Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Ikrény civil szervezetek


Találatok száma: 16
1. oldal

CSIBU Sportegyesület

(sport,oktatási)

9141 Ikrény, Sport u. 24.
képviselő: Csibáné Horváth Eszter
A sportegyesület célja a versenysport területén tehetségfelfedezés, amelynek keretében mind fizikai, szakmai felkészültségük, mind a mentális fejlődésük biztosítása profi keretek között a lehető leghosszabb ideig, valamint kiemelkedő élsportolók nevelése. Egészséges, sportos életmód átadása a társadalom legszélesebb körének, kiemelve a mozgás, sportolás és az egészséges táplálkozás nélkülözhetetlen fontosságát ahhoz, hogy a társadalmi életminősége pozitív irányba változzon. ... >>

EU-PANNON Fejlesztési Iroda Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

9141 Ikrény, Vasútsor u. 6.
képviselő: Gönczi Zsolt
Győr és a Nyugat-Dunántúli régió felzárkóztatásának elősegítése az Európai Uniós fejlettséghez, kiemelten a térség önkormányzatainak, vállalkozásainak és civil szervezeteinek a fejlesztése. Győr és a Nyugat-Dunántúli régió értékeinek, hagyományainak védelme, településeinek fejlesztése és a gazdasági élet élénkítésének szervezése. Hátrányos helyzetű csoportok, munkavállalási és egzisztenciális nehézségekkel küzdő személyek foglalkoztatásának elősegítése oktatás, képzés, átképzés és a munka világába történő visszajuttatás elősegítése révén. Szakemberképzés, tudományos- és kutatómunka végzése. ... >>

"Ikrény egészségéért" Alapítvány

(egészségügyi)

Ikrény, Győri u. 66.
képviselő: Gergó András
Ikrény községben humán orvosi rendelő építésének támogatása. ... >>

Ikrény Község Sportjáért és Kulturájáért Közalapítvány

(sport,kulturális)

9141 Ikrény, Győri u. 66.
képviselő: Kalmár László
Ikrény község kulturális és sporttevékenységének segítése, a helyi hagyományok és nemzeti értékek ápolása. ... >>

IKRÉNY SE

(sport,oktatási)

9141 Ikrény, Győri u. 66.
képviselő: Bukta Ferenc
A rendszeres sportolás versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesület gondoskodik rendszeres testedzésről és sportolásról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. ... >>

Ikrényi Általános Iskola Diák Sportköre

(intézményi,sport,oktatási)

9141 Ikrény, Vasút sor 6.
képviselő: Ferenczy Tamás
Tagjainak rendszeres helyi - intézményen belüli, intézmények közötti - játék - turisztikai - versengési - és versenylehetőségek tervezése, szervezése. ... >>

Ikrényi Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9141 Ikrény, Vasút sor 1/A.
képviselő: elnök Somogyi Ferenc
Az egyesület célja a horgászmozgalom hagyományainak megőrzése, a horgászok érdekeinek képviselete, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése mellett a pihenés a kulturált szórakozás megteremtése; kedvező horgászati lehetőség biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, a horgászetika és erkölcs tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelés, az egyesületi vízterület és környéke kulturáltabbá tétele, a nyugodt pihenés és időtöltés biztosítása, a fentiekben meghatározott célok folyamatos megvalósítása érdekében közhasznú szervezetként való működés a környék lakosai igényeinek kielégítésére; a halállomány védelme. ... >>

Ikrényi Ifjúsági Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9141 Ikrény, Vasút sor 1 a.
képviselő: Páros Szabolcs
Segítse a község építészeti, környezeti és természeti értékeinek megőrzését, korszerű és esztétikus fejlesztését, ápolja a lakóhely hagyományait, gyűjtse, védje és megismertesse történeti értékeit, erősítse a lakosság szülőhelye, otthont adó környezete iránti szeretetét, demokratikus hagyományokra építve szervezett közösségi tevékenységét, szorglamazza és elősegítse a község és vidéke gyermekeit és ifjúságát szolgáló létesítmények kialakítását, aktív klubéletet alakítson ki az Egyesület tagjai számára, kulturális- és sportrendezvényeket, kirándulásokat ... >>

