Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győrszemere civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

Bakonyérmenti Vadásztársaság Egyesület

(sport,természetvédelem)

9121 Győrszemere, Kisfaludy u. 41.
képviselő: Regner János
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver- és lőszertartására, valamint használatára vonatkozó jogszbályok és szabályzatok megtartásával, a társadalom érdekével - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekkel - összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kultúrált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Együtt Győrszemeréért Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

9121 Győrszemere, Fő u. 18.
képviselő: Némethné Deli Anita
Aktívan bekapcsolódni Győrszemere község kulturális életében: kulturális rendezvények, szórakoztató műsorok, sport rendezvények szervezésével, előadások tartásával, klubok, szakkörök működtetésével a település hagyományainak ápolása, új hagyományok teremtése, a falu életével foglalkozó újság szerkesztése, a község környezetének védelme érdekében a falu szépítése, virágoztatása. ... >>

"Győrszemere Község Tűzoltó Egyesülete"

(tűzoltó,egyéb)

9121 Győrszemere, Fő u. 20.
képviselő: Fekete Szabolcs
A jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése. Tagjainak közösségi életre történő nevelése. Szervezett keretek között - tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése. A helyi tűzmegelőzési tevékenység biztosítása. ... >>

Győrszemere Községi Sportkör

(sport,oktatási)

9121 Győrszemere, Fő u. 18.
képviselő: Boros Tamás
A sportegyesület célja és alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. A szervezet önkéntes, nyílt, demokratikus, önkormányzati elven alapuló, pártsemleges társadalmi szervezet, mely politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, pártoktól anyagi támogatást nem fogad el, illetve azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
A sportegyesület a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alatt működik.
A sportegyesület célja a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása.
A sportegyesület gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres testedzéséről és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét.
A sportegyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik bázisával, illetve területének állami, társadalmi és szövetkezeti szerveivel. ... >>

Győrszemere Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,érdekképviselet,egyéb)

9121 Győrszemere, Fő u. 18.
képviselő: Tokovicz Árpád
A bűncselekmények megelőzése, a bűnelkövetést elősegítő tényezők, körülmények feltárása. A lakosság biztonság- és életminőség érzetének javítása, növelése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. Vagyon- és érdekvédő tevékenység népszerűsítése, propagálása, az erre vonatkozó ajánlások, javaslatok megfogalmazása. Bűnmegelőzési kiadványok továbbítása, terjesztése. A rendőrségek és a helyi önkormányzatnak a közbiztonság védelmével összefüggő feladatai végrehajtásának elősegítése. ... >>

Magyar Dalton Szövetség Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9121 Győrszemere, Hársfa u. 3.
képviselő: Tar Ildikó
A Szövetség védi és képviseli a Dalton-pedagógia értékeit. Segíti a magyarországi oktatási és nevelési intézményekben a Dalton-pedagógia gyakorlati alkalmazását, a maga eszközeivel részt vesz a pedagógiai minőség biztosításában, értékelésében, továbbfejlesztésében. A Szövetség ellátja a Dalton-pedagógiának, mint nemzetközileg elismert pedagógiai alternatívának, valamint a Szövetség tagjainak érdekképviseletét, különösen a törvényalkotással összefüggő érdekegyeztetés folyamatában, a jogalkalmazással összefüggő hatósági és engedélyezési tevékenység vonatkozásában, az állam- és közigazgatásban, a civil szektorban, a gazdasági és a kulturális szférában. A Szövetség fellép a hazai Dalton-oktatásban résztvevő gyermekek és fiatalok érdekeinek képviseletében, jogainak védelmében. A Szövetség szakmai tanácsok, intézményszervezési tapasztalatok átadásával segíti új Dalton-intézmények létrehozását és kezdeti működését. A Szövetség figyelemmel kíséri a gyermekekkel, a Dalton-pedagógiával és a pedagógia társterületeivel kapcsolatos tudományos kutatásokat; gyűjti, rendszerezi és továbbítja azok eredményeivel és megállapításaival kapcsolatos információkat. A Szövetség a maga eszközeivel és lehetőségeivel belső tudományos elemző és kutató munkát végez: a Dalton-pedagógia hazai tapasztalatainak, eredményeinek összegzése; a Dalton-intézmények napi működésével összefüggő tapasztalatok feldolgozása; a nemzetközi Dalton-hálózat eredményeinek hazai alkalmazása; a gyermekkel kapcsolatos társadalmi kihívásokra adható pedagógiai válaszok megtalálása tárgyában. A Szövetség a fenti munkákban mind a pedagógusok, mind az intézményekhez kötődő szülők, valamint szakértők együttműködésére, szakmai tapasztalatainak integrálására törekszik. A Szövetség kiemelt szakmai feladatként kezeli a nevelési-oktatási intézményekben tapasztalható agresszió visszaszorításához, az esélyegyenlőség megteremtéséhez nyújtott segítséget. A Szövetség a Dalton-intézmények pedagógusai számára képzéseket, továbbképzéseket, tanári műhelyeket és pedagógiai-nevelési kérdésekkel foglalkozó fórumokat szervez, folyamatos szakmai fejlődésük segítése érdekében. A Szövetség kiemelten fontos céljának tekinti a Dalton-pedagógia szerint tanuló gyermekek szüleinek tájékoztatását, önképzésük segítését, közös képzésüket, továbbképzésüket. A Szövetség megteremti a Dalton-pedagógia megismerésének lehetőségeit az érdeklődők számára, különös tekintettel az óvodapedagógusokra, pedagógusokra és a tájékozódni kívánó szülőkre. A Szövetség a Dalton pedagógiáról szóló információkkal és ismeretterjesztő munkával segíti a szülők óvoda- és iskolaválasztását. A Szövetség segíti a Dalton-pedagógia társadalmi megismertetését. A Szövetség gondozója a Dalton-pedagógiával kapcsolatos szak- és ismeretterjesztő könyvek, füzetek, cikkek, tanulmányok, oktatási segédanyagok készítésének, fordításának, kiadásának és terjesztésének. A Szövetség szervezi a hazai Dalton-hálózat kulturális és szakmai eseményeit, rendezvényeit. A Szövetség kiépí ... >>

Természet Turista Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,egyéb)

9121 Győrszemere, Fő u. 18.
képviselő: Márkus Genovéva, Oldal János
Az idegenforgalom és turizmus elősegítése, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. A turistautak környezetének rendbetétele, környezetvédelem. Skizofréniában és hasonló betegségekben szenvedőknek, foglalkozások biztosítása. ... >>

"Tornaterem-Sportcentrum" Alapítvány

(sport)

9121 Győrszemere, Fő u. 20.
képviselő: Fekete Szabolcs
Győrszemere községben sportcentrum és tornaterem felépítése.
Az alapítvány tevékenysége pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőt a legutóbbi választásokon nem támogatott és ezt az alapszabályban továbbra is kizárja. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41