Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XXI. ker civil szervezetek


Találatok száma: 384
1. oldal

A Gyermekekért, a Jövőért Alapítvány

(oktatási)

1214 Budapest, Iskola tér 45.
képviselő: Joó Endre
A nevelés, oktatás minőségi javításához anyagi támogatás és ösztönzés nyújtása. ... >>

"A LÉLEK HANGJA" Alapítvány

(oktatási)

1213 Budapest, Puli sétány 16.
képviselő: Folinek Judit
Az ezoterikus világgal kapcsolatos kutatások, ismeretterjesztés, az ezoterikus szemléletmód elterjesztésének támogatása. ... >>

A Magyar Sport Jövőjéért Alapítvány

(sport)

1213 Budapest, Börzsönyi utca 8.
képviselő: Kiss Tamás
A testnevelés, a testedzés, az egészséges életmód támogatása. ... >>

A Roma Kultúra Értékeinek Megőrzéséért Oktatási - Művészeti Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

1214 Budapest, Murányi utca 19.
képviselő: Balogh Ernő
a hátrányos helyzetű cigány gyermekek oktatásának, nevelésének, felzárkóztatásának elősegítése. A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára az ősi romakultúra értékeinek megóvása, zenei örökségük, hagyományaik megőrzése, folyamatos ápolása. ... >>

A Szív Hangja Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

1213 Budapest, Mogyorós u. 12.
képviselő: Németh Valéria
A beteg gyermekek, a fogyatékosok, a szociális vagy egészség- ügyi okokból rászorulók, valamint az árvizek, földrengések, tűzvészek vagy az egyéb természeti károk károsultjainak egészségügyi és szociális támogatása, részükre a mindennapi életükhöz nélkülözhetetlen egészségügyi, kisegítő és egyéb eszközök, berendezések, alapvető ruházati és élelmiszer cikkek beszerzése, vagy ezek megszerzéséhez támogatás nyújtása. ... >>

Abakusz Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1212 Budapest, Petőfi tér 1./ Közgazdasági Sz
képviselő: Kosár Károlyné, Szauterné Tóth Erzsébet
a Budapest XXI.ker. Petőfi tér 1. szám alatti Közgazdasági Szakközépiskola tárgyi feltételeinek javitása, nyelvtanulás támogatása. ... >>

Ace Póker Club Egyesület

(sport)

1215 Budapest, Ady Endre út 51.
képviselő: Ifj. Alföldi Miklós
tagjai részére biztosítani a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló szellemi sporttevékenységet. ... >>

Acélcsőgyártó Üzemi Munkástanács

()

1210 Budapest, Gyepsor 1.
képviselő: Kovács László ... >>

Adj Lehetőséget! Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1215 Budapest, Csete B.1-11.
képviselő: Mózsi József
A Budapest, XXI.ker. Csete Balázs utcai Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola támogatása. ... >>

Adrenalin Sport- és Kulturális Egyesület

(sport,kulturális)

1211 Budapest, Duna lejáró 7.
képviselő: Nagy Gábor
Közreműködés a kerékpársportokat, továbbá az egyéb szabadidősportokat (pl. Görkorcsolya, gördeszka) kedvelő, sportos életmódot űző fiatalok kerékpáros és egyéb szabadidős sportolási lehetőségeinek bővítésében, képességeik fejlesztésében, kerékpárversenyek, egyéb szabadidős sportversenyek, továbbá ezzel összefüggő kulturális események szervezésében, kiállítások rendezésében. ... >>

ADU-val Európába Alapítvány

(oktatási)

1211 Budapest, Táncsics Mihály u. 78.
képviselő: Tóth Tiborné
Az alapítvány fő célkitűzése, hogy a mai gazdaságnak megfelelő, sokoldalúan felkészült munkaerő képzésen keresztül, piacorientált rendszerű, vállalkozóbarát, nagyobb önállóságra nevelő szakemberképzés valósuljon meg, a korábbi állami nagyipari nagyüzemi szakképzéstől eltérően, az alapítvány közreműködésével. ... >>

Akrobatikus Tornáért Alapítvány

(sport)

