Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XVIII. ker civil szervezetek


Találatok száma: 499
1. oldal

1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Öregfiúk Közhasznú Sportegyesület

(sport,kulturális)

1183 Budapest, Nyitra utca 10.
képviselő: Pintér Béla
A sporttevékenység - különös tekintettel a labdarúgás sportágra - segítése meghatározott szabályok szerint, a szabadidő eltöltéseként kötetlen vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés, amely a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását és fejlesztését szolgálja. Elsősorban a labdarúgás sportágban tevékenykedve kívánja elősegíteni az alapító tagok, a felvett tagok, a pártoló tagok, a tiszteletbeli tagok, továbbá a székhely szerinti szűkebb, illetve tágabb környezetben más személyek részére a sportág rendszeres, szervezett formában történő továbbművelését, a szabadidő hasznos eltöltését, különös tekintettel az aktív pályafutásukat befejező tagok számára. A sportegyesület szervezett formában részt kíván venni a BLSZ által kiírt öregfiúk, illetve Old Boys bajnokságon, valamint a meghirdetett különböző korosztályos tornákon. Olyan rendezvények, versenyek szervezése és az azokon való részvétel, mely a 35 év felettiek részére új típusú kihívásokat nyújtanak a sportághoz kapcsolódóan, ezzel is elősegítve a közösségi élet kibontakozását, nyitott elérhetőségét. A sportegyesület alapító tagjainak a sportág lakókörnyezetéhez kapcsolódó hagyományőrzése. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítésének és fenntartásának érdekében támogatni és segíteni kívánja tagjai. ... >>

2002 Római Asztalitenisz Sportegyesület

(sport)

1181 Budapest, Üllői út 487.
képviselő: Droppán Béla
Az alapítók és egyéb csatlakozó személyek részére a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, a sportolási lehetőségek kialakítása, valamint a tömegsport feltételeinek a megteremtése. Az egyesület tagjai részére edzési, sportolási és versenyzési lehetőséget biztosít. ... >>

470 Hun-Magyar Turisztikai, Kulturális és Sportegyesület

(sport,kulturális)

1181 Budapest, Csontváry utca 55. V./13.
képviselő: Panykó Dániel, Panykó Miklós
A Hu--Magyar kontinuitás vizsgálata, jelenben és történelmi időben, a Hun-Magyar őstörténet, történet kutatása az egész világra kiterjedően. Más országokban élő rokonkultúrák megismerése. ... >>

"A Kiegyensúlyozott Emberért" Alapítvány

(egészségügyi)

1183 Budapest, Kálti Márk utca 6. b.
képviselő: Kovács Miklós Imre
A fogazat és sok testi probléma összefüggésének megismertetésével és feltárásával megalapozni egy fogászati ellátó kultúrát, amely eredményeinek alkalmazásával a fogorvosok és fogtechnikusok nagymértékben enyhítik, vagy megszüntetik a fogazat okozta testi és lelki gyötrelmeket, és az ember számára visszaállítják a kiegyensúlyozottságot. Megtapasztalni a testi és lelki kiegyensúlyozottságot és annak hosszú távú fenntartása érdekében megoldásokat mutatni az emberek számára, valamint támogatni azokat a kezdeményezéseket, amelyek ezt lehetővé teszik. ... >>

A Magyar - Duna Tengerhajózásért Alapítvány

(kulturális)

1185 Budapest, Ungvár u. 20.
képviselő: Dávidházy András, Garadnai András
A magyar hajógyártás multjának megőrzése és támogatása a még meglevő utolsó dunatengerjárón keresztül. ... >>

A Piacképes Szakképzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1185 Budapest, Bartók Béla utca 10.
képviselő: Bartolák Szilvia
A Magyar Köztársaság területén belül a hagyományos iskolarendszerű oktatás non-profit, iskolarendszerű, illetve felnőttképzéssel történő kiegészítése. Az Alapítvány elsősorban Budapesten és az ország hátrányos besorolású régióiban kíván további tanulási és képzési lehetőségeket teremteni elsősorban, de nem kizárólag a megváltozott munkaképességű és a hátrányos helyzetű, alacsony iskolázottságú tanulni vágyók számára. Az Alapítvány céljául tűzte ki a munkaerő-piaci szempontból nehéz helyzetben levők szakképzését, munkaerő-piaci képzését, integrációjának elősegítését, amelyekhez az iskolarendszerű képzések megvalósításán kívül pályaorientációs tanácsadással, munkaerő-közvetítéssel, tutorálással, mentorálással kíván foglalkozni. Az Alapítvány a fenti célok eléréséhez szükséges tárgyi, szakmai, illetve egyéb feltételeket kívánja megteremteni. ... >>

