Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Felsőzsolca civil szervezetek


Találatok száma: 41
1. oldal

21-es PÓKER CLUB Egyesület

(sport,egyéb)

3561 Felsőzsolca, Sport út 2.
képviselő: Péli József elnök
A póker kártyajátéknak és változatainak minél több emberrel való megismertetése, népszerűsítése. Ezen játéknak, mint szabadidő eltöltése egyik módjának megkedveltetése, az ilyen irányú érdeklődés felkeltése, továbbá lehetőség teremtése versenysport szintű űzésére. Szervezeti keret biztosítása a póker kártyajáték szabadidős-és versenysport tevékenység jelleggel történő űzéséhez. Teljesítményt mérő, minősítő rendszer kidolgozása és működtetése. ... >>

A Felsőzsolcai Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

3561 Felsőzsolca, Sport út 2.
képviselő: Tóthné Szűcs Mónika
Elősegítse a társadalmi esélyegyenlőséget a hátrányos helyzetű csoportok felé irányuló tevékenységgel, tanulmányaikban segítse a tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalokat, lehetőséget biztosítson szabadidejük hasznon, tartalmas eltöltéséhez, segítse szocializációjukat. Ismereteik bővítése útján segítse Felsőzsolca fiataljait a felnőtt társadalomba való beilleszkedésben.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése ... >>

"A Kazinczy Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3561 Felsőzsolca, Sport u.2.
képviselő: Szántó Istvánné
Az alapítvány célja a felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munka folyamatos megújítása, színvonalának emelése, a diákok, tanárok önálló kezdeményezéseinek támogatása. Az alapítók remélik, hogy kezdeményezésük csatlakozásra serkenti Felsőzsolca nagyközség gazdálkodó szervezeteit, az iskola volt diákjait, a szülőket, s ily módon hasznosan járulnak hozzá a jövő generáció neveléséhez. ... >>

"Alapítvány a Szent István Általános Iskola Diákjaiért"

(intézményi,oktatási)

3562 Felsőzsolca, Szent István u.2.
képviselő: Major Kálmán
Nevelési-oktatási célok színvonalas megvalósítása érdekében minden olyan kezdeményezés támogatása, amely az oktatás színvonalást a pedagógusközösség, valamint a tanuló erkölcsi és anyagi megbecsülését célozza. ... >>

Árvízkárosultakért Takarékszövetkezeti Közhasznú Alapítvány

(szociális,egyéb)

3561 Felsőzsolca, Kassai utca 29.
képviselő: Répási Lajosné elnök
A Felsőzsolcán és a környező településeken 2010. júniusában bekövetkezett árvízi katasztrófa károsultjainak kárenyhítése, támogatása, adományok - kiemelten a takarékszövetkezeti integrációból és ügyfélkörből érkező támogatások - gyűjtése és szétosztása. Kiemelten támogatandók a Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet árvízi károkkal érintett dolgozói, tisztségviselői, tagja, ügyfelei és mindezek hozzátartozói.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - szociális tevékenység, - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
Az alapítvány cél szerinti besorolása: - szociális tevékenység, - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - hátrányos helyezetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Berki- tó Közhasznú Szervezet Horgász Egyesület

(egyéb)

3561 Felsőzsolca, Almáskert u.13.
képviselő: Tóth Attila elnök ... >>

Borsod Dogsport Egyesület

(sport)

3561 Felsőzsolca, Balassi B. út 10.
képviselő: Szepesi Gábor elnök
A szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését szolgáló kutyás sport és turisztikai programok szervezése, lebonyolítása. Az egyesület kutyás sporttevékenységet folytat, amelynek keretein belül elsősorban olyan személyeket tömörít, akik érdeklődnek a kutyás sportok iránt. Az egyesület népszerűsíti és ismerteti a kulyás sport iránt érdeklődők körében a különböző kutyás sportokat. Rendezvényeket és tanfolyamokat szervez. ... >>

Borsodi Motorosok Egyesülete

(sport,kulturális,egyéb)

3561 Felsőzsolca, Állomás utca 36.
képviselő: Nagy Zoltán elnök
A társadalmi szervezet működési körének jellege: kulturális és sporttevékenység

Célja:

A motoros szokások, a motorozás, mint sport kultúrájának fenntartása, motor sport tevékenység szervezése, a motorosok egymással való kapcsolatának erősítése. ... >>

