Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kerekegyháza civil szervezetek


Találatok száma: 28
1. oldal

A Jövő Záloga Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/a.
képviselő: Székely Klára kuratóriumi elnök
Tehetséges diákok támogatása, akik közép- vagy felsőfokú iskolában tanulnak és családjuk rossz anyagi helyzete veszélyezteti tanulmányaik további folytatását. - Azon tehetséges diákok továbbtanulásának elősegítése, támogatása, akik közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatára sikeresen felvételt nyertek, de rossz anyagi körülményeik a továbbtanulást nem teszik lehetővé az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

Aprók Pénze Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

6041 Kerekegyháza, Rákóczi u. 70.
képviselő: Eln.akad.esetén:Kaldenecker Zoltán, Verosztáné Csorba Mónika kuratóriumi elnök
A Kerekegyházán élő és felnövekvő 6 év alatti gyermekek színvonalasabb óvodai ellátásának biztosítása, óvodai nevelés feltételeinek javítása, óvodai neveléshez, oktatáshoz szükséges taneszközök bővítése, természetvédelmi és környezetvédelmi tevékenység támogatása, közlekedésre neveléshez szükséges eszközök, felszerelések beszerzése, minden olyan tevékenységben való közreműködés, amely segíti a gyermekek eredményes, magas szintű oktatását, egészséges életmódra nevelését az Alapító Okirat 2.pontja szerint. ... >>

Bács megyei Huszárbandérium és Tüzérüteg Egyesület

(kulturális)

6041 Kerekegyháza, Bem József utca 16.
képviselő: Vörösmarti Imre elnök
Az 1848-as forradalom és az 1848-49 évi szabadságharc hagyományainak ápolása, a dicsőséges és sikerekben gazdag kor bemutatása, nemzeti büszkeség megőrzése, a hazafias érzések ébrentartása. ... >>

Búzavirág Környezetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a.
képviselő: Bodor Szilvia titkár, Orosz Sándorné elnök, Rendek Lászlóné elnök h.
A környezet-és természetvédelmi tevékenység minél szélesebb körben történő megismertetése és gyakorlati alkalmazása., A környezeti tudat erősítése., A fenntartható fejlődés gyakorlati megvalósításának előmozdítása., Természeti értékek felmérése, bemutatása, megismertetése., Környezetszennyező tevékenységek visszaszorítása., A homokháti vízrendszer helyreállításának előmozdítása., Ökológiai hálózat kialakításának előmozdítása (ECONET). ... >>

Caritas in nomine Jesu Alapítvány

(szociális,kulturális)

6041 Kerekegyháza, Fő utca 47.
képviselő: Szabó Sándor kuratóriumi tag, Weninger Antal kuratóriumi elnök
Magukra hagyott, külterületen élő idős emberek gondozása, - Hátrányos helyzetű gyermekek és felnőttek részére lelki és kultúrális rendezvények szervezése és lebonyolítása, - Többgyermekes családok anyagi gondjainak enyhítése, - Egyházi intézményekben tanuló diákok támogatása, - Vallásos ifjúsági mozgalmak patronálása. ... >>

Dózsa Vadásztársaság Kerekegyháza

(sport)

6041 Kerekegyháza, Arany J.u.35.
képviselő: Forgó Ferenc ... >>

Guriga Bringa Kerekegyháza

(sport)

6041 Kerekegyháza, Park u. 12.
képviselő: Makai Imre Zoltán titkár ... >>

Kerekegyháza Hegyközség

(érdekképviselet)

6041 Kerekegyháza, Arany J. u. 35.
képviselő: Horváth Gábor elnök, Sápi Tibor hegybíró
Kerekegyházán szőlőtermesztési, borászati tevékenységet folytató termelők, valamint ezekből származó termékek forgalmazásával foglalkozó közös érdekeinek előmozdítása, védelme. A szőlőtermesztési és borászati tevékenység szakmai színvonalának emelése. A kerekegyházi borok hírnevének őrzése, ápolása, öregbítése. A termék piacképességének javítása, belföldi és export piacokra jutásának elősegítése. A kerekegyházi borok származása- és minőségvédelmének javítása az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület

