Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Koroncó civil szervezetek


Találatok száma: 12
1. oldal

Alapítvány a koroncói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Tanulóiért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9113 Koroncó, Rákóczi u. 41.
képviselő: kuratóriumi elnök Némethné Máté Éva, kuratóriumi titkár Berta Gáborné
Az általános iskolai tanulók színvonalasabb oktatása érdekében a szükséges eszközök beszerzése, a tanulók kiemelkedő teljesítményének elismerése, a szabadidős és sporttevékenység feltételeinek javítása. ... >>

Alapítvány a Koroncói judo-ért

(sport)

9113 Koroncó, Rákóczi u. 48.
képviselő: Ifj. Pákozdi Emil
Koroncó és a környező községek judo-sportjának anyagi támogatása. ... >>

"HÍD A MÁSSÁGHOZ" Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

9113 Koroncó, Zöldmajor
képviselő: Farkas Márta, Makk Gyula
Értelmi fogyatékosok életkörülményeinek javítása, értelmi fogyatékosok képzettségi szintjének emelése. A cél elérése érdekében az Alapítvány értelmi fogyatékosok tekintetében különösen az alábbi tevékenységeket végzi: mint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű réteg képzésének foglalkoztatásának elősegítése és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális programokon való részvétel elősegítése, azok szervezése. ... >>

Koroncó Községért Közalapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,egyéb)

9113 Koroncó, Rákóczi u. 48.
képviselő: Morvacsek Jánosné
Koroncó község egészségügyi ellátásának, az általános iskola tanulóinak és a napközi otthonos óvodai ellátottak oktatásának, nevelésének, művelődésének és sportolásának, a község közrend-, közbiztonságának elősegítése. ... >>

Koroncói Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,természetvédelem,környezetvédelmi)

Koroncó, Rákóczi u. 22.
képviselő: Takács Sándor
környezet és természetvédelem ... >>

Koroncói Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9113 Koroncó, Rákóczi u. 48.
képviselő: Madarász István
A bűncselekmények megelőzése, a bűnalkalmak korlátozása, a vagyonvédelem javítása, a bűnelkövetést elősegítő körülmények feltárása, a lakosság biztonságérzetének növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. ... >>

KORONCÓI SPORT EGYESÜLET

(sport)

9113 Koroncó, Szent László utca 62.
képviselő: Tóth Zoltán
A Sportegyesület célja a sportról szóló 2004. évi I. törvény preambulumában foglaltak alapulvételével KORONCÓ és környékén elsősorban a labdarúgás, a kézilabda és futsal sportágak működtetésében, valamint tömegsport rendezvények szervezésében közreműködik és az ehhez szükséges szakmai, anyagi és egyéb feltételeket biztosítja. ... >>

Koroncói Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

9113 Koroncó, Rákóczi út 20.
képviselő: Barta Imre
A horgászsport fejlesztése és népszerűsítése érdekében elsősorban Koroncó község lakói, valamint az egyesület szerződéses támogatói részére a szabadidő hasznosításának biztosítása, a horgászoknak a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

Koroncói TUTTI Judo és Birkózó Klub

(sport)

9113 Koroncó, Rákóczi Ferenc u. 48.
képviselő: Horváth Lóránt, Pákozdi Csaba, Pákozdi Emil
A judosport működtetése felnőtt és utántpótlás korosztályokban, továbbá tömeg- és szabadidősport lehetővé tétele, az ehhez szükséges anyagi eszközök biztosítása. ... >>

MARCAL Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

9113 Koroncó, Pere u. 2.
képviselő: Kovács György
Az egyesületekre és vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver- és lőszertartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekével - különösen a helyi erdő-és mezőgazdasági érdekkel - összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kultúrált sportvadászati lehetőség biztosítása. ... >>

"Összefogás Koroncóért" Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

9113 Koroncó, Rákóczi u. 48.
képviselő: Kovács Tibor
Az egyesület elsődleges feladatának tekinti Koroncó község gazdasági és kulturális fejlődésének elősegítését, a településen élők közösségi összetartozásának erősítését és hangsúlyosan Koroncó község sorsát érintő kérdéseknek széles nyilvánosság biztosítását. Mindezen célok érdekében felvállalja az egyesület a település fejlődésének érdekében álló gazdasági, kulturális, környezet- és természetvédelmi, szociális kezdeményezések felkarolását, szervezését, mindezek és az egyesület tagjainak Koroncó község érdekeivel összhangban álló véleményének kifejezésre juttatását minden törvényes eszköz igénybevételével, így a helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán való jelöltállítással, továbbá vállalja az egyesület a közösségi összetartozás erősítése érdekében kulturális és szabadidőprogramok szervezését és lebonyolítását. ... >>

Zöldmajor Sportegyesület

(sport,érdekképviselet)

9113 Koroncó, Zöldmajor
képviselő: Holczer Evelin, László Tibor
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, a tagok nevelése, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, valamint a Speciális Olimpiai Szövetség versenyein és rendezvényein való részvétel. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41