A Reviczky Zenevár kislakói Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1181 Budapest, Reviczky u. 52-56.
képviselő: Takács Katalin
A Reviczky Óvoda anyagi /tárgyi/ feltételrendszerének javítása, az óvodások testi, szellemi, lelki fejlődésének elősegítése. ... >>

ACSI Keresztény Alapítvány

(oktatási)

1183 Budapest, Óhuta 46.
képviselő: Alan P. Brown, Helen Victoria Purgason Vaughan
A keresztény hit bibliai alapelveire épülő oktatási, nevelési filozófia terjesztése. ... >>

Ady és Rákóczi utcai Óvodák Gyermekeiért Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1188 Budapest, Ady Endre 127.
képviselő: Sütő Lászlóné
Az óvodai oktatás-nevelés anyagi, személyi, tárgyi feltételeinek támogatása. ... >>

Aero Rádió Klub

(érdekképviselet)

1182 Budapest, Ferihegyi Repülötér
képviselő: Bíró András ... >>

Aero S.C. Mini Női Kézilabda Egyesület

()

1183 Budapest, Nimród 19.
képviselő: Baráth Gyula, Gál Sándor ... >>

Aeroplex Munkavállalói Segély Közhasznú Alapítvány

()

1185 Budapest, Ferihegyi Nemz.Repülőtér UHMB
képviselő: Rácz János
Az Aeroplex aktív, illetve egykori munkavállalóinak segítése. ... >>

Agapé Gyülekezet

()

1181 Budapest, Kondor Béla stny. 18.
képviselő: Bugovics Tibor, Jóföldi Szabolcs, Mikes Attila, Papp József, Perjesi István, Skolnik Ferenc ... >>

Alacskai Környezetért Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1188 Budapest, Péteri út 24. II./2.
képviselő: Molnár József
Az Alacskai lakótelepen élők érdekképviseleti szervezeteként működjön. Mindennapi tevékenységének célja az otthonosabb Alacskai lakótelep létrehozása. Az egyesület az itt élő és dolgozó emberek életminőségének, életesélyeinek javulását a környezet aktív alakí- tásával, illetve az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételei- nek megteremtésében, létrehozásában folyamatosan és érdemben közre- működik. Célja az egyesületnek a tenni akaró azon természetes sze- mélyek tömörítése, akik méltóak az egyesületi tagságra, s alkalma- sak az egyesületben folyó tevékenység segítésére. ... >>

Alapítvány a Bajcsy Iskola Gyerekeiért

(intézményi,oktatási)

1180 Budapest, Bajcsy-Zs. 74.
képviselő: Herczeg Béláné
Az iskola nevelési programját szolgáló új eljárások kidolgozása, gyakorlati megvalósítása, anyagi hátterének megteremtése. ... >>

Alapítvány a Kapocs Iskoláért

(intézményi,oktatási)

1188 Budapest, Kapocs u.56.
képviselő: Fadgyasné Léda Erika
Az 1188 Budapest, Kapocs u.56. szám alatt működő Általános Iskola oktatási színvonalának emelése. ... >>

Alapítvány a Kassa utcai Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási)

1185 Budapest, Kassa utca 175-181.
képviselő: Horváth Gábor
A Kassa utcai Általános Iskola támogatása. ... >>

Alapítvány a Magyar Gyula Kertészeti Szakiskoláért

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1185 Budapest, Latorca u. 2.
képviselő: Dr. Vinis Gizella
Az alapítvány támogatni kívánja a határon túli társiskolákkal való kapcsolattartást, a külföldi cseregyakorlatokat és tanulmányutakat, valamint hazánk kertészeti és természeti értékeinek megismertetését kívánja elősegíteni hátizsákos turizmus keretében. ... >>

Alapítvány a Micimackó Magánóvodáért

(intézményi,oktatási)

