Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Fonyód civil szervezetek


Találatok száma: 67
1. oldal

"Aranyfácán" Bérkilövő Vadásztársaság

(sport)

8640 Fonyód, Szent István u.126.
képviselő: Tóth József ... >>

Aranyhíd Bérkilövő Vadásztársaság

(egyéb)

8640 Fonyód, József A. utca 49.
képviselő: Vágvölgyi Sándor ... >>

Aranyszív Nevelőszülői Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,szociális)

8640 Fonyód, Fő utca 62.
képviselő: Dr. Horváthné Godó Mária
A hivatásos, hagyományos és speciális nevelőszülők, valamint a velük élő gyermekek érdekeinek védelme, különösen figyelve a nevelőszülői és gyermeki jogokra. Nevezetesen a nevelőszülői hivatás társadalmilag minél szélesebb körben való elismertetése, elfogadása. A nevelőszülők számára a cél megvalósítása érdekében a jogaik gyakorlása kötelezettségeik megismertetése érdekében képzések, tanfolyamok szervezése. Együttműködés szakirányú fejlesztést adó intézményekkel. Pályaválasztás segítése, főként fogyatékkal élő gyermekek részére. a./ Nemzetközi kapcsolatok ápolása. b./ Képzések, tréningek, előadások szervezése. c./ Sport és családi programok szervezése. d./ A nevelőszülői szakma bemutatása társadalmi rétegeknek, és ezek elfogadtatása. e./ Magyarországi etnikai kisebbségi csoportokkal való kapcsolattartás. f./ Pályázatok figyelése, és a hozzá szükséges eszközök beszerzése. g./ Kapcsolatfelvétel a hasonló célokat és tevékenységeket folytató Alapítványokkal, Egyesületekkel. ... >>

"AVISO" Kamarakórus Egyesület

(kulturális)

8640 Fonyód, Hunyadi utca 3.
képviselő: Bödör Márta ... >>

Az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

8640 Fonyód, Magay utca 2.
képviselő: elnök Dr. Dégi Zoltán
Az Alapvető Emberi értékek oktatása és terjesztése Magyarország felnőtt és gyermekkorú lakossága körében. Az Alapvető Emberi Értékeket oktató és ezen elvek szerint működő intézmények támogatása. Az Alapvető Emberi Értékek oktatási program tananyagának fejlesztése, ilyen jellegű kiadványok terjesztése. Azoknak az önzetlen, segítő szándékú csoportoknak az összefogása és segítése, akik a szociálisan hátrányos helyzetben lévőket és az elszegényedett családokat támogatják. A természeti környezet megismertetése, védelme, az állatok védelme, védett természeti értékek megóvása, a társadalom környezeti szemléletének formálása. Magyarországon a környezettudatos gondolkodásának kialakításának elősegítése. ... >>

BALATONFENYVESI TELEKY SÁMUEL BÉRKILÖVŐ VADÁSZTÁRSASÁG

(egyéb)

8640 Fonyód, József A. utca 49.
képviselő: Szalai János ... >>

Bank Hitelkárosultak Jogvédő Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

8642 Fonyód, Bartók Béla utca 5.
képviselő: elnök Laurencsik Kálmánné, elnökhelyettes Rakoviczkiné Ruzsa Mária, titkár Laurencsik Kálmán
A Szövetség, mint nevében is jelzi elsősorban a hitelintézetekkel, pénzintézetekkel, vagy egyéb pénzügyi vállalkozásokkal fennálló jogviszonyokkal kapcsolatban, valamint a fogyasztóvédelem egyéb területein jogaikban sértett vagy nem kellően tájékoztatott személyek támogatását, segítség nyújtását tekinti elsődleges céljának. A Szövetség alapvetően szociális céllal alakult meg. E cél elérése érdekében felvállalja az arra rászoruló állampolgárok érdekeinek képviseletét. ... >>