1211 Budapest, Budafoki utca 5-7. II. 1./3.
képviselő: Vincze Gábor István
a) a budapesti utánpótlás és felnőtt korú akrobatikus tornászok versenyekre történő felkészítésének támogatása;
b) a budapesti utánpótlás és felnőtt korú akrobatikus tornászok és edzőik számára az edzésekhez, a versenyekhez és a sportbemutatókhoz szükséges felszerelési tárgyak biztosítása, kiegészítése és ezek minőségének javítása;
c) a budapesti utánpótlás és felnőtt korú akrobatikus tornászok, valamint a jövendő sporttársaik egészséges életmódra nevelésének elősegítése;
d) a budapesti utánpótlás és felnőtt korú akrobatikus tornászok, valamint a jövendő sporttársaik szabadidejének hasznos, egészséges és kultúrált eltöltéséhez szükséges anyagi, tárgyi és személyi feltételek biztosításának támogatása, elősegítése;
e) a budapesti utánpótlás és felnőtt korú akrobatikus tornászok szabadidejének hasznos, egészséges és kultúrált eltöltéséhez szükséges anyagi, tárgyi és személyi feltételek biztosításának támogatása, elősegítése. ... >>

Alapítvány a Hazai Ötvösképzésért

(oktatási)

1211 Budapest, Déli utca 7/b.
képviselő: Osvát Tamás ... >>

Alapítvány a Kossuth Lajos Műszaki Szakközépiskoláért

(intézményi,oktatási)

1211 Budapest, Kossuth Lajos 12.
képviselő: Kovács Gáza Péter dr. ... >>

Alapítvány a Liberális Demokráciáért Csepelen

()

1214 Budapest, Kossuth L. 87.
képviselő: Sostorics József
Csepelen a liberális demokrácia megvalósulásának elősegítése. ... >>

Alapítvány a Tiszai Hajósport, Vízi Sport és Vízi Turizmus Fejlesztésére

(sport)

1211 Budapest, Szabadkikötő út 2.
képviselő: Ballai Béla / elnök, Szellmann Tamás / titkár
A hajósport, vízi sport és a vízi turizmus fejlesztése a Tisza és mellékfolyóinak magyarországi szakaszain. ... >>

Alapítvány Csepel Szabadidősportjáért

(sport,szociális)

1211 Budapest, Központi út 18.
képviselő: Jelinek Dániel
Az alapítvány célja, hogy az egészséges életmód kialakítását, megőrzését és népszerűsítését elősegítő sporttevékenységek és közösségi rendezvények szervezésén és támogatásán keresztül hozzájáruljon Csepelen és környékén a szabadidős sporttevékenységének elterjedéséhez és műveléséhez. ... >>

Algernon Alapítvány

()

1215 Budapest, Ív u. 8-12. Gyógyítva Nevelö
képviselő: Oláh Dezsőné
Értelmi fogyatékos gyermekek támogatása. ... >>

Állattartók és Állatbarátok Közhasznú Alapítványa

(környezetvédelmi)

1212 Budapest, Szent István út 69.
képviselő: dr. Jerzsele Donka Melinda Lilian
A kulturált állattartás előterjedésének elősegítése, az UNESCO által is dekralált állati jogok hazai elismertetése és népszerűsítése, állatkínzások ellen fellépés, teljes körű segítségnyújtás azon személyek részére, akiket állattartói mivoltuk miatt jogsérelem ér, bajbajutott állatok elhelyezésének elősegítése, az Európai Unió gyakorlatához hasonló hatékony állatvédelmi felügyelői rendszer kialakítása. ... >>

Amadé Zenei Alapítvány

()

1213 Budapest, Határ u. 95.
képviselő: Balogh László
Az Új Magyar Kamarazenekar létrehozása, koncertjeinek megszervezése, zenei eseményeken való részvétel támogatása. ... >>

Aprajafalva Alapítvány a Gyermekek Egészséges Fejlődéséért

(intézményi,oktatási)

1214 Budapest, Völgy u. 8.
képviselő: Tóth Lászlóné
Elsődelegesen a Budapest XXI.ker.Völgy u. 8. - Béke tér 13. sz.alatt működő óvodába járó gyermekek segítése, másodlagosan más intézményekbe járó hasonló korú és vagyoni helyzetű gyermekek támogatása. ... >>

Apróságok Mindennapi Kalandjai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1214 Budapest, Simon Bolivár s. 4/8.
képviselő: Kovács Andrea
Az óvodai nevelőmunka színvonalának, eredményességének támogatása. ... >>

Artikuláció - Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 106-108.
képviselő: Vitányi György
Az alapítvány tartós közérdekű célja közoktatási, oktatási, művészeti nevelési tevékenység ellátása, támogatása. ... >>

