamint a vagyonőrök, testőrök, magánnyomozók és a rendvédelmi szervek tagjainak sportolási, tanulási lehetőségeinek segítése, a részükre támogatás, illetve különféle kedvezmények nyújtása ... >>

BKV Cinkotai Üzemegység Munkástanácsa

(érdekképviselet)

1165 Budapest, Bökényföldi 122.
képviselő: Hödinger János ... >>

Blaskovics Örökség Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

1163 Budapest, Veres Péter út 99.
képviselő: dr. Kecskés Gusztáv
A Blaskovics birtokon született Kincsem nevű ló emlékének ápolása. Az ugyanitt található Atilla-domb ezoterikus hatásának kutatása, egészségügyi centrum megteremtése. Atilla, a magyarok első királya emlékének ápolása, akinek székhelyének egyik feltételezett helye Tápiószentmártonban ugyanezen birtok környékén lehetett. Az Atilla Lovagrend létrehozása és fenntartása. Atilla háza, mint egészségház és fogyatékkal élők gondozása. ... >>

Blogfüggők Baráti Társasága"

(kulturális,egyéb)

1163 Budapest, Lobbanó utca 1.
képviselő: dr. Sebők László
Baloldali-liberális elvek érvényesítése a köz- és kulturális életben. ... >>

BMW Autóklub Magyarország

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1162 Budapest, Lajos utak 104.
képviselő: Horváth Zoltán
BMW gépjárművek tulajdonosainak, használóinak összefogása, érdekvédelem, érdekképviselet, oktatás, sport, környezetvédelem. ... >>

BOHÓCHAL Úszó és Szinkronúszó Egyesület az Egészséges Gyermekekért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1163 Budapest, Bányai Elemér utca 12.
képviselő: Ölyűs Roland
a hazai és a határainkon túl élő magyar és nem magyar állampolgárok gyermekeinek úszás oktatásán keresztül az egészséges életre nevelés. Ennek érdekében a gyermekek óvodai és iskolai úszó és szinkronúszó oktatásának szervezése, lebonyolítása, szabadidő megszervezése (nyári úszótábor), valamint oktatási és kulturális programok szervezése, e körben bemutató képzés, bemutató előadások szervezése, kiadványok megjelentetése és terjesztése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41