Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kiskunfélegyháza civil szervezetek


Találatok száma: 188
1. oldal

A Láma Dalai Zenekar Egyesület

(oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc tér 6. III/22.
képviselő: Bíró Zoltán alelnök, Vereb János elnök
A Láma Dalai Reggae-Ska Zenekar munkájának megismertetése a hazai közönséggel, elsősorban az élőzene közvetítése útján. Ingyenes kulturális programok, az Egyesület zenekara, a Láma Dalai Reggae-Ska Zenekar saját koncertjeinek szervezése, ezáltal a zenekar dalainak, saját szerzeményeinek megismertetése mind szélesebb körben. Az igényes hangszeres élőzene népszerűsítése a fiatalok körében. A hangszeres játék és a mai könnyűzenei irányzatok bemutatása, oktatása. Körzeti és országos szinten ismert és hallgatott rádiócsatornák rendszeresen játszott repertoárjába a Láma Dalai Reggae-Ska zenekar dalainak felvételre nyerése, interjúk útján a zenekar tagjainak és munkájának megismertetése a cél közönséggel, elsőként a fiatalsággal, de szélesebb rétegekkel is. ... >>

A Magyar Kultúráért Határok Nélkül 2001.Alapítvány

(intézményi,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Kazinczy u.1.I/1.
képviselő: Kócsóné Kürti Mária, Tóth Imre Gyuláné elnök
Kiskunfélegyháza város kultúrális életének pezsdítése,igényes kortárs képző-,ipar-,fotó-és társművészeti alkotások bemutatásának elősegítése, - a város közterein képzőművészeti alkotások elhelyezésének elősegítése, - a zenei, színházi, irodalmi élet színesítése,hazai és külföldi előadóművészek, együttesek kiskufélegyházi fellépésének elősegítése, - Kiskunfélegyháza és az erdélyi Fehéregyháza és Segesvár ... >>

Absolut Sqash Club Sportegyesület

(sport)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L.u.4.
képviselő: Malatinszki Nándor
Sport az alapszabály I/4.és II.pontja szerint. ... >>

Achilles Track Testedzők Sportegyesület

(sport)

6100 Kiskunfélegyháza, Tölgyfa utca 24.
képviselő: Nemes-Nagy Tibor elnök
A fogyatékkal élő emberek szociális és fizikai fejlesztésének elősegítése azáltal, hogy bátorítjuk és támogatjuk őket, vegyenek részt különböző atlétikai és más fizikai megterhelést jelentő sporttevékenységben, kikapcsolódásban. ... >>

Alapítvány a Vagyonvédelem- és Közbiztonság Megszilárdítására

(közbiztonság)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 1.
képviselő: Dr. Lenkefi Attila kuratóriumi elnök, Szabó Irén titkár
Kiskunfélegyháza és vonzáskörzete területén a vagyonvédelmi tevékenység színvonalának emelése. ... >>

Amatőr Királyi Szakács Klub Közhasznú Egyesület

(kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Asztalos János utca 28.
képviselő: Bojtor Tibor elnök, Busa Imre alelnök
gasztronómiai értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi és regionális szokások gazdagítása. Az egészséges étrend kialakítására, egészséges ételek készítésére ösztönzés, egészséges életmódra történő nevelés. Az egyetemes, a nemzeti, etnikai és más kisebbségi étkezései kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása. A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése. Az egyesület különböző gasztronómiai művelődési, hagyományőrző tevékenységet folytat, rendezvényeket gasztronómiai kiállításokat, versenyeket szervez. ... >>

Apraja Falva Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Szent Imre herceg utca 5.
képviselő: Cserkóné Mészáros Erzsébet alelnök, Mészárosné Gémes Brigitta elnök
Gyermekek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, továbbá az iskola nyitva tartás idején kívül, valamint az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő, nem közoktatási célú ellátása. Családi napközik alapítása, működtetésének elősegítése és támogatása. Gyermekek nyári táboroztatásának biztosítása, valamint annak támogatása. Gyermekek számára nyelv-és zeneoktatás biztosítása. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. Gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése szakemberek segítségével 20 hetestől 14 éves korig. ... >>

Aréna Póker Klub Egyesület

(sport)

