Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kisbajcs civil szervezetek


Találatok száma: 11
1. oldal

Alsó-Szigetközi Földtulajdonosok Egyesülete

(érdekképviselet)

9062 Kisbajcs, Árpád u. 10.
képviselő: Győry Vendel, Huszár Tibor
A tagok tulajdonában lévő külterületi, különböző hasznosítású földterület mindennemű bérbeadásával és egyéb módon történő hasznosításával kapcsolatos érdekvédelem és képviselet ellátása. A földtulajdonosok vadászati jogának érvényesítése. Megbízás alapján eljárni a tagok földtulajdonnal kapcsolatos ügyeiben. ... >>

Alsó-Szigetközi NIMRÓD Vadásztársaság

(sport)

9062 Kisbajcs, Árpád u. 10.
képviselő: Huszár Tibor
Sportvadászat, vadvédelem, vadgazdálkodás. ... >>

Győri "Előre" Horgászegyesület

(természetvédelem,egyéb)

9062 Kisbajcs, Arany János u. 22.
képviselő: Szilágyi Gábor
Az egyesület célja a vízi élővilág és a vizek természeti környezetének a védelmével összhangban lévő horgászati kultúra kialakítása és a jogszabályi előírásoknak, valamint a horgászrendnek megfelelő horgászat szervezése. ... >>

Hungária Vizsla Club

(oktatási,érdekképviselet)

9062 Kisbajcs, Árpád u. 10.
képviselő: Huszár Tibor
Magyar és külföldi vizslatenyésztők, szakmai és érdekközösségi képviselete, szakmai segítségnyújtás a vizslatenyésztéshez, kiképzéshez, vizslaversenyek, vizsgák, kiállítások szervezése, vizsga és versenyszabályzat kidolgozása, vizslákkal, vadászkutyákkal foglalkozó ismeretterjesztés. ... >>

Intertec Ablak BAJCS SE

(sport)

9062 Kisbajcs, Kossuth L. u. 1.
képviselő: Kamocsai Sándor
A sportegyesület célja a rendszeres testedzés, sportolás edzés, versenyzés biztosítása a működési területén élő fiataloknak sportkedvelőknek. Ezen belül a labdarúgó szakosztály versenyszerű működéséhez szükséges személyi feltételek és anyagi eszközök biztosítása. ... >>

Kisbajcs Baráti Kör

(természetvédelem,kulturális)

9062 Kisbajcs, Kossuth L. u. 1.
képviselő: Hatoss Zsolt, Tolnai Ferenc
Kisbajcs és Szőgye hagyományainak ápolása, környezet- és természetvédelmi, kulturális célok. ... >>

Kisbajcsi Compó Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

9062 Kisbajcs, Győri u. 5.
képviselő: Trimmel Zsolt
A horgászmozgalom hagyományainak megőrzése, a tagok horgász érdekeinek képviselete, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése mellett a pihenés, a kulturált szórakozás megteremtése. Tagjai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása. A szabadidő hasznos eltötlésének elősegítése, tagjainak a horgászetika és - erkölcs tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. ... >>

"Kisbajcsi Gazdák Egyesülete"

()

Kisbajcs, Kossuth L. u. 42.
képviselő: Győry Vendel
érdekképviseleti tevékenység ... >>

"Nefelejcs Közhasznú Alapítvány a Kisbajcsi Óvodásokért"

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9062 Kisbajcs, Kossuth u. 19.
képviselő: Vassné Dobesch Éva
Az alapítvány célja a kisbajcsi óvodások, illetőleg óvodáskorú gyerekek szellemi és fizikai fejlődésének előmozdítása, a hátrányos helyzetű gyermekek felkarolása, valamint az óvodások részére kiírt pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása, különösen az alábbiak szerint:
- az óvodáskorú gyermekek nevelésének, szellemi-értelmi fejlődésének, oktatásának támogatása, egészséges életmódra nevelés ösztönzése, szociális körülményeik javítása;
- a nevelési és oktatási tevékenység tárgyi feltételeinek javítása;
- a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának támogatása különösen speciális tornaeszközök, segédeszközök, fejlesztő játékok beszerzésének támogatása útján;
- a gyermekek szellemi (versmondás) és fizikai (sport) tevékenységének előmozdítása, gyermekvetélkedők támogatása, kulturális és sportprogramok szervezése és lebonyolítása;
- a gyermekek óvodán kívüli szabadidős tevékenységének támogatása, kirándulások megvalósításának elősegítése, a gyermekek részére szervezett oktatások (pl. úszás, logopédia) támogatása;
- az óvodák részére kiírt (különösen játék- és eszközbeszerzésre irányuló, a tárgyi feltételek javítására kiírt) pályázatokon való részvétel támogatása. ... >>

Tűzoltó Egyesület Kisbajcs

(tűzoltó,természetvédelem,környezetvédelmi)

Kisbajcs, Arany János u. 1/d.
képviselő: Markotics Zoltán
környezet és természetvédelem ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41