Bevetés Kulturális- és Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

8640 Fonyód, Szt. István utca 31.
képviselő: Mezővári Ádám
az egyesület elsődlegesen a Magyar AirSoft, mint sport támogatását tekinti céljának. E cél érdekében felvállalja, hogy segít a fiatalok számára szabadidő megszervezésében, továbbá a lakosság számára a kulturális és verseny programok szervezésében, az e kérdéskört tárgyaló, bemutató képzés, előadás szervezésében, kiadványok megjelentetésében és terjesztésében. Az egyesület második célja a Magyar Honvédség népszerűsítése, a katonaélet szépségeinek bemutatása, a NATO céljainak népszerűsítése és bemutatása és az ezzel kapcsolatos tevékenységek megszervezése és lebonyolítása.
A magyar csocsósport népszerűsítése, ezzel kapcsolatosan rendezvények, bemutatójátékok szervezése és versenyeken való részvétel, illetve sportolók indítása ezen a versenyeken az egyesület nevében. Magyarországi lovas, vadász, horgász hagyományok ápolása és a környezetvédelem, ökológiai fenntarthatóság biztosítása.
Az egyesület célja a magyar ejtőernyő sport támogatása, a hazai és nemzetközi ejtőernyős rendezvényeken való részvétel. Az egyesület célja, hogy a saját és külső forrásokra támaszkodva elérjék azokat a sportszakmai és tárgyi feltételeket, amellyel a Magyar Ejtőernyő Szövetség és a Magyar Repülő Szövetség tagjává válhasson az egyesület. ... >>

CULTURA PANNONICA Közművelődési és Művészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8640 Fonyód, Szent István utca 104.
képviselő: elnök Dipl.-Kaufm. Lehr Andreas G.
Az Alapítvány célul tűzi ki, hogy mind a belföldi, mind a külföldi pályázat-kiírók hatósági-intézményi támogatásait megszerezve felgyorsítsa és elmélyítse a két- és többoldalú kulturális egüttműködést a Dunántúl kulturális régió, azon belül kiemelten a Balatont övező Somogy/Veszprém/Zala megyék és az Unió települései között. Hasonlóan célja, hogy a kibővült államközösségben erősítse az integrációs folyamatokat a közművelődés, az előadó művészet, a művészetoktatás, a kulturális örökségvédelem, a kulturális idegenforgalom, az esélyegyenlőség és valamennyi azokhoz kapcsolt humán-társadalmi törekvés területén. ... >>

"Egy Élő Isten Szeretete" Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

8640 Fonyód, Kálvária utca 3.
képviselő: Balogh József
Az Egy Élő Istenhez vezetni az embereket, - árvák és özvegyek támogatása, amely állhat természetbeni juttatásból vagy pénzbeli adományból. ... >>

"Egy Élő Isten Szeretete" Alapítvány/LFB.Kny.I.27.162/97/4.sz.végzésével hatá- lyon kívül helyezett, új száma: Pk.60.067/1998.sz.iratokhoz csatolva!!/

(természetvédelem)

8640 Fonyód, Kálvária u.3.
képviselő: Balogh József
Az Egy Élő Istenhez vezetni az embereket, árvák és özvegyek támogatása, amely állhat természetbeni juttatásból vagy pénzbeli adományból. ... >>

"Együtt az egészséges lakosságért" Közalapítvány

(egészségügyi)

8640 Fonyód, Szent István utca 27.
képviselő: Dr. Metz József
A Közalapítvány a rendelkezésre álló források kiegészítése érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében rögzített közfeladatok elősegítéséhez, az egészségügyi ellátáshoz és az egészséges életmód közösségi feltételeinek előmozdításához, valamint e kötelező és önként vállalt önkormányzati közfeladatok átvállalása nélkül, azok ellátási színvonalának folyamatos javításához járul hozzá. ... >>

Feng Shui Galéria Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

8640 Fonyód, Szent István utca 82.
képviselő: elnök Schultz Ferenc
Művészetekkel kapcsolatos kiállítások, zenei rendezvények, országos találkozó szervezése, lebonyolítása, művészeti nevelés, tanfolyamok, felnőtt oktatás szervezése, kortárs művészek felkarolása, feng shui kultúra terjesztése, ezoterika (alternatív gyógyászat) megismertetése. A szabadidő hasznos eltöltésére saját tagjainak és az érdeklődőknek ismeretterjesztő, hagyományteremtő, kulturális élményt nyújtó programok szervezése. A hasonló céllal tevékenykedő csoportokkal, egyesületekkel való együttműködés, munkájukba való bekapcslódás. Esetenként tudományos tevékenység, kutatás, kiadványok támogatása. ... >>

