Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XXIII. ker civil szervezetek


Találatok száma: 130
1. oldal

A Magyar Női Jégkorongozásért és Utánpótlás Neveléséért Alapítvány

(sport)

1237 Budapest, Őrgébics utca 8. I.em.6.
képviselő: Palotás István
Támogatni a magyar női jégkorongsport, kiemelten a női jégkorongozó utánpótlás nevelését, a jégkorongozó nők egészségmegőrzését, balestevédelmét, valamint szervező, népszerüsítő tevékenységet folytatni a női jégkorongozás érdelében. ... >>

A Magyar Tüdőgyógyászat Megújulásáért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

1238 Budapest, Táncsics Mihály utca 104. II./205.
képviselő: Dr. Kádár László
a tüdőgyógyászat személyi és tárgyi feltételeinek támogatása, szakmai színvonalának emelése. ... >>

A Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítvány

(kulturális)

1238 Budapest, Táncsics M. u. 90.
képviselő: Szerencsés Zsolt
A Budapest, XXIII. kerület Templom u. 111. szám alatt álló Nagyboldogasszony műemlék templom és műemlék plébánia épületei fenntartásának és rekonstrukciójának támogatása. ... >>

Afrikáért Alapítvány Magyarország - Nemzetközi Fejlesztési és Humanitárius Szervezet

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1239 Budapest, Grassalkovich út 232
képviselő: Motumbo Tshimuanga France elnök, Reisinger Magdolna titkár együttesen, Tóth Márton főtitkár együttesen
Oktatási, egészségügyi szolgáltatás afrikai származású rászorultak részére. Kulturális ismeretterjesztés afrikaiak számára és az afrikai kultúra megismertetés a belföldi lakossággal. Ilyen célú oktatás és ismeretterjesztés, ehhez eszközök beszerzése. Afrikában oktatási, szociális és egészségügyi tevékenység, Magyarországon tolerancia- és ismeretterjesztő előadások formájában fejlesztési, segélyezési, társadalomformáló tevékenység. ... >>

Aktív Forrás Sport és Egészségmegőrző Egyesület

(sport)

1237 Budapest, Vízisport utca 58.
képviselő: Bojtár Attila
Szervezetrendszerű , rendszeres sport- és játéklehetőség megteremtésével az egészséges életmódra nevelés, valamint a közlekedéskultúra javítása. ... >>

Amatőr Futball Club Soroksár

(sport,kulturális)

1239 Budapest, Jelző utak 15.
képviselő: Hajdú Imre
A labdarúgás népszerűsítése, alapvetően sportnevelési, kulturális célzattal, hagyományok teremtése, őrzése és felújítása. Minél nagyobb tömegbázis teremtése a sportágnak, szabadidő és versenysportokban való részvétel, versenyzés, versenyszervezés. A sportolók testi-lelki egészségének fejlesztése. Népszerűsítő, tájékoztató előadások, vitafórumok szervezése, kulturális kiadványok összeállítása, ismeretterjesztés, felkészítő tanfolyamok szervezése. ... >>

Argó Sportegyesület

(sport)

1239 Budapest, Kör utca 29.
képviselő: Bognár József
Sporttevékenység végzése, rendezvényeken való részvétel, elsődlegesen a küzdősportok körében, rendszeres sporttevékenység biztosítása. ... >>

ASZKLEPIOSZ Egészségügyi Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1237 Budapest, Szilágyi Dezső utca 145/A.
képviselő: dr. Taller András
1./ A belgyógyászati, gasztroenterológiai, endokrin, anyagcsere- és cukorbetegek magasabb színvonalú kivizsgálásához, ellátásához, gyógyításához, szükséges orvos - szakmai háttér feltételeinek javítása, ennek támogatása.
2./ Olyan tevékenységek támogatása, amelyek gyorsabb diagnózishoz, gyorsabb gyógyuláshoz, rövidebb kórházi tartózkodáshoz, a betegek közérzetének,életminőségének javításához, munkaképességének minél teljesebb visszaszerzéséhez vezetnek, hozzájárulnak a korszerűbb ellátáshoz, a megnyugtató, biztonságérzetet adókörülmények kialakításához, az orvosok és szakápolók szakmai felkészültségének emeléséhez, az optimális betegtájékoztatáshoz, felvilágosításhoz.
3./ A testi panaszok mellett a lelki egyensúly biztosítása, hangsúlyozása, az ehhez szükséges miliő megteremtésének támogatása. ... >>