1188 Budapest, Határ u. 115.
képviselő: Seresné Bálint Zsuzsanna
A gyermekek oktatása, nevelése, felügyelete, és az oktatás-nevelés színvonalának elősegítése. Ezen túlmenően célul tűzi ki a testi ne- velést az egészséges életmódra és az iskolai életmódra való felkészítést, képességfejlesztést és a tehetséggondozást, és a sze- mélyiség felfőbb értékének kibontakoztatását. Mindezek kezetén belül célja az alapítványnak: - közoktatási intézmény létrehozása, fenntartása, működtetése, - óvodai nevelés iskolai életmódra való felkészítés támogatása, - gyermekfelügyelet. Fentieken túl célja az alapítványnak: - a beilleszkedési és magatartási problémával küzdő gyerekek integ- rált nevelése, - az integrált nevelésben közreműködő szakirányú végzettséggel ren- delkező pedagógusok béreinek fedezet-megteremtése (gyermekpszi- chológus, logopédia, korai fejlesztés, gyógy-testnevelés utazó tanári szolgáltatás keretében), - intézményi étkeztetés. ... >>

Alapítvány a Pestszentlőrinci Katolikus Közösségekért

(egyéb)

1182 Budapest, Fogaras u. 16
képviselő: Benke István
A Pestszentlőrinc területén müködő katolikus közösségek támogatása. ... >>

Alapítvány a Repülőtéri Dolgozókért

(érdekképviselet)

képviselő: Anka Józsefné, Börcs Ferenc
A Repülőtéri Forgalmi Dolgozók Független Szakszervezet tagjainak, valamint a tagok családjainak ( házastárs, élettárs, eltartott gyermek ) különösen súlyos körülményekben történő, anyagi eszközök útján való kisegítése. További célja az egészséges kultúrált életkörülmények megteremtése, valamint a csládi kötelékek, a gyermekvállalás és nevelés érdekében, hogy a repülőtéri dolgozók életszínvonalának növekedésében pozitív változás következhessen be. ... >>

Alapítvány a Repülőtéri Minibusz Gépkocsivezetőkért

(érdekképviselet)

1185 Budapest, Ferihegy Nemzetközi Repülőtér
képviselő: Korán Zsolt
A Minibusz Gépkocsivezetők szakszervezet tagjainak, valamint a tagok családtagjainak ( házastárs, élettárs, eltartott gyermek ) különösen súlyos körülményekben történő, anyagi eszközök útján való kisegítése, egészséges és kulturált életkörülmények megteremtése, valamint a családi kötelék, a gyermekvállalás és nevelés érdekében, hogy a repülőtéri minibusz gépkocsivezetőinek életszínvonalának növekedésében pozitív változás következzhessen. ... >>

Alapítvány a Táncsics utcai Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási)

1188 Budapest, Táncsics u. 53.
képviselő: Császár Katalin Mária
A Budapest 1188 táncsics u. 53. szám alatt lévő általános iskola általános támogatása. ... >>

Alapítvány az Ifjúság Egészséges Testi és Lelki Fejlődéséért

(egészségügyi)

1185 Budapest, Zilah utca 5.
képviselő: Bobos Csaba
Az ifjúság egészséges testi és lelki fejlődése feltételeinek biztosítása. ... >>

Alapítvány Pestszentimre-Pestszentlőrinc Jövőjéért

(oktatási)

1181 Budapest, Reisz Frigyes u. 3. fszt.2.
képviselő: Réz Gábor
Tanulmányi ösztöndíj nyújtása elsősorban a XVIII. kerületben élő általános-, közép- és felsőfokú intézmények tanulói, hallgatói számára. Jegyzet és tankönyv kiadásának anyagi támogatása. Oktatással, neveléssel kapcsolatos rendezvények szervezésében közreműködés és ezek anyagi támogatása. Az oktatással, neveléssel kapcsolatos rendezvények kiadványainak megjelenítéséhez, terjesztéséhez anyagi támogatás nyújtása. Az oktatással, neveléssel összefüggő diák és oktatói csere-kapcsolatok szervezése és megvalósításához anyagi támogatás nyújtása. Oktatói és diákkonferenciák szervezése, anyagi támogatása. Oktatók és diákok számára bel- és külföldi tanulmányutak anyagi támogatása. A XVIII. kerületi rendezvények megvalósításában való aktív részvétel és az ehhez kapcsolódó kiadványok támogatása. Nemzetközi csere kapcsolatok támogatása: konferenciák, tanulmányutak költségeinek viselése. ... >>

