Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Jakabszállás civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

Együtt Jakabszállás Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6078 Jakabszállás, Petőfi u. 14.
képviselő: Hegedűs Gáborné kuratóriumi elnök
A Jakabszállási Általános Iskola és Óvoda tárgyi feltételeinek javítása, a kimagasló eredményt elért tanulók jutalmazása, anyagi támogatása, tanítási- tanulási és szabadidős tevékenységelk szinvonalának emelése. ... >>

Jakabszállás Községi Sportegyesület

(sport)

6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 44.
képviselő: Szabó Mihály ... >>

Jakabszállás Községi Sportegyesület Közalapítvány

(sport)

6078 Jakabszállás, Petőfi u.14.
képviselő: Csorba Ferenc
Az ifjúság egészséges életmódra nevelése, utánpótlás és a helyi labdarúgó-sport támogatása. ... >>

Jakabszállási Búzakalász Gazdakör

(egyéb)

6078 Jakabszállás, Petőfi u.14.
képviselő: Király János ... >>

Jakabszállási Hunor Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

6078 Jakabszállás, Kun Béla u. 20.
képviselő: Dr. Mészáros Attila ügyvéd
Az egyesületekre, vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, fegyver és lőszer tartására és használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel - különösen az erdő - és mezőgazdasági, környezetvédelmi érdekekkel összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőséget biztosítson az Alapszabály szerint. ... >>

Jakabszállási Lokálpatrióták Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

6078 Jakabszállás, Petőfi S. utca 4/a.
képviselő: Szabó György Róbert titkár, Takács Csaba elnök
a) a térségben élő emberek környezettudatos és emberi gondolkodásmódjának, szemléletének kialakítása, erősítése; b) rendezvények, előadások, megmozdulások szervezésével koordinálásával, illetve ezeken való részvétellel az állampolgárok felelősségérzetének fejlesztése, a fogyasztói szokások alakítása a fenntarthatóság elvének megfelelően; a lakosság mozgósítása, lelkesítése különböző kezdeményezésekben és megmozdulásokban való részvételre (propagandával, előadásokkal, illetve szakmai vitafórumok, közös munka szervezésével, helyi újság kiadásával és szerkesztésével); c) az oktatási intézményekben folytatott oktatótevékenység és nevelőmunka segítése (eszközökkel, kiadványokkal, módszertani ajánlásokkal, foglalkozások megtartásával, oktatófilmekkel, vetélkedők, klubok, táborok, tanulmányi kirándulások szervezésével, pályázati lehetőségek felkutatásával és pályázatok megírásával); d) környezet-, természet-, fogyasztóvédelmi anyagok, kiadványok, dokumentumok, filmek széles körben történő be-mutatása, terjesztése; e) kapcsolattartás, együttműködés az egyesület munkáját segítő szakmai és társadalmi szervekkel, aktív közreműködés ezen szervezetek környezetvédelmi és tudományos programjainak megvalósításában; f) mozgósítás annak érdekében, hogy tagjainak tehetségük, érdeklődési körük szerint kifejtett munkájukkal igyekezzenek minél hatékonyabbá tenni az állami és társadalmi szervek ilyen irányú tevékenységet; g) részvétel a helyi érdekegyeztetésben, a jogszabályalkotással kapcsolatos szakmai és társadalmi kontroll gyakorlásában, a társadalmi kontroll erősítésében; h) kapcsolatfelvétel és kapcso-laterősítés hazai és külföldi lokálpatrióta szervezetekkel, mozgalmakkal; i) az egyesület ér-tékrendjének, szemléletének erősítése, népszerűsítése a tagok általi példamutatással; j) a jakabszállási Hírlevél című újság kiadása; ... >>

Jakabszállási Lovas Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

6078 Jakabszállás, Munkácsy utca 1.
képviselő: Konfár János elnök
A jakabszállási lakosok számára a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása lovaglás, lovaglásoktatás formájában, beleértve a rehabilitációs célú lovaglásoktatást is. A lovas fogathajtó verseny és kulturális események szervezése. Versenyeztetés az egyesület nevében minden kategóriában. Cél továbbá a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. Távlovaglás elősegítése a településen. A helyi rendezvényekben történő aktív részvétel, legyen az oktatási, nevelési vagy egyéb rendezvény. ... >>

Jakabszállási Magor Bérkilövő Vadász, Sportlövő és Íjász Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor utca 26.
képviselő: Dr. id. Zakupszky János András elnökhelyettes, Ifj. Dr. Zakupszky János elnök
A vadász- és sportlövő társaság célja, hogy az egyesületekre és a vadász- és sportlövő társaságokra. területszerzés esetén: vadgazdálkodásra -, a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és magatartásával, a társadalom érdekeivel összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű gazdálkodással /vadászterület szerzés után: vadgazdálkodással/, példás egyesületi élettel tagjai részére kulturális íjász, sportlövő és vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Kecskemét és Vidéke Aero Club

(sport)

6078 Jakabszállás, II:kerület 168.
képviselő: Kollár Zsolt elnök
A repülő sport népszerűsítése; a légisport-tevékenység feltételeinek biztosítása, szabadidő jellegű tevékenységek, valamint sporttevékenységek népszerűsítése, kiemelten az ifjúság körében; az ifjúság egészséges életmódra nevelése, illetve a szabadidő hasznos eltöltésének támogatása, a repülősport eszközeivel; az egyesületi tagok sportrepüléssel kapcsolatos érdekeinek képviselete és érdekeinek védelme minden olyan fórumon, ahol a légi sportok bármilyen formában érintve vannak; sport jellegű kapcsolatok kiépítése bel- és külföldi szervezetekkel; az ország és az egyesület légi sportjának képviselete különböző rendezvényeken. ... >>

Pitypang Virágai Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6078 Jakabszállás, Dobó u. 23.
képviselő: Schaáf András Attila kuratóriumi elnök
A gyermek oktatása, nevelése, felügyelete, és az oktatás-nevelés színvonalának elősegítése. Ezen túlmenősen célul tűzi ki a testi nevelést és az egészséges életmódra és az iskolai életre való felkészítése, óvodába bejáró gyerekek ellátása, étkeztetés, családi napközi működtetése, játszóház és táncház szervezése, fogyatékos gyermekek integrált óvodai nevelése, megkésett beszédfejlesztésű gyerekek integrált óvodai nevelése, közösségbe nehezen illeszkedő gyerkek óvodai nevelése, különleges nevelési módszereket igénylő gyerekek óvodai nevelése, a lelkileg sérült, magatartási problémákkal kűzdő gyermekek óvodai nevelése. ... >>

Polgárőr Egyesület Jakabszállás

(közbiztonság,egyéb)

6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 14.
képviselő: Konfár Zsolt elnök, Szabó Mihály elnökh. ... >>

Sportot Támogató Baráti Kör

(sport)

6078 Jakabszállás, Petőfi u. 14.
képviselő: Dr. Zakupszky János ... >>

Toborzó Alapítvány

(kulturális)

6078 Jakabszállás, Arany J.u.18.
képviselő: Kiss József
Jakabszállás és környéke népi hagyományainak felelevenítése és őrzése, az itt felnövekvő nemzedékek összetartása céljából rendezvények (néptánc, népdal, népművészet, népi mesterségek, lovas hagyományok, népdalkörök) megszervezése, tárgyi és anyagi feltételeinek biztosítása. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41