Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XVII. ker civil szervezetek


Találatok száma: 412
1. oldal

1-es Villamos Klub: Vasút- és Villamosmodellező Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

1173 Budapest, Kaszáló utca 31.
képviselő: Kovács László
Villamos- és vasútmodell-kiállítások szervezése és lebonyolítása, kirándulások szervezése, közlekedéssel kapcsolatos rendezvények szervezése, lebonyolítása. Iskolákban a közlekedési kultúra megismertetése. ... >>

140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány

()

1171 Budapest, Péceli 229.
képviselő: Balogh Sándorné, Gelencsér László
A cserkészcsapat működésének anyagi támogatása. ... >>

A Bulyovszky-Gyökér utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1173 Budapest, Gyökér u.1.
képviselő: Hangai Gáborné
A Budapest, XVII.ker. Bulyovszky u.10.sz. és a Budapest, XVII. ker. Gyökér u.1.sz. Összevont Napköziotthonos Óvoda támogatása. ... >>

A Nagycsaládosok Rákosmenti Mosoly Egyesülete

(szociális)

1172 Budapest, Hősök tere 9.
képviselő: Csatlósné Móczár Ildikó ... >>

A Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1174 Budapest, Kép 14.
képviselő: Gyárfásné Zágon Eszter, Miseticsné Széles Zsuzsa
A speciális foglalkoztatást igénylő gyermekek képzési feltételeinek javítása, az oktatás, a kulturális- és sportélet támogatása. ... >>

A Robogó Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1172 Budapest, Robogó u. 3.
képviselő: Rigler Zoltán
Az óvoda nevelési-oktatási-gondozási feltételeinek javítása, színvonalának fejlesztése. ... >>

A Súlyos Sérültekért Alapítvány

(oktatási)

1173 Budapest, Kövirigó u. 22.
képviselő: Dr.Guth Zsuzsanna, Kórosiné Móricz Emese
A súlyos sérültek gyógyításával, ápolásával kapcsolatos munka támogatása, az ellátásuk színvonalának javítása érdekében végzett oktatási továbbképző és tudományos tevékenység lehetőségeinek javítása. A sérülések következményeinek csökkentését szolgáló felvilágosító- oktató munka támogatása. ... >>

A XVII. kerületi Sportmozgalomért Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1173 Budapest, Pesti u. 165.
képviselő: Kruj Iván
Budapest Főváros XVII.kerületében a lakosság egészségesebb életmódjának elősegítése, megőrzése érdekében a sportmozgalom támogatása, különös tekintettel az iskolai diáksportra. Dij alapitása és adományozása a XVIII. kerületben kimagasló sportteljesitményt nyújtó amatőr sportolóknak, vagy amatőr sportegyesületeknek. A szabadidősport népszerüsitése, felkarolása az egészségesebb életmód megvalósítása érdekében. A közalapítvány célja kiegészült az alábiakkal: alpító okirat 5. pontja: A XVII. kerületi Sportmozgalomér Közalapítvány célja, hogy Budapest Főváros XVII. kerület illetékességi területén a helyi sporttevékenységeket támogassa, a sportról szóló töbször módosítótt 2000.évi CXLV. törvény ( a továbbiakban: Sportt.) 59.par.(1) bekezdése alapján. A közalapítvány - célja megvalósítása érdekében, a Sporttv. 59.par. (2) bekezdés b/pontja figyelembevételével - együttműködik a Budapest Főváros XVII. kerület illetékességi területén található helyi, amatőr sportszervezetekkel. A XVII. kerületi Sportmozgalomért Közalapítvány részt vesz az önkormányzati iskolai sporttevékenysé feltételeinek megteremtésében, illetve támogatja az iskolai sporttevékenységeket (Sporttv. 59. par. (2) bekezdés d/pontja) A XVII. Kerületi Sportmozgalomért Közalaítvány - a Sporttv. 60. par. (1) bekezdése c/ és d/ pontja alapján - támogatja a kerületi szabadidősport feltételeinek fejlesztését, valamint a gyermek és ifjúsági sport, a kerületi utánpótlás nevelés, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolítását. A Közalapítvány közreműködik, illetve támogatja az Alapító és a kerületi, amatőr sportegyesületek nemzetközi sportkapcsolatait (Sporttv. 60. par. (1) bekezdés, e/ pontja). ... >>

ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány

(oktatási)

1171 Budapest, Borsfa u. 55.
képviselő: Sánta Imréné sz.Pechtol Ibolya, Szigeti László
Rászorultak segítése, az ifjúság nevelése és képzése. ... >>

Agape Team Missziós Csoport Alapítvány

(szociális,egyéb)

1173 Budapest, Akácvirág u. 24. I.em.5.
képviselő: Csákiné Svantek Györgyi
A fiatalok számára erkölcsi alapokon nyugvó segítségnyújtás, időskorúak gondozása, ill. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Akadémia Lovas Egyesület

(sport)

1174 Budapest, Régivám köz 37-40.
képviselő: Bekes Erzsébet, Korbán Krisztián, Makuci Zsuzsa, Nagy Gábor István, Sándor Katalin
A sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései szerint a szabadidős lovassport tevékenység végzése, ezen sporttevékenység feltételeinek megteremtése. ... >>

AKTÍV Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár

()

1171 Budapest, Postakocsi u. 37.
képviselő: Fábián László Balázs felszámolóbiztos ... >>

Aktivitás Alapítvány

(szociális,kulturális,egyéb)

1171 Budapest, Strázsahegy utca 49.
képviselő: Magyar László
Az ifjúság számára lehetőség biztosítása kulturális, tudományos és társadalmi-közéleti tevékenység végzésére, illetve a szabadidő hasznos eltöltésére, ezáltal a fiatalság kulturális és szellemi fejlődésének elősegítése, a nemzeti kultúra ápolása. Az alapítvány célja továbbá környezetvédelmi, állatvédelmi tevékenység folytatása, ezen célok elsősorban fiatalokkal való megismertetése, illetve a fiataloknak történő továbbadása, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének segítése. ... >>

Alapítvány a Kultúra Vizuális Kutatásáért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1171 Budapest, Váltóőr u. 6.
képviselő: Hajnal László Endre
Széleskörű nyilvánosság megteremtése olyan, főként a fotográfia és a film eszközeivel létrehozott vizuális alkotások részére, melyek a Kárpát-medencében élő társadalmi csoportok sokszínű kulturális jelenségeinek, konfliktusainak és harmóniájának bemutatását, interkulturális kapcsolatainak megértését, valamint közeledésük elősegítését tűzték ki céljukként a lehető legszélesebben értelmezve a "társadalmi csoportok" fogalmát. Az Alapítvány célja a már elkészült vízuális anyagok, dokumentációk, megvalósult projektek számára megfelelő archívum (dokumentációs tár) létrehozása, ennek fenntartása és folyamatos bővítése, továbbá az archívum nyilvánossá tételének lehetőség szerinti biztosítása. Az Alapítvány az alapító által létrehozott, már meglévő virtuális galériájában (www.etnofoto.hu) átfogó képet kíván adni azokról a kortárs fotográfiai és filmes irányzatokról, melyek az esztétikai igényesség mellett a társadalom, a kultúrák megismerését is céljuknak, feladatuknak tekintik, avagy nagymértékben hozzájárulnak e feladatok teljesítéséhez (például középiskolai ember- és társadalomismereti tantárgy oktatásához, tankönyvi fotóanyag válogatásához, hálózati tájékozódás megoldásához stb.). ... >>

Alapítvány a Mórás Diákokért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1172 Budapest, Naplás u. 60.
képviselő: Szőcs Anikó
A Móra Ferenc Általános Iskola tanulóifjúságának támogatása, nevelése. Szabadidős lehetőségeinek bővítése (kulturális és sport bemutatók szervezése), egészséges testi és szellemi fejlődésük, a zökkenőmentes rehabilitációjuk elősegítése, a diákok hely- és környezetismereti tájékozottságának bővítése. Az alapítvány támogatja a sport- és szabadidős tevékenység jobb feltételeinek megteremtését, elősegíti a honismereti programok, elsősorban a történelmi Budapest megismerését. ... >>

Alapítvány a Rákoscsaba-Újtelepi Diákokért

(intézményi,oktatási)

1172 Budapest, Diadal 41-49.
képviselő: Hosszú Gáborné
A diadal úti Általános Iskola tanulóinak támogatása. ... >>

Alapítvány a Sugár úti Iskola Gyermekeiért

(intézményi,oktatási,szociális)

