Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XX. ker civil szervezetek


Találatok száma: 285
1. oldal

A Jövő Magyarországáért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1203 Budapest, Bíró Mihály utca 7/ b. 5./6.
képviselő: Lénárt István
Az alapítvány alapvető célkitűzése a magyar tehetséges fiatalok támogatása ? a tudomány-, a művészetek-, a sport terén. Magyarország jövőbeni sikerességét előmozdítandó és a hazai tehetségek megtartását és kibontakoztatását elősegítendő.
... >>

A Klapka téri Református Egyházért Alapítvány

()

1201 Budapest, Klapka u. 47.
képviselő: dr. Szecsődi Zsuzsanna
A Budapest-Pesterzsébet Klapka téri református templom telepítésének a támogatása. ... >>

A Nagy László Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1203 Budapest, János u.4.
képviselő: Bálint Zoltán
A Nagy László Általános Iskola tárgyi és személyi feltételei megteremtésének elősegítése: oktatási programok, szabadidős tevékenységek, szociális és mentalhigiénés célok, művelődési lehetőségek támogatása. ... >>

A Reform Oktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1204 Budapest, Alsóhatár u. 169/B.
képviselő: Kaszás Mátyás
Reformpedagógiával foglalkozó egyéb alapítványok, iskolák, iskolai osztályok, magánszemélyek, kutatók támogatása; Szociális ösztöndíj folyósítása. ... >>

Ágens Társulat Közhasznú Egyesület

(intézményi,kulturális)

1203 Budapest, Eötvös utca 44.
képviselő: Gyimesi Ágnes
Kulturális: azon belül művészi tevékenység, a magyar kortárs színház és kortárs zene, kortárs opera, tánc, összművészeti előadások mindennemű formája, ezek létrehozása, támogatása, hazai és nemzetközi népszerűsítése. Nemzetközi tevékenység, kapcsolattartás a hasonló pályázatok és projektek megvalósítása, vendégjátékok szervezése és fogadása. ... >>

Alaphang Média-kapcsolati és Kulturális Egyesület

(kulturális)

1204 Budapest, Alkotmány utca 57.
képviselő: Szabó György István
A kulturális örökség körében a tisztességes tömegtájékoztatás elősegítése. ... >>

Alapítvány a Költészet Új Stádiumáért

(kulturális)

1204 Budapest, Kossuth Lajos utca 64. 2./1.
képviselő: Follinus Anna titkár, Kárpáti Kamil elnök, Lőkös Margit
Olyan értékőrző és értékteremtő tevékenység, amely által a költészeti, irodalmi és művészeti értékek a jövő számára marandandóvá és folytathatóvá válnak - elősegítve a magyarság szellemi értékeinek európa közkinccsé válását gróf Széchenyi Istvánnak és a névadó "Stádiumának" szellemében. ... >>

Alapítvány az Esélyegyenlőségért

()

1204 Budapest, Kossuth L. u. 76.
képviselő: Kurdi Krisztina
A tanulóifjúság, az idős emberek és társadalompolitikai kérdésekkel foglalkozó kiadványok támogatása. ... >>

Alma-Mater Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1203 Budapest, Krammer S. 7.
képviselő: Őrfi Krisztina
A Krammer S. utcai Általános Iskola tanulói szellemi és testi fejlődésének elősegítése. ... >>

Anyaoltalmazó Alapítvány

(szociális)

1201 Budapest, Török Flóris 228.
képviselő: Haraszti István
A családi környezetben krízishelyzetbe került, gyermekeit ellátni képes anyák és gyermekeik részére meghatározott időtartamra, átmeneti jellegű szállást biztosítani. ... >>

APGAR 4 Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1203 Budapest, Helsinki utca 1. I./15.
képviselő: Heszberger Ede
Az úszülöttek életképességére, betegségei súlyosságának megítélésére alkalmazott APGAR pontrendszer 4-nél alacsonyabb APGAR számmal született, súlyosan veszélyeztetett gyermekek egészségügyi, rehabilitációs ellátásának, otthonápolásának segítése, orvosi műszerekkel, rehabilitációs eszközökkel való ellátásának javítása. Mindezzel összefüggő kutatási, oktatási, képességfejlesztési tevékenység végzése. ... >>