"FENYVES-ÉRT" Egyesület

(kulturális)

8640 Fonyód-B.fenyves, Pf.4.
képviselő: Lombár Gábor ... >>

"FONYÓD HAZAVÁR" Lakóhelyen-maradást Támogató, Egzisztencia Teremtő Közhasznú Alapítvány

(oktatási)

8640 Fonyód, Blaha Lujza utca 4.
képviselő: elnök Kollmann Bence
A Fonyódi Kistérség és vidékének fejlesztése. Segíti az új Magyarország Vidékfejlesztési Program helyi megvalósítását, a Helyi Vidékfejlesztési Tervek programozásán és társadalmasításán keresztül katalizátorként részt vesz a helyi közösség vidékfejlesztési elképzeléseinek sikeres összegyűjtésében és megvalósításában. A Helyi Védékfejlesztési Iroda működtetésére pályázik. A HVI cím birtokosaként irodavezetőt foglalkoztat. A lehetőségekhez képest részt vesz a vidékfejleszési programok lebonyolításában. Az Alapítvány célja továbbá, hogy a Fonyódon, a Fonyódi Kistérségben lakó, vagy itt tanulmányokat folytató fiatalok elvándorlását a vidék fejlesztése érdekében is csökkentse, a lakóhelyen-maradást különböző támogatási formákkal ösztönözze, végső soron elősegítse, hogy Fonyód és térsége minden itt élő számára modern, fejlett, európai normáknak megfelelő otthon lehessen. ... >>

Fonyód Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,egyéb)

8640 Fonyód, Fő utca 19.
képviselő: dr. László Győző ... >>

FONYÓDÉRT-SOMOGYÉRT, ÚJ MAGYARORSZÁGÉRT Egyesület

(egyéb)

8640 Fonyód, Blaha Lujza utca 4.
képviselő: Farkas László
A FONYÓDÉRT-SOMOGYÉRT, ÚJ MAGYARORSZÁGÉRT Egyesület elő kívánja mozdítani a fonyódiak érdekeinek megjelenítését és érvényesítését az őket érintő döntések kialakítása során. Az egyesület célja, hogy Fonyód város és Somogy megye fejlődéséhez az itt élők életfeltételeinek, életminőségének javításához segítséget nyújtson. ... >>

Fonyódi Diáksport Egyesület

(sport,oktatási)

8640 Fonyód, Fő utca 8.
képviselő: elnök Péntek Emil
A Sportegyesület célja Fonyód város fiataljainak egészséges testi és szellemi fejlődését biztosító sporttevékenység feltételeinek megteremtése. A Sportegyesület lehetőséget biztosít a szabadidő hasznos eltöltésére. A Sportegyesület jelentős szerepet játszik a mozgásgazdag életmód elterjesztésében, előmozdítja a rendszeres testedzést. A Sportegyesület feladatául tűzi ki az utánpótlás-nevelést, és a tehetségek fejlődésének szakmai irányítását, Fonyód város fiataljainak erkölcsi-fizikai nevelését és pozitív irányú személyiségformálását. A Sportegyesület Fonyód Város fiataljainak rendszeres sportolásának (versenyzés, testedzés, felüdülés) biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása céljából jött létre. ... >>

Fonyódi Gazdakör

(érdekképviselet)

8640 Fonyód, Fő utca 19.
képviselő: Doma Miklós ... >>

Fonyódi Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8640 Fonyód, Rózsa utca 12.
képviselő: Németh Julianna
Erkölcsi és anyagi támogatást nyújtva segítse a fonyódi Mátyás Király Gimnázium hátrányos helyzetű, tehetséges tanulóit. Az iskola eszközállományának bővítésével járuljon hozzá a nevelés és oktatás hatékonyságához. A volt diákokkal való kapcsolattartással az Alma Materhez való kötődést erősítse. Kiállítások, kulturális rendezvények szervezését támogassa. Tevékenységével járuljon hozzá a Balaton és környezetének védelméhez. Segítse a somogyi térség kulturális identitásának, értékeinek és örökségének megőrzését. Működjön együtt a térségben levő civil szervezetekkel. ... >>