1171 Budapest, Szabadság sugárút 32.
képviselő: Nagy Lajosné
Az iskolai oktató-nevelőmunka tárgyi feltételeinek javítása, a tanítás színvonalának emelése, tanulók javára ösztöndíj osztása, a hátrányos helyzetű tanulók támogatása. ... >>

Alapítvány Bada Dada Emlékére

(kulturális)

1173 Budapest, Pesti út 71. fsz./1.
képviselő: Ungár Ágnes
Bada Dada (1963-2006) multimediális művész életművének feldolgozása, az irodalmi, képzőművészeti, zenei és performance műveinek összegyűjtése, archiválása és bemutatása. ... >>

Alba Societas Kulturális Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

1171 Budapest, Gázló utca 9.
képviselő: Farkas István
A XIV. századi magyar és európai katonai hagyományok felkutatása, ápolása, megőrzése, valamint szellemiségük felelevenítése - különös tekintettel az ebben az időszakban, Itáliában működő magyar zsoldos csapatok tevékenységére. ... >>

ÁlomVilág Ismeretterjesztő Közhasznú Alapítvány

(oktatási)

1173 Budapest, Újlak u. 46. 4/14.
képviselő: Nagy Dániel
A magyar társadalom elsődlegesen a fiatalok szellemi képességeinek, tudásának fejlesztése. ... >>

Amigo Boys Sportegyesület

(sport)

1173 Budapest, Pesti út 184.
képviselő: Ifj. Gergely János, Szlivka Ferenc
A futballsportban és lábteniszsportban részt venni szándékozókat szervezett keretek között mozgósítása a szabadidő hasznos eltöltésére; a futball és lábtenisz népszerűsítése, gyakorlása minden korosztály számára; sportolásnak, mint az egészséges életmód nélkülözhetetlen feltételének szabályos, sportszerű és versenyszerű keretekben történő gyakorlásának segítése, feltételeinek biztosítása. ... >>

Ango-Reggae Capoeira Kulturális- és Sportegyesület

(sport,szociális,kulturális)

1173 Budapest, Pesti út 113.
képviselő: Claudio Roberto Pereira da Silva
Az Egyesület alaptevékenysége a capoeirával kapcsolatos sporttevékenység szervezése, a capoeira és a brazil kultúra, valamint a tradicionális brazil zene és a portugál nyelv népszerűsítése, gyermekek és fiatalok számára a szabadidő hasznos eltöltését biztosító programok szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. Tekintettel a Brazíliában a nehéz sorsú, csellengő fiatalok drogprevenciójában és társadalmi beilleszkedésében a capoeira segítségével elért sikerekre, az Egyesület kiemelt céljának tekinti a nehéz sorsú gyermekek és fiatalok ösztönzését az egészséges és felelősségteljes életmódra. Az Egyesület célja továbbá, hogy segítse a brazil kultúra magyarországi megismertetését, sportkapcsolatokat létesítésen és ápoljon. ... >>

Aprófalva Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1173 Budapest, Egészségház 3.
képviselő: Kalász Lászlóné Dr.
A Budapest, XVII.ker.Egészségház u.3. sz. Napköziotthonos Óvoda személyi és tárgyi feltételeinek támogatása. ... >>

Arany út Alapítvány

(egyéb)

1174 Budapest, Csévéző sor 2/b.
képviselő: Nagy Éva
Magyarországon meg kívánja honosítani Vaszilij Jevgenyijevics Zsolotov, az Orosz Akadémia tagja, a Moszkvai Állami Egyetem matematika-fizika szakos professzorának eredményeit és kutatási módszereit, amelyek az ember teljesítőképességének fokozását segítik elő a biofizika törvényszerűségének felismerésével és felhasználásával. Az általa kidolgozott tér-idő jztatésram azúj információs technológiák (NOV INTYEK) kutatására és alkalmazására l989-ben, Rosztovban (Rosztov na Donu, Puskinszkaja ul. 38.) működő akadémia magyarországi képviselője az alapító, Brodszkaja Aszja Grigorjevna.. ... >>

Aranybulla Alapítvány

(kulturális)