Aranycsillag Póker Club Sportegyesület

(sport)

1204 Budapest, Eperjes utca 52. 3./9.
képviselő: Szatmári Niké Emese
a póker kártyajáték megismertetése, elfogadtatása, részint mint sport, részint mint szabadidős tevékenységi forma terjesztése;
- a pókersport szervezése és a pókersport feltételeinek megteremtése. ... >>

Atlanti- Híd Alapívány

(egyéb)

1202 Budapest, Dobos 69.
képviselő: Somhegyi Tamás, Udvari István
A honi archeozoológia kutatását élethivatásszerűen művelők számára a tudományos alkotói tevékenység támogatása. ... >>

Az Egészséges Személyiségért Alapítvány

(egészségügyi)

1203 Budapest, Baross u. 3.
képviselő: Csétei József
Betegségmegelőző, egészségvédő tevékenységek támogatása. ... >>

Az Emberekért és a Környezetért Alapítvány

(környezetvédelmi)

1205 Budapest, Vas Gereben 72.
képviselő: Szikszai József
Az emberek környezethez való pozitív hozzáállása, a környezetvédelem, valamint a munkanélküliek hasznos szabadidő eltöltésének elősegítése és a környezet tisztaságának védelme. ... >>

B-4. Postagalambsport Egyesület

(sport)

1204 Budapest, Mezőlak 23.
képviselő: Nagy Gyula ... >>

Babarózsa Alapítvány

()

1204 Budapest, Köztársaság tér 1.
képviselő: Szatmári Andrásné
A Pestszenterzsébet-Soroksár Önkormányzat XX/10.sz. Bölcsőde támogatása, az alapellátás körét meghaladóan. ... >>

Bal Láb Országos Mozgássérülteket Támogató Kulturális és Sportcélú Alapítvány

(sport,szociális,kulturális)

1202 Budapest, Lázár 2.
képviselő: Zurián Péter
A mozgássérült lakosság sportolási, szórakozási, művelődési és pihenési lehetőségeinek fejlesztése. ... >>

Baloldali Ifjúsági Társulás XX. kerületi Tanácsa

()

1203 Budapest, Kossuth L. u. 49.
képviselő: Pálinkás Szilvia ... >>

Bántalmazott és Kihasznált Gyermekek és Szülők Nemzetközi Egyesülete

(szociális)

1204 Budapest, Mártírok útja 217.
képviselő: Lakatos Kálmán
A családon belüli erőszak és hamis vád elleni fellépés elősegítése. ... >>

Bella Musica Egyesület

(kulturális)

1205 Budapest, Munkácsy utca 7.
képviselő: Lesták Péterné
A művészet ápolása, a művelődés, zenei kultúra szolgálata. ... >>

Belvárosi Portrérajzolók Egyesülete

(kulturális)

1201 Budapest, Nagy Győri István u. 46.
képviselő: Bíró Sándor alelnök, Kisházi Melinda alelnök, Köllő Csaba elnök, Pál Ferenc tikár, Vizsolyi János alelnök
Kultúra, képzőművészet. ... >>

Bizalom Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete

(szociális)

1201 Budapest, Vágóhíd u.77.
képviselő: Fóti József, Kele Istvánné
Az élet és anyaság tiszteletére nevelés. Felmutatni a társadalomnak a nagycsaládosok által képviselt értékeket. ... >>

Bizalom Szociális Egyesület

(egészségügyi,szociális)

1202 Budapest, Fás utca 97.
képviselő: Kaszap Szilveszter
A nehéz szociális helyzetben lévő személyek anyagi társadalmi gondjainak enyhítése. A szociális háló működésében rejlő anyagi és egyéb segítő erő felhasználásával, a szegénység, a szociális elesettség mértékének csökkentése. Hosszabb ideje betegségben szenvedők gyógyulásának elősegítése. ... >>

Budapest Főváros XX-XXIII. kerületi Ipartestület, Egyéni és Társas Vállalkozások Érdekszövetsége

(érdekképviselet)

1201 Budapest, Baross utca 72.
képviselő: Tarjányi János
A testület tagjai között a gazdasági kapcsolatok erősítése, érdekeik kölcsönös érvényesítése, érvényre juttatása, gazdasági, munkajogi, egzisztenciális érdekképviseletének ellátása, a testület és tagjainak érdekvédelme szervezetek és hatóságok előtt. ... >>