Fonyódi Gyermekekért Bölcsőde Alapítvány

(oktatási)

8640 Fonyód, Fő utca 27.
képviselő: Bíró Lívia
Magas szintű bölcsődei ellátás feltételeinek javítása, esztétikus környezet biztosítása. Bölcsődei játékkészlet bővítése, korszerűsítése, csoportszobák bútorzatának korszerűsítése. ... >>

Fonyódi Hajóállomási Kiskereskedők Érdekvédelmi Szervezete

(érdekképviselet)

8640 Fonyód, Hajóállomás, Pavilonsor
képviselő: Rab Lászlóné ... >>

Fonyódi Helikonért

(kulturális)

8840 Fonyód, Hunyadi u.5.
képviselő: Dr.Takács Gyula
Fonyód város irodalmi és művészeti emlékeineik, értékeinek és hagyományainak ápolása. ... >>

Fonyódi Kollégium Baráti Kör

(intézményi,egyéb)

8640 Fonyód, Ady E. utca 1.
képviselő: Muszti Zsolt
A Fonyódi Kollégium Baráti Kör a kollégiumban jelenleg élő és valaha végzett diákokon keresztül szeretne képet adni az itt zajló életről, lehetőségekről. Eszközeivel segítve a kollégiumról kialakított kép teljesebbé, színesebbé tételét. ... >>

Fonyódi Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Egyesület

(egyéb)

8641 Fonyód-Alsóbélatelep, Báthory utca 14.
képviselő: Balogh Csaba
a./ A működési területén található közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése. b./ A közbiztonság erősítése útján a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása. c./ A közösségi kapcsolatok erősítése. d./ A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés kialakítása, fenntartása. c./ Az a./-d./ pontokkal kapcsolatos tevékenységekkel összefüggő gazdasági tevékenység folytatása. ... >>

Fonyódi LIONS Club

(egészségügyi,oktatási,szociális,érdekképviselet)

8640 Fonyód, Szent István utca 82.
képviselő: Veégh Józsefné
Legfőbb célja a "szolgálat", vagyis minden olyan kezdeményezés támogatása, amely a LIONS Nemzetközi Szövetség jelszavában megfogalmazottakat segíti. Önzetlen, szervezett anyagi és erkölcsi segítségnyújtás. A szűkebb és tágabb környezet közösségeinek minden személyes anyagi ellenszolgáltatás nélküli szolgálata, a szociális helyzetből adódó hátrányok csökkentése: - egészség- és betegségmegelőzés, - gyógykezelés, rehabilitáció támogatása, - szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetűek támogatása, - tehetséges fiatalok segítése, - a társadalmi esélyegyenlőség elősegítése, - a határon túli magyarsággal való kapcsolattartás, - a magasabb erkölcsi és etikai normák érvényre juttatása, - áldozatkész emberek, vállalkozók, közösségek mozgósítása nemes célok érdekében, - a hazai és külföldi testvérklubokkal való kapcsolattartás, - a kistérségben működő civil szervezetekkel való együttműködés. ... >>

Fonyódi Mentőalapítvány

(egészségügyi,oktatási)

8640 Fonyód, József A. utca 39/A.
képviselő: Tóth József
Fonyód városban és a fonyódi Mentőállomás vonzáskörzetében élő, dolgozó, nyaraló, vagy bármely célból és ideig tartozkodó személyek magas színvonalú sürgősségi mentőellátásának biztosítása
segítése, továbbfejlesztése. Ennek érdekében: a legkorszerűbb mentéstechnikai eszközök, műszerek beszerzése és az OMSZ Fonyód Mentőállomás útján való alkalmazása mentésben, sürgősségi beteg- szállításban. A fonyódi mentődolgozók szakmai képzésének, továbbképzésének és tudományos tevékenységének elősegítése, szakirodalom beszerzése. A lakosság elsősegélynyújtó ismeretei megszerzésének és bővítésének elősegítése, a mentés iránti érdeklődés felkeltése. A helyszíni kárhely-felszámolást sgítő hírközlő rendszer továbbfejlesztése, illetve az adatfeldolgozó rendszer korszerűsítése. A mentőállomás dolgozói munkakörülményeinek javítása, illetőleg munkaruházatának támogatása. ... >>