1173 Budapest, Csabai út 44.
képviselő: Varga László elnök
Hagyományőrzés, kulturális, tudományos, szociális szolidaritás gyakorlásának fejlesztése. Környező országok történelmi tapasztalatainak feldolgozása, ezen ismeretek terjesztése. Környezetvédelmi felvilágosítás, az információs társadalom gondolatának népszerűsítése.A határon túl élő magyarok a még élő 56-osok támogatása, továbbá a kilakoltatott gyerekes anyákról való gondoskodás. ... >>

Aranyhegyi Szövetség

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1171 Budapest, Péceli út 222. Rákoscsabai KH.
képviselő: Szeverényi Tamás / elnök, Vigh-Kiss József / titkár
A XVII. kerület fejleszési lehetőségeinek kutatása, azok kihasználásának elősegítése; Az önkormányzati infrastrktúra- fejlesztések támogatása; A kerület és a városrészek területfejlesztési terveinek, az azokkal kapcsolatos önkormányzati előterjesztéseknek a véleményezése; AXVII. kerület környezetvédelmének javítása, a szennyezett területrészek feltárása, a környezetkárosító tevékenységek felszámolását segítő intézkedések kezdeményezése, segítése; Az állatvédelemmel kapcsolatos törvények betartásának elősegítése; Természetvédelmi feladatok megvalósulásának előmozdítása; A kerület ill. településrészei sportéletének támogatása; A közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos vélemények, észrevételek közvetítése az önkormányzat és a közrendvédelemmel foglalkozó szervek felé; A kerület kulturális életének, örökségének megőrzése, ápolása. ... >>

ARPEGGIO Régi Zene Művészeti Egyesület

(kulturális)

1173 Budapest, Csomafalva u. 4.sz.
képviselő: Martin Orsolya elnök, Mészáros Péter aleln.együtt. képv., Szemkeő-Martin Orsolya, Sziklay-Pap Ferenc titk.-pénzt.együtt.képv ... >>

Ars Poetica Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

1173 Budapest, 521 utca 8.
képviselő: Kollár Csaba
Olyan művészek támogatása, akik a kisebbségek védelmében kiállnak hozzáállásukkal, illetve műveik által. ... >>

Ascher Oszkár Művészeti Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1171 Budapest, Rákoskert sugárút 66.
képviselő: Hegyi Norbert együttesen, Somodai György elnök önállóan, Szeifner Ferencné együttesen
Ascher Oszkár emlékének és a kultúra terén végzett áldozatos tevé- kenységének ápolása. Az Ascher Oszkár Színház tevékenységének támo- gatása. ... >>

Az Antlantiszi Tudás Rendje Egyesület -Ordo Gnaritas Atlantisi

(egyéb)

1174 Budapest, Szántó Géza u. 18.
képviselő: Fekete Sándor elnök, Kmetz Csilla alelnök
egy független szabad szellemiségű szervezet létrehozása, segíteni, összefogni az embereket, akik az egyik vallásban sem találták meg lelki békéjüket, igazságukat. A szeretet által a hitben való megerősödés elősegítése, a hit tisztaságának megőrzése. Segítséget nyújtani az ezoterikus élmények feldolgozásában és saját hasznukra való fordításában ... >>

Az Újlak utcai Csibe Bölcsődéért Alapítvány

(oktatási)

1173 Budapest, Újlak utca 112.
képviselő: Dauda Gyuláné
Az Újlak utcai Csibe bölcsőde tárgyi eszközeinek és működésének fejlesztése. ... >>

B-2. Postagalambsport Egyesület

(sport)

1171 Budapest, Erzsébet krt. 56.
képviselő: Sziklai Tibor ... >>

B7 Magyar Postagalambsport Egyesület

(sport)

1173 Budapest, 517.utca 25.
képviselő: Manger Károly ... >>

Babakuckó Családi Napközi Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1171 Budapest, Nápoly utca 84.
képviselő: Borbélyné Tódora Éva, Veresné Rácz Adrienn
Az óvodáskorú gyerekek magas szakmai szintű iskolai előkészítésének a gyerekek iskolai beilleszkedésének, a gyerekek játékos formájú idegen nyelv oktatásának szervezése, megteremtése és fejlesztése. ... >>

Balassi 92" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1174 Budapest, Széchenyi u. 1-7.
képviselő: Ficzekné Molnár Mária
A Balassi Bálint Gimnázium tanulóinak és az iskolai célok megvalósításának támogatása. ... >>