Budapest Táncszínházért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1201 Budapest, Nagy Győri István út 36/a.
képviselő: Földi Béla
A tánc, mint művészeti, pedagógiai tevékenység, előadások és képzések formájában való megvalósításának támogatása. ... >>

Budapest XX. Polgárőrség Bűnmegelőzési Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

1203 Budapest, Baross utca 40-42.
képviselő: Mogyorósi János elnök ... >>

Budapest-Pestszenterzsébeti Kolping Család Egyesület

()

1201 Budapest, Vörösmarty utca 180.
képviselő: Takács István
Helytállás az életben, a munkában, a hivatásban és a családban. ... >>

Céltudatos Élet Küldetéssel Alapítvány

(egészségügyi)

1203 Budapest, Határ út 9. fszt./2.
képviselő: dr. Novák Andrea sz. Hideg Andrea, Pajor Enikő sz. Kurgyis Enikő
Az alapítvány célja örökérvényű, működőképes bibliai alapelvek népszerűsítése, megismertetése és bemutatása, amely elősegíti az egyének életében a stabil értékrenden alapuló jellem fejlődését, és a mindennapok során hatékony problémakezelést és életvezetést nyújt. ... >>

Civil Kontroll 2007 Egyesület

(egyéb)

1201 Budapest, Károly utca 65.
képviselő: dr. Jelen Tamás
a civil társadalom önszerveződésének elősegítése, a döntéshozó szervek határozatainak, azok végrehajtásának társadalmi kontrollja. Az egyesület célja továbbá az egyes civil kezdeményezések felkarolása, és a civil társadalmi élet kibontakozásának előmozdítása. ... >>

Classic Táncsport Közhasznú Egyesület

(sport)

1203 Budapest, Téglagyártó utca 9/ A.
képviselő: Kállainé Gaál Orsolya
A rendszeres amatőr sportolás, versenyzés, testedzés és az ilyen igények felkeltése tagjai számára. Olyan magán és jogi személyek egyesültbe való tömörítése, akik az egyesület céljának megfelelően táncolni, sportolni kívánnak, vagy csupán érdeklődnek eziránt. Ezen személyek versenyeztetése, részükre olyan sportrendezvények, edzések, szakmai tájékoztatók szervezése, lebonyolítása, ahol a résztvevők e témakörben újabb ismereteket szereznek, kapcsolatokat köthetnek. Sportrendezvények szervezését, lebonyolítását, ill. be- mutatók, kiállítások szervezésének lebonyolítását vállalhatja, to- vábbá az ezzel kapcsolatos propaganda- és reklám tevékenységet. ... >>

Corvinus Football Club Sportegyesület

(sport)

1201 Budapest, Alsótelki u. 63.
képviselő: Bali István / elnök, Májerné Zilahi Márta
A gyermek- és fiatalkorú labdarúgók támogatása. Utánpótlás nevelés és a labdarúgás népszerűsítése a gyermekek és fiatalkorúak körében. ... >>

Cristiano Póker Club, Kulturális és Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1204 Budapest, Szent Erzsébet tér 1-2.
képviselő: Botka Krisztián
tagjai és a póker kártyajáték és egyéb tevékenységei iránt érdeklődő emberek sport- és kulturális tevékenységének biztosítása, sport és hobby tevékenység terjesztése, népszerűsítése, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék;
- tagjai részére a rendszeres sportolás, kártyajáték és a kulturális tevékenységek lehetőségeinek biztosítása;
- a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása;
- a sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a kulturális és sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése;
- sportkapcsolatok, illetve egyéb kulturális kapcsolatok létesítése és fejlesztése;
- kártya összejövetelek, versenyek szervezése, szigorúan a jogszabályi előírásokat betartva, a játék, társaság élményéért;
- az egyesület biztosítja a sportág jellege szerint biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges feltételeket. ... >>

Csepel Dolphins SC.