Fonyódi Múzeumi és Helytörténeti Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

8640 Fonyód, Szent István utca 29.
képviselő: Dr. László Győző
Kulturális örökség megóvása; helytörténeti értékek, az élettelen és élő természet keletkezésének, fejlődésének Fonyód és Fonyód népei történelmének minden kiemelkedő és jellemző tárgyi, képi, írásos és egyéb (hangdokumentum vagy régészeti jelenség) bizonyítéka, valamint művészeti alkotások - továbbiakban együtt: kulturális javak - gyűjtése, rendszerezése, ennek érdekében múzeum alapítása és működtetése. ... >>

Fonyódi Óvodáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8640 Fonyód, Fő utca 25.
képviselő: elnök Matuczáné Tuli Mária
A Fonyódi Napköziotthonos Óvodába járó gyermekek biztonságos és kiegyensúlyozott fejlődését biztosító korszerű óvodai környezet kialakítása, a gyermekek művelődésének, kulturális fejlődésének támogatása, egészséges életvitelre nevelése valamint a szakszerű készség - és képesség fejlesztés feltételeinek megteremtése. ... >>

Fonyódi Polgári Egyesület

(kulturális,egyéb)

8640 Fonyód, Turul utca 6.
képviselő: Farkas Gábor
A polgári együttműködés, összefogás megvalósítása, kapcsolattartás nemzeti elkötelezettségű szervezetekkel. A polgári, nemzeti értékrend - különösen a nemzeti felelősségtudat, nemzeti történelemismeret, a családközpontú gondolkodásmód - közvetítése, népszerűsítése, ennek érdekében fórumok, programok szervezése. Az ifjúság vallás-, erkölcs- és nemzettudatának erősítése. Nemzeti ünnepeink tartalmas, méltó megünneplése. Fonyód város társadalmi és kulturális életének fejlesztése, a polgári párbeszéd leheteőségének megteremtése, ennek érdekében rendezvények szervezése. Fonyód város közösségi érdekeinek kifejezése, és azok képviselete. A Fonyódi Polgári Egyesület az Alapszabályban felsorolt tevékenységeit a Dél-Dunántúli Régióban regionális szinten folytatja. ... >>

Fonyódi Sporthorgász Egyesület

(sport)

8640 Fonyód, Badacsony utca 3.
képviselő: Szöllősi József ... >>

Fonyódi Szakképzésért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8640 Fonyód, Béke utca 1.
képviselő: Varga János
A Híradásipari és Kereskedelmi Szakközépiskola 521. sz. Szakmunkásképző Intézet 8640 Fonyód, Béke u. 1. sz. alatti intézménybe járó tanulók nevelésének és oktatásának segítése, képességfejlesztés és ismeretterjesztés. ... >>

Fonyódi Túrakajak Sportegyesület

(sport)

8640 Fonyód, Badacsony utca 36.
képviselő: Dr.Lukács Csaba
Az egyesület célja, hogy tagjai részére a rendszeres sportolási, versenyzési és testedzési lehetőséget biztosítsa, továbbá hazai és nemzetközi sportkapcsolatokat létesítsen ill. fenntartson. ... >>

Fonyódi Turisztikai Egyesület

(egyéb)

8640 Fonyód, Szent István utca 63.
képviselő: Kanizsay Gábor
A Fonyódi Turisztikai Egyesület társadalmi-közösségi kezdeményezésre önkéntesen létrehozott társadalmi szervezet, amelynek célja a magán és közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló turizmusfejlesztés. ... >>

Fonyódi Vendégvárók Közhasznú Szövetsége

(érdekképviselet)

8640 Fonyód, Ady Endre utca 37.
képviselő: Kiss János ... >>

Fonyódi Vitorlás Egyesület

(sport)

8640 Fonyód, Szivárvány utca 28.
képviselő: Győri Attila ... >>

Fonyódi vitorlázásért Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási)

