Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Fót civil szervezetek


Találatok száma: 135
1. oldal

A Testi-Lelki Jólétért Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

2151 Fót, Virág u. 1.
képviselő: Illésné Varga Erzsébet ( elnök )
A természetes életmóddal kapcsolatos humán szolgáltatások, ellátások támogatása, oktatása, felvilágosító munka, sport és ismeretterjesztő rendezvények szervezése, támogatása, stb. ... >>

ABDICLUB Ijász Egyesület

(sport)

2157 Fót, Ságvári u. 29.sz.
képviselő: Szabácsik János elnökhelyettes, Szántó István elnökhelyettes, Szár Károly elnök ... >>

Alapítvány a Fóti Ökumenikus Iskoláért

(intézményi,oktatási)

2151 Fót, Vörösmarty tér 4.sz.
képviselő: Tamási László
Az iskola és tanulóinak támogatása. ... >>

Alapítvány a Fóti Vörösmarty Mezőgazdasági Szövetkezet Tagjaiért

(szociális)

2151 Fót, Szabadság u. 44. sz.
képviselő: Dr. Kovács Árpád, Dr. Makai Kis László
A Szövetkezet idős, munkaképtelen rá- szorult tagjainak támogatása. ... >>

Albannach (Skót) Kulturális Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

2151 Fót, Akácos utca 12.
képviselő: Szalay Tamás Lajos
Szellemi műhely létrehozása Skócia kulturális és természeti értékeinek széles körben való megismerése és megismertetése céljából. Az országhatárokon átívelő nemzetek közötti együttműködés elősegítése, ifjúsági táborok, szabadidős és kulturális rendezvéyek szervezésével. A skót nemzeti hagyományok és szokások megismerése, megismertetése és népszerűsítése - ezen belül is a skót táncok, zene kultúra hagyományok, történrlrm, irodalom megismertetése Magyarországon. A skót-magyar kulturális kapcsolatok építésében, ápolásában való közreműködés. Jótékonysági kulturális események, rendezvények szervezése, illetve azokon való részvétel. ... >>

Amoena Alapítvány - A Mellrák Ellen A mellműtött Nőkért

(egészségügyi)

2151 Fót, Czuczor u 22.
képviselő: Ujvári Mihály Jenőné (elnök)
A mellrákban megbetegedett nők tájékoztatása, felvilágosítása jogaikról, lehetőségekről, gyógyulásukat és életminőségüket érintő kérdésekről, az érintettek problémáinak, körülményeinek feltárására irányuló kutatás, információ gyűjtés, támogatása a mellműtöttek rehabilitációjának külföldi tapasztalatainak megismerésére és hazai hasznosítására való törekvés. ... >>

Angyalkéz Gyermek Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

2151 Fót, Bartók Béla köz 15.
képviselő: Váradi Árpádné elnök
Bölcsődék, óvodák, iskolák, gyermekotthonok, egészségügyi és gyermekintézmények, kórházak egészségügyi ellátásának fejlesztése, az ott élők - korra való tekintet nélkül - életkörülményeinek javítása ill. a katasztrófa sújtotta csoportok és egyének segítése. ... >>

Aprófalva Óvodás Lakóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2151 Fót, Szent Benedek u.11.sz.
képviselő: Klement Istvánné
A Fóti 2. sz. óvoda és Bölcsöde ered- ményes működésének támogatása. ... >>

Bajza Hang-Kör Kórus Egyesület

(kulturális)

2151 Fót, Kosztolányi u. 11-13.
képviselő: Szeifert Péter ( elnök )
A magyar zenekultúra ápolása. A magyar és az egyetemes zeneművészet, ezen belül az értékes zene ápolása, terjesztése. A Kör művészeti tevékenységének nyilvános és zártkörű hangversenyeinek, rendezvényeinek megszervezése, támogatása. ... >>

BÉKE Horgászegyesület

(sport)

2151 Fót, Szabadság u.l5.sz.
képviselő: Koreny Mihály ... >>

Béres Ferenc Magyar Népdal és Nótakör Egyesület

(kulturális)