Balassi Bálint Gimnázium Diáksport Egyesülete

(sport)

1174 Budapest, Széchenyi utca 1-7.
képviselő: Tverdota Tamás ... >>

Baráti Karaván Klub

(egyéb)

1173 Budapest, Szürkebegy utca 77.
képviselő: Siklósi László István
kempingezés, mint szabadidő eltöltési forma elősegítése, népszerűsítése, gyakorlati megvalósítása. ... >>

Békésy György Posta-és Távközlésforgalmi Szakközépiskola Érdekvédelmi Szakszervezete

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11.
képviselő: Benes Lászlóné elnök, Bognár Orsolya gazdasági felelős, Vincze Gabriella elnökhelyettes
Tagjainak érdekvédelme és érdekképviselete. ... >>

Békésy-Alapítvány

(szociális)

1174 Budapest, Széchenyi 9-11.(Békésy György
képviselő: Prajczer Judit ... >>

Bell-Tron Bambi Óvoda Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1173 Budapest, Gyökér u. 5.
képviselő: Tóth Valéria
a Bell-Tron Óvoda gyermekeinek kulturális, közművelődési, sport és egészségi fejlesztése, valamint nevelése. ... >>

Belvárosi Lakóhelyi Sportegyesület

(sport)

1172 Budapest, XII. utca 27.
képviselő: Horváth Zoltán ... >>

Big Bike Motorsport Club

(sport)

1172 Budapest, Nagyszékes 26/b.
képviselő: Győri Imre ... >>

Biohumusztermelők Fővárosi Egyesülete

(érdekképviselet)

1173 Budapest, Pesti 113.
képviselő: Árvay Ferencné, Csajtai Elemér, Páncél András ... >>

Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

1173 Budapest, 513. utca 20.
képviselő: Bindics Gábor, Nagy Zsolt
Védi tagsága érdekeit a hazai és nemzetközi közélet fórumain, segíti tevékenységük biztonságos végzését. Az egyesület támogatja a szakma folyamatos fejlődését, védi és fejleszti működési feltételeit. Hozzájárul az etikus piaci magatartás normáinak betartásához, minden rendelkezésre álló eszközzel szolgálja a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók és a biztonság érdekében tevékenykedő szakemberek társadalmi megbecsülésének növelését. Figyelemmel kíséri a szakmával kapcsolatos legújabb kutatási eredményeket, illetve ösztönzi a saját erőből történő kutatást, tudományos tevékenységet. Kiemelt szerepet kap a szakma szabályain és a legújabb kutatási eredményeken nyugvó ismeretterjesztés, és megjelentetés a neveléssel és oktatással kapcsolatos fórumokon. Az egyesület célja, hogy állásfoglalásaiban, véleményezéseiben és ajánlásaiban előtérbe kerüljön a környezetvédelem hangsúlyos szerepe, illetve hogy az egyesület munkájával, szakmai tudásával segítse a jogszabályalkotás, a döntéshozás területén a közrend védelmét. ... >>

BKV "Tihany" HE.

(sport,természetvédelem,egyéb)

1171 Budapest, Tiszaörs utca 57.
képviselő: Márton Béla
A horgászsport széleskörű népszerűsítése, tagjai horgászérdekének képviselete, a természet és környezetvédelem törekvéseinek elősegítése. ... >>

Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1171 Budapest, Rezgő 15.
képviselő: Antalné Balla Ágnes, Pozderka Istvánné
Az óvodai nevelés segítése, az ehhez szükséges szakmai és egyéb támogatás nyújtása. ... >>

BORMAN Német-Magyar Lovas Sport Egyesület

(sport)

1171 Budapest, Bodonyi u. 12.
képviselő: Borda Zoltán ... >>

Borostyán Családi Napközi Alapítvány

(szociális)

1171 Budapest, Gömbvirág utca 19.
képviselő: Kurucz Dorottya Lea elnök, Kuruczné Marton Katalin Judit titkár
gyermekek gondozásának, nevelésének, felügyeletének támogatása, családi napközi fenntartása. ... >>

Budapest Főváros XVII.kerületi Mentő Alapítvány

(egészségügyi)

1171 Budapest, Péceli út 190.
képviselő: dr. Szeiffert Gábor
A XVII. kerület egészségügyi alapellátás gyorsszolgálatának kiépítése, működtetése és fenntartása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41