Asztmás és Tüdőbeteg Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi)

1213 Budapest, Kórus utca 41. A.
képviselő: Mészárosné Nagy Éva
Az asztmában, tüdőbetegségben szenvedő gyermekek utókezelésében, rehabilitációjában való segítségnyújtás. ... >>

Az Egészséges Csepeli Polgárért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1212 Budapest, Áruház tér 8.
képviselő: Soós Attila
A csepeli polgárok általános egészségi állapotának, életminőségének javítása, a gyógyítás színvonalának emelése. A járóbeteg szakellátás támogatása műszerek, eszközök beszerzésével, ingyenes szűrőprogramok szervezésével, betegfelvilágoítással. Gyermek szakrendelésekhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Az egészségügyi dolgozók szakmai képzésének és továbbképzésének, tudományos tevékenységéek, szakmai konferenciákon való részvételének elősegítése. ... >>

Az ÉRDEKEINK KÖZÖSEK EGYESÜLET (AZÉRT)

(kulturális)

1212 Budapest, Petőfi utca 7.
képviselő: Benczúr Zoltán
szociális ügyintézés, adóságkezelés, jogvédelem, szegregáció felszámolása
- kultúra és hagyományőrzés, civil kapcsolatok erősítése
- hátrányos helyzetben élő emberek életkörülményeinek javítása, felzárkóztatása
- környezetünk felzárkóztatásának elősegítése, közbiztonságának növelése
- ország felemelkedésének, hírnevének elősegítése. ... >>

Az Ezeréves Lengyel - Magyar Barátságért Alapítvány

(oktatási)

1213 Budapest, Szent István út 236.
képviselő: Pándi László
A lengyel-magyar barátság új minőségű fejlesztésének elősegítése, a helyi-, a regionális-, és az országok közötti társadalmi erőforrások feltárása, összefogása és integrálása révén a kapcsolódó gazdasági, és civil szerveződések együttműködésére alapozva. ... >>

B-21. Postagalambsport Egyesület

(sport)

1213 Budapest, Kalamár József 268.
képviselő: Tóth Imre ... >>

Bajáki Diák-Sportkör Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1211 Budapest, Posztógyár 10. 1sz.Bajáki Fer
képviselő: Kollár József
Az 1.sz.Bajáki Ferenc Ipari Szakközép és Szakmunkásképző Iskola dolgozóinak és tanulóinak szabadidő eltöltési és üdülési lehetőség biztosítása. ... >>

Bedőcs Alapítvány

(szociális)

1210 Budapest, II. Rákóczi Ferenc 184.
képviselő: Mozgássérültek Budapesti Klubja ... >>

Berkenye Republic Egyesület

(természetvédelem)

1213 Budapest, Vihorlát u. 44.
képviselő: Tóth Emese
A mesevilág, a kapcsolódó kulturák megismertetése, az ifjúság nevelése, természetvédelem. ... >>

Bibliakutatók Budapesti Társasága

(intézményi,oktatási,egyéb)

1214 Budapest, Szabadság u. 41.
képviselő: Németh Zsolt ügyvezető
A Biblia megismertetése, tanítása. Bibliát oktató előadások, kongresszusok, iskolák és résztvevőik támogatása. ... >>

"Biofizikai orvoslással a szenvedélybetegekért" Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1214 Budapest, Zrínyi utca 3/a. 9./41.
képviselő: Herzánné Incze Zsuzsa
Az alapítvány támogatást nyújt, kezeléseket biztosít kedvezményesen a lakosság minél szélesebb körében a biofizikai orvoslás eszközeivel, lehetőségeivel. Különös figyelmet fordít a fiatalkorúak és a fiatal felnőttek szenvedélybetegségeinek kezelésére, ezen belül a dohányzásról, alkoholfogyasztásról, droghasználatról való leszokás elősegítésére. Igyekszik hatékonyabbá tenni a fentiekhez kapcsolódó egészségügyi felvilágosító, oktató-nevelő tevékenységet, az egészségvédelmet, az addiktológiai kezeléseket. ... >>

Bit-Csepeli Ifjúsági Társulás

()

1214 Budapest, Cservenka M. 10.
képviselő: Polyákné Hajas Ilona ... >>

Biztonságos Csepelért Közalapítvány

()

