Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Csobánka civil szervezetek


Találatok száma: 31
1. oldal

Akkadakka Sportegyesület

(sport)

2014 Csobánka, Kossuth Lajos u. 6.
képviselő: Sipos Ákos elnök
Sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése, a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. ... >>

Börzsöny Park Alapítvány

(sport,természetvédelem,szociális)

2014 Csobánka, Kossuth L.u.17.sz.
képviselő: Rónyai Norbert
Börzsöny és környéke környezet, természetvédelme, diáksport, tömegsport támogatása, hátrányos helyzetűek támo- gatása, állat, erdővédelem, kulturtör- téneti emlékek védelme. ... >>

Csobánka Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

2014 Csobánka, Kraxner Alajos Szoc.Fogl.Int.
képviselő: Peskóné Holnai Ilona
A hátrányos helyzetben élő családok támogatása, Kraxner Alajos Szociális foglalkoztató Intézet betegeinek pszichotherápiás foglalkoztatása. Támogat egészségügyi, szociális, kulturális tevékenységet. ... >>

Csobánkai Állatvédő és Állatsegítő Egyesület

(környezetvédelmi)

2014 Csobánka, Ady E. u. 51/B.
képviselő: Gyűrű Éva elnök ... >>

Csobánkai Értékőrző és Községszépítő Egyesület

(kulturális)

2014 Csobánka, Ady Endre u. 71.
képviselő: Benke Tamásné ( elnök )
A falu rendezettségét elősegítő szép, kulturált falukép kialakítása. A falu múltbeli és jelenlegi szellemi, tárgyi értékeinek felkutatása, gyűjtése, közkinccsé tétele. ... >>

Csobánkai Gyermekekért Alapítvány

(oktatási)

2014 Csobánka, Vörösvári u. 10-12.
képviselő: Katona Péter
A Csobánka Vörösvári utcai általános oktatási, technikai feltételei javítása. ... >>

Csobánkai Horgász Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2014 Csobánka, Bartók Béla út 17.sz.
képviselő: Fritz István gazd.koord.(együtt), Herbst István alelnök (együtt), Paraszkay György elnök (önálló), Sata Lajos (együtt), Sata Zsolt titkár (együtt)
A csobánkai halastó és halgazdaság fejlesztése, az így kialakított természeti állapotok megőrzése, bemutatók, előadások szervezése, kiadmányok megjelentetése,terjesztése. ... >>

Csobánkai Polgárőrség Bünmegelőzési és Önvédelmi Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2014 Csobánka, Polgármesteri Hiv. Fő u. 1.sz.
képviselő: Nagy István elnök ... >>

Csobánkai Sportegyesület

(sport)

2014 Csobánka, Béke út 4.
képviselő: Szarvady Attila (elnök)
Sporttevékenység ... >>

Együtt Csobánkáért Egyesület

()

2014 Csobánka, Béke u.6.sz./Közösségi Ház/
képviselő: Dr.Gyarmati Gábor alelnök/3.alattiv, Holtság József, Szlávnits László elnök önállóan ... >>

Életvirága Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2014 Csobánka, Béke u. 65.
képviselő: Koncz Kinga Hédy
Alternatív és speciális pedagógiai rendszerű óvoda alapítása. Játszóház alapítás működtetése, pedagógiai tanácsadás.
Gyermekek napközbeni ellátása, gondozása, mint szociális és családsegítő tevékenység, különös tekintettel a bölcsődés korú gyermekek ellátására és gondozására. ... >>

Értelmileg Sérültek és Szüleinek Intézeti Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

2014 Csobánka, Margitsziget
képviselő: Boda István titkár, Sántha Géza elnök ... >>

HAJLÉK a Rászorultakért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

2014 Csobánka, Fő út 2/B.sz.
képviselő: Nagy Ferenc Gábor
Hajléktalan emberek étellel,ruhanemű- vel, gyógyszerrel való ellátása. Hajléktalan otthonok létrehozása. Egészségügyi intézmények számára műsze- rek beszerzése. ... >>

Kék Bolygó Magyarország Egyesület

(oktatási,egyéb)

2014 Csobánka, Fűzfa köz 5.
képviselő: Pálmainé Kováts Kinga ( elnök ), Peter Mackelworth ( elnökhelyettes )
Környezetvédelmi, kutatási, oktatási, nemzetközi tevékenység. ... >>

Kékség Természetjáró Búvár Klub

(természetvédelem)

2014 Csobánka, Szarvas utca 5.
képviselő: dr. Puskás Norbert ... >>

Kis Herceg Ellátatlan és Árva Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2014 Csobánka, Kossuth L.u.25.sz.
képviselő: dr. Költő Dénes
Árvagyermekek részére gyermekotthon létesítése, ellátással, neveltetéssel, iskoláztatással. ... >>