2151 Fót, Vörösmarty u. 43.
képviselő: Elek Erzsébet ( elnök ) önállóan
A népi hagyományok ápolása. Együttműködés a Kárpát medence hagyományőrző szervezeteivel. Az egészséges életmód és ökológiai szemlélet népszerűsítése. ... >>

Bi Granica Egyesület

()

2151 Fót, 48 Ifjúság út 2.sz.
képviselő: Erős Gusztáv elnök ... >>

Civil International-Nemzetközi Polgári Liga

(szociális)

2151 Fót, Szt. Benedek u. 42.sz.
képviselő: Deni Joe, Józsa Ilona elnök ... >>

Civil Összefogás a Fótiakért Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

2151 Fót, Bokor u. 4.
képviselő: Ambrus Tibor alelnök, Bajnai Zsolt alelnök, Földi Pál elnök
a helybeliek életminőségének elősegítése, közéleti rendezvények támogatása, kulturális örökség ápolása, helyi közintézmények működésének segítése, természeti értékek megőrzése, fejlesztése, gyermekek és fiatalkorúak hagyományok ápolására való nevelése, tanfolyamok szervezése, kiadványok megjelentetése ... >>

Docete et educate Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2151 Fót, Vörösmarty u.1-3.sz.
képviselő: Keserű Józsefné
A fóti katolikus óvoda és a fóti katolikus egyházközség ifjúság-nevelő munkájának segítése. ... >>

Fáy Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2151 Fót, Vásár tér 1.
képviselő: Keszthelyi Szilvia ( elnök )
Iskolai sporélet támogatás. ... >>

Fáy Iskoláért Egyesület

(intézményi,oktatási)

2153 Fót, Vásártér 1.
képviselő: Balog Józsefné, Barta Mária elnök, Rácz Katalin ügyvivő ... >>

Fáy-Vörösmarty Társaság

()

2151 Fót, Vörös Hadsereg u.13.sz
képviselő: Dr.Bán Károly elnök, Dr.Molnár Lászlóné titkár ... >>

Fekete József Szájjal és Lábbal Alkotó Művészek Alapítványa

(kulturális)

2151 Fót, Szilvás u. 11.
képviselő: Malatinszky Elke
A szájjal és lábbal alkotó művészek támogatása, életkörülményeinek javítása. Ebben a körben alkotótáborok és kiállítások szervezése. ... >>

Felkarolás Egyesület az Egyenlő Esélyekért

(kulturális)

2151 Fót, Sátorfák u. 29
képviselő: Bihari Balázs elnök önállóan, Kormann Zsolt alelnök elnökkel együttesen, Loló Zsoltné gazdasági vezető elnökkel együttesen
Tagjai számára egy élő közösség kialakítása és működtetése, kulturális, szociális gyarapodásának elősegítése, a rászorultság elvének figyelembe vételével az emberi kapcsolatok erősítése. ... >>

Felkínálom Alapítvány

()

2151 Fót, Bánya u. 17. sz.
képviselő: Pomezánski György
Bemutatkozási lehetőséget biztosítani a magyar müszaki fejlődés, a kutatás- fejlesztés, az innováció eredményeinnek megismertetésére. ... >>

Fiatal Régió Egyesület

()

2151 Fót, Madách u. 37. sz.
képviselő: Márkus Zoltán elnök, Szován Károly alelnök
Kultúra, környezetvédelem, stb. ... >>

FÓKA Fóti Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Mentálhigiénés Alapítvány

(kulturális)

2151 Fót, Bartók Béla u. 1/a.
képviselő: Molnár Péter
Az alapítvány célja Fót nagyközség és vonzáskörzetének közbiztonsági, környe- zetvédelmi és preventív mentálhigiéniás problémáinak feltárása, lehetőségei szerint a feladatok meghatározása, in- tegrált kezelése és megoldása. ... >>