Együtt Felsőzsolcáért Egyesület

(egyéb)

3561 Felsőzsolca, Kenderföld u. 20.
képviselő: Farkas Miklós ... >>

Életemért - A Leukémiás Betegekért Alapítvány

(egészségügyi)

3561 Felsőzsolca, Hunyadi u. 26.
képviselő: Mezővári Attiláné
Az Alapítvány elsődleges célja a vérképzőszervi megbetegedésben szenvedő betegek gyógykezelését szolgáló pénzösszeg összegyűjtése, célszerű és hatékony felhasználása. A gyógyuláshoz elengedhetetlenül szükséges utókezelés lehetőségének biztosítása mind anyagi, mind szellemi segítségnyújtáson keresztül. A vérképzőszervi megbetegedésben szenvedő betegek gyógyulásukat illetően információkkal való ellátása, a különböző gyógyulási lehetőségek feltárása, felkutatása, kapcsolatok ápolása hazai és ... >>

Észak-magyarországi Régió Fiataljaiért Egyesület

()

3561 Felsőzsolca, Árpád Fejedelem utca 6
képviselő: Veres Edit ... >>

Felsőzsolca Kertekalja Tenisz Club

(sport)

3561 Felsőzsolca, Kertekalja u.61.
képviselő: Laczkó Attila ... >>

Felsőzsolca Újjáépítéséért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3561 Felsőzsolca, Berzsenyi út 1.
képviselő: Dr. Tóth Lajos József
A 2010. évi árvíz sújtotta Felsőzsolca Város közigazgatási határain belül található, természetes személy tulajdonában lévő elpusztult ingatlanok újjáépítéséhez nyújtandó szociális célú támogatás ?helyi? vállalkozók közreműködésével.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
kulturális tevékenység
kulturális örökségmegóvása
emberi, állampolgári jogok védelme
szociális tevékenység, családsegítés
ismeretterjesztés
műemlékvédelem
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés

Az alapítvány cél szerinti besorolása:

- szociális tevékenység, családsegítés
- nevelés- és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés ... >>

Felsőzsolca Városi Sport Club

(sport)

3561 Felsőzsolca, Bolyai J. u. 2.
képviselő: Kun Attla elnök ... >>

Felsőzsolcáért Polgári Egyesület

(sport)

3561 Felsőzsolca, Bartók B. u. 30.
képviselő: Fehér Tibor elnökhelyettes, Kopasz Gyula titkár, Milánkovich Ernő elnök ... >>

Felsőzsolcai 2. számú Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3561 Felsőzsolca, Park u. 3.(2.sz.Óvoda)
képviselő: Szászné Halász Erzsébet
A gyermeki személyiség fejlesztési lehetőségeinek bővítése. A nevelési-oktatási célok színvonalas megvalósításának elősegítése. A gyermek testi és egészséges életmódjának fejlesztése. Elősegíteni az erkölcsi-esztétikai nevelést, a néphagyományok, vallási népszokások ápolási lehetőségeinek bővítése. Elősegíteni az óvodai anyanyelvi nevelés és idegennyelv tanításának feltételeit. Az óvoda udvarának parkosítása, az óvodai játék, munka, tanulás feltételeinek javítása, bővítése. ... >>

Felsőzsolcai Almáskerti Sportegyesület

(sport)

3561 Felsőzsolca, Kőrösi Csoma Sándor u. 22.
képviselő: Kun Attila, Skoda Zoltán elnök ... >>

Felsőzsolcai Nagycsaládosok Egyesülete

(egyéb)

3561 Felsőzsolca, Bem József u. 16.
képviselő: Lászka Béláné ... >>

Felsőzsolcai Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

3561 Felsőzsolca, Bolyai u.2.lev.c:Szent I.u.20.
képviselő: Hegedűs Zsolt elnök ... >>

Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20.
képviselő: Majoros Flórián István elnök ... >>