(tűzoltó,egyéb)

6041 Kerekegyháza, Szt. István tér 5.
képviselő: dr. Kapusi Adrienn elnök ... >>

Kerekegyházáért Baráti Egyesület

(szociális,kulturális)

6041 Kerekegyháza, Fő utca 47.
képviselő: Horváth Gyula elnök
Helyi és regionális rendezvények szervezése és lebonyolítása. Népi hagyományok körébe tartozó kultúra ápolása. Közérdeklődésre számot tartó ismeretterjesztés. Konferenciák, fórumok. Helyi közéletben való aktív szerepvállalás. Együttműködés hasonló célú társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel. Az ősi magyar tradíciók tisztelete, valamint a nemzettudat ápolására és érvényesítésére való törekvés. A magyarság kárpát-medencei történelmének és kultúrtörténeti emlékeinek megismerése és megismertetése. Kerekegyháza a testvér-települési kapcsolataiban aktív szerepvállalás, együttműködés azok fejlesztésében. Bel-és külföldi cserekapcsolatok szervezése. A keresztény értékrend elfogadása, szolidaritás, nyitottság, önzetlenség. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Kerekegyházi Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6041 Kerekegyháza, Szent István tér 6.
képviselő: Szegediné Rédli Julianna
Nyelvtanulás lehetőségeinek fejlesztése, - Az iskolai költségvetésben nem biztosított oktatási, nevelési, környezeti feltételek javítása, műszaki, technikai berendezések beszerzése, - Iskolai és más kultúrális, szabadidős programok támogatása, - Színvonalas számítástechnikai oktatás segítése, fejlesztése, - Tömegsport támogatása. ... >>

Kerekegyházi Cigány Hagyományőrző Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

6041 Kerekegyháza, Ősz u. 34.
képviselő: Mészáros Zoltánné elnök
A cigány kisebbség társadalmi összefogása, érdekeinek, jogainak képviselete, védelme. Cigány és magyar hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló, mozgáskorlátozott emberek támogatása, élethelyzetük javítása. Cigány és magyar gyermekek oktatásának, továbbtanulásának, korrepetálásának segítése, támogatása. Munkahelyteremtés, pályázatok készítése, támogatások szerzése. Kapcsolatot tart fenn a tevékenységi körének megfelelő helyi, vidéki társadalmi szervekkel, vállalkozásokkal, állami szervekkel, s képviseli e szervek előtt a tagok érdekeit. Előadások, szakmai viták, hagyományőrző rendezvények szervezése, valamint cigány hagyományok terjesztése. A cigány kisebbség építészeti-, kulturális értékeinek, hagyományainak ápolása, megőrzése, megismertetése, a cigány lakosság helyi ünnepeinek méltó megünneplése. ... >>

Kerekegyházi Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület

(érdekképviselet)

6041 Kerekegyháza, Repülő d. 35.
képviselő: Kovács László alelnök, Virág Mihály elnök, Vonnák József titkár
A galambok és más kisállatok tenyésztésének népszerűsítése, a tenyésztők társadalmi összefogása, érdekeik képviselete, szakismereteik gyarapítása és a tenyésztés eredményességének sokoldalú segítése, valamint egyéni és társadalmi érdekeltségek növelése az alapszabály 2. pontja szerint. ... >>

Kerekegyházi Gyermek- és Felnőttvédelmi Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a.
képviselő: Monostori Ferencné kuratóriumi elnök
A nehéz szociális helyzetben lévő személyek és családok felmérése, Kerekegyháza község szociális térképének elkészítése, családgondozó szolgálat kialakítása. - A rászorulók természetbeni támogatása élelmiszerrel, ruhával, tanszerrel. A tehetséges, és arra érdemes diákok továbbtanulásának segítése beiskolázási segéllyel, ösztöndíjjal. Beteg és arra rászoruló gyermekek, felnőttek szanatóriumi elhelyezéséhez és külföldi gyógykezeltetésének költségeihez hozzájárulás. ... >>

Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete

(érdekképviselet)