6100 Kiskunfélegyháza, Nefelejcs utca 15.
képviselő: Lajos Zoltán elnök
Az egyesület célja a szabadidős tevékenységek közül elsősorban a stratégiai jellegű gondolkodást igénylő kártyajátékok, így a póker, bridzs, ulti, tarokk és ezek változatainak minél több emberrel való kulturált körülmények közötti megismertetése és népszerűsítése. Ezen játékoknak, mint szabadidő eltöltésének megkedveltetése, az ilyen irányú érdeklődés felkeltése, és lehetőség ezen játékok versenysport szintű űzésére, ennek keretében klubéletre ösztönző, minősítő rendszerű versenyek szervezése és lebonyolítása, részvétel a helyi, országos és nemzetközi versenyeken, bajnokságokon. ... >>

Békességgel Boldogulva Alapítvány

(szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló L. u. 71. VIII/47.
képviselő: Bálint Gyula
A magyarországi foglalkoztatási mukaerőpiaci munkanélküliségi gondok enyhítése és részbeni megoldása. Ennek keretében az alapító okirat 2. a-h-ig pontjai szerint. ... >>

Bucka Hegymászó Egyesület

(sport)

6100 Kiskunfélegyháza, Molnár B.u.20.
képviselő: Pallagi Ernő ... >>

Bulls Szabadidő Sportegyesület

(sport)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u.18.
képviselő: Kis Ferenc ... >>

CONSTANTÍNUM Iskoláiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi u. 11.
képviselő: Dr.Sulyok László
A CONSTANTÍNUM INTÉZMÉNYEIN belül Kiskunfélegyházán gimnázium és szakközépiskola részére épület építésének, berendezésének és felszerelésének segítése.- A Kiskunfélegyháza Móra Ferenc Általános Iskola épületének felújításának támogatása. - A Constantínum valamennyi oktatási intézményeinek támogatása, működési feltételeinek segítése. - Határon túli magyar gyerekek beiskolázásának segítése. - Hátrányos helyzetű diákok iskoláztatásának támogatása. ... >>

Constantinum Óvoda Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Arany J. u. 10.
képviselő: Kiss Zoltánné kuratóriumi elnük, Macákné Törteli Anikó kuratóriumi tag
A Constantinum Óvoda egyházi-óvoda jellegéből adódó nevelési programját szolgáló, az oktatási célokhoz igazodó eszköz- és játékigény biztosítása. Ugyanezen célokhoz igazodóan megrendezett összejövetelek, tobábbképzések támogatása, anyagi eszközeinek, előadói részvételi díjának biztosítása. Az egészséges életmódra nevelés előmozdításához szükséges eszközök biztosítása. Sporteszközök, technikai eszközök, udvari játékok vásárlásához ... >>

Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Darvas tér 10
képviselő: Mészáros Gyuláné kuratóriumi elnök
Hozzájárulni a kiváló képességű tanulók továbbfejlődéséhez. Elősegíteni a hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek oktatását. Az iskolai nyelvoktatás fejelsztésének javítása. A kiemelkedő tanulói eredmények - tanulás, sport - jutalmazása. A továbbiak az Alapító Okirat I.pontja szerint. ... >>

Darvas Szabadidő és Diáksport Egyesület

(sport)

6100 Kiskunfélegyháza, Darvas tér 10.
képviselő: Fábián József elnök ... >>

Demokrácia és Szolidaritás Félegyháza Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u.2.
képviselő: Fliszár Károly elnök, Horváth Gyuláné ügyvezető
A demokrácia értékeinek megismertetése, európai és nemzeti intézmény rendszerei megerősítésének, kiteljesedésének elősegítése. Az emberek közötti szolidaritás fontosságának terjesztése. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe kerülőkkel való közösség vállalás és segítségnyújtás, karitatív tevékenység szorgalmazása az esélyegyenlőség megteremtése céljából. A környezetvédelmi, egészségvédelmi kultúra fejlesztése, a harmonikus családi élet kialakításának propagálása, a tehetséggondozás segítése. ... >>

Dohánybeváltó Lövészklub

(egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Fürst S. u. 19.
képviselő: Cserkó József ... >>

