Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gönyű civil szervezetek


Találatok száma: 13
1. oldal

"Derűs Öregkor" Közhasznú Alapítvány

(szociális)

9071 Gönyű, Petőfi u. 73.
képviselő: Horváth Józsefné
Lehetőségeitől függő mértékben, a nyugdíjasok számára biztosítsa a méltó, aktív és biztonságos öregkor kialakítását. Segítséget kíván nyújtani az idős korral járó fizikai és pszichikai terhek elviseléséhez, az időskorúak gondozáshoz, ápolásához, segíteni kíván az idős korban felmerülő elhelyezési, gondozási, ápolási problémák megoldásában azzal, hogy az időskorúak részére méltó és biztonságos, kulturált elhelyezést biztosít. Alapítványi célú forráskutatás, adományszervezés. ... >>

F.20. Postagalambsport Egyesület

(sport)

9071 Gönyű, Damjanich u. 22.
képviselő: Tóth Tibor
Az egyesület célja, hogy az egyesületben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a postagalambsport tevékenységet összefogja, megszervezze a versenyek szabályszerűségét biztosítsa, a postagalambtenyésztést ... >>

"Gönyűért" Egyesület

(sport,kulturális)

9071 Gönyű, Kossuth Lajos u. 73.
képviselő: Csémi Lajosné sz. Fehér Márta
Tevékenyen részt vesz Gönyű község települési arculatának kialakításában;
közreműködik a gönyűi művészeti, képzőművészeti, művelődési kultúra kialakításában, szakirányításában;
helyi közéletben való szerepvállalás, e célból a közéleti tevékenységben való aktív részvétel, így különösen családok, fiatalok, idősek támogatása, segítése;
közösségi terek létrehozása, üzemeltetése, állagmegóvása;
kulturális, tájékoztató jellegű programok, előadások szervezése, szabadidő- szervezés, közösségi terek létrehozása a falu lakossága számára;
az ifjúság egészséges életmódra, környezetvédelemre nevelése, a lakosság környezettudatos életmódjának fejlesztése;
helyi sportélet, turisztika fejlesztése, támogatása, ezen belül a vízi- és lovas turizmusfejlesztése, támogatása;
a gönyűi helytörténet kutatása, hagyományőrzés, új hagyományok teremtése, emlékművek állítása, faluszépítés;
saját/önálló kiadványok kiadása és terjesztése;
műsorszolgáltatás, helyi tv, rádió üzemeltetése;
az egyesület tevékenységének minél szélesebb körben való megismertetése és terjesztése. ... >>

Gönyűi Honismereti Egylet

(természetvédelem,szociális,kulturális)

9071 Gönyű, Irányi D. u. 10.
képviselő: Szórádi Csaba
Gönyű község közművelődésében, hagyományőrzésében és környezeti-természeti értékeinek védelmében, gondozásában való közreműködés. Törekszik az egészséges életre nevelésben való közreműködésre, a településkép szebbé tételére, valamint ifjúsági szolgáltatási feladatok ellátására, különös tekintettel a hátrányos helyzetű fiatalokra. ... >>

Gönyűi Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9071 Gönyű, Irányi Dániel u. 2.
képviselő: Szekendi György
A horgászmozgalom hagyományainak megőrzése, a tagok horgász érdekeinek képviselete, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése mellett a pihenés, a kultúrált szórakozás megteremtése. Tagjai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása. A szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, tagjainak a horgászetika és erkölcs tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. Az egyesület vízterület és annak környezete kultúráltabbá tétele, a nyugodt pihenés és időtöltés biztosítása. ... >>

Gönyűi Lövészklub Közhasznú Sportegyesület

(sport)

9071 Gönyű, Kossuth L. u. 71.
képviselő: Horváth Lajos
A lövész sport propagálása, a szervezet sportolási lehetőségeinek megteremtése, a minőségi sport utánpótlásának kialakítása. ... >>

Gönyűi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67.
képviselő: Pongrácz Balázs
A bűncselekmény megelőzése, a bűnalkalmak korlátozása, a vagyonvédelem javítása, a bűnelkövetést elősegítő körülmények feltárása, a lakosság biztonságérzetének növelése, ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. ... >>

Gönyűi Sportegyesület

(sport)

9071 Gönyű, Irányi Dániel u. (Sportpálya)
képviselő: alelnök Zvezdovics Ferenc, elnök Vigh Tibor, titkár Csendes Tibor
A fiatalok egészségmegőrzése, sport és szabadidős tevékenység, ezáltal a falu lakosságának a kulturált szórakozás biztosítása. ... >>

Gyermekeinkért, a Jövőért Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

9071 Gönyű, Kossuth u. 67.
képviselő: Fehér Elemér
Gönyü községben élő gyermekek egészségesebb testi és szellemi fejlődésének biztosításához anyagi forrás teremtése. Ezen belül az Alapítvány támogatni kívánja a tehetséges gyermekek továbbtanulását, hozzásegíteni a gyermekeket a rendszeres sportoláshoz, nyelvtanuláshoz, ösztöndíjak odaítélésével segíteni a hátrányos helyzetű gyermekeket, a tanulmányi versenyt nyerőket, illetve helyezetteket. ... >>

Horgásztanya Labdarúgó Klub

(sport)

9071 Gönyű, Irányi Dániel u. 2/c.
képviselő: Cseke Lajos Károly
Az egyesület célja egy jó hangulatú csapat megalapozása, hosszú távú működtetése sportolni vágyó és szerető amatőr labdarúgók részére, hogy folyton változó világunkban az általuk szervezett sport jelentse az állandóságot. A kultúrált körülmények közötti sportolás feltétlen híveiként szeretnék elérni, hogy Magyaroszágon, a szűkebb környezetükben egyre többen és egyre többet mozogjanak és kapcsolódjanak ki a munkában megfáradt emberek. A meglevő kapcsolataikat kihasználva a szabadidő sport eszközeivel a határon túli kapcsolatokat is ápolják és kiterjesztik. A mozgás öröméért a sportolóknak igyekeznek minél több és változatosabb programokat biztosítani. ... >>

"Tanulóinkért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9071 Gönyű, Kossuth u. 65.
képviselő: Hencz Istvánné
Gönyűi Általános Iskola tanulói részére oktatási, nevelési, művelődési feladatok ellátásához szükséges korszerű műszaki, technikai eszközök beszerzése, karbantartása. ... >>

"Török Gergely Alfréd Gyógyulásáért" Alapítvány

(szociális)

9071 Gönyű, Kikötő u. 14.
képviselő: Törökné Gyönge Dóra
Az alapítvány célja a halmozottan egészségkárosult Török Gergely Alférd (született: 2002. 09. 17.; anyja neve: Gyönge Dóra; lakcíme: 9071 Gönyű, Kikötő utca 14.) gyógyításához, gyógykezeléséhez szükséges anyagi források előtermetése. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41