Felsőzsolcai Szent Miklós Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3561 Felsőzsolca, Deák Ferenc u.1.
képviselő: Szőke Gáborné sz. Verdes Mária, Tóth Viktor
a./ a Felsőzsolcai Szent Miklós Óvodában a keresztény szellemi nevelés megvalósításának elősegítése: b./ segítségnyújtás az óvodai nevelés olyan tárgyi és személyi feltételeinek biztosításához, amely elősegíti a 3-8 éves gyermekek keresztény szellemben történő fejlesztését, c./ a keresztény nevelést felvállaló nevelők, óvodai dsolgozók, szülők továbbképzésének (lelkigyakorlat) támogatása, d./ gyermek- és ifjúságvédelem támogatása, e./ a személyiségfejlesztés támogatása, f./ felsőzsolca város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, g./ a helyi közműveődési tevékenység támogatása, h./ az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, i./ az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, j./ a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, k./ a külömböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, l./ a szabadidő kultúrális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, m./ az egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása, n./ az alapítvány támogatja a Felsőzsolca város multjának és hagyományainak feltárására irányuló társadalmi tevékenység, o./ a sport társadalmilag hasznos funkciókának kiteljesítése érdekében az alapítvány támogatja a gyermek - és ifjúsági sportot, a fogyatékosok sportját, p./ elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport népszerűsitését, q./ az alapítvány ápolja a magyar keresztény hagyományokat a tudomány, a művészet, az irodalom felkarolásával, művelésével, közvetítésével, r./ a keresztény evangelizációs küldetés tudatos elkötelezettséggel vállalja a tudomány, a művészet, az irodalom, a tájékoztatás, a nevelés, a szociális, egészségügyi és karitatív feladatok ellátásán keresztül, s./ az alapítvány ösztöndíj, illetve egyéb formában nyújtott támogatás keretében támogatja a hátrányos helyzetű, valamint a kiemelkedően tehetséges gyermekeket, illetve városunk azon polgárait, akik hivatásukat átlagon felüli színvonalon végzik az élet bármely területén, t./ az alapítvány a keresztényi szolidaritás alapján a fogyatékos emberek gondozását, nevelését ellátó szervezetek, a fogyatékos árva, intézeti nevelt gyermekek és felnőttek részére szórakoztató, sport és egyéb szabadidős programokat szervez, ilyen programokhoz támogatást nyújt. ... >>

Felsőzsolcai Zeneiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3561 Felsőzsolca, Sport u. 2.
képviselő: Milánkovich Czakó Eleonóra
a felsőzsolcai zeneiskola tárgyi feltételeinek, eszközellátásának javítása, fejlesztése, - a zeneiskolai tanulók hangszertanulási lehetőségeinek segítése, - kiemelkedő tanulmányi eredmények, zenei sikerek díjazása, jutalmazása, - a kiemelkedő eredményeket elért személyek és csoportok további fejlődése, valamint a tanulmányi versenyekre és a kulturális rendezvényekre történő felkészülés eredményessége érdekében anyagi támogatás biztosítása - a tanintézet hírnevét öregbítő sikerek anyagi elismerése - az általános iskolai tanulmányokat folytató, de valamilyen oknál fogva hátrányos körülmények között élő tehetséges tanulók előremenetelének segítése hangszerek biztosításával. ... >>

Felsőzsolcaiakért Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3561 Felsőzsolca, Kőrösi Csoma Sándor utca 13.
képviselő: Lévainé Láng Zita elnök
Az alapítvány célja:

Elősegíteni a felsőzsolcai állandó lakcímmel rendelkező családok, magányszemélyek támogatását, esélyegyenlőségük, életkörülményeik javítását, a vagyonukban, értékeikben bekövetkezett károk enyhítését, a károk bekövetkeztének megelőzését. Az alapítvány feladata a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
ár- és belvízvédelem ellátáshoz kapcsolódó tevékenység,
kulturális tevékenység,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
emberi- és állampolgári jogok védelme,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás,
rehabilitációs foglalkoztatás,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglakoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is ? és a kapcsolódó szolgáltatások,
bűnmegelőzés és az áldozatvédelem.

Az alapítvány cél szerinti besorolása:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
ár- és belvízvédelem ellátáshoz kapcsolódó tevékenység,
kulturális tevékenység,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
emberi- és állampolgári jogok védelme,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás,
rehabilitációs foglalkoztatás,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglakoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is ? és a kapcsolódó szolgáltatások,
bűnmegelőzés és az áldozatvédelem. ... >>

"GARAMVÖLGYI ÉS GIBOLYA" Természet- és Állatvédelmi Alapítvány

(természetvédelem)