Dózsa Óvodásokért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Dózsa Gy.u.5.
képviselő: Bálint Judit kuratóriumi elnök
Az óvodai ellátásban részesülő kisgyermekek egészséges, sportos életmódra történő nevelése, testi és lelki képességeik fejlesztése, az iskolakezdéshez szükséges nevelő, oktató, ismeretterjesztő feladatok magasabb szinten történő megvalósítása, valamint az ezekhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése,ill. ezek kiegészítése, továbbá a szakmai programok megvalósításának anyagi támogatása. ... >>

Ébredés (Zsangajipen) Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Bajza utca 6.
képviselő: Szűcs-Szabó Sándor kuratóriumi elnök
A Kiskunfélegyházán és vonzáskörzetében élő romák foglalkoztatását munkahelyteremtéssel és egyéb módon elősegítse. A kiskunfélegyházi roma lakosság számára tanfolyamokat szervezzen, a roma gyerekek oktatását iskolán kívüli programokkal segítse. A kiskunfélegyházi romák szakképzését tanfolyamok, konferencdiák, gyakorlati oktatás szervezésével elősegítse.,A kiskunfélegyházi romák számára kulturális, szabadidős és sport programokat szervezzen, ezáltal kulturális örökségük megóvását lehetővé tegye. A tehetséges roma gyerekek alap-, közép- és felsőfokú oktatását finanszírozza., A Kiskunfélegyházán és vonzáskörzetében élő roma lakosság boldogulását társadalmi beilleszkedését elősegítse, esélyegyenlőségüket megteremtse. ... >>

Egészségért Közalapítvány a Kórházért

(intézményi,egészségügyi)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u.1.
képviselő: Nagyné Szanka Márta kuratóriumi elnök
A Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Egészségügyi alapellátó Intézmény felújítása és gép-műszer beszerzésének támogatása. Kiskunfélegyháza város és a környező település lakosainak magasabb szintű egészségügyi ellátása. ... >>

Együtt az Összevont Iskola Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc utca 14.
képviselő: Feketéné Borbély Zsuzsanna kuratóriumi tag, Mester Ernő kuratóriumi elnök
A Kiskunfélegyháza Összevont Általános Iskola diákjainak tanulmányi kirándulások, téli sítáborozások, nyári táborozások, idegen nyelvterületi csereüdültetések, osztálykirándulások szervezése, támogatása; Ezen utak, táborok szervező-, kísérő pedagógusok támogatása, jutalmazása; A tanulmányi és egyéb versenyek jutalmazásaihoz hozzájárulás, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása; iskolai hagyományok ápolása; szakkörök, iskolai szabadidős- és sport programok szervezése, támogatása; Az oktatás színvonalának emelése érdekében megfelelő minőségű oktatási eszközök biztosítása; Tudás-, ismeretanyag bővítése; Versenyek lebonyolítása; Kiemelkedő szakmai munkáért járó jutalmak, elismerések adományozása; A Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola profiljának megfelelő emelt szintű testnevelés-oktatás feltételeinek segítése; A Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola környezeti kultúrájának modernizálása, fejlesztése. ... >>

Együtt Egymásért A Bankfalui Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Tegez u. 25.
képviselő: Kolláth Jánosné képviselő
Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. szociális, egyéni fejlesztés, esélyegyenlőség, beilleszkedés. ... >>

Életet az Éveknek Nyugdíjasklubok Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