Fót Fejlődéséért Közalapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2151 Fót, Vörösmarty tér 1.sz.
képviselő: Biri Sándor elnök
A község művelődési, oktatási, kulturális, egészségügy, közbiztonság, infrastruktura, tömegsport, tanulmányokat folytató fiatalok támogatása. ... >>

Fót Öreghegyi Építőközösség Területfejlesztő és Környezetvédő Egyesület

(környezetvédelmi)

2151 Fót, Présház sor 24.sz.
képviselő: Ambrus Tibor elnök
környezetvédelem ... >>

Fót Sportegyesület

(sport)

2151 Fót, Kossuth L. u. 36.
képviselő: Lissai József elnök ... >>

FÓTÉRT DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE

(érdekképviselet)

2151 Fót, Nyárfa u. 13.
képviselő: Rácz Katalin ( önállóan )
Feladata és célja a szervezett dolgozók érdekvédelme, érdekképviselete a munkaadókkal szemben, valamint önsegélyezése. A szakszervezet kiemelt feladatának tekinti a Fóti Közszolgáltató Kft-nél tevékenykedő munkavállalók szociális biztonságának növelését, a dolgozók jogi, munkajogi és munkabiztonsági védelmét. ... >>

Fótért Tevők Egyesülete

()

2151 Fót, Liget u. 40.sz.
képviselő: Dr. Héczey András elnökhelyettes, Dr. Mészáros G. László elnök, Puskás Tiborné ... >>

Fóti Barackos Területfejlesztő és Környezetvédő Egyesület

(környezetvédelmi)

2151 Fót, Szabó Dezső u. 20.
képviselő: Katona István elnök, Seben Géza alelnök ... >>

Fóti Civil Fórum

(érdekképviselet)

2151 Fót, Vörösmarty tér 1.sz.
képviselő: Földi Pál (elnök)
Civil érdekvédelem és érdekérvényesítés ... >>

Fóti dal Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2151 Fót, Vörösmarty tér 2.sz.
képviselő: Horváth István
Zeneiskolai oktatás fejlesztése, ennek tárgyi feltételeinek megszerzéséhez támogatás, zenei versenyek szervezése. ... >>

Fóti Egymást Segítő Egyesület

(szociális,kulturális)

2151 Fót, Vörösmarty tér 1.sz.
képviselő: Guzsaly Lászlóné Benke Zsuzsanna
Karitatív, kultúrális, szociális ... >>

Fóti Értékközvetítő Oktatásért Egyesület

(oktatási)

2151 Fót, Március 15 u.36.sz.
képviselő: Kondor Ferencné elnök
Képességfejlesztő és értékközvetítő pedagógia program adaptálása ... >>

Fóti Gazdakör Egyesület

(érdekképviselet)

2151 Fót, Vörösmartí tér
képviselő: Bartos Sándor elnökhelyettes, Forgács István elnök
Érdekvédelem ... >>

Fóti Gyermekközpont Növendékeiért Alapítvány

()

2151 Fót, Vörösmarty tér 2.sz.
képviselő: dr. Appel György Andor István elnök, Károlyi László
A gyermekotthonban nevelkedett gyermekek életberendezéséhez történő hozzásegítése. ... >>

Fóti Hagyományokért Alapítvány

(kulturális)

2151 Fót, Eötvös Lóránd u. 2/a.
képviselő: Lévai Sándorné
Fót Nagyközség történelmi hagyományainak kulturális örökségének felkutatása, kulturális örökség megőrzése. ... >>

Fóti Helytörténeti Gyüjteményért Alapítvány

()

2151 Fót, Vöröshadsereg u.11-13.sz.
képviselő: Dr.Molnár Lászlóné
Gyüjtemény állag és értékmegőrzés méltő helyének megteremtése. ... >>

Fóti Horgász Egyesület

()

2151 Fót, Muharay u.16.sz.
képviselő: Nagy László elnök
Tagjai horgászérdekének képviselete., kedvező horgászati lehetőség biztosítása. ... >>

Fóti Ifjúsági Kulturális Egyesület /FIKE/

(kulturális)