(sport)

1203 Budapest, Ady E. 3.
képviselő: Kegye Tibor ... >>

Csepeli Kőrösi Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1205 Budapest, Mártirok útja 74.
képviselő: Kormosné Laboncz Johanna
A Csete Balázs Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola diák- jainak jutalmazása, tehetség gondozása, támogatása és a színvonalas oktatásuk elősegítése. ... >>

Csipet Csapat Családi Napközi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1204 Budapest, Török Flóris u. 140.
képviselő: Novák Anikó
A XX. kerületben élő rászoruló gyermekek elsősorban általános iskolások - nyelvtanulásához, nyaraltatásához, egészséges életmódra neveléséhez anyagi segitség nyujtása. ... >>

Csupa Család Közhasznú Egyesület

(kulturális)

1202 Budapest, Lázár utca 36/b.
képviselő: Zámbori Soma
Az egyesület a családot, mint legfontosabb társadalmi mikroközösséget és a gyermeknek a családban történő felnövekedését az egyik legfőbb értéknek tekinti, ezért célja a Magyarországon élő családok, családokban felnövekvő, illetve azt nélkülözni kényszerülő gyermekek, fiatal felnőttek számára életvezetési tanácsok nyújtása, kapcsolatépítés- és fenntartás, konfliktuskezelés tanítása, pozitív szemléletmód kialakítása, egészséges életmódra nevelése. ... >>

Dél-Koreai Harcművészettel az Egészséges Fiatalokért Alapítvány

(sport,kulturális)

1204 Budapest, Hrivnák P.123.
képviselő: Balogh Zoltán, Csönge Péter
A diák-és szabadidősport, a tömegsport hatékony segítése, a pesterzsébeti WTF-Klub működésének támogatása. ... >>

Dél-pest Közbiztonságáért Alapítvány

(közbiztonság)

1202 Budapest, Török Flóris u. 62-64. X./62.
képviselő: Sarkadi Béla
A régió közbiztonsági helyzetének javításához történő hozzájárulás, bűnmegelőzési programok kidolgozása, ezek megismertetése, bűnmege- lőzési rendezvények szervezése és támogatása. ... >>

DÉL-PESTI ILCO EGYESÜLET

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1203 Budapest, Baross utca 29. 3./16.
képviselő: Bogdán József
A Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháza működési körzetében élő sztómás emberek személyre szóló segítése. ... >>

Dél-Pesti Templomépítési Alapítvány

(szociális)

1204 Budapest, Szilágyi D.141. (Szent István
képviselő: Király Attila
A Katolikus Egyház fenti számú ingatlanán római katolikus templom felépítése. A hátrányos helyzetű családok és fiatalok támogatására vonatkozóan - a lelki-erkölcsi szükségletek kielégítése mellett. ... >>

Délpesti Horgász Egyesület

()

1201 Budapest, Helsinki 9.
képviselő: Terdik József ... >>

DIAMOND Repülő és Környezetvédelmi Egyesület (DIAMOND Egyesület)