Ikrényi Óvodásokért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9141 Ikrény, Széchenyi u. 16.
képviselő: Farkasné Kovács Andrea
Az alapítvány célja az óvodai udvari mozgásfejlesztő játékok folyamatos cseréje, bővítése az Európai Uniós szabványoknak megfelelően; az óvodai nevelést segítő eszközök és felszerelések kiegészítése; a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális eszközeinek a bővítése; a gyermekek körülményeit javító eszközök cseréje; az óvodai kirándulásokon, kulturális- és sportrendezvényeken a részvételi költségekhez történő hozzájárulás; a gyermekek környezetének és egészségének védelme biztosításához szükséges feltételek megteremtése. ... >>

Ikrényi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9141 Ikrény, Győri u. 66.
képviselő: Kalmár LÁszló
Bűncselekmények megelőzése. ... >>

Ikrényi Remény Lovas Klub

(sport,oktatási)

9141 Ikrény, Széchenyi u. 2.
képviselő: Végh Adrienn
Az egyesület célja, hogy a lovassport társadalmi bázisát szélesítse, a lovassportot népszerűsítése Ikrény községben, illetve az egész Nyugat-Magyarországi régióban és szervezett keretet biztosítson azon gyermekek, fiatalok és felnőttek számára, akik a lovassportokhoz kedvet, tehetséget éreznek és a lovak körüli tevékenységekkel szeretnének megismerkedni. Az egyesület célja továbbá lovas sport-, gyermek ügyességi-, verseny-, és egyéb rendezvények szervezése, amely lovas sportot kedvelőket összekovácsolja és kiváló szórakozást nyújt mindenkinek aki érdeklődést tanúsít.
Módunkban áll tereplovaglással megismertetni a környező táj szépségeit és különböző túrákat szervezni. ... >>

"Ikrényi Templomért" Alapítvány

()

9141 Ikrény, Győri út 66.
képviselő: Gergó András ... >>

"Magyar Utcai Harcosok Országos Szövetsége" Sportegyesület

(sport,érdekképviselet)

9141 Ikrény, Rába utca 2. B.
képviselő: Jobbágy József
Az ország területén működő összes, különböző küzdő sportokat űző (pl. karate, cselgáncs, kick-boksz,... stb.) igatolt versenyzők és sportegyesületek részére lehetővé tenni, hogy egységes szabályok alapján mérjék össze felkészültségüket a küzdő sportok területén. ... >>

Margaréta Sportkör Győr

(sport)

9141 Ikrény, Gyöngyvirág u. 20.
képviselő: Puska Zoltánné
A sportegyesület célja a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység, a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

9141 Ikrény, Vasút sor u. 6.
képviselő: Gergó András
Győr és a Nyugat-Dunántúli régió felzárkóztatásának elősegítése az Európai Uniós fejlettséghez, kiemelten az egyesületet létrehozó Helyi Közösséget alkotó térség önkormányzatainak, vállalkozásainak és civil szervezeteinek a fejlesztése. Győr és a nyugat-dunántúli régió, kiemelten az egyesületet létrehozó Helyi Közösséget alkotó települések értékeinek, hagyományainak védelme, településeinek fejlesztése és a gazdasági élet élénkítésének szervezése.
Hátrányos helyzetű csoportok, munkavállalási és egzisztenciális nehézségekkel küzdő személyek foglalkoztatásának elősegítése oktatás, képzés, átképzés és a munka világába történő visszajuttatás elősegítése révén.
Szakemberképzés, tudományos- és kutatómunka végzése. Az Európai Uniós pályázati lehetőségek, LEADER folyamat széleskörű megismertetése és kihasználásának támogatása; a város és a régió lakói életminőségének javítása, ehhez a források felkutatása és kihasználása; az Európai Uniós projektmenedzsment és pályázatkészítés kultúrájának meghonosítása és hatékonyságának fokozása; az egyesület tagjainak képviselete, érdekeinek szervezett, szakszerű védelme; kapcsolatfelvétel és együttműködés más társadalmi szervezetekkel. ... >>

"Talentum" Alapítvány

(oktatási,szociális)

9141 Ikrény, Vasút sor 1.
képviselő: Dr. Karcagi-Mészáros Zsolt
A nehéz körülmények között élő tehetséges győri gyermekek képességeinek kifejlesztéséhez szükséges feltételek megteremtéséhez való hozzájárulás. Az arra rászoruló, tehetséges, Győrben és vidéken élő gyermekek továbbtanulásának segítése, támogatása. Családsegítés, tudományos tevékenység előmozdítása, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztő tevékenység, környezet- ifjúságvédelmi tevékenység, érdekképviselet, továbbá az esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenység kifejtése a nehéz körülmények között élő gyermekek tehetséggondozása érdekében. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41