Alapítvány Pestszentlőrinc-Pestszentimre Német Nemzetiségi Kultúrájáért

(kulturális)

1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10.
képviselő: Lelkes Gáborné
A kerületben élő németség támogatása nemzeti identitásának, kultúrájának, nyelvének és hagyományainak megőrzésében, ápolásában, újraélesztésében, elősegítve a többségi nemzettel történő együttélés harmóniáját. ... >>

ALBATROSZ - a Cselekvés és Szolidaritás Szövetsége Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,érdekképviselet)

1181 Budapest, Eötvös utca 12.
képviselő: Kiss-Elek János Norbert, Schlenker Ádám, Schneider Judit
fővárosi és hosszútávon országos és közösségi szinten az egészségkultúra fejlesztése. ... >>

Almásy Kastély Alapítvány a Törökszentmiklósi-szenttamási Almásy Kastély Történelmi Örökség Megóvásáért

(sport)

1188 Budapest, Erdősáv utca 59.
képviselő: Kovács Sándor
A Törökszentmiklósi-szenttamási Almásy kastély helyreállítását anyagi eszközökkel segítse, továbbá előmozdítsa, hogy a Törökszentmiklósi-szenttamási Almásy kastély az Európai örökség része legyen; Anyagi eszközökkel támogassa a kastélyt, ezen belül a kastélyban található műalkotások nagyközönség előtti megnyitását, hozzájáruljon a kastélyban található festmények, műalkotások az épületegyüttes restaurálásához, a fenntartásához a szükséges anyagi eszközöket biztosítsa; Elősegítse, hogy a kastély, valamint környéke idegenforgalmi központtá válhasson, valamint a park területén található termálkút aktívvá váljon, ill. a sportolási lehetőségeknek lehetőséget biztosítson. ... >>

Alvinci Péter - Pázmány Péter Alapítvány

(kulturális)

1182 Budapest, Üllöi út 517.
képviselő: Krauss Ottó dr., Magyar József ... >>

American Car Club Hungary

()

1184 Budapest, Dolgozó u. 11/B. III.em.10.
képviselő: Kiss György ... >>

AMP Sport Egyesület

(sport)

1182 Budapest, Halomi út 83-84. fsz./1/a.
képviselő: elnök Vincze László
sport ... >>

Aqua 18 Szabadidős Úszó és Sportegyesület

(sport)

1183 Budapest, Honvéd utca 44.
képviselő: Tenczer Szabolcs
Sportfoglalkozások szervezése, versenyek, sporttáborok szervezése. ... >>

Aranykéz Alapítvány

(kulturális)

1188 Budapest, Napló 115.
képviselő: Varró Judit ... >>

Aranylabda Alapítvány a Fiatal Tehetséges Labdarúgó Utánpótlásért

(sport,oktatási)

1182 Budapest, Kétujfalu u. 63.
képviselő: Hasznics László
Gyermek labdarúgó torna megszervezésének, koordinálásának, lebonyolitásának elősegitése. Egészségmegőrzés, a tömegsport tevékenység elősegitése. ... >>

Aranysólyom Bérkilövő Vadásztársaság

()

1188 Budapest, Bercsényi 93.
képviselő: Taba Lajos ... >>

Asztalitenisz Barátok Clubja

()

1181 Budapest, Vörösmarty M. u. 64.
képviselő: Kiss György, Mészáros Géza, Utasi Klára Rita ... >>

Autótulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

1181 Budapest, Havanna u. 15.fszt.1.
képviselő: Sánta László ... >>

Az egészségesebb nőkért vitamin információs központ Egyesület

(egészségügyi)

1182 Budapest, Háromszéi utca 12/ A.
képviselő: Linka Erika
Az egészséges életmód megőrzésével kapcsolatos életmódfejlesztés. ... >>

B-25. Magyar Postagalambsport Egyesület

(sport,egészségügyi,érdekképviselet)

1180 Budapest, Táncsics 55.
képviselő: Ábel László
A szakszerű postagalamb - tenyésztés és versenyzés fejlesztése ; a postagalamb - tenyésztés szakszerű irányítása ; a postagalamb - tenyésztők egyesületbe szervezése ; szakismeretek terjesztése ; egyesületi versenyek , kiállítások rendezése. Az egyesület tagjai közös érdekeinek a hatóságok , a szövetség és más egyesületek felé való képviselete ; a tagok működésének felülvizsgálata sport-állategészségügyi szempontból. ... >>