Béke Óvoda Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

1237 Budapest, Béke utca 38.
képviselő: dr. Esősiné Gera Zsuzsanna
Az alapítvány által befolyó pénzeszközök járuljanak hozzá - a Budapest XXIII. Kerület Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal, mint fenntartó szerv által juttatott költségvetési összegeken felül - az 1237 Budapest, Béke u. 36. sz. alatti óvoda hatékonyabb és eredményesebb nevelő munkájához. Mélyítse el az óvoda és a családok kapcsolatát. Járuljon hozzá a már hagyománnyá vált családi hétvégék keretében szervezett kirándulások, kulturális programok (színházlátogatás, múzeumlátogatás) költséginek finanszírozásához. Hozzájárulásával támogassa az óvoda különböző rendezvényeinek (pl. gyereknap, sport délelőtt stb.) magvalósítását. Segítse a gyermekek komplex személyiségfejlődéséhez szükséges tárgyi és fogyó eszközök beszerzését, felújítását, állagmegóvását. Anyagi támogatásba részesítse az óvodába járó, hátrányos helyzetű gyermekeket, amelyhez évente egyszer - a szülő írásbeli kérelme alapján - juthatnak hozzá. A támogatásban való részelülésről és annak mértékéről a kuratórium dönt az alapítvány vagyoni helyzetének figyelembe vételével. Tegye lehetővé az óvoda dolgozóinak továbbképzését, beiskolázásának anyagi támogatását egyéni elbírálás alapján, támogassa a szakmai kirándulások költségeit a dolgozó kérelme alapján a kuratórium döntése szerint. ... >>

Benedek Sportegyesület

(sport)

1237 Budapest, Maros utca 156 fszt./2.
képviselő: Kerekes Béla
A fogyatékos - enyhe, közép és halmozottan sérült - gyermekek és fiatalok, illetve az integráció keretében ép gyermekek és fiatalok, illetve az integráció keretében ép gyermekek és fiatalok részére rendszeres sportolási lehetőség biztosítása. ... >>

Beteg és hátrányos helyzetű gyermekek megsegítéséért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1239 Budapest, Nagykőrösi út 353.
képviselő: Mártonné Dobák Ágnes
A beteg, illetőleg a szegény sorsú, elesett gyermekek anyagi támogatása, gyógyíttatásának, taníttatásának, társadalmi felzárkóztatásának a segítése. ... >>

Civilek a Kerületért Egyesület

(egyéb)

1238 Budapest, Templom utca 110.
képviselő: Farkas Kálmán
Budapest XXIII. kerület (Soroksár) település fejlesztésének elősegítése. ... >>

Császármadár Természetvédelmi és Ismeretterjesztő Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

1238 Budapest, Felső Dunasor 14. fsz./2.
képviselő: Kertai Ede Béláné
hogy olyan nemzedék növekedjen fel, aki fontosnak tartja a természetiértékeket, és olyan életmódot kíván majd folytatni, amely során teret kap atermészetvédelem, állatvédelem, különösen a fokozottan védett madarak és azokkörnyezeti élőhelyének védelme. ... >>

"Cseresznyevirág" Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1238 Budapest, Zeller utca 9.
képviselő: Dr. Kozma Lászlóné
Közép-magyarországi területen regionális szinten az ott élő gyermekek nevelésének- ezen belül elsősorban a gyermekek környezetvédelmi, környezeti nevelésének, szemléletformálásának - képességfejlesztésének elősegítése családon belül és családon kívüli formában, szociális tevékenység, családsegítés, idősek betegek gondozása. ... >>

Csigabiga Ház Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1237 Budapest, Hrivnák Pál u. 186/a.
képviselő: Károlyiné Nagy Mariann
Fogyatékos gyermekek táboroztatása; továbbképzés szervezése pedagógusok, gyógypedagógusok részére; néphagyományok ápolása sérült gyermekekkel; szülőklub működtetése; megszokottól eltérő fejlődésű gyermekek számára iskola létesítése, és annak működtetése attól az időponttól, amikor az alapítvány anyagi lehetőségei ezt már lehetővé teszik; olyan programok felhasználása, amely segíti a sérült gyermekek fejlesztését, oktatását, s ez javítja a gyermek és családja életminőségét; fejlesztő eszközök beszerzése; tanácsadás fogyatékos gyermekek szüleinek; fejlesztő eszközök programok készítése és forgalmazása; tandíj támogatás nyújtása a rászorulóknak. ... >>