8640 Fonyód, Szivárvány utca 28.
képviselő: Szakasics Károly
Fonyód városban és környékén a vitorlázás,elsődlegesen mint tömegsportnak, a feltételeinek megteremtése, a vitorlázás elméleti és gyakorlati isme- reteinek széles körben történő elterjesztése. Feladatának tekinti a fonyódi tórész vizének tisztasága megőrzését az ezzel kapcsolatos környezet és természetvédelmi előírások betartását és a lakosság, de elsősorban a fiatalság erre irányuló nevelését és oktatását. Az alapítvány további célja az utánpótlás nevelése, a vitorlázáshoz kedvet érző fiatalok felkutatása, részükre bemutatók tartása, a tó ökológiájának széles körű megismertetése és tudatos megóvása. Az alapítvány célkitűzéseit a túra és a versenyvitorlázás szervezésével, a bemutatók és nyílt napok szervezésével kívánja elérni. Az alapítók szándékai szerint támogatni kívánják a balatoni vitorlás klubok és egyesületek működését, szükségesnek tartják a kapcsolatfelvételt ezen szervezetekkel és a nemzetközi rendezvénye- ken való részvétel utján a külföldi hasonló tevékenységet folytató környezetvédő és sport klubokkal. Feladatának tekinti a hazai és nemzetközi vitorlás élet eseményeinek figyelemmel kísérését és azok népszerűsítését. ... >>

Fonyódi X-treme Sportolók Egyesülete

(sport)

8640 Fonyód, Kemény Zsigmond utca 11.
képviselő: Kiss Tamás
a fonyódi X-treme sportolókat egységes formába tömörítse,
- megteremtse annak lehetőségét, hogy az extrémsportok folytatásához szükséges SKATE PARK kerüljön kialakításra Fonyódon,
- tagjai számára biztosítsa a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségét, a közösségi élet kibontakoztatását,
- sportolói számára olyan eredményes felkészítést és versenyeztetést biztosítson, mellyel méltóképpen lehet szerepelni a hazai és a nemzetközi sporteseményeken,
- sportolóit a sport sajátos eszközeivel nevelje,
- elősegítse a sportág népszerűsítését versenyek és programok szervezésével, és
- biztosítsa az utánpótlás nevelést. ... >>

Fonyódligeti Fürdőegyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

8642 Fonyódliget, Liget utca 60.
képviselő: Kapás Szabolcs
Az Egyesület célja a fonyódligeti nyaraló- és üdülőtulajdonosok érdekvédelmének biztosítása, Fonyód település, ezen belül kiemelten a Fonyódliget üdülőterület fejlesztése, a természeti környezet- és kulturális örökségvédelem, valamint igényes szabadidős, kulturális sportprogramok szervezése. Az Egyesület igyekszik mindenben követni és ápolni a jogelőd fürdőegyesület hagyományait. Fonyódliget polgárainak, az üdülőtulajdonosok és a településünket látogatók összefogása a környezet, a település védelme és fejlesztése céljából, az itt élők és üdülők érdekképviselete minden lehetséges fórumon. ... >>

FORRAY LOVAS SPORT EGYESÜLET Fonyód

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8640 Fonyód, Műhely utca 5.
képviselő: Forray Antal
Az alapítás célja, hogy az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c./ pontjának 1., 4., 8., 9., 14., 17. pontjában írt tevékenységek felkarolásával szervezett keretek között lehetőséget biztosítson tagjai számára a lovas sportok gyakorlására, a lovas sport népszerűsítésére, továbbá, hogy a fenti szempontok betartásával tevékenységének személyi, tárgyi feltételeit folyamatosan fejlessze, javítsa, megfelelő sportoló utánpótlást neveljen. Az egyesület tagjai a lovas sport hagyományait ápolják, megőrizzék, ezzel együtt tevékenységükkel egyúttal egészségmegőrző, egészségügyi rehabilitációs, nevelési, oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztő, természetvédelmi, állatvédelmi, környezetvédelmi, sporttevékenységet, rehabilitációs foglalkoztatást is megvalósítsanak. ... >>

GARDA 2000 Szabadidős-, Evezős és Sporthorgász Egyesület

(sport)

8640 Fonyód, Ady Endre utca 39. I/./5.
képviselő: Doma János ... >>

GYERMEKEK EURÓPÁBAN ALAPÍTVÁNY

(oktatási,kulturális,szociális)