(sport,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 33/a/c IV/1.
képviselő: Kalmár Nagy László elnökhelyettes, Sántáné Szabó Margit elnök
A társadalmi szervezet célja: Az időskorúak, nyugdíjasok jogait és kötelezettségeit érintő érdekfeltáró és érdekközvetítő, érdekvédelmi, szociális, kulturális tevékenység. Összehangolt véleménynyilvánítás minden olyan törvény, jogszabály, helyi rendelet megalkotásában, amely az időskorúak, nyugdíjasok életkörülményit érinti. Állásfoglalás, javaslattétel és mindeden olyan kezdeményezés, amely az időskorúak életkörülményeinek megőrzését szolgálja. Közreműködés a nyugdíjasok, az idős nemzedék tagjai részére aktív, társadalmi, közéleti tevékenység biztosításában, az általuk képviselt tapasztalat és szellemi tőke a közérdekében történő felhasználása végett. Elérni, hogy legyen biztosítva minden arra rászoruló idős ember számára a szociális gondoskodás, azon belül mindennapi ellátás, házi beteg gondozás, ápolás. Az idősek hathatós részvételével valósuljon meg a nemzedékek egymást becsülő, tisztelő, egymást segítő együttélése. Szorgalmazni kívánjuk az idős lakosság és a nyugdíjasok érdekében a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés mellett létrehozott Idősügyi Tanács megalakítását és rendszeres működését. Folytatni kívánjuk a környezet védelmében végzett munkánkat. Az idősek közösségi életének kereteit megteremteni, minden egyes településen segíteni a klubok tevékenységét, ösztönözni, hogy az önkormányzati, a társadalmi és munkahelyi szervek minden lehetséges erkölcsi és anyagi eszközzel támogassák azokat. A klubok és az idős lakosság képviselői, legyenek aktív résztvevői a lakóhelyi, az önkormányzati, társadalmi testületeknek. A különböző tanácskozásokon fejtsék ki véleményüket, javaslataikat, legyenek szerves részei a lakóhelyi életnek. Kezdeményezni a szakigazgatási szervek felé, az idősek fórumának rendszeres megtartását, az idősebb generációt érintő társadalmi kérdések megtárgyalását. Tervezzük: irodalmi, művészeti, néprajzi pályázatok kiírását a nyugdíjasok életével összefüggésben és a megyében élő nyugdíjasok körében. Csatlakozunk minden olyan társadalmi kezdeményezéshez, amelyek erősítik a generációs kapcsolatokat, hogy az időskorúak által képviselt értékeket a következő nemzedék a saját és a társadalom boldogulására hasznosíthassa. Kulturális tevékenység keretében elősegíteni a népi hagyományok megőrzését, ápolását, a tárgyalkotó népművészet továbbfejlesztését. Közművelődés keretében az időskorúakat érintő ismeretek terjesztésére törekedni. Rendezni kívánunk kis- és nagyrégiós tanácskozásokat, nyugdíjas találkozásokat, nyugdíjas találkozókat, kulturális fesztiválokat, előadásokat. Részt veszünk az idősek országos fesztiváljain, a települések kulturális testvérkapcsolatainak erősítésében. Tovább szeretnénk növelni az olya kedvelt hazai és külföldi utazásokat, mind a klubok a tagok számára. Szervezzük és támogatjuk klubjaink keretében a gyógytornát, s rendszeressé tesszük a testedzési, sportolási lehetőségeiket, sportrendezvényeket. Testvér települési kapcsolatok keretében erősítjük a nyugdíjas és időskorú szervezetek kapcsolat felvételét és szoros kap ... >>

Elismerés Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Oskola u. 1-3.
képviselő: Kocsisné Móczár Julianna kuratóriumi elnök
Az átlagon felüli tanulmányi eredményt elérő tanulók ösztöndíjtámogatása. - A tanulói versenyek támogatása, rendezvényeken való részvétel támogatása. - Tanulók szociális segélyben részesítése. - A tanulók nyári táborozásához való hozzájárulás. - Iskolai hagyományok ápolásához való hozzájárulás. - Tanulói jutalmazáshoz való hozzájárulás. - A tanulók által elkészített pályamukák jutalmazása. - A továbbtanulást, pályaválasztást, elhelyezkedést elősegítő iskolai rendezvények támogatása. ... >>

Első Lépés Alapítvány

(szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Blandina nővér u. 1/a.
képviselő: Harangozó Irén
Gyermek játékkészlet pótlása, gyermektextília pótlása, berendezési és felszerelési tárgyak pótllása. ... >>

ÉRTÉKEINKKEL EURÓPÁBAN KÖZHASZNÚ Egyesület

(oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Nyil utca 37.
képviselő: Bogácsi Attila elnök
Nemzeti történelmi, kulturális hagyományaink őrzése, ápolása, ezzel kapcsolatosan szükséges tudat fejlesztése, oktatás szervezése, segítése, jeles események napokról megemlékezések, ezzel kapcsolatos programok szervezése, -tekintettel hazánk Európai Uniós tagságára, az európai értékek mellett, a hazai gyökerek megtartása, ápolása, tudatosítása érdekében. ... >>