6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/a.
képviselő: Orosz Béla Zoltán elnök, Szabó Sándor alelnök
Az Egyesület a városban a baromfi-, sertés- és nyúltermék-előállítással, felvásárlással, feldolgozással és forgalmazással foglalkozó kisállattartók részére szakmai segítséget nyújt. Az egyesülethez tartozó tagok szakmai alapon működő szövetséget alkotnak tevékenységeik eredményességének javítását szolgáló információk, szakismeretek megszerzésében és terjesztésében, illetve az igényeiknek megfelelő szaktanácsadói szolgálat fokozatos kifejlesztésében és működtetésében. Az Egyesület célja és feladata továbbá a helyi szaktanácsadó szolgálat megszervezése és fokozatos kifejlesztése. Kiemelt cél a kisállattartók uniós követelményeinek megismerése, illetve megismertetése, valamint szakmai ismereteinek bővítése. ... >>

Kerekegyházi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,érdekképviselet)

6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a.
képviselő: Andó László elnök, Virág Mihály alelnök
A gyermekek és fiatalkorúak bűnözésében való részvételének megelőzése, az állampolgári fegyelem erősítést segítő intézkedések megtétele, az önkéntes jogkövetés, a közvetlen környezet és az egész társadalom iránti felelősség igényének fokozása. ... >>

Kerekegyházi Sportegyesület

(sport)

6041 Kerekegyháza, Dózsa Gy.u. 145.
képviselő: Pinczel Sándor elnök ... >>

Kerekegyházi Szent Flórián Tűzvédelmi Alapítvány

(tűzoltó,oktatási)

6041 Kerekegyháza, Szent István tér 5.
képviselő: Dr. Kapusi Adrienn kuratóriumi elnök
Az Alapítvány célul tűzi ki a Kerekegyháza Tűzoltó köztestület ?elsősorban- működési területén élő lakosság (jelenleg: Kerekegyháza, Kunbaracs, Fülöpháza, Ágasegyháza) élet- és munkakörülményeinek tűzvédelmi, mentési és katasztrófavédelmi, közbiztonsági és közlekedési szempontú megtartását és javítását. Az Alapítvány lehetőségeihez mérten hozzá kíván járulni mind a célterületén, mind az egyéb területeken élő lakosság e szempontból történő ismereteinek gyarapításához, s a mindennapok szintjén való tudatos és felelősségteljes magatartás megvalósításához és megéléséhez. Ennek érdekében a különböző korosztályok igényeinek és tudatosságához szükséges módon szervezi az ismeretterjesztést játékos és szervezett módon is. Az Alapítvány célja továbbá, hogy részt vegyen, szervezze és helyet adjon, illetőleg működtesse a hivatásos szakmai végzettségek megszerzését célzó oktatást és az abban való közreműködést. Célja az is, hogy lehetőségeivel koordinálja, szervezze és megvalósítsa különösen a későbbi csatlakozó és adományozó személyek hozzájárulásaival együtt egy ?a település kistérségi mikroközponti jellegéhez igazodó- központilag egy épületben elhelyezkedő tűzoltó-, rendőrségi és mentőállomás bázis létrehozását. Az Alapítvány anyagi és egyéb eszközeivel kiegészíteni és megoldani kívánja az e célra rendelkezésre álló állami és önkormányzati lehetőségeket, illetőleg céljai eléréséhez azokat is felhasználja. E cél elérése érdekében a szükséges anyagi, pénzügyi eszközök mind teljesebb mértékben rendelkezésre állnak. Célja, hogy a hivatásos és nem hivatásos tűzvédelemmel foglalkozó és abból megélhetéssel rendelkező munkavállalók és családjaik, valamint az e feladatok érdekében létrejött szervezetek érdekeit képviselje és javítsa a célterületen és országosan is. A hivatásos és nem hivatásos tűzvédelmi területen munkálkodó munkavállalókat -anyagi eszközeihez mérten- támogatja és szükséges jogi tanácsadással ellátja. ... >>

Kiskunsági Hagyományörző Kézműves és Turisztikai Egyesület

(kulturális)

6041 Kerekegyháza, Fő u. 28/a.
képviselő: Fehér Imréné titkár, Rendek Lászlóné elnök ... >>

Kiskunsági Nők Egyesülete

(szociális)