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

1202 Budapest, Frangepán utca 15.
képviselő: Baller György Barna
Az Egyesület hozzájárul a bázis repülőterének és érintett légtereinek környezetvédelméhez, az egészséges és emberi környezet megteremtéséhez. Ennek kapcsán fenntartás nélkül elősegíti annak az alapelvnek a megvalósulását, hogy az élethez és az egészséghez való jog a legalapvetőbb emberi jog és csak e jog tiszteletben tartásával érvényesíthető minden további emberi jog. Az egyesületnek a környezetvédelmi tevékenysége kiterjed a környezeti oktatásnak és ismeretterjesztésnek a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. (?Környezetvédelmi tv.?) 54. § (6) által megszabott állami feladatra.
Az Egyesület társadalmi fórum szerepét vállalja a térségben a lakosságtól, társadalmi szervektől kiinduló, a környezetvédelemmel kapcsolatos észrevételek, javaslatok megvitatásához.
Az Egyesület összekötő kapocs szerepét tölti be a lakosság és az üzemek, intézmények, a helyi közigazgatás és a szakigazgatási szervek, tömegtájékoztatási eszközök és más szervezetek között a helyi és regionális környezetvédelmi kérdések tekintetében.
Az Egyesület szakértői vizsgálatokat, felülvizsgálatokat indítványoz a környezetszennyező hatások, megbetegedések okainak felderítésére. Az illetékes szakhatóságoknál kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét. Közreműködik a vizsgálati eredmények nyilvánosságra hozásában.
Az Egyesület kapcsolatot épít ki a természet és környezetvédő szervezetekkel, mozgalmakkal, városvédő és városszépítő egyesületekkel helyi és országos szinten egyaránt.
Az Egyesület jelentős feladatának tekinti a környezeti nevelést, tudatformálást a társadalom legkülönbözőbb rétegeiben, korosztályaiban.
Az Egyesület részt vesz a bioszféra és az ország természeti kincseinek megóvásában, különös tekintettel a Magyarországon található vagy azt érintő természeti értékek védelmére.
Az Egyesület célja továbbá a légisport-tevékenységek feltételeinek biztosítása, beleértve a szabadidő sport jellegű repülési tevékenységeket és a sportturizmust is, kiemelten az ifjúság körében.
Az egyesületi tagok sportrepüléssel kapcsolatos érdekeinek képviselete és védelme minden olyan fórumon, ahol a légi sportok bármilyen formában érintve vannak.
Sport, illetve gazdasági jellegű kapcsolatok kiépítése belföldi és határon túli magyar, illetve külföldi szervezetekkel.
Az ország és az Egyesület légi sportjának képviselete különböző rendezvényeken.
Légi jármű kölcsönzése és javítása, valamint légi szállítás szervezése.
A repülősport (?Sportág?) magyarországi népszerűsítése a Sportágban rendezett versenyeken keresztül, valamint annak terjesztése, oktatás, nevelés.
Szakmai, tudományos tevékenységgel, továbbá ismeretterjesztéssel, információnyújtással a Sportág megismertetése és terjesztése Magyarországon (rendezvények szervezésével).
A Sportág sportolói érdekeinek, jogainak képviselete, érvényesítése és védelme hazai és nemzetközi szinteken.
Az Egyesület keretében sporttevékenységet folytató sportoló számára biztosítani a Sportág jellege szerinti, a bi ... >>

"Dragon Line Team" Motoros Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1204 Budapest, Virág Benedek utca 61.
képviselő: Bekó Zsolt, Madaj Éva Zsuzsanna
Magas szintű képzés és továbbképzés biztosítása a tagok gyermekei és ezek tanárai számára szellemi, morális, mentális, érzelmi, fizikai téren, s ezen belül a motorsport versenyszerű kereteinek, edzésének a hazai és nemzetközi versenyekre való felkészülés fizikai és anyagi feltételeinek biztosítása, a sportegyesületi élet szervezése. A versenyzői és tagjain kívül mások részére a Kht. 4. § (1) bekezdése szerinti a versenyzéshez szükséges rendszerességgel a körülményeket, a folyamatos fejlődéshez való jogot és lehetőséget biztosítja. Jogaikat képviseli és érdekeit védi (pl. a tiszta sport, az egészséges csapatszellem, valamint a fejlődéshez szükséges feltételek biztosítása és védelme). Az alapítók céljuknak tekintik továbbá a magyar nemzeti és a nemzeközi sport oktatásában részvevő pedagógus és edző jelöltek és pedagógusok, edzők, szakmai módszertani továbképzéséért való tevékenykedést, valamint az annak érdekében történő munkálkodást, hogy az említett célok megvalósítása a gyermekek képzésében az iskolás kortól a felsőoktatásig töretlen és tiszta forrásból származó legyen. ... >>

Egészséges Fiatalokért Alapítvány

()

1204 Budapest, Ady Endre 150.
képviselő: Szutter Lénárd
Budapest XX. kerületi lakosság, elsősorban a fiatalok egészséges életmódjának elősegítése. ... >>

Egészséges Pesterzsébetért Egyesület

(környezetvédelmi)

1205 Budapest, Asztalos Sándor utca 17.
képviselő: Zólyomi Mátyás
Az egyesület fő céljának tekinti környezetveszélyeztetés, környezetszennyezés, valamint környezetkárosítás esetén a környezet védelme érdekében történő fellépést, továbbá az egészséges, lakható környezet megteremtésében való közreműködést. ... >>

Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete

(egészségügyi,érdekképviselet)

1204 Budapest, Köves utca 1.
képviselő: Dr. Ari Lajos
Az egészségügyi gazdasági vezetők összefogása, érdekképviselete, szakmai tapasztalataik hasznosítása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41