Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Farád civil szervezetek


Találatok száma: 12
1. oldal

"Alapítvány Krausz Ignác Emlékére"

(intézményi,oktatási)

9321 Farád, Győri út 27.
képviselő: Kovács Tamásné - elnök, Márczisné Varga Lívia
A farádi általános iskola tanulóinak minél szélesebb körű műveltségének megszerzése céljából az iskola oktatási feltételeinek javítása, az iskolai könyvtár állományának gyarapítása, valamint szabadidős programok elősegítése. ... >>

Farád Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,egyéb)

9321 Farád, Fő u. 21.
képviselő: Szalai Zoltán, Tálos Kálmán
tűzvédelem ... >>

Farádi Gazdakör

(oktatási)

Farád, Rudas L. u. 60.
képviselő: Fenyőházi Tibor
Tagok érdekképvislete, mezőgazdasági képzés, továbbképzés, környezetvédelem. ... >>

Farádi Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

9321 Farád, Fő u. 21.
képviselő: Dénes Tibor
A horgászmozgalom hagyományainak megőrzése, a tagok érdekeinek képviseletet, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése mellett a pihenés, a kulturált szórakozás megteremtése; tagjai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása; a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, tagjainak a horgászetika és erkölcs tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése; az egyesületi vízterület és környéke kulturáltabbá tétele, a nyugodt pihenés és időtöltés biztosítása; a fentiekben meghatározott célok folyamatos megvalósítása érdekében közhasznú szervezetként való működés a környék lakosai igényeinek kielégítésére. ... >>

Farádi Községi Sportegyesület

(sport)

9321 Farád, Fő u. 21.
képviselő: Tóth Zoltán
sport ... >>

Farádi Lovas Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

9321 Farád, Vörösmarty u. 21.
képviselő: Karsay Sándor
A lósportban és a lótartásban érintettek képviselete és érdekvédelme, a lósporttal, lótartással kapcsolatban lévő oktatási-nevelési tevékenységek ellátása, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Farádi Lövészklub

(sport)

képviselő: Szalai Zoltán
sport ... >>

Farádi Teremkerékpár Sportegyesület

(sport)

9321 Farád, Szűcs M. út 27.
képviselő: Elnök Horváth Péter
Az egyesület célja a sporttevékenység szervezése, a teremkerékpár sportág népszerűsítése, a testedzés, sportolás biztosítása, a nemzetközi és hazai versenyeken való részvételre történő felkészítés, nevelés a közösségi életre és a társadalmi öntevékenységre. ... >>

Hanyi Táltoscsikók Íjász és Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

9321 Farád, Vörösmarty u. 11.
képviselő: Csombók Imre
Az egyesület alapító tagjai rendszeresen részt vettek az elmúlt két év során magyarsággal kapcsolatos rendezvényeken, előadásokon, kirándulásokon. Tapasztalataik azt mutatják, hogy egyre nagyobb igény van a hasonló jellegű összejövetelek, rendezvények iránt, mivel egyre bővül azok köre, akiket mélyen érdekel népünk, nemzetünk valódi története és szellemi kincseink megismerése. Az egyesület célja a magyar hagyományok őrzése, ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés, valamint kulturális tevékenység, ami összefogja a magyarság múltjával, jelenével, jövőjével megismerkedni vágyó embereket, programokat szervezzen számukra. Ezt oly módon teszi, hogy a magyar őstörténetről, történelemről, népi hagyományokról ? különös tekintettel a lovas és gyalog íjászatra és népi kézművességre ? rendezvények szervezésével ismeretet terjeszt, amivel a magyar nemzettudatot, a közösségi szellemet erősíti. Az egyesület kapcsolatot létesít és együttműködik hasonló céllal működő nemzeti és nemzetközi szervezetekkel, alapítványokkal, egyesületekkel, közösségekkel. A fent említett témákhoz kapcsolódó hagyományokat összegyűjti, egyéb kutatói, feldolgozói munkákat szervez, segít, lebonyolít. ... >>

Hársfavirág Nyugdíjas Klub Farád

(egészségügyi,kulturális,érdekképviselet)

9321 Farád, Rudas László u. 22.
képviselő: Tálos Ferenc
A szervezet célja az időskorú nyugdíjasok szabadidős programjainak kulturális és egészségügyi területen történő szervezése, a szükségletekhez igazodó szociális segítségnyújtás, az idősek közéleti és személyes aktivitásának kezdeményezése a Győr-Moson-Sopron Megyei Pannon Nyugdíjas Szövetséggel kialakított szoros együttműködésben.
A fenti célok eléréséhez figyelmet fordít a pénzforrások feltárására, különös tekintettel a pályázati lehetőségekre.
A szervezet politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, illetve nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat; országgyűlési, fővárosi, megyei önkormányzati választáson képviselőjelöltet nem állít. ... >>

"HISTORIA HUNGARICA" Rábaközi Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

9321 Farád, Vasút u. 12.
képviselő: Tompos Béla
A magyar nemzeti kulturális és történelmi hagyományok ? különösen a Rábaközben ? ápolása, fejlesztése és örökségként az egyesült Európa kultúrájába történő átemelése. A nemzeti öntudat ápolása és a más népek megbecsülésére történő nevelés. A régi népi életmód emlékeinek megőrzése, ápolása, a fiatalabb nemzedéknek történő átadása. ... >>

RÁBAKÖZI LOVAS CLUB Sportegyesület

(sport,érdekképviselet)

9231 Farád, Zalka M. u. 54.
képviselő: ifj. Szalay Ferenc
Az egyesületben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a lovas sporttevékenységet összefogja, megszervezze, a versenyek szabályszerűségét biztosítsa, a lótenyésztést elősegítése, és a tagok érdekvédelmét ellássa. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41