Dél-Pesti Gladiátorok Hoki Club

(sport)

1239 Budapest, Kelep utca 11.
képviselő: Tápai Tibor
Gyeplabda sportág gyakorlása, a sporttevékenység technikai és személyi feltételeinek biztosítása. ... >>

Demokratikus taxizásért Egyesület

(érdekképviselet)

1237 Budapest, Maros u. 178.
képviselő: Gábor Egon együtt, Képes László együtt ... >>

Dr. Szabóky Rezső Egymásért Alapítvány

(szociális)

1238 Budapest, Grassalkovich út 130.
képviselő: Greifensteinné Seder Mária, Hábek Gyuláné, Pál Józsefné
A Soroksáron élő, idős egyedülálló rászoruló személyek támogatása. ... >>

Egészséges Táplálkozásért Egyesület

()

1239 Budapest, Horgászpart út 39/
képviselő: dr. Berta Zoltán ... >>

Együtt Soroksárért

(kulturális)

1238 Budapest, Házhajó u. 63.
képviselő: Dr. Farkasfalvi József, Fenyvesi Dezső
Soroksár értékeinek óvása, történelmi hagyományainak ápolása, a település fejlődésének elősegítése, a település kulturális- és közéletben való tevékeny részvétel. ... >>

Első Lépések Alapítvány

()

1238 Budapest, Rézöntő 26.
képviselő: Szalay Péterné sz. Megyesi Katalin
A Pestszenterzsébet - Soroksár Önkormányzat Rézöntő utcai Bölcsödében gondozott gyermekek ellátásának javítása. ... >>

Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete

(szociális)

1237 Budapest, Vadőr u.21.
képviselő: Földesiné Ollé Veronika Tímea
családok és rászorulók segítése a Magyar Köztársaság , ezen belül Pesterzsébet és Soroksár állampolgárai közül. ... >>

Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete

(szociális)

1238 Budapest, Grassalkovich utca 154.
képviselő: Zöld Jánosné
Mozgásfogyatékos emberek társadalmi egyenlőségének megteremtése. ... >>

Európa 2012 Kulturális és Sportegyesület

(sport,kulturális)

1239 Budapest, Tengelice u. 6.
képviselő: Kókai Zsolt, Kutlán Edina Boglárka
kulturális és sporttevékenység ... >>

Farkazsdy Lovasklub Sportegyesület

(sport,oktatási)

1239 Budapest, Haraszti út 31.
képviselő: Bálint István, Ivancsicsné Tóth Judit
Elsősorban lovakkal, lovagoltatással, lovas-oktatással, díjugratással, díjugratás-oktatással foglalkozó vagy ezen tevékenységet folytató személyek közös szervezete. Az egyesület alapvető feladatai közé tartozik tagjai tekintélyének, szakmai színvonalának folyamatos növelése, tagjai közös érdekeinek képviselete, tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, a tagok sporteseményekre való felkészülésének, illetve a sporteseményen való részvételének támogatása. Az egyesület céljai között kiemelkedő helyet foglal el a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, biztosítása különösen gyermekek, illetve ezen belül a segítséggel élő, illetőleg fogyatékos gyermekek számára. A segítséggel élő, illetőleg fogyatékos gyermekek képességeinek fejlesztésében jelentős szerepet kap az egyesület keretein belül végzett lovagoltatás, lovas-oktatás. ... >>

Fárosz Alapítvány

()

1237 Budapest, Újtelep út 16.
képviselő: Fodor László
A keresztyén hit támogatása. ... >>

Fatima Csillaga Alapítvány

(kulturális)

1237 Budapest, Micimackó utca 2. b.
képviselő: Tamási Ferenc
a Fatimai Szűzanya tiszteletének terjesztése, üzeneteinek, eszmeiségének terjesztése egy jobb, tisztább világ kialakítása érdekében. ... >>

Fényes Mudi Klub

()

