Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Egerbakta civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

Egerbakta Község Fejlesztéséért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

3321 Egerbakta, Egri út 1/A.
képviselő: Veres Sándor
Egerbakta községben az oktatás, a közművelődés technikai feltételeinek javítása, a nyelvtanulás elősegítése, külföldi cserekapcsolatok kiépítése, a helyi ifjúság sport- szabadidős és kulturális tevékenységének szervezése, környezetvédelmi, faluszépítő mozgalom beindítása. ... >>

Egerbakta Községi Sportkör

(sport)

3321 Egerbakta, Szabadság u.
képviselő: Hermann Miklós (gazdaságvezető), Szalkai József (elnök) ... >>

Egerbakta Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

3321 Egerbakta, Bátori u. 12.
képviselő: Barkóczi Géza (elnök)
Egerbakta község lakóinak és területének védelme. ... >>

Egerbaktai Diák-, és Tömegsport Egyesület

(sport,kulturális)

3321 Egerbakta, Tóvölgy u. 2.
képviselő: elnök Váczy József
A gyermek-, a fiatal és felnőtt korú, a szabadidős, diák- és tömegsport, valamint küzdősportokhoz, és egyéb kulturális rendezvényekhez kapcsolódó sport tevékenységhez kedvet érző személyek, szabadidős sportolás iránti igényeinek kielégítése, a gyermekek-, a fiatalok és felnőttek egészséges életmódra, önfegyelemre, kitartásra, rendszeres testmozgásra történő nevelése. ... >>

Egerbaktai Szivárvány Nyugdíjas Klub

(egészségügyi,szociális)

3321 Egerbakta, Siroki út 29.
képviselő: Berzeviczi Lajosné (elnökhelyettes), elnökségi tag Angyal Béla, elnökségi tag Koncz Ferenc, elnökségi tag Mata Józsefné, elnökségi tag Veréb Miklósné, Hermann Miklós (elnök), Szalkai Istvánné (titkár)
Pártoktól, politikai csoportosulásoktól független, képviseli a nyugdíjasok szociális és általános érdekeit. - Tartalmasabbá kívánja tenni, és hasznosítani akarja az aktív években szerzett tapasztalatokat. - Tevékenységei révén segítséget kíván nyújtani a nyugdíjas évek hasznos eltöltéséhez, és az aktív pihenéshez. - Megkülönböztetett figyelmet kíván fordítani az idősebb, beteg, alacsony nyugdíjjal rendelkezők felkarolására, napi gondjaik enyhítésére. - Megfelelő feltételeket teremtsen a szabadidő hasznos eltöltéséhez. - Segítse a klubtagok közérdekű és egyéni problémáinak megoldását. ... >>

Kékszivárvány Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

3321 Egerbakta, Egri út 105.
képviselő: elnök Varga Miklósné, titkár Hegedűs János
A népi hagyományok, helyi gyűjtésű népdalok és a magyarországi jellegzetes népi táncok megőrzése, előadása, bemutatása, népszerűsítése és feldolgozása különböző korosztályokat magába foglaló hagyományőrző csoportok keretében.
- Generációk összefogása a hagyományőrzés eszközeivel.
- A falusi identitás felvállalása, megőrzése és elmélyítése, továbbvitele. Idegenforgalmi lehetőségek kiaknázása.
- Lakóhelyünk falusi jellegének megőrzése, ápolása. Faluszépítés, a Faluház fejlesztése, szépítése, állagának megőrzése.
- Saját népi kultúránk terjesztése más településeken is. ... >>

Lendület-Fejlődés Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális,egyéb)

3321 Egerbakta, Arany János utca 14.
képviselő: elnök Hegedűs Adrián
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, rehabilitációs tevékenység.
- Kulturális tevékenység, a falusi hagyományok, a kulturális örökség megőrzése, védelme.
- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
- A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság kultúrájának megőrzése, és életének megismerése.
- A természetes és mesterséges épített környezet, valamint az erdők megóvása, védelme, tisztántartása.
- A talaj, a víz, a levegő, az élővilág, a természet megóvása, védelme, tisztán tartása, állatvédelem.
- Az ifjúság környezetvédelemmel való megismertetése, a környezetvédelemre nevelés, környezetvédelmi ismeretterjesztés.
- Műemlékek védelme, megóvása, rendezvények szervezése a műemlékek megőrzése.
- Gyermek és ifjúságvédelem, valamint érdekképviseletük, illetve a gyermekek és az ifjúság támogatása, illetve szervezeti támogatása.
- Emberi és állampolgári jogok védelme.
- Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás -
- Ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység.
-A közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység támogatása.
- Bűnmegelőzés és az áldozatvédelem. ... >>

VARÁZSDADA Alapítvány

(oktatási)

3321 Egerbakta, Őrhegy u. 11.
képviselő: kuratóriumi elnök Varga Zsolt Róbert
A Heves megyében élő 20 hetestől a 14 éves korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése, a gyermeki személyiség érzelmi, testi, értelmi és szociális fejlődésének elősegítése és az ehhez szükséges feltételek biztosítása. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41