8644 Fonyód, Wesselényi utca 63.
képviselő: Ruda Gyula
A gyermekek alanyi mivoltukban való támogatása, érdekeik védelme és képviselete. Olyan projektek támogatása, amelyek elősegítik a gyermekközösségek kialakulását és működését (pl. multikulturális munka, fogyatékos gyermekek szociális integrációja, gyakorlati és elméleti továbbképzés, nyaralások szervezése és lebonyolítása.) Olyan nyilvános és szabad szervezetekkel való együttműködés, melyek a gyermekek jogaiért szállnak síkra. Kapcsolat felvétel és kapcsolattartás hazai és nemzetközi szervezetekkel és intézményekkel. A gyermek- és ifjuságvédelem segítése. Képességfejlesztés és ismeretterjesztés. Az euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

"HERBA" Egészségügyi Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

8840 Fonyód, Hátszegi utca 11.
képviselő: Halmos László
Természetes gyógyhatású készítmények kifejlesztése, állatgyógyászati, és humán-egészségügyi célokra. Természetes gyógyhatású készítmények fejlesztése és forgalomba hozatal megteremtéséig humán-egészségügyi és állatgyógyászati célokra. ... >>

"HUNNIA" Vadásztársaság

(sport)

8640 Fonyód, Vitorlás u.34.
képviselő: Kanizsay Gábor ... >>

Kakas Tanya Bérkilövő Vadásztársaság

(sport)

8640 Fonyód, Feketebézseny-Tanya
képviselő: Zsikó Lajos ... >>

Kollégium Fonyód Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8640 Fonyód, Ady E utca 1.
képviselő: Musztiné Magyar Valéria
A kollégiumban tanuló tehetséges és rászoruló diákok részére ösztöndíj biztosítása, a kollégium otthonteremtő szerepének betöltéséhez a tárgyi feltételek biztosítása, javítása, a kollégium fejlődése érdekében végzett tevékenységek támogatása. ... >>

Környezetvédők és Természetbarátok Dél-dunántúli Közhasznú Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

8640 Fonyód, Rózsa utca 12.
képviselő: elnök Kollmann Ferenc
Legfontosabb célja a természet- és környezetvédelem. A környezettudatos nevelés érdekében rendezvények, programok szervezése, felvilágosító munka végzése. Az oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés megvalósítása érdekében rendezvények, programok, szervezése, amelyek a természet és az ember kapcsolatát elősegítik, erősítik. A természet, a környezet, az állatok védelmével kapcsolatos különféle kulturális tevékenységek kezdeményezése, szervezése, támogatása. A szabaidő hasznos eltöltése saját tagjainak és az érdeklődők számára az egészséges életmódot szolgáló és a családnak közös élményt nyújtó túrák szervezése. A hasonló céllal tevékenykedő csoportokkal, egyesületekkel való együttműködés, munkájukba való bekapcsolódás. Esetenként tudományos tevékenység, kutatás, kiadványok támogatása. Az egyesület célja továbbá a nagycsaládosok segítése és az időskorúak támogatása. ... >>

KUNFFY LAJOS KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ EGYESÜLET

(egyéb)

8640 Fonyód, Hunyadi János utca 2.
képviselő: elnök Kollmann Gergely
Az egyesület célja, hogy Fonyód város és Somogy megye fejlődéséhez az itt élők életfeltételeinek, életminőségének javításához segítséget nyújtson. Elő kívánja mozdítani a Dél-dunántúli régióban élők érdekeinek megjelenítését és érvényesítését az őket érintő döntések kialakítása során. ... >>

"LIGETÉRT" Baráti Kör Egyesület

(kulturális)

8640 Fonyód, Templom tér 1.
képviselő: Dobozi Sándor ... >>

LIONS-FONYÓD: "SZOLGÁLUNK" Alapítvány

(érdekképviselet,közbiztonság)

8640 Fonyód, Bartók B. utca 22.
képviselő: Dr.Gulás Judit
Minden olyan kezdeményezés támogatása, amely a LIONS Nemzetközi Szövetsége jelszavában megfogalmazottakat segíti: SZOLGÁLUNK! ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41