Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kunszállás civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

Kunszállás Községért Közalapítvány

(oktatási,kulturális)

6115 Kunszállás, Dózsa Gy.u.24.
képviselő: Veresné Szabó Krisztina kuratóriumi elnök
A községben folyó köz-és amatőr művelődési, közoktatási és egyéb, a köz-és civil szférába tartozó rendezvények szervezésében, lebonyolításában való részvétel és anyagi-, erkölcsi segítségnyújtás. ... >>

Kunszállás Sportegyesület

(sport)

6115 Kunszállás, Hunyadi u. 17.
képviselő: Kertész Károly elnök, Oroszi István titkár
Az egyesület célja, hogy Kunszállás és környéke lakosságának sportolási lehetőséget biztosítson, mind a szabadidő- és tömegsport keretében, alapszabály II. fejezete alapján. ... >>

Kunszállási Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6115 Kunszállás, Kossuth u. 12.
képviselő: Ádámné Vereb Annamária kuratóriumi elnök
A kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézményekben: a Tóth Pál Általános Iskolában általános iskolai oktatás-nevelésben, a Mosolyvár Óvoda és Bölcsődében óvodai nevelésben és ellátásban részesülők, valamint a továbbtanulók számára az alábbiak szerint. Az általános iskolai oktatás-nevelés, az óvodai nevelés, és bölcsődei ellátás anyagi feltételeinek javítása, technikai, műszaki berendezéseinek beszerzése. Tanulmányi programok, oktatási és kulturális kutatómunka támogatása, e témákban díjazott pályázatok kiírása. Tanulmányi versenyek, kulturális vetélkedők szervezése, lebonyolítása és versenyzők jutalmazása. Iskolai és iskolán kívüli, óvodai, kulturális, szabadidős programok szervezése, tanulmányi- és jutalomkirándulások, téli-nyári táborozások támogatása. A diáksport ösztönzése, szervezése, sportprogramok, versenyek támogatása. Középiskolai, főiskolai, egyetemi ösztöndíjak biztosítása kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező, továbbá a tehetséggondozás érdekében a szociális rászorultság figyelembevételével NADÓ PÁL elnevezésű ösztöndíj juttatás a kunszállási TÓTH PÁL Általános Iskola volt diákjainak. Kiemelkedő tanulmányi munka jutalmazása. ... >>

Kunszállási Mazsorett Egyesület

(kulturális)

6115 Kunszállás, Petőfi Faluház, Kossuth utca 5.
képviselő: Buki Szilvia elnökhelyettes, Pöszmetné Takács Éva titkár, Széchenyiné Czakó Györgyi gazdasági vezető, Terjék Beáta elnök
Elsősorban a mazsorett tevékenység útján az ifjúság mozgás- és viselkedés kultúrájának fejlesztése, formálása, zenei és táncműveltségének kiszélesítése, a közösségi szellem növelése, kulturális ismeretek fejlesztése. Gyermekek versenyeztetése, belföldi-külföldi utazások, szereplések szervezése. ... >>

Kunszállási Polgárőrség Közhasznú Egyesület

(közbiztonság,érdekképviselet,egyéb)

6115 Kunszállás, Kossuth utca 5.
képviselő: Réczi Ferenc elnök
Élet és vagyonvédelem, valamint bűncselekmények megelőzése érdekében önkéntes tevékenység keretében járőrözés, figyelés, jelzésadás. A bűnmegelőzés, bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom, együttműködés erősítése. A közbiztonsággal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, megkönnyítése érdekében kapcsolatot tart fenn az Országos Polgárőr Szövetséggel, a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitánysággal, a helyi körzeti megbízottal, a Kiskun Polgárőr Társulással, társszervezetekkel és a Kunszállási Önkormányzattal. ... >>

Nagycsaládosok Kunszállási Egyesülete

(szociális)

6115 Kunszállás, Dózsa Gy. u. 24.
képviselő: Kovácsné Hullai Margit Katalin elnök
Elősegíti a nagycsaládosok valós társadalmi helyzetének felmérését és bemutatását. Javaslatokat terjeszt elő az illetékes állami, társadalmi szervekhez és szervezetekhez a nagycsaládosokat érintő ügyekben. Önsegítő tevékenységformák kialakítása és működtetése a tagoknak, illetve az egyesületnek rendelkezésére álló szellemi és anyagi javak felhasználásával. Külső erkölcsi és gazdasági támogatások megszervezése, elosztása, felosztása, -a nagycsaládosok gondjainak enyhítése érdekében. A tagok körében jelentkező igények folyamatos figyelemmel kísérése, konkrét lehetőségek felkutatása. A tagok egyéni és csoportos érdekeinek képviselete külső szerveknél, együttműködés az egyesület tevékenységével kapcsolatban lévő társadalmi szervezetekkel és más egyesületekkel. ... >>

Varázslatos Alföld Falusi Turizmusért Egyesület

(sport,kulturális)

6115 Kunszállás, Tanya 104/B.
képviselő: Czakóné Bartucz Katalin elnök, Vizi János alelnök
A falusi vendéglátás, falusi idegenforgalom és lovasturizmus, a kulturális és sport turizmus fejlesztésének, a turizmussal kapcsolatos feladatok regionális szervezésének, koordinálásának támogatása. A vendéglátók összefogásának, fejlesztésének, turisztikai projektek, fejlesztések közös szervezésének és megvalósításának elősegítése. Turisztikai térségeket, régiókat és azok komplex turisztikai kínálatát bemutató kiadványok, információs térképek, plakátok készíttetésének támogatása. A turizmussal kapcsolatos szaktanácsadás megvalósítása, előadások tartása, pályázatok figyelemmel kísérése. Országos szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás. A falusi- és az agroturizmusban részt vevők érdekképviselete. Együttműködés és kapcsolattartás a falusi turizmus fejlesztését szolgáló vagy azt támogató közigazgatási és turisztikai, vidékfejlesztési vagy egyéb országos vagy helyi szervezetekkel. A falusi és agroturizmus minőségi kínálatának fejlesztése, együttműködés a biotermelőkkel, kézművesekkel, hagyományőrző egyesületekkel. Tanyabemutatók szervezése. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41