1238 Budapest, Török u. 58.
képviselő: Balázs Zsófia
A mundi fajta nemesítése és népszerűsítése, valamint az ősi pásztorkultúra ápolása. ... >>

Fővárosi Jegyzők Egyesülete

(érdekképviselet)

1239 Budapest, Grassalkovich út 162.
képviselő: Dr.Homonnai Ildikó elnökségi tag, Dr.Tiba Zsolt elnökségi tag, Erdősné dr.Balogh Zsuzsanna elnök
A Budapesten hivatalt viselő önkormányzati jegyzők szakmai érdekképviselete. ... >>

FUTSALSA Futball Club Sportegyesület

(sport,kulturális)

1239 Budapest, Szitás utca 130.
képviselő: Fejes János, Ruzsics András, Seres Gábor
A labdarúgás népszerűsítése, alapvetően sportnevelési, kulturális célzattal, hagyományok teremtése, őrzése és felújítása, minél nagyobb tömegbázis teremtése a sportágnak, szabadidő és versenysportokban való részvétel, versenyzés, versenyszervezés , a sportolók testi-lelki egészségének fejlesztése, népszerűsítő, tájékoztató előadások, vitafórumok szervezése, kulturális kiadványok összeállítása, ismeretterjesztés, felkészítő tanfolyamok szervezése. ... >>

GAMMA Labdarugó Sport Egyesület

(sport)

1239 Budapest, Lórév u. 52.
képviselő: Mitku István ... >>

GÓJ AUTÓS EGYESÜLET

(kulturális)

1239 Budapest, Hungária köz 11.
képviselő: Balog Barna
Kulturális tevékenység, a magyar nemzeti, valamint a keresztény eszmék és értékek megőrzése, a nemzeti hagyományok ápolása céljából a magyar nemzet történelmének emlékhelyeire autós túrák szervezése. ... >>

GoldStarS Sportegyesület

(sport)

1237 Budapest, Sósmocsár u. 13.
képviselő: Kovács Miklós
A rendszeres sportolás, versenyzés elősegítése, lehetővé tétele, illetőleg biztosítása; az egészséges életmódra nevelés, nemzetközi kapcsolatok ápolása, oktató tevékenységével a környezet és az ember kapcsolatának formálása; a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Grasi Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1239 Budapest, Hősök tere 18-20.
képviselő: Csőgör Marcell
A Grassalkovich Antal Általános Iskola tanulói és dolgozói részére rendszeres testedzés biztosítása. Az iskola sportolói edzéseinek és versenyeztetésének biztosítása. Tehetséges sportolók nevelése, szakmai fejlődésük folyamatos biztosítása. Különböző sportágak népszerűsítése, utánpótlás nevelése. Az egyesület, céljának megvalósítása érdekében megszervezi az atlétika, duatlon, bocsa, sakk, asztalitenisz, tollaslabda sportágakban a rendszeres edzési és versenyeztetési lehetőségeket. Az egyesület működéséhez, versenyek szervezéséhez szükséges személyi, anyagi, technikai feltételek megteremtése. ... >>

Grundtvig Népfőiskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1239 Budapest, Kenyér u. 55.
képviselő: Szujó Bernadett
az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, - a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak föltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása oktatási programok, szeminárium sorozatok megrendezésével, ill. a "GRUNDTVIG AKADÉMIA PROGRAM" keretében, - az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása oktatási programok, szeminárium sorozatok megrendezésével, a helyi kisebbségi közösséggel együttműködve, ill. a "GRUNDTVIG AKADÉMIA PROGRAM" keretében, - az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, - a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, (olyan kulturális programok megrendezése, ahol a magyar és német nemzetiségi lakosok közelebb kerülnek egymáshoz, ezáltal egy összetartóbb közösséget alkotva, megteremtve az esélyét a társadami összefogásnak, ill. a Közművelődési Tanács létrehozásával lehetőséget teremtve a lakosság számára a közművelődési ügyekben való véleménynyilvánításnak, - a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, (szórakoztató kulturális rendezvények, pl: kiállítások, előadó estek, bálok megrendezésével), - egyéb, a művelődést segítő lehetőségek biztosítása, (egyéni, lakossági művelődési kezdeményezések felkarolása támogatása). ... >>