6041 Kerekegyháza, Fő utca 28/a.
képviselő: Rendek Lászlóné elnök
Az egyesület alapvető feladatának tekinti: A Kiskunságban élő nők helyzetének javítását. A tanyavilágban és agráriumban dolgozó nők szakmai fejlesztését. Az otthon munkát vállaló nők segítését. A család, mint legkisebb intézmény fennmaradásának elősegítése, megtartása. Gyermek vagy idős személynek felügyeletének megszervezése. Környezet és egészségtudatos nevelés. Kapcsolattartás Munkaügyi Központtal, Agrárkamarákkal, Önkormányzatokkal, magyar és nemzetközi Nőszervezetekkel. ... >>

Kreatív Kultúra Alapítvány

(kulturális)

6041 Kerekegyháza, Szent István tér 14.
képviselő: Ihászné Magyar Beáta
Kerekegyháza kultúrális, társadalmi-közösségi események megrendezésére nyújtott lehetőségek, művészek, a kultúra területén tevékenykedők támogatása. Az Alapítvány hozzájárul a kerekegyházi polgárok kultúrális lehetőségeinek megteremtéséhez, bővítéséhez, támogatja a polgárok aktivitását. ... >>

Műhely Fogyatékosok Foglalkoztatására Alapítvány

(szociális)

6041 Kerekegyháza, Bocskai utca 34/a.
képviselő: Füstösné Farkas Márta kuratóriumi elnök
Fogyatékos, elsősorban értelmi fogyatékos, illetve szocializációjában retardált, hátrányos helyzetű személyek munkáltatásának, foglalkozásba állításának, rehabilitációjának, tanulásuk és életnívójuk javításának elősegítése, támogatása. ... >>

N-1. Kerekegyházi Postagalambsport Egyesület

(sport)

6041 Kerekegyháza, Búhegy dűlő 6/A.
képviselő: Kaldenekker Sándor elnök, Virág Mihályné titkár
Az egyesülésben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a postagalambsport tevékenységét összefogja, megszervezze a versenyek szabályszerűségét, a postagalamb-tenyésztést elősegítse, ellásssa a tagok védelmét, érdekeit. ... >>

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kerekegyháza

(tűzoltó,egyéb)

6041 Kerekegyháza, Szent István tér 5.
képviselő: Beliczai János
Az 1196. évi XXXI. törvény 33. alapján a tűzoltó egyesület a településen a tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában működik közre az alapszabály 2-3. pontja szerint. ... >>

ProSME Szociális és Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Nyílt Alapítvány

(szociális)

6041 Kerekegyháza, Fő utca 27.
képviselő: Székely Klára sz. Fehér Klára kuratóriumi elnök
Anyagi eszközök juttatásával, rendezvények szervezésével, a hátrányos helyzetű egyének és csoportok ? elsősorban gyermekek, fiatalok, idősek ? társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, általános szociális tevékenység, továbbá a kis-és középvállalkozások versenyhátrányának leküzdése érdekében partnerhálózatok kiépítésével, szakmai találkozók szervezésével, tanácsadással, részben érdekképviseleti tevékenység kifejtésével, a versenyképességhez minőségi feltételek megteremtésével, az erre irányuló magánkezdeményezések támogatásával, külföldi tapasztalatok hazai megismertetésével. ... >>

Településünk Fejlődéséért Alapítvány

(egészségügyi,kulturális,egyéb)

6041 Kerekegyháza, Fő u 47/a.
képviselő: Forgó Ferenc kuratóriumi tag (képviselő)
A város rendezési, fejlesztési tervének elkészíttetése. - A meglévő közterületek folyamatos karbantartása, parkosítása, fásítás, virágosítás. - Új közterületek, játszóterek kialakítása. - A település környezetvédelmének megőrzése, javítása érdekében teendő feladatok anyagi támogatása. - A város múltját bemutató helytörténeti kiállítás létrehozása, - A község kultúrális szolgáltatásainak fejlődése érdekében teendő feladatok anyagi támogatása. - A város betegségmegelőző és gyógyító egészségügyi szolgáltatásainak fejlődése érdekében teendő feladatok anyagi támogatása. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41