Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győrújfalu civil szervezetek


Találatok száma: 12
1. oldal

Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhygiénés Egyesület

(egészségügyi)

9171 Győrújfalu, Petőfi u. 7/b.
képviselő: elnök Németh Ildikó, titkár Kovácsné Lengyel Mónika
Régiónkban a mentálhigiéné fejlődésének előmozdítása, az ismeretek széles körben történő terjesztése és hatékonyságának fokozása, a szakmai tevékenységek koordinálása különös tekintettel: az elsődleges közösségek értékteremtő és megőrző szerepének támogatására, a társadalmi indíttatású mentálhigiénés kezdeményezések, önsegítő csoprtok munkájának támogatására, a krízisintervencióra és szuicid prevencióra, a társadalmi, beilleszkedési zavarok megelőzésére. Azoknak a szakembereknek, szervezeteknek és felelős állampolgároknak az összefogása, akik az elsődleges mentálhigiénés prevenciót gyakorolják, illetve ennek érdekében tenni kívánnak. Az egyesület a céljait az SOS Győri Telefonos Lelkisegély Szolgálat támogatásával kívánja elsődlegesen megoldani. ... >>

Győrújfalu SE

(sport)

9171 Győrújfalu, Ady Endre u. 57.
képviselő: Csapó Zoltán
A sportegyesület célja a labdarúgás helyi szintű népszerűsítése, labdarúgó tornákon való részvétel. A sportegyesület működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

"Győrújfalu Teke Club" Sportegyesület

(sport)

9171 Győrújfalu, Duna u. 2/a.
képviselő: Csík Endre
A Győrújfalu községben élő állampolgárok sporttevékenységének támogatását tekinti céljának. ... >>

Győrújfalui "Erős Vár" Egyházi Alapítvány

(kulturális)

9171 Győrújfalu, Mártírok u. 33/A.
képviselő: Jakus Gyula
A győrújfalui ifjúság erkölcsi, szellemi felemelkedése, az időskorúak anyagi és erkölcsi támogatása érdekében az egyházi tudatformáló nevelők, közösségszervező munka segítése. Az evangélikus hitélet ápolása érdekében a győrújfalui leányegyház tulajdonában és kezelésében lévő ingatlanok fenntartása. A hagyományőrzés keretében tárgyi emlékek gyűjtése, szelllemi értékek megőrzése, ápolása. ... >>

Győrújfalui Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9171 Győrújfalu, Ady E. u. 7.
képviselő: Csongrádi József
A közbiztonság erősítése. A bűncselekmények megelőzése, az azzal kapcsolatos információk közvetítése a rendészeti szervek illetve más polgárőr egyesületek felé. A helyi közösségi kapcsolatok erősítése, ápolása. A lakosság önvédelmi törekvéseinek támogatása. A vagyonvédelmi tevékenység népszerűsítése, korszerűségének elősegítése. Bűnmegelőzési tapasztalatok és módszerek népszerűsítése. A közrend, az emberi és állampolgári jogokkal összefüggő lakossági tájékoztatások, jogi tanácsok. ... >>

Győrújfalui Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

9171 Győrújfalu, Ady Endre u. 7.
képviselő: Szalma László
A jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése. ... >>

KARD RENDJE Lovagi Kör és Vívóiskola Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9171 Győrújfalu, Szabadság út 32.
képviselő: elnökségi tag Berki András, elnökségi tag Heitter Péter, Jakus Roland - elnök
Az egyesület biztosítani kívánja a tagok számára az önmegvalósítás lehetőségét az elérni kívánt cél keretein belül.
a.) Cél az egyesület tagjai számára lehetőséget teremteni, hogy egyre magasabb fokon sajátíthassák el a lovagi fegyverhasználatot, harcmodort.
b.) Továbbá a lovagi hagyományok felélesztése, a középkori európai harcmodor, harcművészet ápolása, bemutatása.
c.) Fontos célkitűzése az egyesületnek, hogy a tagok baráti légkörben, egymással együttműködve, egymásra figyelemmel tevékenykedjenek.
d.) A hagyományőrzés tevékenységén keresztül az egyesület a megtanult fegyverhasználatok alkalmazásával a mai aktív sportéletbe is bekapcsolódik, rendszeres sport- és vadász íjászat, valamint kard vívósport folytatásával.
e.) A tagság vállalja a lovagi hagyományok, a középkori európai harcmodorok felélesztését, a harcművészet ápolását és nagyközönség előtt történő bemutatását.
f.) A lovagi kultúra népszerűsítése a tagok aktív bevonásával.
g.) Az ifjúság számára az egyesület filozófiájának és céljainak megismertetése, ezáltal a vívóiskola junior csapatainak megalakítása és működtetése. ... >>

Kistérségek Fejlődéséért Közhasznú Egyesület

(kulturális,egyéb)

9171 Győrújfalu, Mártírok út 40.
képviselő: Török András
Azon civil szervezetek és állampolgárok tömörítése, melyek fő feladatuknak tekintik a tagságuk egyéni céljainak megvalósulásán túl a környezetvédelem, helyi kulturális és építészeti hagyományok ápolását. ... >>

PRIVÁT HORGÁSZEGYESÜLET

(sport)

9171 Győrújfalu, Szabadság u. 11.
képviselő: Forrás Ervin
Horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, a tagok képviselete és részükre horgászati lehetőségek biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltése, az egyesületi vízterület és környezete kulturáltabbá tétele stb. ... >>

Szigetközi "Csutora" Hagyományápoló Egyesület

(kulturális)

9171 Győrújfalu, Kossuth L. u. 21.
képviselő: Lukácsné Honfi Beatrix, Szűcs Károly
A néptánc, népzene és kézműves hagyományokat ápolók és kedvelők részére megfelelő érdekképviseletet lásson el. A helyi hagyományok újjáélesztésén túl magyarországi és a határainkon túli magyar népzene-néptánc hagyományok ápolását, továbbá az utánpótlás nevelés megfelelő előkészítését és lebonyolítását is ... >>

Szimultán Sakkegyesület

(sport)

9171 Győrújfalu, Tó u. 15/A.
képviselő: Hun Veronika
Az egyesület a sakksport iránt érdeklődő - Győr városában és vonzáskörzetében élő - gyermekek sakkozóvá és versenysakkozóvá válásához nyújtott támogatást tekinti fő céljának. A tagok és más felnőttek és gyermekek részére szabadidős programok szervezése. Kibontakoztatni a társadalmi öntevékenységet és közösségi életet. ... >>

Tünetmentesen Az Egészséges Életért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

9171 Győrújfalu, Mártírok útja 55.
képviselő: Dr. Liziczai Imre, Filip Erika, Kovács László
Az alapítvány céljai: az allopátiás gyógyászattal, valamint az őssejt-terápiával kapcsolatos kutatás-fejlesztés támogatása; a komplementer gyógyászatra vonatkozó ismeretekhez, információkhoz való hozzáférés lehetővé tétele; a szociálisan rászoruló személyek gyógykezeléséhez anyagi támogatás nyújtása; egészségügyi szolgáltatások és ellátások nyújtása, saját fenntartású orvosi- és természetgyógyász rendelőben, ennek keretében fényterápiás kezelőhelyiség létrehozásának és működtetésének megszervezése, támogatása; orvosok és hozzátartozók célirányos továbbképzése és ennek támogatása; társadalmi- és gazdálkodó szervezetek részére ismeretterjesztés és oktatás nyújtása; továbbá az emberi és állampolgári jogokról tájékoztatás nyújtása, valamint a jogérvényesítéshez támogatás nyújtása. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41