Gyermekország Óvoda Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

1237 Budapest, Vadőr u. 38.
képviselő: Kiss Zoltán
A Ficánka Családi Óvoda és Napközi működtetése. A XXIII. kerületben élő erre rászoruló gyermekek, óvodások nyelvtanulásához, egészséges életmódra neveléséhez, sporttevékenységéhez anyagi segítség nyújtása. Nyaralás, pihenés feltételeinek megteremtése, alkalmas hely megszerzése, fenntartása, sporttevékenységek szervezése, lebonyolítása. Családi egészség, harmónia megőrzése, mentálhigiéniás segítségadás. ... >>

Gyöngyszem Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1237 Budapest, Hrivnák Pál u. 7-9.
képviselő: Varga Istvánné
A Pesterzsébet Önkormányzat IX. sz. Összevont Óvodájába járó gyermekek kultúrált, egészséges életmódra nevelése, egyéni fejlesztése. A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, kiemelt gondozása. Gyermekcentrikus, családias légkör kialakítása, az óvoda részére felszerelések, egyéb tárgyak és eszközök biztosítása. Az óvodai szakemberek továbbképzésének szervezése, szakkönyvek beszerzése. ... >>

Hangyabanda Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1237 Budapest, Grassalkovich u. 251.
képviselő: Peller Györgyi
Olyan színjátszó kör működtetése, amelynek keretében a színjátszás terén a gyermekek, fiatalkorúak, művészi képességeinek kibontakoztatása,fejlesztése, ismereteinek bővítése, tehetséges fiatalok támogatása megvalósul. ... >>

HANSOO Sportegyesület SOROKSÁR

(sport)

1237 Budapest, Hrivnák Pál u. 123.
képviselő: Bernáth Éva, Ótott Kovács Lajos ... >>

Harcos Tigrisek Kempo Karate és Szabadidő SE

(sport)

1238 Budapest, Aranykalász utca 9.
képviselő: Németh Péter elnök
A kempo, mint küzdőstílus és más hazai és külföldi szabadidő sportok fiatalság körében való megismertetése, terjesztése. ... >>

HÁTSZÉL Vizisport és Vitorlás Egyesület

(sport)

1237 Budapest, Béke utca 23.
képviselő: Barabás Zoltán
Testedzés lehetőségének biztosítása a szervezet tagjai, azok családtagjai, alkalmazottai illetve mások számára. ... >>

HUNGAROCAMION Rt. MRP. Szervezete

()

1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.
képviselő: Mészárosné Juhász Veronika ... >>

Jobboldali Magánszemélyek és Civil Szervezetek Egyesülete

(egyéb)

1239 Budapest, Derce köz 3.
képviselő: Jelenik István
A fővárosban, illetve Soroksáron a jobboldali magánszemélyek és ci- vil szervezetek működésének összefogása, koordinálása annak érdeké- ben, hogy az egyesület a soroksári lakosság érdekképviseletét a le- hető legnagyobb színvonalon lássa el. ... >>

Jólét Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 104.
képviselő: Hlatkulik Decsi Jánosné
Egészségmegőrzést elősegítő tevékenység, kiadványok (könyv, film, video ) készítésének támogatása, ismeretterjesztő programok támogatása, az egészségmegörzést elősegítő eszközök, berendezések, szolgáltatások vásárlásának támogatása; betegségmegelőzést elősegítő tevékenység, ismeretterjesztő programok támogatása, a betegségmegelőzést elősegítő szközök, berendezések, szolgáltatások vásárlásának támogatása kiadványok ( könyv, film, video ) készítésének támogatása; gyógyító-, egészségügyi rehabilitásiós tevékenység, a rászorulóknak gyógyszer, fogászati és utazási támogatás; szociális tevékenység, kulturális és szabadidős programok szervezése idősek és rászorulóknak; családsegítés, kulturális és szabadidős programok szervezése időseknek és rászorulóknak; időskoruak gondozása, kulturális és szabadidős programok szervezése időseknek és rászorulóknak; rehabilitásiós foglakoztatás. ... >>

Jövő Óvodája Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1237 Budapest, Pistahegyi köz 1.
képviselő: Hőssné Zaicz Judit
A Budapest XXIII.kerület 1237 Pistahegyi köz 1. szám alatt lévő összevont óvoda mikrokörnyezetének hatékony, eredményes munkájához való hozzájárulás. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41