Értelmes Napokért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Klapka utca 19.
képviselő: Fricska Imre kuratóriumi elnök
A halmozottan hátrányos helyzetű emberek életvitelének segítése., Szakmai képzése., Nappali foglalkoztatása., Támogató szolgálat létrehozása., A képzéshez és nappali foglalkoztatáshoz, támogató szolgálathoz szükséges objektív feltételeknek megteremtése ingatlan, gépjármű ? vásárlással és egyéb felszerelésekkel. ... >>

EU Magasröptű Keringő Galambok Verseny Egyesülete

(sport)

6100 Kiskunfélegyháza, Alpári utca 38.
képviselő: Lázár Gábor, alelnök, Zsibrita Csaba, elnök
Versenyek rendezése, versenyeken részvétel, technikai-műszaki eszközök beszerzése, tevékenységük népszerűsítése. ... >>

Félegyháza Labdarúgásáért Alapítvány

(sport,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Kazinczy utca 10-12.
képviselő: Dr. Hideg Ferenc kuratóriumi elnök
A Kiskunfélegyháza és vonzáskörzetében élő emberek, különös tekintettel a 0-14 éves gyermeke egészségnevelése, képességfejlesztése, egészséges életmódra sportszeretetre nevelése, valamint Kiskunfélegyháza város, illetőleg Magyarország sporttörténelmének - ezen belül különös figyelemmel a labdarúgással való kapcsolatának megismertetése. Továbbá a kiskunfélegyházi labdarúgó sport hagyományainak ápolását, városi és tömegsport rendezvények támogatását, továbbá Kiskunfélegyháza városában működő labdarúgó sportegyesületek erkölcsi, anyagi és szakmai pártfogását. ... >>

Félegyházi Kiskun Huszár Bandérium

(kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 1.
képviselő: Ván Jenő elnök
A Bandérium, mint nevében is jelzi, elsősorban a magyar katonai és huszár hagyományőrzést tűzte ki céljául. Alapvetően hagyományőrző, hagyományteremtő kulturális céllal alakul meg. A cél érdekében felvállalja, hogy kulturális, hagyományőrző katonai programokat szervez, továbbá az e témakört tárgyaló bemutatókat, előadásokat tart, közreműködik kiadványok megjelentetésében, terjesztésében. ... >>

Félegyházi Közművelődésért Közalapítvány

(kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.
képviselő: Rosta Ferenc elnök
Kiskunfélegyházán a közművelődést szolgáló helyi kezdeményezések elősegítése és megvalósítása érdekében, művelődést pártoló és művészeti tevékenységeket folytató egyesületek, alapítványok továbbá egyének számára pénzügyi támogatást nyújtson. ... >>

Félegyházi Lovas Klub Sportegyesület

(sport)

6100 Kiskunfélegyháza, Döbrentei u.21.
képviselő: Gál László ... >>

Félegyházi Motoros Baráti Kör Egyesület

(egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Szentesi út 25. I/4.
képviselő: Elek Ferenc elnök, Horváth Zsolt alelnök, Könyves Zoltán alelnök
A motoros életmód népszerűsítése Kiskunfélegyházán és vonzáskörzetében, elsősorban rendezvények lebonyolításán keresztül. ... >>

Félegyházi Ökölvívó Tehetséggondozó Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló L. utca 87. IV./18.
képviselő: Dr. Szabó József kuratóriumi elnök
A Kiskunfélegyházán és környékén élő fiatal ökölvívók sportolásának elősegítése, ehhez a szükséges anyagi feltételek megteremtése, az egészséges életmódhoz szükséges mozgás feltételeinek biztosítása, a sporttevékenységhez szükséges sporteszközök, felszerelések beszerzése, biztosítása, valamint sportesemények szervezése, lebonyolítása, azok reklámozása, hirdetése. Célunk továbbá a hátrányos helyzetű, nehéz anyagi körülmények között élő tehetséges ökölvívó sportolók felkutatása, segítése, támogatása. ... >>

Félegyházi Polgári Társaskör

(egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi u. 1.
képviselő: Dr. Albrecht Sándor ... >>