B.I.P.Autósport Egyesület

(sport)

1183 Budapest, Holló Lajos u. 2.
képviselő: Pálinkás Ferenc /együttesen, Pálinkásné Kovács Eszter ... >>

Bal Négyes Páholy Közhasznú Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1188 Budapest, Búzakéve u. 10/A.
képviselő: Szám László
A magyar kultúra megőrzése, ápolása, fejlesztése, a színház- és filmművészet támogatása. ... >>

Balkán Elektro Kulturális Egyesület

(kulturális)

1188 Budapest, Ady Endre utca 87.
képviselő: Hlavnya Tamás társelnök, Szabó Richárd
kortárs elektronikus zenei, képző és iparművészeti tevékenységek népszerűsítése, összehangolása, bemutatása. ... >>

Bányaegészségügy - Bányabiztonság Alapítvány

(egészségügyi)

1185 Budapest, Bartók Béla u. 33.
képviselő: Dr. Varga József, Tigyi József
A bányászati balesetek és foglalkozási megbetegedések mérséklése és megelőzése érdekében bányaegészségügyi, bányabiztonsági, bányászati ergonómiai kutatások támogatása. ... >>

BARSZ-Magyar-Kazah Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális)

1184 Budapest, Benedek Elek u. 9-11.
képviselő: Dr. Hrgyi Ferenc, Dr. ZS. Szőke Zoltán, Gál András, Kövér Csaba, Lányi András, Mándoky Ongajsa, Nagy Istvánné
A két ország és a két régió kulturális, művészeti, tudományos, gazdasági, valamint egészségügyi, humanitárius és sport-kapcsolatai fejlődésének elősegitése. ... >>

Beach Volley - Strandröplabda Sportegyesület

(sport)

1188 Budapest, Tölgy utca 5/b. fsz./2.
képviselő: Csomorné Orbán Krisztina
a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása ... >>

Bébi-Dok Alapítvány

(egészségügyi)

1184 Budapest, Dolgozó u.12.
képviselő: Simon Lászlóné
A Dolgozó utcai Gyermekrendelő egészségügyi szolgáltatásának javítása. A szociálisan rászoruló családok megsegítése betegség esetén. ... >>

Békéssy Sándor Baptista Értelmiségi Egyesület

(egyéb)

1188 Budapest, Nemes utca 28.
képviselő: Ficsór Győző
a magyarság szellemi értékeinek keresztyén értékrendű gyarapítása, különös tekintettel az önszerveződő baptista identitású értelmiség egyházi-társadalmi tevékenységére. ... >>

Belsőmajor Lakópark Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1188 Budapest, Rózsakvarc utca 20. B/2.
képviselő: Teleki Sándor
1. A XVIII. kerület, Belsőmajor lakópark - Rubin u. - Rózsakvarc u.- Tigriskő u.- Ametiszt u. által határolt- területén élők érdekvédelme, közösségi célok képviselete és megvalósítása,
a problémák, érdekek összefogása, képviselete az ellenérdekelt felekkel szemben, együttműködés a helyi önkormányzattal, lakossági fórumok szervezése, érdekegyeztetések szervezése, részvétel pályázatokon a terület szebbé, tisztábbá, zöldebbé tételéért.
2. Környezetvédelem és környezetfejlesztés.
3. A közbiztonság javítása.
4. A lakópark területén élők részére közösségi programok szervezése: sport, kulturális rendezvények és események szervezése és lebonyolítása.
5. Gyermek és ifjúsági programok, táborok szervezése.
6. Kiadványok megjelentetése.
7. Elektronikus közösségi portál működtetése és fejlesztése.
8. Egészséges életmód elősegítése. ... >>

Benzinkutasok Országos Független Szakszervezete

(érdekképviselet)

1182 Budapest, Királyhágó utca 98.
képviselő: Kovács Árpád
munkavállalói érdekképviseleti tevékenység ... >>

Biztonságért és az Emberléptékű Fejlődésért Alapítvány

()

1188 Budapest, Podhorszky u. 10.
képviselő: Hegyi Zsolt
A gépjárműlopások megakadályozásának a támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41