Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Fülöpháza civil szervezetek


Találatok száma: 5
1. oldal

Fülöpházi Sportegyesület

(sport)

6042 Fülöpháza, Kossuth u. 3.
képviselő: Lesi Árpád elnök ... >>

Fülöpházi Vadásztársaság

(sport)

6042 Fülöpháza, Petőfi u.3.
képviselő: Dr. Pogány Károly elnök ... >>

Magyarországi Tanyákon Élők Egyesülete

(kulturális,egyéb)

6042 Fülöpháza, I. körzet 107.
képviselő: Balogh József elnök
Az egyesület, mint társadalmi szervezet, nem politikai pártként, a nemzeti és összeurópai kultúra a keresztény etikai és világnézeti értékrend alapján előmozdítani kívánja egy igazságosabb, az európai értékekre és a magyar hagyományokra egyaránt nyitott társadalom felépítését. Előmozdítani kívánja működési területén, a tanyán élők bevonását a közéletbe. Az Egyesület kiemelt célja, hogy közreműködjön a magyarországi tanyás térségen élők problémáinak felmérésében, és az azt célzó megoldási javaslatok kidolgozásában, a helyi és területi önkormányzatok, valamint a nyilvánossággal való megismertetésében. Az Egyesület kiemelkedő célja, hogy előmozdítsa a tanyán élők, és a mezőgazdasággal foglalkozók életkörülményeinek javítását. Az Egyesület további célja valamennyi olyan, a munkavállalókat és vállalkozókat képviselő helyi és országos civil szervezettel való kapcsolat kiépítése és fenntartása, amelyek összhangban az Egyesület céljaival, elismerve a tanyán élők életmódját annak szükségességét, valamint a tiszta, egészséges és biztonságos környezet, és a családi gazdálkodás előmozdítását célozzák. Az Egyesület alapvető céljának minősíti a paraszti kultúra, mint a nemzeti hagyomány fontos részének ápolását, és e hagyományok beépülésének elősegítését az általános értékrendbe. Az Egyesület céljai megvalósításában a keresztény és nemzeti értékeket hangsúlyosan képviselő, demokratikus elkötelezettségű, más társadalmi szervezetekkel együttműködik. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében kiemelt fontosságúnak tartja a történelmi egyházakkal való kapcsolattartást. Az Egyesület célja, hogy közreműködjön a nemzettudat erősítésében, a magyarországi tanyás térségek problémáinak feltárásában, és elsősorban a tanyák fejlesztésének elősegítése céljából, a feltárt problémák elemzésével, és nyilvánossá tételével kívánja előmozdítani a helyi és az országos politikai döntéshozók munkáját. Az Egyesület célja a tanyai életmód bemutatása támogatása, a falusi turizmus lehetőségeinek kihasználása és előmozdítása, valamint, hogy ezen értékek az európai, a magyar és a helyi közélet elismert és szerves részévé váljanak. ... >>

Óvodás Gyermekeink Jelene és Jövője Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6042 Fülöpháza, József A. u. 1.
képviselő: Aszódi Gyuláné
Az óvoda pedagógiai, oktatási, környezetvédelmi, egészségnevelési munkájának fejlesztése. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41