Félegyházi Táncszínház Kultúrális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Tavasz utca 4.
képviselő: Busáné Hajdú Blanka elnök, Kovács-Csonka Szilvia titkár
Az egyesület célja szinvonalas alkotó és előadóművészi tevékenységgel, az ilyen jellegű rendezvények szervezésében való közreműködéssel a lakosság kulturális és műveltségi színvonalának
emelése, a népi hagyományok őrzése, a zenei igények, ismeretek, készségek fejlesztése, egyúttal az igényes szórakoztatás útján a kúltúra fejlődésének előmozdítása. További cél az igényes zenei és egyéb művészeti alkotások terjesztése, kiadása, valamint zenei oktatás. ... >>

Félegyházi Tűzoltók Közhasznú Sportegyesület

(tűzoltó,sport)

6100 Kiskunfélegyháza, Csongrádi utca 21.
képviselő: Nemes N. András elnök, Pap-Szigeti Sándor alelnök
Az egyesület célja a sport, mint közhasznú tevékenység népszerűsítése, fejlesztése, megyei, országos versenyek szervezése, lebonyolítása, alapvetően a sport szervezése és a sporttevékenység feltételeinek a megteremtése. További cél: a tűzoltók és más civil szervezetek fizikai fejlesztésének elősegítése azáltal, hogy bátorítjuk és támogatjuk őket, vegyenek részt különböző atlétikai és más fizikai megterhelést jelentő sporttevékenységben, kikapcsolódásban. ... >>

Félegyházi Úszó Egylet

(sport)

Kiskunfélegyháza, Blaha L. tér 2.
képviselő: Köhler József ... >>

Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Katona J. u. 4.
képviselő: Dr. Medgyesi József elnök, Marancsikné Némedi Erzsébet titkár
Állatmenhely létrehozása, Kiskunfélegyháza városban kóborló, gazdátlan kutyák, macskák állatmenhelybe történő elhelyezése, gondozása, gazdák keresése, állattemető létrehozása, és ehhez kapcsolódó egyéb tevékenység. ... >>

Fogyatékos Emberek Kiskunfélegyházi Egyesülete

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.
képviselő: Kabók István elnök, Kurucz Katalin titkár
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Segítségnyújtás a fogyatékos embereknek a társadalomba való beilleszkedésbe. Példamutatás, érzelmi támogatás nyújtása a fogyatékosok részére. Szakemberek általi (fül-orr-gégész, szemész, ortopéd szakorvosok) támogatás megszervezése jogi, orvosi, kulturális területen. Pályázatok által olyan tehetségek kibontakozásának, előrejutásának elősegítése, akik önerőből nem tudnak érvényesülni. Kapcsolatfelvétel és együttműködés olyan intézményekkel, társaságokkal, egyéb szervezetekkel, akik az egyesületi tagok képzését és munkába állását segítik elő. Hivatalos fórumokon való szerepvállalás az egyesület céljainak elérése érdekében. A szabadidő hasznos eltöltése érdekében: egészségmegőrző, kulturális napok rendezése, szabadidős sporttevényeségek, kirándulások megszervezése. Információgyűjtés olyan megoldásokról, amelyek a hasonló helyzetű emberek életét jevító lehetőséget kínálnak. ... >>

FOREST GUMP Sportegyesület Kiskunfélegyháza

(sport)

6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy utca 12.
képviselő: Iványi László elnök, Király Istvánné elnökhelyettes
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, a tagok nevelése, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása. ... >>

Gondoskodás Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Dessewffy u. 38.
képviselő: Győri Melinda Gizella kuratóriumi elnök
Az alapítvány segíti a Kiskunfélegyháza, Dessewffy u. 38. szám alatti Kossuth Városi Óvoda és a Kiskunfélegyháza, Bercsényi u. 5. szám alatti Bercsényi utcai Óvoda tevékenységét, elő kívánja mozdítani az európai szintű, a társadalmi modernizáció szükségleteinek megfelelő nevelés és oktatás megvalósítását. Ennek szem előtt tartásával támogatja az intézmény tárgyi feltételeinek javítását, az óvodás korú gyermekek nevelését, oktatását, képességfejlesztését, részükre az ismeretterjesztést, továbbá segíti a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok, gyermek és ifjúsági érdekképviselet ellátását. ... >>

Göllesz Viktor Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapítványa

(intézményi,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Szent Imre herceg utca 1-3.
képviselő: Ficsor Józsefné kuratóriumi elnök
A Kiskunfélegyházi 11. számú Általános Iskola és Speciális Szakiskola támogatására. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41