Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Hernádkak civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

Alapítvány Hernádkak Általános Iskola Diákjaiért

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3563 Hernádkak, Petőfi u. 14.
képviselő: Simon Péterné
A nevelés-, oktatási célok színvonalas megvalósítása érdekében minden olyan kezdeményezés, támogatása, amely az oktatás színvonalát, a pedagógus közösség, valamint a tanuló erkölcsi és anyagi megbecsülését célozza. Elősegíteni az iskolai anyanyelv és idegen nyelv oktatás feltételeinek javítását, elősegíteni az iskolai matematikai kialakítását, a környezetvédelmi nevelés-oktatás feltételeinek javítását, elősegíteni az esztétikai, testi és egészségnevelést, növelni az oktatásban résztvevő pedagógusok és tanulók érdekeltségét a teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszer alkalmazásával, segíteni a hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek oktatását. Kulturális és szabadidős programok segítése. ... >>

Együtt Hernádkakért Közhasznú Egyesület

(kulturális,egyéb)

3563 Hernádkak, Nyárfa út 10.
képviselő: Sélley Attila
Hernádkak, valamint a szomszédos települések fejlesztése a kulturális élet színesítésével, a hagyományok felelevenítésével, megőrzésével, a társadalmi innováció erősítésével, a közösségfejlesztés módszereivel. Cél a helyi lakosság érdérvényesítő képességének, a helyi nyilvánosságának, a helyi társadalomnak az erősítése, az életminőség javítása az ott élők erőforrásainak bevonásával. ... >>

Hernádkak Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3563 Hernádkak, Rákóczi utca 40.
képviselő: Sélley Attila elnök
működési kör: - polgári védelmi tevékenység ... >>

"Hernádkak Református Egyházközségéért Alapítvány"

(oktatási,kulturális)

3563 Hernádkak, Rákóczi út 43
képviselő: Semsey Barna
Az alapítvány célja:
Közhasznú tevékenység keretében az ifjúság nevelésében, oktatásában történő részvétel, kulturális programok szervezése úgy, hogy mindezek széles rétegek számára elérhetők legyenek, támogatás nyújtása a református egyházközség meglevő vagyonának fenntartásához, fejlesztéséhez.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
nevelés, oktatás,
képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása. ... >>

Hernádvölgye Rallye Team Sport Egyesület

(sport)

3563 Hernádkak, Pázsit u.50.
képviselő: Ifj. Csanádi Ervin elnök ... >>

Példa Képfőiskola Kortárs Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3563 Hernádkak, Ifjúság utca 5.
képviselő: Vass Tibor elnök
a.)A Példa Képfőiskola Kortárs Művészeti Alapítvány ? a szervezet által a közhasználatban is engedélyezett, rövidített nevén: Példa Képfőiskola ? tartós közérdekű célja a kortárs művészet és művészetek ? ezen belül is különös tekintettel az irodalomban, a képzőművészetben, ill. e művészetek határterületein (pl. küldeményművészet, médiaművészet, vizuális költészet, tájművészet, happening, performansz) alkotó és a tevékenységüket méltatók (művészeti írók, kritikusok) ? támogatása, a művészeti közélet szervezése.
b.)Az alapítvány alapvető céljának tekinti a művészeti tehetségkutatást és a tehetséggondozást, kiemelt figyelmet fordít pályakezdő művészek támogatására.
c.)Célja az internet népszerűsítése az alkotók körében, az alkotók népszerűsítése az interneten. Értékközvetítő tevékenysége által a társadalom lehető legszélesebb körének a művészetek virtuális világában való eligazodását igyekszik megkönnyíteni. Hagyományos és haladó, kísérletező művészeti technikák alkalmazásával készült művek megvalósulását és bemutatását is támogatja. Az interneten és más fórumokon népszerűsít, gyűjt, áthagyományoz, nyilvánosság elé segít már meglévő és ösztönzésére megvalósuló műveket, legyenek azok irodalmi, képző-, zene-, film-, fotóművészeti törekvések. Alapfeladatának tekinti a kapcsolódási pontokon keresztül a társművészetekben alkotó művészek munkájának felkarolását is.
d.)Célját nem csupán bejegyzési helyén, és a legtágabb értelemben vett régióban, hanem határainkon belül és a határainkon túl kívánja megvalósítani: a világban bárhol élő, magas színvonalon dolgozó művészeket kívánja támogatni, különös tekintettel a szomszédos országokban, ill. az EU országaiban élő, ill. alkalmanként ott dolgozó magyar anyanyelvű művészek tevékenységére.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-Tudományos tevékenység, kutatás
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-kulturális tevékenység,
-kulturális örökség megóvása,
-gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41