2151 Fót, Alagi u. 12/a.
képviselő: Zrufkóné Gecse Mariann elnök
kulturális tevékenység ... >>

Fóti József Attila Lakótelepiek Szépítő Egyesülete

()

2151 Fót, Puskin u.14.sz.
képviselő: Bíró Zoltán ... >>

Fóti Károlyiak Alapítvány

()

2153 Fót, Vörösmarty tér 2.
képviselő: Jankovich Bésán András
A fót Károlyi család, fóti és fűzérradványi kastélyának megőrzése, ápolása, rekonstrukciójának és kivitelezésénak megszervezése. ... >>

Fóti Kék Boglárka Nagycsaládos Egyesület

(szociális)

2151 Fót, Egyenes dűlő 1.
képviselő: Elek Jánosné ( elnök )
Az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése. A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata. Felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, amelyeket a nagycsaládok képviselnek. A nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése. Szociális tevékenység, családsegítés, gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet. Elősegíteni a munkaerőpiacra visszatérő szülők foglalkoztatását. A nagycsaládosok segítése, támogatása. ... >>

Fóti Közbiztonsági Egyesület

()

2151 Fót, Dózsa Gy.u.12-14.sz.
képviselő: Székely Lajos ... >>

Fóti Lokálpatrióta Egyesület

(egyéb)

2151 Fót, Napfény u. 1.
képviselő: Bartos Sándor elnök
településfejlesztés ... >>

Fóti Motorbarátok Köre

()

2151 Fót, Keszihegyi u.3.sz.
képviselő: Figler Albert ... >>

Fóti Népfőiskolai Baráti Kör

(intézményi,oktatási)

2151 Fót, Vörösmarty tér 3.sz.
képviselő: Persa Ernő ... >>

Fóti Népművészeti Szakképzésért Egyesület

(oktatási,kulturális)

2153 Fót, Vörösmarty tér 2.sz.
képviselő: Szajdáné Kubik Henriett
Oktatás, nevelés ... >>

Fóti Népzenei Népdal és Nóta Egyesület

(természetvédelem,szociális,kulturális)

2151 Fót, Vörösmarty Mihály u. 12.
képviselő: Kiss József ( elnök )
A helyi és az országos népi, népzenei, nóta és egyéb kulturális hagyományok, szokások felkutatása, összegyűjtése, rendszerezése, a helyi népdalkör működésének elősegítése.- A magyar nóta éneklés hagyományainak felkutatása. - Az összegyűjtött kulturális szellemi és tárgyi értékek közcélú bemutatása, népszerűsítése. - Az egyesület részt vállal településen található műemlékek és műemlék jellegű épületek és tárgyi eszközök megóvásában, gondozásában. - Az egyesület tagjai célként tűzik ki a környezet-, természet- és állatvédelem, valamint az ökológiai szemlélet erősítését, az egészséges életmód népszerűsítését. - Az egyesület vállalja az időskorúak, rászorulók és hátrányos helyzetű lakosok, családok segítését és a társadalmi esélyegyenlőség érvényesülésének elősegítését. - Együttműködik a helyi, a határainkon túli és a Kárpát- medencei magyarság hagyományőrző szervezeteivel. ... >>

Fóti Ökumenikus Közművelődési Egyesület

(oktatási)

2151 Fót, Vörösmarty u.4.sz.
képviselő: Kertész Gábor alelnök, Lánczky Zoltán (elnök), Laukó Levente alelnök, Lázárfalvy A. György (alelnök), Máté Richárd alelnök, Tarcza Sándor (alelnök), Zatkóné Puskás Gabriella (alelnök)
Kutúrális és oktatási tevékenységek támogatása, szervezése. ... >>

Fóti Öregfiúk Egészségmegörző Alapítvány

(sport,egészségügyi)

2151 Fót, Kiss J. u. 10.
képviselő: Lissai József
Középkoru és fialtal sportolást abbahagyó lakosok testmozgás lehetőségeinek biztosítása, egészségügyi felvilágosítása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41