1211 Budapest, Szent Imre tér 10.
képviselő: Huszár Tamás
Csepel közbiztonsági helyzetének javítása. ... >>

Boldog Gyermekkor Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1212 Budapest, Rákóczi tér 31.
képviselő: Czap Józsefné, Kulifai Istvánné
A felnövekvő nemzedék Budapest, XXI. Rákóczi tér 2.sz. óvodába járó tagjainak részére minél nagyobb lehetőség biztosítása az egészséges testi, lelki nevelésre. ... >>

"Bolyais nyolcvanasok" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1215 Budapest, Ív utca 30/B.
képviselő: dr. Némethi Zsolt
A marosvásárhelyi 1457-ben alapított, 1956 óta Bolyai Farkas Líceum (a továbbiakban Gimnázium) nevét viselő középiskola hagyományainak ápolása. A Gimnáziumban zajló magyar nyelvű oktatás feltételeinek elősegítése, a Gimnáziumban 1980-1989 között végzett diákok és családtagjaik szociális alapú támogatása. ... >>

"Borklub a magyar borkultúráért" Egyesület

(kulturális)

1212 Budapest, Komáromi út 95.
képviselő: Fejes Péter, Molnár György
Az egyesület célja egyebek mellett a magyar borkultúra támogatása, a magyar gasztronómiai értékek közvetítése, a magyar kulturális, művészeti, társadalmi értékek képviselete, a média, szakmai és társasági fórumok felhasználása, a magyar bormarketing tevékenység szélesítése. ... >>

Borz Bérkilövő Vadásztársaság

()

1213 Budapest, Kassai út 2.
képviselő: Kovács István ... >>

Bölcs Vaddisznók Salakmotorsport Egyesület

(sport)

1212 Budapest, Kolozsvári utca 69.
képviselő: Bodányi Ákos
A motorsport - fő hangsúlyt fektetve a salakmotorsportra - népszerűsítése, az utánpótlás nevelés, motoros rendezvények szervezése (pályamotorozás, motoros kirándulás, motorverseny, motorkiállítás, ügyességi bemutató, motoros gyűlések és találkozók). ... >>

Budapesti Barlangkutatók Természetvédő Egyesülete

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1213 Budapest, Erdősor út 155.II.em.6.
képviselő: Szili Mátyás
Magyarország barlangjainak és karsztvízrendszereinek feltáró kutatása, tudományos vizsgálata, valamint az eredmények dokumentálása és publikálása. ... >>

Budapesti Liszt Ferenc Szimfónikus Zenekar és Együttesei

(kulturális)

1213 Budapest, Pálma 70.
képviselő: Rakos Miklós, Taligás Lajos ... >>

Budapesti Mozitörténeti Alapítvány

(kulturális)

1213 Budapest, Határ u. 87.
képviselő: Kalcsú Éva önálló, Vékás Magdolna önálló
A budapesti mozik történetének, valamint a magyar mozis szakma történeti fejlődésének és jelenének ismertetése mozi-relikviák valamint a témával kapcsolatban készült fotók, adatok, információk gyűjtése, rendszerezése és bemutatása Útján. ... >>

Buffaló Club

(sport)

1211 Budapest, Kvassay zsilip 9.
képviselő: Varga Györgyné dr. ... >>

Burattino Hátrányoshelyzetűeket Segítő Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 27-29.
képviselő: Molnár László
Alapvetően a főváros területén élő, hátrányos helyzetű gyermekek részére létrehozandó iskola működtetése. ... >>

BURATTINO Szociális és Kulturális Egyesület

(kulturális,szociális)

1212 Budapest, Táncsics M. 27-29.
képviselő: Keszthelyi István ... >>

Bushi-Do SE.

(sport)

1214 Budapest, Nap 6.
képviselő: Imre László ... >>

CAVALLO Díjugrató Lovas Sport Club

(sport)

1214 Budapest, Erdősor út 91.
képviselő: Bogyó Pál
A rendszeres sportolás és versenyzés feltételeinek biztosítása. ... >>

CHEMOLIMPEX Szociálpolitikai Alapítvány

(szociális)

1214 Budapest, Hengerész utca 34.
képviselő: Mester Györgyné
A nyugállományban lévő és az aktív dolgozók támogatása. ... >>

CSEP-GÓL FC

(sport)

1213 Budapest, Őz utca 4.
képviselő: Ambrus József
A fiatalok és idősek rendszeres sportolásra, testedzésre késztetése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41