Közép-európai Cserkészpark Alapítvány

(kulturális)

2014 Csobánka, Margitliget 1.sz.
képviselő: Dernovics Mátyás titkár önállóan, Morvay Levente ügyvezető elnök önállóan
Cserkészpark létrehozása, ifjúság szabadidő, kulturális tevékenységének szervezése, határon túli magyar nemzetiségű fiatalokkal kapcsolattartás, rászorulók segítése. ... >>

Mackó-barlang Környezetvédő és Természetjáró Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2014 Csobánka, Táncsics Mihály u. 5.
képviselő: Géczy Csaba elnök
Csobánka és környéke kulturális, környezeti és természeti értékeinek megőrzése, honismereti természetjárás ... >>

Magyar Egészségügyi Controlling Egyesület

(egészségügyi)

2014 Csobánka, Árok út 7.sz.
képviselő: Dr. Molnár András elnök ... >>

Magyarországi Németek és Nemzetiségek Csobánkai Szervezete

(kulturális,érdekképviselet)

2014 Csobánka, Széchenyi út 17.sz.
képviselő: Alvincz János elnök
A nemzetiségek érdekvédelme. Kultúrájának megőrzése, hagyományainak ápolása. ... >>

Mankó Sport Alapítvány

(sport)

2014 Csobánka, Hanfland krt 50.sz.
képviselő: Halmai Gábor elnök
A sportolók anyagi támogatása, segélye- zése, az egészséges életmód feltétele- inek megteremtése, a sérült sportolók teljes rehabilitációjának elősegítése, pályaváltoztatási támogatás. ... >>

Oszoly Környezetvédő Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2014 Csobánka, Múzsa u. 21.
képviselő: Benke Ildikó elnök
Környezetvédelem, természeti környezet, épített környezetvédelem, állatvédelem. ... >>

Palló Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

2014 Csobánka, Múzsa u. 2.
képviselő: Benke Ildikó elnök
A népművészet népszerűsítése. Népművészeti rendezvények szervezése. Együttműködés hasonló profilú szervezetekkel. ... >>

Pécsi Hangtár (Marton-Bajnai) Alapítvány

(egyéb)

2014 Csobánka, Gyurgyalag utca 1.
képviselő: kuratórium elnöke Simon Géza Gábor
Nemzeti hangtár létrehozásának elősegítése. ... >>

Prohászka Ottokár Csobánkai Nemzeti Kulturális és Környezetvédő Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

2014 Csobánka, Ady E. u. 32.
képviselő: Takács János (elnök)
Az egyesület célja, hogy a csbánkai ifjúságot közösségbe szervezze, hitében, magyarságtudatában, kultúrájában és hagyományos környezetében megtartsa, egyúttal a falu szebb jövőjének szolgálatába állítsa. A nemzettudat erősítése és a környezet védelme érdekében ismeretterjesztő előadások szervezése, a falu fúrumain történő fellépés, a falu érdekeinek érvényesítése. ... >>

Tangó Korcsolyázó Egyesület

(sport)

2014 Csobánka, Kápolna út 28.sz.
képviselő: . ., Nagy Sándor elnök ... >>

Tisztitótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek Kongregációja

(szociális)

2014 Csobánka, Templom köz 4.
képviselő: Sr. Margarete Pieber, Tomka Magdolna önállóan
Szociális, karitatív, pasztorációs és és pedagógiai munka ... >>

Vas István Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2014 Csobánka, Fő utca 37.sz.
képviselő: Lator László
Fiatal tehetséges költők, irók és mű- fordítók anyagi támogatása és erkölcsi megbecsülése. Ennek érdekében évenként a kuratórium döntése alapján egy fiatal költő, vagy iró, vagy műfordító szep- tember 24-én Vas István születésnapján Vas István Emlékplakettben és 200.000,- Ft. díjban részesül. Vagyonnövekedés esetén az évi egy díj helyett további személyek is részesülhetnek az emlék- plakettben és díjban. ... >>

VE-GO Sport Egyesület

(sport)

2014 Csobánka, Fő utca 8 /B.
képviselő: Gonda Zsolt ... >>

Walper István Alapítvány

(egyéb)

2014 Csobánka, Templom köz 2.sz.
képviselő: Kajtor János elnök
Erkölcsi és anyagi támogatás nyújtása a csobánkai egyházközségben tevékenykedő szociális, karitativ, ifjúságvédelmi hitoktató, pasztorációs és egyéb társadalmi csoportoknak, különösen a Szent Anna cserkészcsapat részére. A községben élő magyar és más nemzetiségű, etnikai csoportokhoz tartozók között harmonikus együttélés fejlesztése, a kultúra fejlődés elősegítése. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41