Felsőzsolca, * 092/1.
képviselő: elnök Somogyi Andrea Rita
Kóbor állatok befogadásához, azonosításához, elhelyezéséhez, tartásához, gyógykezeléséhez és új tulajdonosokhoz való elhelyezéséhez szükséges eszközök és anyagok biztosítása. Állati tetemek közterületről történő begyűjtésének támogatása. Vadon élő, sérült állatok begyűjtésének, ellátásának és gyógykezelésének támogatása. Természet- és állatvédelmi vállalkozó tevékenység végzéese. Civilizált színvonalú állatotthon létesítésére és fenntartására törekszik, elsősorban kutyák és macskák részére. ... >>

Hernádvölgye és Vidéke Non Profit Növénybiztosító Egyesület

()

3561 Felsőzsolca, Szent István út 52.
képviselő: Molnár Barnabásné elnök, Tóth Róbert ügyvezető titkár ... >>

Kemely és Vidéke Bérkilövő Vadásztársaság

()

3561 Felsőzsolca, Petőfi u.42.
képviselő: Rimaszécsi László ... >>

Kéz a kézben Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

3561 Felsőzsolca, Szent I. u. 43.
képviselő: Dulay Tiborné
Az alapítvány célja a Felsőzsolcai Krisztina Óvodában nevelésben részesülő gyermekek nevelése és oktatása, képességfejlesztése, ismeretterjesztése, óvodás korú gyermekekkel rendelkező családok segítése. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - szociális tevékenység, családsegítés, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Királyhelmeci Városi Egyetemért Alapítvány

(oktatási)

3561 Felsőzsolca, Szent István u.20.
képviselő: Pásztor István 07701
A Dél-Szlovákiában éló tehetséges és rátermett fiatalok számára felsőfokú szinten biztosítani a nappali és posztgraduális képzést. A képzést biztosítók kiadásainak és honoráriumának biztosítása. Az épület felujítása, berendezések kialakítása. Tanulmányi és szociális ösztöndíjak biztosítása. ... >>

"Krisztina Óvoda Gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3561 Felsőzsolca, Szent István u. 43.
képviselő: Kramcsák Jánosné
A felsőzsolcai Krisztina Óvoda nevelési- oktatási színvonalának emelése, az oktatás és nevelés anyagi és erkölcsi alapjának növelése. Az alapítvány közreműködik a gyermekek szabadidő eltöltéséhez jobb feltételek megteremtésében ösztönzi a turizmust. Az alapítványi tevékenység hozzájárul a társadalom gyermekismeretének, önismeretének fejlődéséhez, s a gyermekek valós érdekeinek védelméhez. ... >>

"Lélek" Iskolai Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3561 Felsőzsolca, Sport u. 2.
képviselő: Jaczenkó Lajosné
A Felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Általános Iskolábaín tanuló és itt végzett tartósan beteg gyermekek megsegítése. ... >>

MISKÓC-IKR Vadásztársaság

(sport)

3561 Felsőzsolca, Rákóczi utca 62
képviselő: Tóth Árpád ... >>

Örökségünk Felsőzsolca Alapítvány

()

3561 Felsőzsolca, Szent I.u.20.
képviselő: Hoskó Bertalanné
Minden olyan tevékenység elősegítése,támogatása, amely a község múltjának, történelmének,elődeinek életének jobb, teljesebb megismerését, megismertetését szolgálja. ... >>

"SÉRÜLT ÁGACSKÁK" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

3561 Felsőzsolca, Hősök tere 12.
képviselő: Mares Gyuláné elnök
A tartós beteg, sérült gyermekek és felnőttek támogatása, életminőségük javítása.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása;
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
- rehabilitációs foglalkoztatás,
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ide értve a munkaerő-kölcsönzés is- és a kapcsolódó szolgáltatások;
- bűnmegelőzés és áldozatvédelem. ... >>

Szathmáry Király Ádám Kultúrális Társaság

(kulturális)

3561 Felsőzsolca, Szent István u.2.
képviselő: Putz József ... >>

"Teremtő Lélek" Egyház

()

3560 Felsőzsolca, Béke u. 49.
képviselő: Fejes János, Pilz Iván titkák ... >>

Z-25 Postagalambsport Egyesület

(sport)

3561 Felsőzsolca, Bólyai u.6.
képviselő: Benes Ferenc elnök ... >>

ZSOLCA Kulturális Egyesület

(kulturális)

3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20.
képviselő: Guba Lászlóné elnök ... >>

Zsolca Tánc Népművészeti és Kulturális Egyesület

(kulturális)

3561 Felsőzsolca, Táncsics M. út 24
képviselő: Janka Csaba elnök ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41